Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken
DatumTitelAfzender
20 februari 2018Aanplakborden verkiezingsreclame WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 februari 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
20 februari 2018Stop de verwoestijning van NederlandStichting Barbarugo
20 februari 2018NieuwsbriefStichting Mediwiet
20 februari 2018VerkeersveiligheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 februari 2018NieuwsbriefWoningstichting thuis
20 februari 2018Reactie zienswijze raad Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGEStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
20 februari 2018Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 februari 2018Interbestuurlijk ProgrammaVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 februari 2018Licht Verstandelijk Beperkten/VN-Verdrag voor mensen met een beperkingPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 februari 2018NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
13 februari 2018PrivacyregelsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 februari 2018Jaarverslag 2017Rekenkamercommissie Waalre
13 februari 2018Verzoek om deelname aan de statiegeldalliantieStatiegeldalliantie
6 februari 2018VN Verdrag en Inclusief BeleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Start inwonerspanelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Handhaving Uitvoeringsprogramma 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Tafel van 12 Stichting Leven met de Aarde
6 februari 2018Actualisatie bomenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Evaluatie urgentieregelingBeleidsadviseur gemeente Veldhoven
6 februari 2018Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
6 februari 2018Tarief spoedaanvraag rijbewijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018Realisatie tijdelijke woningenCollge van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018Ontwikkelingen vliegverkeerBrabantse Milieufederatie (BMF)
30 januari 2018Evenementen en vrijwillige verkeersregelaarsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 januari 2018SamenwerkingsagendaStedelijk Gebied Eindhoven
30 januari 2018Beantwoording motie intensiever beheer braakliggende grondenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 januari 2018NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
30 januari 2018Promotie Jeugdcultuurfonds BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018Stand van zaken overeenkomst WelzorgCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018Rapport Een open deurNationale Ombudsman
23 januari 2018Voorontwerp bestemmingsplan Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018DierenwelzijnStichting Dierenlot
23 januari 2018WMO Regresrecht 2018Berlimont CMC Consulting
23 januari 2018Referendum (Sleepwet)Dichter bij de Burger
23 januari 2018Wijziging planning onderzoek volksvertegenwoordigende rol gemeenteraadRekenkamercommissie Waalre
23 januari 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
16 januari 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
16 januari 2018Klimaat akkoordB. Boonstra
16 januari 2018AfvalfietsDe heer A. van Til
16 januari 2018Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018Provincie Noord-Brabant
16 januari 2018Reactie op initiatiefvoorstel (her)gebruik ontmoetingscentrum 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 januari 2018Exploitatie Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 januari 2018Gemotoriseerd verkeer fietspad Oude SpoorbaantracéGroen en Heem Valkenswaard e.o.
9 januari 2018Robotisering van raadsledenRaadslid Ronduit Open gemeente Leudal
9 januari 2018Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 januari 2018NieuwjaarsgroetWaalres Erfgoed
3 januari 2018Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018GGD Brabant-Zuidoost
3 januari 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
3 januari 2018Millennium Development Goals en het Gemeente BeleidStichting Leven met de Aarde
3 januari 2018Officiële erkenning geregistreerd museumWaalres museum
3 januari 2018Overlast houtkachelsMeldpunt Schadelijk Geluid
3 januari 2018Bodem en ondergrondVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 januari 2018Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
21 december 2017KerstwensDetailhandel Nederland
21 december 2017Aanpassing pensioenen en inhouding AppaMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
21 december 2017VNG Agenda 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 december 2017Aanlevering Kadernota 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
21 december 2017Reparatie derde jaar WWLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden LOGA)
21 december 2017Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 december 2017NieuwsbriefInzamelproef De Voldijn
21 december 2017KerstwensGemeente Ishøj
21 december 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
21 december 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
19 december 2017Pieptoon systemenB. Hoek
19 december 2017Update Metropoolregio Eindhoven, inclusief Plan van Aanpak en vragenlijstMetropoolregio Eindhoven
19 december 2017Besluit brandveiligheid gebruik en basishulpverlening overige plaatsenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2017Convenant Wmo RegresrechtBerlimont CMC Consultants en Stichting letselschade en Gerechtigheid
19 december 2017Toeristenbelasting 2018Recron Zeeland en Noord-Brabant
19 december 2017Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord en uitvoering BereikbaarheidsagendaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2017Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2017Virenze surseance van betalingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2017Kadernota 2019Metropoolregio Eindhoven
19 december 2017NieuwsbriefHet Klooster
12 december 2017Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
12 december 2017Verslag netwerkbijeenkomst 27 september 2017Samen voor de Jeugd
12 december 2017Decembercirculaire gemeentefonds Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12 december 2017Voortgang Bestuurlijke visie op crisisbeheersingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 2017Winnend kunstwerk tuin Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
12 december 2017Kadernota 2019Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
12 december 2017KerstkaartZuidzorg
12 december 2017NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
12 december 2017Regresrecht Wmo - overeenkomst 2018Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 december 2017AsbestdakenOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
12 december 20171e begrotingswijzigingGGD Brabant-Zuidoost
12 december 2017Bezwaar toeristenbelasting 2018Meester Advocaten namens Bastion Hotel
12 december 2017Vergadering Algemeen BestuurGemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)
12 december 2017Wet minimumloon op het persoonsgebonden budget (PGB)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 december 2017Virenze surseance van betalingGemeente Eindhoven
12 december 2017KerstkaartStichting tegen zinloos geweld
5 december 2017Rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijk rapportage 2016Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
5 december 2017Enquête Duurzaam door Waalre en Den Hof College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 december 2017RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemneenten (VNG)
5 december 2017Uitvoering Speelruimtebeleid 2018-2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 december 2017NieuwsbriefProjectteam N69
5 december 2017Begroting 2018Provincie Noord-Brabant
5 december 2017Regionaal Uitvoeringsbeleid AsbesttakenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 november 2017Update Metropoolregio EindhovenMetropoolregio Eindhoven
28 november 2017Nieuwsbrief'thuis
28 november 2017Vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven
28 november 2017Voorontwerpbestemmingsplan WillibrordushofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 november 2017Ramp op Sint MaartenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Aanvullende stukken voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 november 2017Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Activering quotumregeling banenafspraakVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Plannen bouwen 25 sociale huurwoningen in de Michiel de Ruyterstraatthuis
21 november 2017Update Gezamenlijke Gemeentelijke UitvoeringVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 november 2017Statutenwijziging vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Evaluatie VNG governance: reactie VNG bestuur op rapport Wim DeetmanVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
21 november 2017Datum referendumFractievoorzitters gemeente Apeldoorn
21 november 2017Wijziging CAR-artikelLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 november 2017Derde jaar WWLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 november 2017Buitengewone Ledenvergadering en VNG BestuurdersdagVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Essay Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiekLandelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
14 november 2017Motie budgetkosten in de jeugdzorgProjectteam 21voordejeugd
14 november 2017Motie beloningsbeleid bestuursvoorzitter Bank Nederlandse GemeentenGemeente Bergeijk
14 november 2017Reactie op klacht De MeervalgroepMetropoolregio Eindhoven
14 november 2017Verweerschrift bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Resultaatbestemming 2016 en reactienota gemeenteradenMetropoolregio Eindhoven
14 november 2017Klacht over Metropoolregio EindhovenDe Meervalgroep
14 november 2017(Onkosten)vergoeding politieke ambtsdragersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Markt 14 College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Verkeersmaatregel Koningin JulianalaanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Gedoogd telen van wietVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017Burgerpeiling 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017InformatiebulletinUItvoeringstafel Eindhoven Airport
14 november 2017Stellingen biodiversiteitStichting Leven met de Aarde
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dreefstraat 48bCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Elektronische facturenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017NaamswijzigingVNO NCW Brabant Zeeland
14 november 2017Terugblik Brabant OntmoetProvincie Noord-Brabant
14 november 2017Decentralisatie RijksvaccinatieprogrammaVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
7 november 2017NieuwsbriefGoed voor Mekaar
7 november 2017HoorzittingRaad van State
7 november 2017Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
7 november 2017Regeling zorginfrastructuurVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 november 2017Rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgelijke standLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
31 oktober 2017Realisatie zonneparkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 oktober 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
31 oktober 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
31 oktober 2017Vervolg project Duurzaam door Waalre en Den HofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 oktober 2017Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 oktober 2017Convenant Wmo RegresrechtBerlimont CMC Consultants
24 oktober 2017Brainport MonitorBrainport Development
24 oktober 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
17 oktober 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
17 oktober 2017Wijzigingen CAR-UWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 oktober 2017Cao gemeenten 2017-2019Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 oktober 2017Zorgwekkende stoffenWerkgroep Houtrookoverlast
17 oktober 2017Prestatiegids 2017Raadslid.nu
17 oktober 2017ZelfhulpStichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
17 oktober 2017VNG-reactie op het Regeerakkoord 2017-2021Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 oktober 2017Bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
17 oktober 2017DatalekCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 oktober 2017SlechtziendheidVereniging Macula
17 oktober 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
9 oktober 2017VN VerdragCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesterMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
9 oktober 2017Opdrachtbevestiging accountantGemeenteraad gemeente Waalre
9 oktober 2017Onderzoeksplan Volksvertegenwoordigende rol raadRekenkamercommissie Waalre
9 oktober 2017Rapport cliëntenervaringsonderzoek Wmo en JeugdCollge van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017Onderzoek arbeidsmigrantenMetropoolregio Eindhoven
9 oktober 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
9 oktober 2017StatutenwijzigingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2017Afkoppelen regenwaterZW14
9 oktober 2017Inkoop Jeugd en WmoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 oktober 2017Regeling zorginfrastructuurVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 oktober 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
3 oktober 2017EnquêteMIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
3 oktober 2017Openingstijden winkels in decemberDetailhandel Nederland
3 oktober 2017Reactie op Rijksbegroting 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 oktober 2017Verlaten fractie Aalst Waalre Belang (AWB)De heer T. van Tongeren
3 oktober 2017WoonvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 oktober 2017Verlaten fractie Aalst Waalre Belang (AWB)De heer P. Oolbekkink
3 oktober 2017Rapport Van een koude kermis thuiskomenNatonale Ombudsman
3 oktober 2017Fietspad Oude spoorbaantracéCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 oktober 2017Motie fipronilcrisis Gemeente Stadskanaal
26 september 2017Algemeen Bestuur en ambtelijke en bestuurlijke werkconferentieOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
26 september 2017SeptembercirculaireMinisterie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties
26 september 2017Integrale Visie Dorpshart AalstWoonstichting thuis
26 september 2017NieuwsbriefDeltacommissaris
26 september 2017Deltaplan Ruimtelijke adaptatieVereniging Nederlandse Gemeenten, IPO, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen en Deltacommissie
19 september 2017Kernbeleid VeiligheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 september 2017Ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en SabaVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 september 2017WetswijzigingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 september 2017NieuwsbriefDuurzame Samenleving
19 september 2017Bijeenkomst 6 september 2017 Eindhoven AirportH. van Dooren
12 september 2017Herziening plannen N69De heer R. Thelosen
12 september 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
12 september 2017Integrale Strategie RuimteMetropoolregio Eindhoven
12 september 2017Inkomen voorzitter Bank Nederlandse GemeentenGemeente Etten-Leur
12 september 2017Visie Den HofBestuur Winkeliersbelangen Aalst
12 september 2017RattenW. Haberthur
5 september 2017Uitbreiding aantal indieners voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017Voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017Uitbreiding aantal indieners beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017Contributiewijziging 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten
5 september 2017Stukken voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017BurgerpeilingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 augustus 2017Aanleveren stukken beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
29 augustus 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 augustus 2017Nieuwe leverancier HR21 opleidingenLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
29 augustus 2017Beroep bestemmingsplan BuitgengebiedRaad van State
22 augustus 2017Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 augustus 2017StatutenwijzigingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 augustus 2017BedankmailFietsers gemeente Ishøj
22 augustus 2017Vervallen onderzoeksonderwerpRekenkamercommissie Waalre
22 augustus 2017Houtstook door particulierenLongfonds en Stichting Houtrookvrij
22 augustus 2017Samenvoegen fractie NEW en fractie GroenLinksFractie GroenLinks
22 augustus 2017Digitale informatie en Selectielijst 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 augustus 2017VacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 augustus 2017Hergebruik brugdelenDe heer L. van der Kallen
8 augustus 2017Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerkVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 augustus 2017Subsidies/bekostiging welzijn en cultuurVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 augustus 2017Wijziging model APVVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 augustus 2017Vaste aanstelling griffierWerkgeverscommissie griffie
1 augustus 2017Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 augustus 2017Jaarverslag 2016Erfgoedvereniging Heemschut
25 juli 2017Fout in ontwerpbesluit aansluiten BizoVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
25 juli 2017Aankondiging instellen beroepProvincie Noord-Brabant
25 juli 2017AmbulancezorgGGD Brabant-Zuidoost
25 juli 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
25 juli 2017duurzaamheidthuis
18 juli 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
18 juli 2017Ledenraadpleging Cao gemeentenVNG
18 juli 2017Beëindiging lidmaatschap coöperatie Boven DommelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017Activiteitensubsidies 2016 en Ondersteuningssubsidies 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017Begroting 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
18 juli 2017Algemeen BestuurGGD Brabant-Zuidoost
18 juli 2017Stedelijk Gebied Eindhoven thema wonenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017Aansluiting Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-BrabantVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
18 juli 2017De Staat van de Gemeenten 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 juli 2017NieuwsbriefHet Klooster
18 juli 2017Consultatie winstbestemmingMetropoolregio Eindhoven
18 juli 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
18 juli 2017Eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerkingMetropoolregio Eindhoven
18 juli 2017Regioverslag leerplichtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 juli 2017Motie veestallenGemeente Someren
11 juli 2017Jaarverslag 2016Metropoolregio Eindhoven
11 juli 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
11 juli 2017Nieuwsbriefthuis
11 juli 2017ControleverklaringErnst & Young Accountants
11 juli 2017Begroting 2018GGD Brabant-Zuidoost
11 juli 2017Rapport Vrouwen in de knelOmbudsman
4 juli 2017Subsidieaanbeveling 2018Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
4 juli 2017Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
4 juli 2017APV-verordeningVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 juli 2017BewonersavondCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juli 2017Jaarstukken 2016Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
27 juni 2017Besluiten bestuurErgon
27 juni 2017Zorg voor samenhangende zorgRaad voor het openbaar bestuur (Rob)
27 juni 2017Algemeen BestuurGGD Brabant-Zuidoost
27 juni 2017VacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 juni 2017Handreiding presentatie structureel begrotingssaldoProvincie Noord-Brabant
27 juni 2017Jaarverslag 2016ZuidZorg
27 juni 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
27 juni 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
27 juni 2017Algemeen BestuurGemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon)
27 juni 2017Jaaroverzicht 2016Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
20 juni 2017Uitkomst evaluatie samenwerking Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre namens het Stedelijk Gebied Eindhoven
20 juni 2017KwartaalbriefMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 juni 2017Kindertelefoon, Sensoor en AKJVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 juni 2017Duurzaam door WaalreBurgemeester en wethouders van Waalre
20 juni 2017Vergaderschema 2018Metropoolregio Eindhoven
20 juni 2017Bedrijven InvesteringsZone Den HofBurgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
13 juni 2017Eindrapport Ondertussen in het buitengebiedProvincie Noord-Brabant
13 juni 2017CARUWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvorwaarden (LOGA)
13 juni 2017Algemene Ledenvergadering aanvulling motiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 juni 2017Algemene ledenvergadering motiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 juni 2017Benchmark 2016Wecycle
13 juni 2017Meicirculaire GemeentefondsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2017Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
13 juni 2017WelzorgCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2017NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
13 juni 2017NieuwsbriefHet Klooster
13 juni 2017Eindrapport Een goed begin is het halve werkRekenkamercommissie
13 juni 2017Onderzoeksplan Intergemeentelijke SamenwerkingRekenkamercommissie
6 juni 2017Meicirculaire gemeentefonds 2017Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
6 juni 2017Jaarverslag 2016De Pracht
6 juni 2017Vacatures in VNG bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 juni 2017Vrijstaat de StellingenA. Boonstra
6 juni 2017Dommeldal de HogtGroen en Heem Valkenswaard e.o.
6 juni 2017PeuterspeelplekkenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juni 2017Bijeenkomst ontwikkeling Eindhoven AirportBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
6 juni 2017WaterketenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 juni 2017Jaarverslag 2016Ergon
30 mei 2017Sociaal DomeinVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 mei 2017Huisvestingsverordening en urgentieverordeningVereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 mei 2017Woonwagenbewoner zoekt standplaatsNationale Ombudsman
24 mei 2017Dag van de DemocratieProDemos
24 mei 2017Jaarverslag 2016Brainport Avenue
24 mei 2017Algemene LedenvergaderingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 mei 2017Art. 120 GEmeentewetVrouwen Partij
24 mei 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
24 mei 2017NieuwsbriefGoed voor Mekaar
24 mei 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
24 mei 2017Rapport De lokale betekenis van basisteamsPolitieacademie
24 mei 2017Monitor Discriminatie 2016Antidiscriminatievoorziening RADAR en Politie eenheid Oost-Brabant
23 mei 2017VoorjaarsnotaNOC-NSF
16 mei 2017Inspreken oordeelsvormende bijeenkomstDe heer T. Remmen
16 mei 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
16 mei 2017Accountants voor controle gemeentelijke JaarrekeningVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 mei 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds
9 mei 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
9 mei 2017Motie PvdA-AWB jaarverslag PlusTeamCollege van burgemeester en wethouder van Waalre
9 mei 2017Interbestuurlijk toezicht 2016Provincie Noord-Brabant
9 mei 2017Nieuwe opdracht Werkplaats WonenMetropoolregio Eindhoven
9 mei 2017Kandidaten voor vacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2017Onderzoek oost-west verbindingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2017Controle kermistoestellenNederlandse Voedsel en Warenautoriteit
9 mei 2017ArchiefverordeningVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2017Inspectierapport Veilig Thuis stap 2College van burgemeester en wethouder van Waalre
2 mei 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
2 mei 2017Overlast houtkachelsDe heer Boonstra
2 mei 2017OndernemersagendaBrabants Zeeuwse Wergeversvereniging
2 mei 2017Duurzame nieuwbouwCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 april 2017Projectstructuur De Kracht van WaalreRaadswerkgroep De Kracht van Waalre
25 april 2017Jaarrekening en Jaarverslag 2016Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
25 april 2017Gemeenteraadsverkiezingen 2018Detailhandel Nederland
25 april 2017Jaarverslag Handhaving 2016College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2017NieuwsbriefAfvalproef Voldijn
18 april 2017Vaststelling gebiedsvisie 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2017Begroting 2018, jaarverslag en jaarrekening 2016PlusTeam
18 april 2017Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2017Actieplan Statushouders Stedelijk Gebied EindhovenStedelijk Gebied Eindhoven
18 april 2017Vergroten geluidsruimte voor Eindhoven AirportBeraad Vlieghinder Moet Minder
18 april 2017NieuwsbriefHet Klooster
18 april 2017Stand van zaken herinrichting Markt Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2017Ondermijnende criminaliteitGemeente Waalwijk
11 april 2017Doorontwikkeling samenwerking Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 april 2017Drie landelijke instellingen sociaal domeinVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 april 2017Biomassa centralesDe heer Boonstra
11 april 2017Cultuur- en ErfgoedbeleidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 april 2017Begrotingscirculaire 2017Provincie Noord-Brabant
11 april 2017NieuwsbriefOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
11 april 2017HoutrookDe heer Boonstra
11 april 2017Instelling Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke UitvoeringVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 april 2017Jaarstukken 2016Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
11 april 2017Beheer Multifunctionele gemeentehuisCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 april 2017WaalreWaterdagFracties ZW14 en GroenLinks
4 april 2017Managementletter, tussentijdse controle 2016College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 april 2017Jaarrekening 2016GGD Brabant-Zuidoost
4 april 2017Wijziging Gemeenschappelijke RegelingMetropoolregio Eindhoven
4 april 2017De kunst van het handhavenNationale Ombudsman
4 april 2017Hondenbeten aan de Kaak gesteldRaad voor Dierenaangelegenheden
4 april 2017LeerlingenregistratieGGD Brabant-Zuidoost
28 maart 2017InformatieveiligheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 maart 2017Inkoop peuterspeelplekkenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 maart 2017(Veer)Krachtig BestuurProvincie Noord-Brabant
28 maart 2017Ontwerpwijziging Verordening ruimte 2014Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant
21 maart 2017Begroting 2018Metropoolregio Eindhoven
21 maart 2017Zienswijze IVN Valkenswaard-Waalre
21 maart 2017ZienswijzeIVN Valkenswaard-Waalre
21 maart 2017Nationaal Raadsledenonderzoek 2017Daadkracht
21 maart 2017Duurzaam door WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 maart 2017Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
21 maart 2017Begroting 2018GGD Brabant-Zuidoost
14 maart 2017NieuwsbriefDutch Child Center
14 maart 2017Schaarse vergunningenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017Begroting 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
14 maart 2017Modelverordening legesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017OmgevingswetCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2017FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
14 maart 2017RookoverlastWerkgroep Rookoverlast
14 maart 2017Jaarverslag Twinning IshøjRaadswerkgroep Twinning Ishøj
14 maart 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Eindhovenseweg 24College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2017Stand van zaken duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2017Vacatures VNG-bestuurVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017Witboek TaxiFNV
14 maart 2017Modelverordening WmoVereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017Aanpassing verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenarenLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 maart 2017Campagne Allemaal Roze HartenCampagne Allemaal Roze Harten
28 februari 2017Strategisch Plan ErgonSW-raad
28 februari 2017Informatiebijeenkomst ontwerp-begrotingen 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en GGD Brabant-Zuidoost
28 februari 2017Boomfeestdag 2017Staatsbosbeheer
28 februari 2017Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
28 februari 2017MotieGemeente Hof van Twente
28 februari 2017Bestemmingsplan Buitengebied en actualisatie PachtbeleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 februari 2017Arseen in de luchtB. Boonstra
28 februari 2017Modelverordeningen ParticipatiewetVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 februari 2017Jaaroverzicht 2016 Metropoolregio Eindhoven
28 februari 2017Overeenkomst VNG en Verbond van VerzekeraarsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017Stimulering cultuur en sportVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
21 februari 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
21 februari 2017informatieveiligheid en privacyVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017Invulling vacatures Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017VervoersaanbestedingenFNV Groningen
14 februari 2017Gebiedsvisie 't HazzoDe heer en mevrouw Van den Broek
14 februari 2017Illigaal zwaar vuurwerkGemeente Oostzaan
14 februari 2017Jaarverslag 2016 en onderzoeksprogramma 2017-2018Rekenkamercommissie
14 februari 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
14 februari 2017Passend onderwijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 februari 2017Gemeenschappelijke regelingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 februari 2017Geb3eidsvisie 't HazzoMevrouw W. Haberthur-Mulders
14 februari 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
14 februari 2017Armoedebestrijding kinderenSociale Alliantie
14 februari 2017Functieprofielen griffieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 februari 2017Nieuwe opdracht werkplaats WonenMetropoolregio Eindhoven
14 februari 2017NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
7 februari 2017Handhaving Uitvoeringsprogramma 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 februari 2017NieuwsbriefBrabantse Onwikkelings Maatschappij
7 februari 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
7 februari 2017Algemeen Bestuur 15 februari 2017Metropoolregio Eindhoven
7 februari 2017Dementie in theaterOud worden met zorg
7 februari 2017Motie accountantsverklaring bij jaarrekeningGemeente Tiel
7 februari 2017Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
31 januari 2017Model verordening voorzieningen huisvesting onderwijsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 januari 2017Strategisch plan GRWRESW-raad Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) Ergon
31 januari 2017Informatiebijeenkomst gebiedsvisie 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 januari 2017ManifestSW ondernemingsraden
24 januari 2017Motie Provinciale verordening stikstofGemeente Haaren
24 januari 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
24 januari 2017Aanpassingen CARUWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
24 januari 2017Evaluatie en doorontwikkelingStedelijk Gebied Eindhoven
17 januari 2017Gebruik en beheer audio- en videonotulenProvincie Noord-Brabant
17 januari 2017Cao gemeenten 2017 en verderVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 januari 2017Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2017-2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
17 januari 2017Nieuwe multifunctionele gemeentehuisKBO Aalst
17 januari 2017NieuwsbriefGoedvoormekaarWaalre
10 januari 2017Raadsinformatiebrief verloop jaarwisseling 2016-2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
10 januari 2017Raadsinformatiebrief informatiebijeenkomst herinrichting Markt Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 januari 2017Cliënten met een Wlz-indicatieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 januari 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
10 januari 2017Regionaal Risicoprofiel 2017Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
10 januari 2017Wmo-checklistFNV
10 januari 2017Motie Controle op controle door accountantsGemeente Zoetermeer
3 januari 2017NieuwjaarswensWaalres Erfgoed
3 januari 2017Uitnodiging hoorzittingSecretaris van de commissie bezwaarschriften
3 januari 2017Kadernota 2018GGD Brabant-Zuidoost
3 januari 2017Motie RekenkamerfunctieGemeente Rheden
3 januari 2017Lokaal belastinggebiedVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 januari 2017Systematisch toezicht MonumentenzorgProvincie Noord-Brabant
3 januari 2017Kadernota 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3 januari 2017Maximaal bijdrage - inkomen ZorgverzekeringswetMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
3 januari 2017NieuwjaarswensBurgerkracht
22 december 2016KerstkaartRekenkamercommissie
22 december 2016Opheffing SW-raadSW-raad GRWRE/Ergon
22 december 2016KerstkaartZuidZorg
22 december 2016Grenscorridor N69Projectteam N69
22 december 2016Besluitenlijst Algemeen Bestuur 14 december 2016Metropoolregio Eindhoven
22 december 2016Accountantscontrole 2016Vereniging Nederlandse Gemeenten
22 december 2016Sociaal domein / decembercirculaire 2016Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 december 2016KerstwensStichting Duurzame Daden
22 december 2016Samenwerking MedipointZuidZorg
22 december 2016KerstwensSJSJ
22 december 2016Sociaal jaarverslag 2011-2015Vereniging Coffeeshop Eindhoven