Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken
DatumTitelAfzender
25 mei 2022Eindadvies informateurInformateur (Harrie Timmermans)
24 mei 2022Evaluatie Verordening Burgeragenderingsinitiatief 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 mei 2022NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
24 mei 2022Energietoeslag – KBO roept gemeenteraden op om in te grijpenKBO Brabant
24 mei 2022Dienstverlening CMDCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
24 mei 2022Docu-alert 491Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
24 mei 2022Opvang vluchtelingen OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Nieuwsbrief Gezondheid in beeldGGD Brabant-Zuidoost
17 mei 2022Uitwerking amendement Eindhovenseweg als gebiedsontsluitingsweg 30 km (GOW30) College van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Inwerkingtreden en implementatie van de Wet open overheid (Woo)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 mei 2022M.E.R. beoordelingsnotitie Onze Lieve Vrouwedijk 49 Inwoner Waalre
17 mei 2022Tijdelijke huisvesting De WilderenSkozok
17 mei 2022Docu-alert 490Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
17 mei 2022Programma ‘een thuis voor iedereen’ (huisvesting aandachtgroepen) Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 mei 2022Stand van zaken PlusTeamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Opvang vluchtelingen OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Beroep op het vertrouwensbeginsel Algemene Wet Bestuursrecht Inwoner Waalre
17 mei 2022Jongerencentrum in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlastenGemeente Oldambt
17 mei 2022Stand van zaken opvang Oekraïners in de gemeente WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Rli-adviezen in beeldRaad voor de leefomgeving en infrastructuur
17 mei 2022Jaarverantwoording kinderopvang 2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Strategische Kennisagenda voor BrabantProvincie Noord-Brabant
10 mei 2022Ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 29College van burgemeester en wethouders van Waalre
10 mei 2022Uitstel doordecentralisatie Beschermd WonenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 mei 2022NieuwsbriefWaalre Noord
10 mei 2022Ontbinding samenwerkingsovereenkomst Gildebosch - GildewoudVereniging het Gildewoud
10 mei 2022Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
10 mei 2022Verkeersintensiteiten Traverse ZuidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 mei 2022Handreiking hoe om te gaan met houtstookInwoner Nederland
3 mei 2022Vervolg herijking gemeentefondsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2022Kwartaalrapportage Bestuurlijk Platform 1e kwartaal 2022Stedelijk Gebied Eindhoven
3 mei 2022Nieuwsbrief mei 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
3 mei 2022Model Verordening voor de behandeling van bezwaarschriftenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2022Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2022Meerjarenplan 2022-2025De Pracht
3 mei 2022Opvang vluchtelingen Oekraïne nr. 7College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2022Ontwikkelingen OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 april 2022NieuwsbriefGrenscorridor N69
26 april 2022Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2022Opening onderzoek naar zeggenschap van de burger bij beleidsvorming en besluiten in het dader van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)Nationale Ombudsman
26 april 2022Nieuwsbrief week 17Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR)
26 april 2022Kwartaalrapportage herinrichting EindhovensewegCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2022Openstelling vacatures VNG bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 april 2022Actuele financiële situatie voorjaar 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2022Exploitatie sporthallen ’t Hazzo en De PrachtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2022Docu-alert 486Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
26 april 2022Opvang vluchtelingen oorlog OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2022Interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2022Provincie Noord-Brabant
19 april 2022Integraal Huisvestingsplan WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2022Ambassadeurs voor Wonen en ZorgVergrijzing
19 april 2022Concept jaarstukken 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
19 april 2022Laat de culturele sector niet vallenKunsten '92
19 april 2022Voorlopige jaarstukken 2021Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
19 april 2022Opvang vluchtelingen uit OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2022NieuwsbriefOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
12 april 2022Rapportage informatieveiligheid ENSIA 2021 verantwoordingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 april 2022Met toiletten erbij zijn uw inwoners en bezoekers blijToiletalliantie en Maag, Lever en Darm Stichting
12 april 2022Motie ondersteuning maatschappelijk middenveld College van burgemeester en wethouders van Waalre
12 april 2022Opvang vluchtelingen Oekraïne College van burgemeester en wethouders van Waalre
12 april 2022Vastgestelde eerste begrotingswijziging 2022 GGD Brabant-Zuidoost
12 april 2022WoningbeleidInwoner Waalre
12 april 2022Motie kwijtschelding waterschapsbelastingGemeente Vught
12 april 2022Jeugdbescherming maart 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
12 april 2022Docu-alert 485Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
12 april 2022Concept-jaarverslag 2021Metropoolregio Eindhoven
12 april 2022Stand van zaken gesprekken KabinetVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 april 2022Jaarstukken 2021GGD Brabant-Zuidoost
5 april 2022Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 april 2022Gevolgen van de oorlog in OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 april 2022Nieuwsbrief en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
5 april 2022TraverseInwoner Waalre
5 april 2022Opvang vluchtelingen oorlog OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 april 2022Totaaloverzicht stand van zaken moties en toezeggingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 april 2022Ontwikkelingen OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 april 2022Woningbouw projectInwoner Nederland
5 april 2022NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
5 april 2022Aanpassing taakverdelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 april 2022Oproep aan politiek: Snel van Russisch gas af vraagt heldere keuzes en daadkracht Ekwadraat
5 april 2022RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 april 2022NieuwsbriefGrenscorridor N69
29 maart 2022Terug- en vooruit blikWethouders gemeente Waalre
29 maart 2022NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
29 maart 2022Aanbod modulaire containers voor noodopvang, klaslokalen en huisvestingTDV Modular
29 maart 2022Verzoek tot ontslag als functie van wethouderWethouder van Burgsteden
29 maart 2022Raadsinformatiebrief opvang vluchtelingen OekraïneVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
29 maart 2022Begrotingscirculaire 2022Provincie Noord-Brabant
29 maart 2022Verduurzaming van kantoren loopt fors achter op schema. Hoe staat het in Waalre?Taskforce
29 maart 2022Wijzigingen VNG-model Reglement van Orde gemeenteraad en VNG-model Verordening op de raadscommissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 maart 2022Ontwerpbegroting 2023GGD Brabant-Zuidoost
29 maart 2022Docu-alert 483Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 maart 2022Ventilatie in schoolgebouwen en brede opgave onderwijshuisvestingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 maart 2022NieuwsflitsRegionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
22 maart 2022Ontwerpbegroting 2023Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
22 maart 2022Gevolgen oorlog OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 maart 2022Berichtgeving media aangifteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 maart 2022Bijstelling planning opgaven en projecten LeefomgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 maart 2022Nieuwsbrief maart 2022Regionaal Meetnet Zuiidoost-Brabant
22 maart 2022Stand van zaken samenhang en planning duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 maart 2022Herinrichting Traverse ZuidInwoner Waalre
22 maart 2022Aanvraag pumptrack baanInwoner Waalre
22 maart 2022Docu-alert 482Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 maart 2022Docu-alert Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 maart 2022Nieuwsbrief maart 2022Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
15 maart 2022Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
15 maart 2022Windmolens zijn gevaarlijk voor de gezondheidInwoner Nederland
15 maart 2022Motie oproep aan VNG voor meer instrumenten betaalbare woningenGemeente Voorschoten
15 maart 2022Conceptbegroting 2023Metropoolregio Eindhoven
15 maart 2022OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 maart 2022Rapport 'Van crisis naar opgave'Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
15 maart 2022Motie van zorg en verontwaardiging OekraïneGemeente Laarbeek
15 maart 2022Jaarverslag 2021Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
8 maart 2022Voortgangsnotitie maart 2022Raden in Verzet
8 maart 2022OekraïneVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 maart 2022Motie koppeling AOW-uitkering aan minimumloonGemeente Kerkrade
8 maart 2022Nieuwsbrief maart 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
8 maart 2022Opvang vluchtelingen uit OekraïneVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
8 maart 2022Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 maart 2022AsielVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 maart 2022Dag voor verandering, dag in te verbindenLeven met de Aarde
1 maart 2022Ondersteuning OekraïneVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 maart 2022Mobiliteit in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 maart 2022Motie behoud kinderhartchirurgie UMCGGemeente Leeuwarden
1 maart 2022Nieuwsbrief februari 2022Metropoolregio Eindhoven
1 maart 2022Coronasteun 2e heft 2021 via een algemene uitkering voor cultuurMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
1 maart 2022NieuwsbriefGrenscorridor N69
1 maart 2022Jaarverslag 2021 en Onderzoeksprogramma 2022Rekenkamercommissie
1 maart 2022Raadsinformatiebrief over start participatietraject gebiedsontwikkeling Landgoed GulbergenMetropoolregio Eindhoven
1 maart 2022Model Verordening leges i.v.m. OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 maart 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 maart 2022Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 23 februari 2022Metropoolregio Eindhoven
1 maart 2022Vastgesteld Ambitiedocument 2022 en werkprogramma 2022Metropoolregio Eindhoven
1 maart 2022Woningbouw (appartementencomplex) aan de Frederik Hendrikstraat 2aCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 maart 2022Onderzoeksplan Het KloosterRekenkamercommissie
22 februari 2022Motie pleidooi voor expliciet strafbaarstelling psychisch geweldGemeente Schiedam
22 februari 2022Vergadering Algemeen Bestuur 23 februari 2022Metropoolregio Eindhoven
22 februari 2022Preventie van dakloosheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 februari 2022Nieuwsflits Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-BrabantRegionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
22 februari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
22 februari 2022Stop slopende concurrentie in de LuchtvaartFNV
22 februari 2022Jaaroverzicht 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
15 februari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 februari 2022ArbeidsmigrantenInwoner Nederland
15 februari 2022Motie herziening van het voornemen tot sluiting UMCG KinderhartcentrumGemeente Oldambt
15 februari 2022NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
15 februari 2022Artikel Een Zon op AardeInwoner Nederland
15 februari 2022Motie Transitievisie WarmteGemeente Schiermonnikoog
15 februari 2022Woning tekortWoon Kracht
15 februari 2022Nieuwe gemeentelijke taak Prenatale Huisbezoeken jeugdgezondheidszorg (JGZ)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 februari 2022Motie kwijtschelding WaterschapsbelastingGemeente Son en Breugel
8 februari 2022WOZ-beschikkingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 februari 2022BrandbriefActiegroep Stop Houtrook Nu
8 februari 2022Reactie op ambitiedocument Metropoolregio EindhovenGemeente Laarbeek
8 februari 2022Opslag kernafvalStichting WISE Nederland
8 februari 2022Magazine met de resultaten van de samenwerkingMetropoolregio Eindhoven
8 februari 2022Brandbrief over coronatoegangsbewijs bij zwemlesNederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ)
8 februari 2022Motie borstonderzoek vrouwenGemeente Putten
8 februari 2022Gesprekken met het KabinetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 februari 2022Hoofdlijnen Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)College van burgemeester en wethouders van Waalre
8 februari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 februari 2022Motie borstonderzoek vrouwenGemeente Hengelo
1 februari 2022Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Uitvoeringsprogramma 2022 College van burgemeester en wethouders van Waalre
1 februari 2022Gevaarlijk verkeerslichtInwoner Waalre
1 februari 2022Verzoek neem de Eindhovense motie over Eindhoven Airport overBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
1 februari 2022Nieuwe artikelen CAO 2021-2022Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 februari 2022Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 februari 2022Salarisbrief CAO 2021-2022Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 februari 2022Vaststelling Regionale Energiestrategie (RES) 1.0Metropoolregio Eindhoven
1 februari 2022Rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)College van burgemeester en wethouders van Waalre
1 februari 2022Pleidooi om eventuele plannen voor windenergie in de gemeente te temporiserenNederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie
25 januari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
25 januari 2022Model marktverordening, aanpassingen aan Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 januari 2022Verkeerssituatie en geluidshinder AnsbalduslaanInwoner Waalre
25 januari 2022Oproep aan gemeentes tot gebruik van gedragscodes bij de realisatie van projecten in het kader van de energietransitieNederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW)
25 januari 2022Eindrapport Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) Rekenkamercommissie
25 januari 2022Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2022-2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 januari 2022Werkprogramma 2022 Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 januari 2022Vooraankondiging Monitor Integriteit & VeiligheidMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
25 januari 2022Nieuwsflits Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant Projectleider / Coördinator Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
18 januari 2022Stedenbouwkundige scenario’s pastorietuin e.o. Aalst College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 januari 2022Wijziging VNG Model Huisvestingsverordening, toevoeging regels opkoopbeschermingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 januari 2022Ooverlast door houtstook van omwonendenInwoner Waalre
18 januari 2022Verkeer Waalre dorpInwoner Waalre
18 januari 2022Eindrapport ParticipatiewetRekenkamercommissie
18 januari 2022Voortgang Waalres Sport- en Beweegakkoord & Preventieakkoord Gezond Waalreoortgang Waalres Sport- en Beweegakkoord & Preventieakkoord Gezond WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 januari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 januari 2022Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
18 januari 2022Motie Transitievisie WarmteGemeente Dongen
18 januari 2022Uitvoeringsprogramma Voorzieningen & Evenementen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 januari 2022Besluiten Algemeen Bestuur 15 december 2021Metropoolregio Eindhoven
11 januari 2022Veiligheid van de TraverseInwoner Waalre
11 januari 2022Nazendingen Algemene Ledenvergadering 13 januari 2022Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 januari 2022Voortgangsnotitie januari 2022Raden in Verzet
11 januari 2022Jaarprogramma 2022Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
11 januari 2022Nieuwsbrief januari 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
11 januari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
4 januari 2022Motie herijking gemeentefondsGemeente Lelystad
4 januari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
4 januari 2022TraverseInwoner Waalre
4 januari 2022Ontwtikkelperspectief Buitengebied AalstVoorbeeklaangroep
4 januari 2022Verzoek opschorten coronatoegangsbewijscontrole bij zwemlesoudersNederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
4 januari 2022Coronanieuwsbrief Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 december 2021Extra maatregelen Molenstraat buiten bebouwde komCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 december 2021Rekenkamerrapport Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven regionale opgavenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 december 2021NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
23 december 2021Ruimtelijke Ontwikkeling projecten 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
21 december 2021NieuwsflitsSamenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
21 december 2021Concept-onderzoeksplan Het KloosterRekenkamercommissie
21 december 20211e begrotingswijziging 2022GGD Brabant-Zuidoost
21 december 2021Omgevingswet en rol Rijkswaterstaat bij onteigeningenRijkswaterstaat
21 december 2021RegeerakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2021Raadsinformatiebrief update testen, tracen en vaccinerenGGD Brabant-Zuidoost
21 december 2021Kadernota 2023 en deelname aan Stichting Expertisebureau Risicobeheer en VerzekerenVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
21 december 2021Motie borstonderzoekGemeente Hof van Twente
21 december 2021Correctie in verband met verkeerde versie Sonse vliegveldmotieBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
21 december 2021NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
21 december 2021NieuwsbriefRegionaal Meetnet
21 december 2021Kadernota Begroting 2023Metropoolregio Eindhoven
21 december 2021Versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2021NieuwsbriefWaalre-Noord
21 december 2021Aanvulling beantwoording zienswijze 14 ontwerp-omgevingsvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 december 2021NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
21 december 2021Uitnodiging, agenda en stukken extra Algemene Ledenvergadering 13 januari 2022Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2021Kadernota 2023GGD Brabant-Zuidoost
21 december 2021Klimaatverandering en energietransitieInwoner Nederland
21 december 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 december 2021Verminder houtkap en verkoop gekapt hout als brandhout in de gemeente WaalreInwoner Waalre
14 december 2021(Onkosten)vergoeding en bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten 2022Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14 december 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 december 2021Concept-ambitiedocument 'Balans in groei vanuit economische kwaliteit'Metropoolregio Eindhoven
14 december 2021EnergietransitieInwoner Nederland
14 december 2021Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?Jeugdautoriteit
14 december 2021Regionaal beeld bijdrage Regionale Energiestrategie-bod per gemeentenPortefeuillehouder M. Pieters
14 december 2021Nieuwsbrief december 2021Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
14 december 2021Concept-werkprogramma Metropoolregio Eindhoven
14 december 2021Motie ondersteuning maatschappelijk middenveldCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 december 2021Tegemoetkoming controle corona toegangsbewijzen in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 december 2021Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 december 2021Belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethoudersVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 december 2021Gemeente Waalre 30 kmInwoner Waalre
7 december 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
7 december 2021Nieuwsbrief december 2021Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
7 december 2021Motie transitievisie warmteGemeente Velsen
7 december 2021Extra Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 november 2021Verzoek aan gemeenteraadKick Out Zwarte Piet
30 november 2021Nieuwsledenbrief asiel en immigratieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 november 2021Samenvatting debat Ziek van SchoolStichting Hoogbegaafd
30 november 2021Polderen passé, burgers doen mee!Inwoner Waalre
30 november 2021Principes voor digitale soevereiniteitPiratenpartij Delft
30 november 2021Onderzoeksplan Rode DradenRekenkamercommissie
30 november 2021Glasvezel na-aansluitingen WeConnect WaalreWeConnect
30 november 2021Petitie windmolensBewoners Waalre Noord
30 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
30 november 2021Stand van zaken overdracht N69College van burgemeester en wethouders van Waalre
30 november 2021Omgevingsvisie en de komende raadsperiodeErfgoedvereniging Heemschut
30 november 2021Nazending beantwoording zienswijze 16 ontwerp-omgevingsvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 november 2021Stand van zaken Jeugdbescherming november College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 november 2021Stand van zaken Hervormingsagenda JeugdVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 november 2021Behandeling rekenkamercommissie onderzoek Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)Rekenkamercommissie
23 november 2021Herfstbrief 2021Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR)
23 november 2021Uitstel VNG Bestuurdersdag en Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
23 november 2021Één nieuwe boom per inwoner van het Metropoolregio-gebied en Eersel voorbeeld Milieudefensie
23 november 2021Start traject OmgevingsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 november 2021Motie periodiek borstonderzoekGemeente Moerdijk
23 november 2021Coronacrisis nummer 37Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 november 2021Vergadering Algemeen Bestuur 15 december 2021Metropoolregio Eindhoven
16 november 2021NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
16 november 2021Motie borstonderzoek bij vrouwenGemeente Lelystad
16 november 2021Arbeidsmarkt jeugdzorgJeugdzorg Nederland
16 november 2021Support voor nieuw afvalinzameling beleidInwoner Waalre
16 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 november 2021Motie borstonderzoekGemeente Bergen op Zoom
16 november 2021Ledenraadpleging principeakkoord cao 2021-2022Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 november 2021Reactie op voorstel afvalinzamelingInwoners Waalre
9 november 2021Nieuwe modelverordening uitvoering en handhaving omgevingsrechtVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 november 2021Modernisering verlofregelingenNederlandse Vereniging voor Raadsleden
9 november 2021Coronacrisis nummer 36Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
9 november 2021Hersteloperatie kinderopvangtoeslagenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 november 2021Nieuwsflits november 2021Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
9 november 2021NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
9 november 2021Nieuwsbrief G1000
2 november 2021Uitnodiging najaars-Algemene Ledenvergadering 26 november 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 november 2021Verlenging overgangsafspraken van Wmo naar Wet langdurige zorg (Wlz)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 oktober 2021Sociaal DomeinCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 oktober 2021Ambitieniveau Basis Wet open overheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 oktober 2021Klimaatverandering in NederlandInwoner Nederland
26 oktober 2021Motie borstonderzoekGemeente Hillegom
26 oktober 2021Verhoging vermogensnorm bij kwijtschelding lokale belastingenKBO Brabant
26 oktober 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
26 oktober 2021Voortgangsnotitie oktober 2021Raden in verzet
19 oktober 2021NieuwsbriefGrenscorridor N69
19 oktober 2021Handreiking 'Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid'Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
19 oktober 2021Herinrichting Michiel de RuyterstraatInwoner Waalre
19 oktober 2021Motie preventief borstonderzoekGemeente Oostzaan
19 oktober 2021Motie borstonderzoekGemeente Simpelveld
19 oktober 2021Motie periodiek borstonderzoekGemeente Harlingen
19 oktober 2021Motie Borstonderzoek vrouwenGemeente Vught
19 oktober 2021Motie borstonderzoek vrouwenWerkorganisatie Druten-Wijchen
19 oktober 2021Docu-alert en nieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
12 oktober 2021Reactie ontwikkelperspectief Buitengebied AalstHut van Mie Pils
12 oktober 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
12 oktober 2021Apartheid 2021Inwoner Barneveld
12 oktober 2021Eindevaluatie Pilot WijkGGDCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 oktober 2021Nieuwsflits oktober 2021Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
12 oktober 2021Motie borstonderzoekGemeente Hardinxveld-Giessendam
5 oktober 2021Wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m. OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 oktober 2021NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
5 oktober 2021Motie oproep tot wetswijziging afschaffing 6-maandentermijn toetsing huurGemeente Nissewaard
5 oktober 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
5 oktober 2021NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
5 oktober 2021NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
5 oktober 2021Motie Bevolkingsonderzoek borstkankerGemeente Heerhugowaard
5 oktober 2021VNG-reactie op de RijksbegroingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 oktober 2021Septembercirculaire gemeentefonds College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 september 2021Nieuwsbrief publieksopenstelling nieuwe N69Grenscorridor N69
28 september 2021Septembercirculaire 2021Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
28 september 2021Voetgangersbruggen nieuwe N69Inwoner Valkenswaard
28 september 2021Kopie brief aan voorzitter Stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven (MRE)Fractie ZW14
28 september 2021Monitor Sociaal Domein 2e kwartaal 2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 september 2021Motie Borstonderzoek elke twee jaarGemeente Woensdrecht
28 september 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
28 september 2021Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 september 2021Coronacrisis nummer 35Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 september 2021Stand van zaken vaccinatiegraad regio Brabant-ZuidoostGGD Brtabant-Zuidoost
21 september 2021Recreatie Gat van Waalre(Meeste) omwonenden Gat van Waalre
21 september 2021Vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven
21 september 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
21 september 2021Start actualisatie samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
21 september 2021NieuwsbriefRegionaal Meetnet Lucht& Geluid Zuidoost-Brabant
14 september 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 september 2021Motie borstonderzoekGemeente Vlieland
14 september 2021Voorgenomen besluit deelname in Stichting Bizob door MREMetropoolregio Eindhoven
14 september 2021NieuwsbriefVerenging Brabantse Gemeenten (VBG)
14 september 2021Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer Natuurmonumenten
7 september 2021Modelverordening riool- en waterzorgheffingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 september 2021persbericht waarom heeft Brainport geen duurzaamheidsplan?Milieudefensie Eindhoven
7 september 2021Motie borstonderzoekGemeente West Betuwe
7 september 2021Tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 september 2021Uitkomsten onderzoek Brede Welvaart Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 september 2021Inspreektekst bestemmingsplan landgoed AchtervoordeInwoner Waalre
7 september 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
31 augustus 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
31 augustus 2021Wijziging VNG Model Huisvestingsverordening: toevoeging regels en toeristische verhuurVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 augustus 2021Motie screening borstonderzoek elke 2 jaar van levensbelangGemeente Kerkrade
31 augustus 2021ArbeidsmigrantenInwoner Nederland
24 augustus 2021KlimaatveranderingInwoner Nederland
24 augustus 2021Bezwaar herinrichting Michiel de RuyterstraatInwoner Waalre
24 augustus 2021Bedrijfshal Raadhuisstraat 8Inwoner Waalre
17 augustus 2021Bezwaar aangekondigde werkzaamheden August Sniederslaan en Vincent CleerdinlaanBewoners August Sniederslaan en Vincent Cleerdinlaan
17 augustus 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
17 augustus 2021Beraad bewoners Michiel de RuyterstraatInwoner Waalre
17 augustus 2021Luchtventilatie De MeentInwoner Waalre
10 augustus 2021NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
10 augustus 2021NieuwsbriefJeugdhulp Voldoende Beschermd (JVB)
10 augustus 2021Onderzoek over het niet-gebruik van de algemene bijstandInspectie SZW
10 augustus 2021Motie borstonderzoek bij vrouwenGemeente Heusden
10 augustus 2021Motie borstonderzoek bij vrouwenGemeente Stede Broec
10 augustus 2021Vergaderverslag Voorbeeklaan 20 juli 2021Inwoner Waalre
29 juli 2021Financiële updateCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 juli 2021Jaarverslag 2020 en onderzoeksplanning 2021 en 2022 RekenkamercommissieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 juli 2021NieuwbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 juli 2021Schikking rechtszaak Holding Baetsen TaxbusCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 juli 2021Overzicht belangrijkste kengetallen 2020Kringloop de Kempen
27 juli 2021Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugdVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 juli 2021Raadsinformatiebrief voorlopige Regionale Energiestrategie (RES) 1.0Metropoolregio Eindhoven
27 juli 2021Motie wateroverlast in LimburgGemeente Brunssum
27 juli 2021NieuwsbriefGrenscorridor N69
27 juli 2021Implementatie informed consentVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 juli 2021Vastgestelde programmabegroting 2022GGD Brabant-Zuidoost
27 juli 2021Herinrichting Michiel de RuyterstraatInwoner Waalre
27 juli 2021Coronacrisis nummer 34Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 juli 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 juli 2021Kosten omgevingsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 juli 2021Motie vreemd aan de orde van de dag Borstonderzoek vrouwenGemeente Tiel
27 juli 2021Achtervangovereenkomst Waarborgfonds sociale woningbouwCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 juli 2021Afsluiting voetgangers- en fietsbruggen AalstCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juli 2021Interbestuurlijk Toezicht: toezichtoordeel Omgevingsrecht 2021 College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juli 2021Klimaatpaus TimmermansInwoner Nederland
20 juli 2021Regionaal woningbehoefteonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juli 2021VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital GatewayVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 juli 2021wateroverlastWijkvereniging Duin en Ven
20 juli 2021Motie borstonderzoek van levensbelangGemeente Schiermonnikoog
20 juli 2021Motie borstonderzoek bij vrouwenGemeente Wormerland
20 juli 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
20 juli 2021Motie van Esch over het serieus opvolgen van meldingen van houtstookoverlast Meldpunt Rookoverlast
20 juli 2021Motie borstonderzoek elke 2 jaarGemeente Steenbergen
20 juli 2021Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 juli 2021Rapportage Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd ‘kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juli 2021Nieuwsbrief'thuis
20 juli 2021Motie ondersteuning van beleid voor verhoging minimumloon naar 14 euro per uurGemeente Oirschot
20 juli 2021Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juli 2021Vastgestelde jaarstukken 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 juli 2021Vastgestelde begroting 2022Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
20 juli 2021Vastgestelde begroting 2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 juli 2021Zorg en Veiligheid over de Wet straffen en beschermen, Wett verplicht ggz (Wvggz) en Wet Zorg en Dwang (Wzd)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 juli 2021NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
13 juli 2021NieuwsbriefBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
13 juli 2021Uitspraak Raad van State windturbinesInwoner Nederland
13 juli 2021NieuwsbriefWaalre-noord
13 juli 2021Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccinsRegenboogteam
13 juli 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 juli 2021Brief aan Commissaris van de KoningInwoner Waalre
13 juli 2021Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 juli 2021Vergaderschema 2022Metropoolregio Eindhoven
6 juli 2021Eindrapport en procesvoorstel Onderzoek Regionale Monitor Brede WelvaartMetropoolregio Eindhoven
6 juli 2021Vernietingingsprocedure vonissen arbitrage AtteroMetropoolregio Eindhoven
6 juli 2021Deelname basisscholen Cultuur loperCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juli 2021Stand van zaken vervolgtraject toekomstige afvalinzamelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juli 2021Vaststelling voorlopig ontwerp Eindhovenseweg / ValkenswaardsewegCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juli 2021JeugdbeschermingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juli 2021Aanvulling onderzoeksprogramma gezamenlijk rekenkameronderzoek Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven inclusief persberichtRekenkamercommissie
6 juli 2021Gewijzigde Gemeenschappelijke RegelingMetropoolregio Eindhoven
6 juli 2021CMD: evaluatierapport en cliëntervaringsonderzoekenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juli 2021Besluiten vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021Metropoolregio Eindhoven
6 juli 2021Nieuwsbrief, nieuwsbulletin en Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 juni 2021Gezond Waalre: Lokaal Preventieakkoord WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 juni 2021Rob-advies 'Droomland of niemandsland'Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
29 juni 2021Besluit Wob verzoekInwoner Waalre
29 juni 2021Programma organisatie Covid-19GGD Brabant-Zuidoost
29 juni 2021NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
29 juni 2021Corona vaccinatiebeleid voor kinderenRegenboogteam
29 juni 2021Windturbine vergunningenInwoner Nederland
29 juni 2021Coronacrisis nummer 33Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 juni 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 juni 2021Passend beleid voor collectieve en andere woonvormenRuimte voor collectief wonen
29 juni 2021Editie gezondheid in beeldGGD Brabant-Zuidoost
29 juni 2021Informatieavond Warmtevisie BarneveldInwoner Barneveld
29 juni 2021Reflectie op klacht overtreding archiefwet door CMDInwoner Waalre
29 juni 2021NieuwsbriefG1000
22 juni 2021Motie Borstonderzoek vrouwenGemeente Nederweert
22 juni 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
22 juni 2021Voorlichting & advies RF-EMV ofwel zenderstralingInwoner Nederland
22 juni 2021Brandbrief uit Winterswijk voor alle gemeenten met een Regionale Energiestrategie (RES)Stichting Leven met de aarde
22 juni 2021Motie BorstonderzoekGemeente Krimpen aan den IJssel
22 juni 2021Algemene Ledenvergadering VNGCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 juni 2021Vergunning reconstructie zendmast aan de Winterbleeck in Hoogh WaalreBewoners Winterbleeck en omgeving
22 juni 2021Stand van zaken OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 juni 2021NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
22 juni 2021Voortgangsnotitie juni 2021Raden in Verzet
22 juni 2021Procedures AtosCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 juni 2021Nieuwsbrief jaarverslagBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
15 juni 2021Jaarverslag ZO Slim Bereikbaar 2020Metropoolregio Eindhoven
15 juni 2021Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021Metropoolregio Eindhoven
15 juni 2021Coronacrisis nummer 32Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 juni 2021Moties en preadviezen Algemene Ledenvergadering 16 juni 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 juni 2021Handreiking voor een proactief participatieproces in warmtetransitieDe Participatiecoalitie Brabant
15 juni 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 juni 2021Introductie Commissie MijnbouwschadeCommissie Mijnbouwschade
15 juni 2021Arbitrage jeugd en afspraken Rijk-VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 juni 2021NieusbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
8 juni 2021Implementatie aanbevelingen rekenkameronderzoek meldingen openbare ruimteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 juni 2021Monitor Sociaal Domein 1e kwartaal 2021 inclusief het verloop van de regelingen TOZO en TONK en de kinderopvangtoeslagaffaireCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 juni 2021Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 juni 2021Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginselVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 juni 2021Moties vreemd aan de orde van de dag Confetti en serpentine en Huishoudelijke hulp WmoGemeente Vaals
8 juni 2021NieuwsbriefRegionaal Meetnet
8 juni 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 juni 2021Motie vreemd aan de orde van de dag – verhoog minimumloon naar 14 euro per uur Gemeente Maasgouw
8 juni 2021Jaarverantwoording kinderopvang 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
8 juni 2021Wijziging modelverordening legesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 juni 2021Coronacrisis nummer 31Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 juni 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 juni 2021VNG Model Verordening nadeelcompensatie (nieuw)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 juni 2021Advies ‘Rol nemen, ruimte geven'Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
1 juni 2021Voorbeeld Verordening Participatie (en uitdaagrecht) (nieuw) en HandreikingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 juni 2021TransitiemonitorTransitieteam
25 mei 2021Evaluatie burgerparticipatie Sociaal DomeinCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 mei 2021NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
25 mei 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
25 mei 2021Jaarverslag 2020Stichting de Pracht
25 mei 2021Informatie over afhandeling Wob verzoek (tussentijdse rapportage)Inwoner Waalre
25 mei 2021VoortgangsnotitieRaden in Verzet
25 mei 2021Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 juni 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 mei 2021Inschrijving GT Mobiele Communicatie 3Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 mei 2021Convenanten hulpmiddelenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 mei 2021Vernieuwde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT Toolbox (GIBIT) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 mei 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 mei 2021LachgasVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 mei 2021Voortgang Programmering nieuwe werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 mei 2021Huisvesting in kantoorpanden?Inwoner Waalre
18 mei 2021VNG maatregelen m.b.t. huishoudelijke hulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 mei 2021Evaluatie Lokaal GezondheidsbeleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 mei 2021Coronacrisis nummer 30Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 mei 2021Oneervol afscheid J. BrenninkmeijerBetrokkene
11 mei 2021Programma 2021-2022Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
11 mei 2021Digitale toegankelijkheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 mei 2021Motie HouthakkerCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 mei 2021Verkeer remmende maatregelenBewoners Raadhuisstraat en J. de Lannoylaan
11 mei 2021NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
11 mei 2021Alcoholwet en aanpassing Model APVVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 mei 2021Woningbouwplan AalstermolenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 mei 2021Zienswijze ontwerp bestemmingsplan landgoed AchtervoordeInwoner Waalre
11 mei 2021Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies en opening mogelijkheid stellen andere kandidatenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 mei 2021Reactie op concept buitengebied AalstInwoner Waalre
11 mei 2021Moratorium voor Wind en LandVereniging Omwonenden Windturbines
11 mei 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
11 mei 2021Wegwijzer gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid en VNG Model HuisvestingsverordeningVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 mei 2021Motie aansluiting bij coalitie naar minimumloonGemeente Kerkrade
4 mei 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
4 mei 2021Begrotingscirculaire 2021Provincie Noord-Brabant
4 mei 2021Nieuwe achtervangovereenkomst Gemeente - Waarborgfonds Sociale WoningbouwVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 mei 2021Nieuwsbrief Innovatie ecosystemenBrainport Development
3 mei 2021Functioneren gemeentebestuur WaalreWaarnemend burgemeester A.J.W. Boelhouwer
28 april 2021Nieuwsbrief Brainport BID aan Tweede Kamer CommissiesBrainport Eindhoven
28 april 2021Nieuwsbrief Gezondheid in beeldGGD Brabant-Zuidoost
28 april 2021Voortgang Waalres Sport- en BeweegakkoordCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 april 2021Motie vreemd aan de orde van de dag Borstonderzoek vrouwen Gemeente Peel en Maas
28 april 2021Zienswijze ontwerp bestemmingsplan landgoed AchtervoordeInwoner Waalre
28 april 2021Zienswijze ontwerp bestemmingsplan landgoed AchtervoordeInwoner Waalre
28 april 2021Rapport basis voor beleid houtstook en luchtkwaliteitStichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK)
28 april 2021Welzijn en leefstijl van ouderen in coronatijd en het belang van lokale seniorenverenigingen KBO Brabant
28 april 2021Landelijk onderzoek naar de naleving van alcohol- en tabaksverkoop Bureau Objectief
28 april 2021Melding CMDInwoner Waalre
28 april 2021Concept jaarstukken 2020Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
28 april 2021Jaarverslag uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 april 2021Vastgesteld Werkprogramma 2021Metropoolregio Eindhoven
28 april 2021Nieuwsbulletin, Docu-alert en Koninklijke OnderscheidingPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
28 april 2021Compensatie tekorten jeugdzorgVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 april 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
20 april 2021Visie de PrachtBewoners Maria van Bourgondiëlaan
20 april 2021Reactie op de concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Metropoolregio EindhovenBrabants Landschap, Natuurmonumenten en Brabantse Milieufederatie
20 april 2021Voortgangsnotitie april 2021Raden in Verzet
20 april 2021Wereld Aarde dag 22 april 2021Leven met de Aarde
20 april 2021Visie 2025 en Uitvoeringsagenda 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
20 april 2021Coronacrisis nummer 29Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 april 2021Vernieuwing antennebeleidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 april 2021Programmajaarverslag 2020Metropoolregio Eindhoven
20 april 2021Motie ondersteuning maatschappelijk middenveldCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 april 2021Jaarstukken 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 april 2021Aanjaagteam Digitale toegankelijkheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 april 2021Nieuwsbrief Grenscorridor N69Provincie Noord-Brabant
20 april 2021Voortgangsrapportage van de Regio Deal Eindhoven 2020 en persberichtMetropoolregio Eindhoven
20 april 2021Uitspraak Raad van State Natuurbelevingscentrum BuitenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 april 2021Onderzoeksplan aanpak en resultaten ParticipatiewetRekenkamercommissie
20 april 2021Leefomgeving en openbaar groenBewoners Vincent Cleerdinlaan
13 april 2021Motie vreemd aan de orde van de dag: Steun de makers van Kunst en Cultuur Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)
13 april 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 april 2021rapportage informatieveiligheid Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)College van burgemeester en wethouders van Waalre
13 april 2021Vervolgreactie op de Notitie Kernopgave & Strategische Keuzes OmgevngsvisieKlankbordgroep Dianestraat
13 april 2021Verkeer GildestraatInwoner Waalre
13 april 2021Voortgangsnotitie april 2021Raden in Verzet
13 april 2021Nieuwsflits april 2021Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
1 april 2021Nieuwsbrief 'Bijen in stad en dorp'Hymenovaria
1 april 2021Petitie Behoud onze Volkstuin in buitengebied AalstVolkstuinen Aalst
1 april 2021Ondersteuning motie borstonderzoekGemeente Dinkelland
1 april 2021NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
1 april 2021Manifest verkeersdrukBelangenvereniging Nuenen Groen
1 april 2021NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 april 2021Voorzitterschap raadsvergaderingInwoner Waalre
30 maart 2021Jaarrekening 2020GGD Brabant-Zuidoost
30 maart 2021Motie Huishoudelijke hulp WmoGemeente Roerdalen
30 maart 2021Jaarverslag 2020Rekenkamercommissie
30 maart 2021Actualisatie VNG Model AfvalstoffenheffingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 maart 2021Resultaten Burgerpeiling 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
30 maart 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
30 maart 2021Persbericht negatieve zienswijze over natuurvergunning Eindhoven AirportBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
30 maart 2021Rechtszaak Holding BaetsenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 maart 2021Onderzoeksprogramma 2021-2022Rekenkamercommissie
30 maart 2021Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord 'cao aan de slag' Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 maart 2021Coronacrisis nummer 28Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 maart 2021NieuwsbriefG1000
30 maart 2021Wereldwaterdag 2021Leven met de Aarde
30 maart 2021Jaarverslag 2020Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
23 maart 2021Betrek bewoners bij de Regionale EnergiestrategieVereniging Eigen Huis
23 maart 2021Motie minimumloon naar 14 euroGemeente Eindhoven
23 maart 2021Voortgang landgoed AchtervoordeCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 maart 2021Ontwerp bestemmingsplan BergstaeteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 maart 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
23 maart 2021NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
23 maart 2021NieuwsbriefRegionaal Meetnet Zuidoost-Brabant Lucht & Kwaliteit
16 maart 2021Concept begroting 2022Metropoolregio Eindhoven
16 maart 2021Arbitrage over tekorten jeugdzorgVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 maart 2021Ontwerpbegroting 2022GGD Brabant-Zuidoost
16 maart 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 maart 2021NieuwsbriefGrenscorridor N69
16 maart 2021Herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnFractie D66
16 maart 2021NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
16 maart 2021VoortgangsnotitieRaden in Verzet
16 maart 2021Verzoek vervanging als raadslidDe heer J.P. Hazelaar
16 maart 2021Beëindigen raadslidmaatschap gemeenteraad WaalreMevrouw Gremmée
16 maart 2021Ontwerpbegroting 2022Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
16 maart 2021Opheffen gemeenschappelijke regeling PlusTeamInwoner Waalre
16 maart 2021Stoppen als fractievertegenwoordiger van de CDA fractieDe heer Kerssemakers
16 maart 2021Heroverweging herontwikkeling perceel De Bleeck 1 in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
16 maart 2021Coronacrisis nummer 27Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 maart 2021Zorgen omtrent mestfabrieken in het buitengebied nemen toeBrabants Burgerplatform
9 maart 2021Raadsinformatiebrief Regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat, 2e trancheMetropoolregio Eindhoven
9 maart 2021Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
9 maart 2021Kadernota 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 maart 2021Werkprogramma 2021 en reactienotaMetropoolregio Eindhoven
9 maart 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
9 maart 2021Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 maart 2021Nieuwsflits Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-BrabantMetropoolregio Eindhoven
9 maart 2021Herstelaanpak Breed Economisch VestigingsklimaatMetropoolregio Eindhoven
2 maart 2021NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
2 maart 2021NieuwsbriefVlieghinder Moet Minder (BVM2)
2 maart 2021Eindrapport Meldingen Openbare Ruimte 'Verzilver de mogelijkheden'Rekenkamercommissie
2 maart 2021Coronacrisis nummer 26Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 maart 2021Geld dat bedoeld is voor kunst en cultuurBeroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)
2 maart 2021Herpositionering Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)College van burgemeester en wethouders van Waalre
2 maart 2021Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven
2 maart 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 maart 2021Subsidie project jong leert oud, oud leert jongCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 maart 2021Voortgang implementatie OmgevingswetCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 februari 2021Motie en save the date congres gemeenten in noodRaden in Verzet
23 februari 2021Corona actualisatie detailhandelsvisieINretail
23 februari 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
23 februari 2021Ontsluiting buitengebied Aalst Koningin WilhelminalaanKlankbordgroep Koningin Wilhelminalaan
23 februari 2021VNG ondertekent actieagenda WonenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 februari 2021NieuwsbrriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
23 februari 2021Coronacrisis update nummer 25Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 februari 2021Drive-in stembureauCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
16 februari 2021Managementsamenvatting beheer eikenprocessierups 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 februari 2021Brandbrief i.v.m. noodklok voor buitendieren door sneeuw en strenge vorstComité Dierennoodhulp e.a.
16 februari 2021Vergadering Algemeen Bestuur 24 februari 2021Metropoolregio Eindhoven
16 februari 2021Reactie Notitie Kernopgaven & Strategische KeuzesInwoners Waalre
16 februari 2021Groene Schoolkaart basisscholen gemeente WaalreStichting Nationale Boomfeestdag
16 februari 2021Constituerend beraadCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
16 februari 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 februari 2021Jaaroverzicht 2020Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
16 februari 2021Notitie Kernopgaven & Strategische KeuzesInwoner Waalre
16 februari 2021Grootschalige woningbouw AchtereindInwoner Waalre
16 februari 2021Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten op 12 februari 2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 februari 2021Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 februari 2021Eindverslag verantwoording coronacrisisVoorzitter Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
9 februari 2021Kiezers mogelijkheid bieden tot afleggen ondersteuningsverklaringen op 3 en 4 februari 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 februari 2021Manifest passend beleid voor collectieve en andere woonvormenRuimte voor collectief wonen
9 februari 2021NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
9 februari 2021Beëindiging aanbesteding Regionale Opvang ZwerfdierenBestuurlijke werkgroep Regionale Opvang Zwerfdieren
9 februari 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
9 februari 2021Informatiebrief concept Regionale EnerstrategieMetropoolregio Eindhoven
9 februari 2021Nazending Algemene Ledenvergadering 12 februari 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 februari 2021Start consultatie herijking gemeentefondsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 februari 2021Stand van zaken Pilot Wijk GGdCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 februari 2021Informatiebrief concept Regionale Energiestrategie (RES)Metropoolregio Eindhoven
9 februari 2021Raadsinformatiebrief regioproject 'Drugs, wat doet het met jou?'Aanjager regioproject denomalisering drugsgebruik
9 februari 2021Ontwikkelingen jeugdbeschermingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 februari 2021Opheffen gemeenschappelijke regeling PlusTeamInwoner Waalre
2 februari 2021Ekenrooi zuidInwoner Waalre
2 februari 2021Nieuwe Voortgangsnotitie Raden in Verzet
2 februari 2021Jaaroverzicht 2020Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
2 februari 2021Omnichannelstrategie en wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeerVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 februari 2021Evaluatie Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) AalstCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 februari 2021Gebiedsontwikkeling buitengebied AalstInwoner Waalre
2 februari 2021Problematiek rond gezinshuizen, social media en JeugdzorgStichting Heykeshoeve
2 februari 2021Bezwaar Ekenrooi zuid en alternatieve suggesties toekomstvisie buitengebied AalstInwoner Waalre
2 februari 2021DatadiefstalGGD Brabant-Zuidoost
2 februari 2021AchtereindInwoner Waalre
2 februari 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 februari 2021Bezwaar buitengebied - Zorgen & KansenInwoner Waalre
2 februari 2021Concept visie buitengebied AalstInwoner Waalre
2 februari 2021Motie Huishoudelijke ondersteuningGemeente Hof van Twente
2 februari 2021Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG-bestuur en -commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 februari 2021Petitie concept Ontwikkelperspectief buitengebied AalstInwoners Waalre
2 februari 2021Reactie op Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes Natuurmonumenten
2 februari 2021Concept Ontwikkelperspectief buitengebied AalstInwoner Waalre
2 februari 2021Buitengebied EkenrooiInwoner Waalre
2 februari 2021Nieuwsbrief over rapport Gezondheidsraad en recente ontwikkelingenPlatform Gemeenten-Draadloze Connectiviteit
2 februari 2021Coronacrisis update nr. 24Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 februari 2021Bezwaar tegen plannen AchtereindInwoners Waalre
26 januari 2021Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 januari 2021Voortgangsbericht programmering bedrijventerreinenStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
26 januari 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
26 januari 2021Afsprakenkader huisvesting arbeidsmigrantenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 januari 2021Coronacrisis update nr. 23Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 januari 2021Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 16 december 2021Metropoolregio Eindhoven
26 januari 2021Jaarprogramma 2021 Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 januari 2021Voortgangsrapportage 2021Raden in Verzet
26 januari 2021Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) uitvoeringsprogrammaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 januari 2021Buitengebied AalstInwoner Waalre
19 januari 20212e begrotingswijziging 2020 en nieuwsbrieven over 2e begrotingswijziging 2020 en integrale jeugdgezondheidszorg (iJGZ)GGD Brabant-Zuidoost
19 januari 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
19 januari 2021Notitie Grootschalige Mestverwerking Brabants Burgerplatform
19 januari 2021Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 januari 2021Reactie zienswijze toekomst RHCeRegionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
19 januari 2021Afval: scheiding en ophalenInwoner Waalre
19 januari 2021Vragen en suggesties Ontwikkelperspectief Buitengebied AalstGroenLinks
19 januari 2021Koninklijk Besluit in verband met ontslag burgemeesterKabinet van de commissaris van de Koning
19 januari 2021OnderzoeksonderwerpenRekenkamercommissie
19 januari 2021Dringende oproep – Help winkelondernemers overleven!INretail
12 januari 2021Coronacrisis: extra Rijksmiddelen voor de lokale cultuurMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
12 januari 2021Reconstructie MolenstraatInwoner Hapert
12 januari 2021Vacatures in VNG-bestuur en -commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 januari 2021Overdracht voorzitterschapStedelijk Gebied Eindhoven
12 januari 2021Nieuwjaarsgroet'thuis
12 januari 2021Traverse ZuidInwoner Waalre
12 januari 2021Samenwerking 4 GR-en en bedrijfsvoeringMetropoolregio Eindhoven
12 januari 2021Extra nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
5 januari 2021Kaderbrief 2022Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
5 januari 2021Zorgvuldig ingeleide vragen t.a.v. nieuwe prik en ‘informed consent’Regenboogteam
5 januari 2021NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 december 2020Extra nieuwsbulletin, Docu-alert en nieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 december 2020NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
29 december 2020NieuwsbriefGrenscorridor N69
29 december 2020Kadernota begroting 2022Metropoolregio Eindhoven
29 december 2020Afschrift brief aan voorzitter Brandweerkamer VNGVakvereniging Brandweer Vrijwilligers
29 december 2020NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
18 december 2020Stand van zaken Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en ZelfbouwProvincie Noord-Brabant
18 december 2020NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 december 2020NieuwsbriefWaalre Noord
18 december 2020Regionale herstelaanpak breed economisch vestigingsklimaat 1e tranche Metropoolregio Eindhoven
18 december 2020Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte – modelmotieKoninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
18 december 2020NieusbriefJeugdfonds Cultuur
18 december 2020Coronacrisis nummer 22Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 december 2020Ambtshalve verlengen beschermd wonen en extramurale Wmo-ondersteuning, aanleveren kostengegevens beschermd wonen Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 december 2020Begroting 2021Provincie Noord-Brabant
18 december 2020Aanbieding onderzoek Verdringen door Re-integratie trajecten en vrijwilligers werkFNV
18 december 2020Raadsinformatiebrief project landgoed GulergenMetropoolregio Eindhoven
18 december 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
18 december 2020Voortgang herinrichting Molenstraat en omgeving College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 december 2020Uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 december 2020Voortgang uitvoering visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 december 2020Ondersteuning voor toezichts- en handhavingstaken bij gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 december 2020Handreiking Leegstand te lijf 2.0 en VNG model Leegstandsverordening (nieuw)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 december 2020Petitie Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) AalstInwoner Waalre
18 december 2020Interbestuurlijk toezicht (IBT): brandveiligheid gevels risicovolle gebouwen Provincie Noord-Brabant
15 december 2020Onderzoek brandveiligheid gevelsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 december 2020Nieuwsbrief Regionaal MeetnetRegiegroep Regionaal Meetnet Lucht & Geluid Zuidoost-Brabant
15 december 2020Nieuwsbrief Gezondheid in BeeldGGD Zuidoost-Brabant
15 december 2020Coronacrisis nummer 21Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 december 2020Maatregelen lockdown en kamerbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 december 2020Persbericht Interview Pieter van GeelBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVN2)
15 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
15 december 2020Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2020 en Cliëntervaringsonderzoeken 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
15 december 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 december 2020Data delen en open makenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 december 2020Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 12 februari 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoners Waalre
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
8 december 2020Beroep aangetekend door inwoner Waalre tegen bestemmingsplan Tuinen OliemolenRaad van State
8 december 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
8 december 2020Stand van zaken gezondheidscentrum WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
8 december 2020 Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoners Waalre
8 december 2020Verordening bekostiging leerlingenvervoerVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoners Waalre
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
8 december 2020Corona noodsteun voor musea in uw gemeenteMuseumvereniging
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse ZuidInwoner Waalre
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse ZuidInwoner Waalre
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse ZuidInwoner Waalre
8 december 2020Coronacrisis nr. 20Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
8 december 2020Reactie op zienswijzen toekomst RHCeRegionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
8 december 2020Bezwaarschrift tegen besluit van het definitief ontwerp voor de Traverse Zuid Inwoner Waalre
1 december 2020Visitatierapport 'thuisStichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
1 december 2020Algemeen Bestuur 16 december 2020Metropoolregio Eindhoven
1 december 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 december 2020Motie Raden in verzetGemeente Geldrop-Mierlo
1 december 2020Voortgangsrapportage november 2020 en enquête Raden in VerzetRaden in verzet
1 december 2020Constituerend beraadCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 december 2020Planning besluitvorming Regionale Energiestrategie 1.0.Metropoolregio Eindhoven
1 december 2020Bezwaar keuze bestrating TraverseInwoners Waalre
1 december 2020Motie 500 vluchtelingkinderenGemeente Hof van Twente
24 november 2020Uitvoering speelruimtebeleid 2020-2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 november 2020OntslagWethouders
24 november 2020Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief in de WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 november 2020Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 november 2020Motie 5GGemeente Bergen
24 november 2020HerfstbriefVereniging voor Raadsleden
24 november 2020Overlast en gezondheidsrisico's door houtkachelsInwoner Nederland
24 november 2020Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
17 november 2020Rapport ‘Overlast door mestfabrieken: ervaringen van omwonenden’Brabantse Milieufederatie (BMF)
17 november 2020Klinkerbrief nooit ontvangenInwoner Waalre
17 november 2020Beëindiging werkzaamheden werkgeverscommissie en voorzitterspoolDe heer G.J.J. Lammers
17 november 2020Artikel over de Natuurwerkgroep Waalre in het Najaars magazine van Brabants LandschapIVN Natuurwerkgroep Waalre
17 november 2020NieuwsbriefGrenscorridor N69
17 november 2020Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
17 november 2020Concept-werkprogramma 2021Metropoolregio Eindhoven
17 november 2020Mogelijkheid aanvragen budget voor opstellen Kerkenvisie tot februari 2021Erfgoedvereniging Heemschut
17 november 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
17 november 2020Onderzoek Waar staat je gemeenteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 november 2020Bestrating keuze TraverseInwoners Waalre
17 november 2020Open brief aan wethouders Kunst en CultuurBeroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)
10 november 2020Nieuwsbrief Gezondheid in BeeldGGD Brabant-Zuidoost
10 november 2020Advies Goede ondersteuning, sterke democratie Raad voor het openbaar bestuur (ROB)
10 november 2020Persbericht Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
10 november 2020Opvolging survey transitievisie warmte en biomassa-installatiesMilieudefensie
10 november 2020Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 november 2020Motie huishoudelijke ondersteuning Gemeente Montferland
10 november 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
10 november 2020Ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 november 2020Vervolg overlast Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) burgemeester Mollaan / Ericalaan / Leeuwenbeklaan Inwoners Waalre
3 november 2020Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorgVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 november 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
3 november 2020NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
3 november 2020Onveilige situatie Voldijn rondom Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Inwoner Waalre
3 november 2020Petitie ondersteuning Schout PlantenInwoner Waalre
3 november 2020Dorpshart AalstInwoner Waalre
3 november 2020Corona ledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 november 2020NieuwsbriefSeniorenraad Waalre
27 oktober 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 oktober 2020Uitstel Buitengewone Algemene Ledenvergadering en wel doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 november 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 oktober 2020VoortgangsrapportageRaden in verzet
27 oktober 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Locatie Ligtvoet AalstARAG Rechtsbijstand
27 oktober 2020Jaarverslag 2019Kringloop de Kempen
27 oktober 2020Geniaal plan hemelwater Inwoner Waalre
27 oktober 2020Startnotitie kunst en cultuurCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 oktober 2020Corona-maatwerk begroting 2021Provincie Noord-Brabant
27 oktober 2020Fietsuitvoeringsplan 2020-2030College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 oktober 2020BestuurscrisisInwoner Waalre
20 oktober 2020Pilot standaard huurwoningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 oktober 2020Onderzoek huisvesting basisscholen VoldijnCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 oktober 2020NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
20 oktober 2020Nieuwsbrief Regionaal Meetnet Lucht & GeluidOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 oktober 2020Motie ondersteuning maatschappelijk middenveldCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 oktober 2020Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 oktober 2020Orange the World campagneUN Women Nederland, Unie van de Soroptimistclubs in Nederland en Zonta Nederland
20 oktober 2020Wijziging model-APVVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 oktober 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 oktober 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
13 oktober 2020Locaties mestfabriekenBrabants Burgerplatform
13 oktober 2020BestuurscrisisBurgemeester Boelhouwer
13 oktober 2020Raadsinformatiebrief Regionale Energiestrategie (RES)Metropoolregio Eindhoven
13 oktober 2020Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 oktober 2020Besluiten Algemeen Bestuur 30 september 2020Metropoolregio Eindhoven
13 oktober 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 oktober 2020NieuwsberichtOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
13 oktober 2020Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 oktober 2020Artikel Eindhovens Dagblad over MestbewerkingslocatiesMetropoolregio Eindhoven
13 oktober 2020NieuwsflitsSamenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
13 oktober 2020Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 oktober 2020Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2020Stand van zaken campagne 500 kinderenStichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland
2 oktober 2020NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 oktober 2020Integrale Planning projecten Openbare RuimteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2020Uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale preventieakkoordenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 oktober 2020Inwonerspeiling CoronaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2020Woningbouwimpuls Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 september 2020Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie (nieuw)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 september 2020Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)College van burgemeester en wethouders van Waalre
29 september 2020Archivering tekstberichtenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 september 2020VNG-reactie op de Rijksbegroting 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 september 2020VoortgangsnotitieRaden in Verzet
29 september 2020Wetgeving Huisvestingswet vergunninghoudersGemeente Lelystad
29 september 2020JeugdzorgStichting Echt Scheiden Zonder Schade
29 september 2020Nieuwsbulletin en docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 september 2020Tussentijds verslag Covid-19Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
29 september 2020Investeringen infra gemeentenBouwend Nederland
29 september 2020Bestrating TraverseInwoner Waalre
24 september 2020Tweede pakket en totaaloverzicht moties Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 september 2020Monitor Sociaal Domein 2e kwartaal 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 september 2020Brandveiligheid gevelsMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 september 2020Participatieproces Windpark SpuiDorpsvereniging Filopopers
22 september 2020Eerste pakket moties Algemene Ledenvergadering 25 september 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 september 20201e bestuursrapportage 2020 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 september 2020Motie tijdelijke ruimte voor gemeentenGemeente Krimpenerwaard
22 september 2020Fietsstraat Oude KerkstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 september 2020Woningnood en de mogelijkheden voor startersBouw Kollektief
22 september 2020Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 september 2020Overlast JOP Burgemeester Mollaan, Ericalaan en LeeuwenbeklaanInwoners Waalre
15 september 2020NieuwsberichtenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 september 2020Motie ‘Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is noodzaak’ Gemeente Beesel
15 september 2020Jaarverslag Stedelijk Gebied Eindhoven 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
15 september 2020Verzoek om evaluatie brand Buijtenste meerken 2 en 4 Inwoners Waalre
15 september 2020PersberichtBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
15 september 2020Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennotaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 september 2020Bijdrage Helder Helmond op toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)Gemeente Helmond
15 september 2020Verkeersborden fietsbeleidsplanInwoner Waalre
8 september 2020Ontwerp bestemmingsplan locatie Ligtvoet AalstCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 september 2020Openstelling vacatures VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 september 2020NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 september 2020Compensatie van gemeenten in het kader van coronaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 september 2020Structureel geld vanuit het RijkRaden in verzet
8 september 2020Traverse door WaalreInwoner Waalre
8 september 2020Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
8 september 2020Besluit benoeming waarnemend burgemeesterCommissaris van de Koning
8 september 2020Brainport Nationale ActieagendaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 september 2020Toezeggingen herontwikkeling 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 september 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
1 september 2020Besluiten vergadering Algemeen Bestuur 1 juli 2020Metropoolregio Eindhoven
1 september 2020Participatieoproep gemeentenVereniging Eigen Huis
1 september 2020Norm voor Opdrachtgeverschap: regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvangVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 september 2020Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 september 2020Reactie op concept-Regionale Energiestrategie (RES)Werkgroep Regionaal overleg LEC’s
1 september 2020Buitengewone Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 augustus 2020Jaarverslag 2019 en Voortgangsrapportage Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 augustus 2020Petitie burgemeesterPetitiegroep Aalst-Waalre
25 augustus 2020Reactie op woonrapport Metropoolregio EindhovenStichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
25 augustus 2020Motie bijstandsnormGemeente De Fryske Marren
25 augustus 2020NieuwsbriefWoonstichting thuis
25 augustus 2020Nieuwsbrief en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
25 augustus 2020Opbrengst denkfase omgevingsvisie WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 augustus 2020NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 augustus 2020BestuurscrisisInwoner Waalre
18 augustus 2020Herplanten bomen BlokvenlaanInwoners Waalre
18 augustus 2020Bezuinig niet op groenBranchevereniging VHG
18 augustus 2020Motie bekostiging onderwijshuisvestingGemeente Noordoostpolder
18 augustus 2020Reactie op concept Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio EindhovenGemeente Reusel- De Mierden
18 augustus 2020BestuurscrisisInwoners Waalre
4 augustus 2020Motie herverdeling gemeentefondsGemeente Almelo
4 augustus 2020Publicatie kamerbrief en bijlagen Eindhoven AirportWethouders Van Schuppen en Beex
4 augustus 2020Update opvang en bescherming alleenstaande vluchtelingkinderen vanuit GriekenlandVluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling
4 augustus 2020Motie financiën vanuit het RijkGemeente Loon op Zand
4 augustus 2020Functioneren wijkteamsEcht Scheiden Zonder Schade
28 juli 2020Stand van zaken PGB 2.0 systeemVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juli 2020Onderzoeksplan 'Meldingen openbare ruimte' Rekenkamercommissie
28 juli 2020Update coronacrisis nummer 17Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juli 2020Motie verhuurdersheffing sociale huurwoningenGemeente Papendrecht
28 juli 2020Bezwaar ombouw WollenbergstraatInwoner Waalre
28 juli 2020Reactie op Concept-Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven Brief Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten
28 juli 2020Vooraankondiging digitale Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juli 2020Oproep middelen vrij te maken voor financiële hulpverlening Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK)
21 juli 2020Nieuwsbrief regionale herstelaanpakMetropoolregio Eindhoven
21 juli 2020Convenant Bondgenootschap tegen ondermijning in Brabant-ZeelandCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 juli 2020Rapport Andersson Elffers Felix (AEF) onderzoek financiële consequenties corona voor gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juli 2020Vastgestelde begroting 2021GGD Zuidoost-Brabant
21 juli 2020Wijziging Model-APV zomer 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juli 2020Motie verhogen minimumloon naar 14 euroGemeente Brunssum
21 juli 2020Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek BrainportregioStedelijk Gebied Eindhoven
21 juli 2020Verbeteragenda hulpmiddelen; aanbieding en toelichting op landelijk normenkader en actieplan Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juli 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 juli 2020Motie meer waardering zorgverlenersGemeente Almelo
14 juli 2020Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juli 2020Coronacrisis nummer 16Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juli 2020Motie herverdeling gemeentefonds: Jackpot of lid op de neus?Gemeente Almelo
14 juli 2020Magazine Toekomstland!Stadswerk
14 juli 2020Zorgen uitrol 5GGemeente Steenbergen
14 juli 2020NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
14 juli 2020Motie vluchtelingenopvang kinderen GriekenlandGemeente Loon op Zand
14 juli 2020NeuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 juli 2020Dag van Zorg en VeiligheidStichting Echt Scheiden Zonder Schade
14 juli 2020NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur
14 juli 2020Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBOVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juli 2020Zomerbrief 2020Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
14 juli 2020Verlenging termijn indienen zienswijze toekomst RHCeRegionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
14 juli 2020Stand van zaken Omgevingswet juli 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 juli 2020Motie stabieler gemeentefondsGemeente Sint Michelsgestel
7 juli 2020Coronacrisis nummer 15Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 juli 2020Business Case PlusTeamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 juli 2020NieuwsbulletinsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
7 juli 2020Actieplan toegankelijk stemmenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 juli 2020Toolkit woonopgave seniorenANBO
7 juli 2020Water- en rioleringsoverlast Heuvelstraat 17Inwoner Waalre
7 juli 2020Aanbieding voortgangsrapportage Brainport nationale ActieagendaMetropoolregio Eindhoven
7 juli 2020WoningbouwimpulsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 juli 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
7 juli 2020Combinatie werkzaamheden glasvezel/gas/waterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 juli 2020Motie behoud rekenkamer(functies)Gemeente Noordoostpolder
7 juli 2020Corona enquête achterbanPer Saldo
7 juli 2020Voorbeeldmotie hulp ouders en kinderen toeslagenaffaireFrisse Start
7 juli 2020Aanbieding vastgestelde begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
7 juli 2020Aanbieding vastgestelde jaarstukken 2019Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
30 juni 2020Stand van zaken nieuwe wet inburgeringVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juni 2020Coronacrisis nummer 14Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juni 2020Persbericht Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
30 juni 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed AchtervoordeProvincie Noord-Brabant
30 juni 2020Toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
30 juni 2020Update campagne 500 kinderen GriekenlandStichting Vluchteling
30 juni 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed AchtervoordeInwoner Waalre
30 juni 2020Uitgestelde ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)College van burgemeester en wethouders van Waalre
30 juni 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed AchtervoordeIVN Valkenswaard-Waalre
30 juni 2020Financiële updateCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 juni 2020Toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)Metropoolregio Eindhoven
30 juni 2020Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteldVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juni 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
30 juni 2020WateroverlastInwoners Waalre
30 juni 2020Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging in verband met uitstel Algemene Ledenvergadering VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juni 2020Motie Algemene Ledenvergadering VNG betreffende financiën invoering OmgevingswetGemeente Noordoostpolder
30 juni 2020Motie 'Onhoudbaar'Gemeente Renkum
30 juni 2020Verzoek tot uitstel Algemene Ledenvergadering VBGVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
30 juni 2020Stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefondsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juni 2020NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
23 juni 2020Resultaten Panelonderzoek 'Impact Coronavirus in Zuidoost-Brabant'College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 juni 2020Vreedzaam protest tegen coronawet - bloementje bij gemeentehuisInwoner Waalre
23 juni 2020Reactie op rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 juni 2020Update Corona in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 juni 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
23 juni 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
23 juni 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Tuinen OliemolenInwoner Riethoven
23 juni 2020Meerjarige Transitiestrategie Common GroundVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juni 2020Jaaroverzicht 2019 Ergon
23 juni 2020Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden Cao Gemeenten Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
23 juni 2020Update coronacrisis nummer 13Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juni 2020Motie behoud lokale rekenkamerfunctieGemeente Edam-Volendam
16 juni 2020Agenda en stukken vergadering Algemeen Bestuur 1 juli 2020Metropoolregio Eindhoven
16 juni 2020Verbinden met schuldenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juni 2020NieuwsbriefGGD Zuidoost-Brabant
16 juni 2020NieuwsbriefWaalre-Noord
16 juni 2020Vergaderschema 2021Metropoolregio Eindhoven
16 juni 2020Wat kunnen we doen om de inkomenspositie van studenten met een functiebeperking in uw gemeente te verbeteren?Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO)
16 juni 2020Rapport ‘Hindernisbaan zonder finish’ Nationale Ombudsman
16 juni 2020Opbrengst droomfase omgevingsvisie Waalre College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 juni 2020Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2018-2019 College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 juni 2020Motie afschaffen verhuurdersheffingGemeente Kerkrade
16 juni 2020Petitie stofoverlast HutdijkInwoner Waalre
16 juni 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 juni 2020Regionale Inkoopsamenwerking ‘Een 10 voor de jeugd’ College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 juni 2020Definitieve voorstellen ledenraadpleging in verband met uitgestelde Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juni 2020Maak iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij Toiletalliantie
16 juni 2020Asfaltering Molenstraat College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 juni 2020Situatie Het KloosterHarmonie Juliana
16 juni 2020Uitvoeringslasten KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juni 2020Vaststelling voorlopig ontwerp Traverse zuid College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juni 2020 500 kinderen – lancering petitie en stilteprotesten in 25 gemeenten voor opvang alleenstaande vluchtelingkinderen Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
9 juni 2020Meicirculaire Gemeentefonds
9 juni 2020NieuwsbriefBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
9 juni 2020Zienswijzen en amendementen begrotingen 2021 Metropoolregio Eindhoven, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en GGD Zuidoost-Brabant Gemeente Cranendonck
9 juni 2020Verlenging activiteiten Visitatiecommissie Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juni 2020Motie behoud autonomie lokale rekenkamer Gemeente Brunssum
9 juni 2020Coronacrisis update nummer 11Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juni 2020Rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juni 2020Voortgangsrapportage Programma Implementatie Omgevingswet Best-Veldhoven-Waalre College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juni 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
9 juni 2020Handvatten voor de uitvoering van de ArchiefwetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juni 2020Motie afschaffen verhuurdersheffingGemeente Brunssum
2 juni 2020Jaarverslag 2019 Commissie Noord-Brabant Erfgoedvereniging Heemschut
2 juni 2020Waalres Sport- en BeweegakkoordCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 juni 202075 jaar Verenigde NatiesNederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties
2 juni 2020Ruimte voor betere huisvesting arbeidsmigranten Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA)
2 juni 2020Ontwikkelingen Dommeldal de HogtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 juni 2020Stand van zaken Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 juni 2020NieuwsbriefRegionaal Meetnet Zuidoost_Brabant Lucht & Geluid
2 juni 2020100 Nederlandse gemeenten steunen oproep om 500 vluchtelingkinderen op te vangen in Nederland Stichting Vluchteling
2 juni 2020Afschrift brief aan Tweede Kamer over uitrol 5GGemeente Roosendaal
2 juni 2020Concept Regionale Energiestrategie Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 juni 2020NieuwsbrievemBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
2 juni 2020Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwenUN Women Nederland
2 juni 2020NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 juni 2020Coronacrisis update 10Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 mei 2020Motie Regionale Energiestrategie (RES)Gemeente Peel en Maas
26 mei 2020Voortgang en resultaat samenwerking in de waterketenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 mei 2020Bezwaar tegen uitbreiding functiewijziging Markt 1 / Willibrorduslaan 2Inwoners Waalre
26 mei 2020Monitor Sociaal Domein 1e kwartaal 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 mei 2020Voorlopig ontwerp sporthal 't Hazzo onderdeel ontmoetingsruimteAalster Senioren Vereniging / KBO
26 mei 2020Coronacrisis update nummer 9Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 mei 2020Ontwikkelstrategie woontorentje Heistraat Noord fase 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 mei 2020Maak chippen van katten (landelijk) verplicht!Dierenbescherming
26 mei 2020NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
19 mei 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
19 mei 2020Infobulletin toekomst Eindhoven AirportStuurgroep Eindhoven Airport
19 mei 2020Wet deelgezagStichting Echt Scheiden Zonder Schade
19 mei 2020Lokaal overleg met ondernemers essentieel bij versoepeling coronamaatregelen voor horeca Koninklijke Horeca Nederland
19 mei 2020NieuwsbulletinStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
19 mei 2020Voortgang realisatie visie Dorpshart Aalst 2.0.Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre
19 mei 2020NieuwsbulletinPlatform VG regio Zuidoost-Brabant
19 mei 2020Opmerkingen streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio EindhovenZLTO Grooteheide
19 mei 2020Motie ‘stabieler gemeentefonds’ Gemeente Alphen-Chaam
19 mei 2020Bestemmingsplan 't Hazzo en voorlopig ontwerp sporthal en ontmoetingscentrum 't HazzoInwoner Waalre
19 mei 2020Ledenraadpleging in verband met uitstel Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 mei 2020LachgasVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 mei 2020Coronacrisis nummer 8Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 mei 2020Coronacrisis update nummer 7Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 mei 2020Ledenraadpleging Cao sociale werkvoorziening (SW)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 mei 2020Eenzame ouderen door de coronacrisisStichting Alles voor Mekaar
12 mei 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-brabant
12 mei 2020Standpunt over Heijde ParkInwoners Waalre
6 mei 2020Jaarverslag 2019 en onderzoeksplanning 2020 rekenkamercommissie College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Brababt-Zuidoost
6 mei 2020NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
6 mei 2020Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134 College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020NieuwsbriefGrenscorridor N69
6 mei 2020Oprichting Kempen Interventie Team (KIT) College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020Duurzaam door WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020Ontwerpbestemmingsplan landgoed Achtervoorde College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
6 mei 2020Ontwerpbestemmingsplan Tuinen Oliemolen College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020Jaarverslag uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)College van burgemeester en wehouders van Waalre
6 mei 2020Interbestuurlijk toezicht: Beleidskader 2020-2023, Uitvoeringsprogramma 2020, Brabant-brede resultaten systematisch toezicht 2019 en Jaarverslag 2019 Provincie Noord-Brabant
6 mei 20205G krantInwoner Nederland
6 mei 2020Motie over het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’Gemeente Beesel
28 april 2020Coronacrisis update nummer 6Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG)
28 april 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
28 april 2020Oproep, laat de jeugd weer buiten kunst maken Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
28 april 2020concept Regionale Energiestrategie (RES): planning consultatie raden Metropoolregio Eindhoven
28 april 2020Reactie op Kadernota Metropoolregio Eindhoven/Brainport Development Gemeente Reusel De Mierden
28 april 2020Rapportage informatieveilgheid EISIA 2019 verantwoordingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 april 2020Uitbreiding aantal indieners beroep bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten Raad van State
28 april 2020Eindrapport OmgevingswetRekenkamercommissie
28 april 2020Belang van inspraak en tegenmacht in de digitale democratieStichting Lobby Lokaal
28 april 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
28 april 2020Nationale Boomfeestdag 2020Stichting Nationale Boomfeestdag
21 april 2020Stikstof en stikstofregistratiesysteem (SSRS)College van burgemeester en wethouders van Waalre
21 april 2020Vraag en ideeën over toekomstig beleid Wereld-aardedag in coronatijdStichting Leven met de Aarde
21 april 2020Begrotingscirculaire 2020Provincie Noord-Brabant
21 april 2020Coronacrisis update 5Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 april 2020NieuwsbriefBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
21 april 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
21 april 2020Concept jaarrekening en jaarverslag 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
14 april 2020Stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneertLet's Talk About Tech
14 april 2020Jaarstukken 2019Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
14 april 2020Eindrapport inhuur van externenRekenkamercommissie
14 april 2020Macht, waarschuwing voor alle scheidende oudersStichting Echt Scheiden Zonder Schade
14 april 2020Coronacrisis update Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 april 2020Rookhinder bij de burenInwoner Nederland
14 april 2020Raadsinformatiebrief over de Regionale Energiestrategie (RES)Metropoolregio Eindhoven
14 april 2020Concept jaarverslag 2019Metropoolregio Eindhoven
14 april 2020Voorkomen negatieve effecten van de coronacrisisFractie ZW14 - de heer G. Lammers
11 april 2020Inwonerspeiling corona College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 april 2020Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling PlusTeamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 april 2020Jaarstukken 2019GGD Brabant-Zuidoost
7 april 2020Ontwerpbegroting 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
7 april 2020Update CoronacrisisVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 april 2020Concept programmabegroting 2021 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling en de financiële gevolgen van de Corona crisis GGD Brabant-Zuidoost
7 april 2020Verzoek uitstel Regionale Energiestrategie en Structuurvisie WindenergieFractie Lokaal Belang Barneveld
7 april 2020Werkwijze om een suppletie-uitkering voor de opsporing en ruiming van conventionele explosievenGemeente Beesel
7 april 2020Verzoek om aandacht voor bewonersinitiatieven in het algemeen en de positie van dorpshuizen en buurthuizen Vereniging voor Kleine Kernen en LSA bewoners
7 april 2020500 kinderen uit GriekenlandPolicy & Advocacy
7 april 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
7 april 2020Dringende oproep om beperkingen rondom vuurwerk in te trekken of uit te stellen in verband met de coronacrisis Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland en Stichting Vuurwerkcheck
7 april 2020 Beroep inwoner Waalre tegen bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenRaad van State
31 maart 2020 Dringende oproep ‘help winkelondernemers overleven’ Koninklijke INretail
31 maart 2020Update CoronavirusVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 maart 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
31 maart 2020EikenprocessierupsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 maart 2020Nieuwsbrief Politiek dierDierenbescherming
31 maart 2020Verrijkte gebiedsvisie en ruimtelijk programma Brainport CityCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 maart 2020NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
31 maart 2020Handreiking 'Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet'Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 maart 2020Persbericht nieuwe projecten maart 2020 en voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Development N.V.
24 maart 2020Gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 maart 2020Ontwerpbestemmingsplan 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
24 maart 2020EnergietransitieInwoner Nederland
24 maart 2020Digitale inclusieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 maart 2020Biomassa-installaties en de WarmtetrsitievisieMilieudefensie
24 maart 2020Definitief rapport rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Gezamenlijke rekenkamercommissies
24 maart 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
24 maart 2020CoronavirusCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 maart 2020Voorontwerp bestemmingsplan Tuinen OliemolenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 maart 2020Rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Rekenkamercommissie Waalre
17 maart 2020Programmabegroting 2021 en voorstel wijziging gemeenschappelijke regelingGGD Brabant-Zuidoost
17 maart 2020Programmabegroting 2021Metroppolregio Eindhoven
17 maart 2020Kort geding tegen de Nederlandse overheid om 5G te stoppen en andere belangwekkende (inter)nationale ontwikkelingen Stop5GNL
17 maart 2020Solide persoonsgebonden budget (pgb)Per Saldo
10 maart 2020Motie huurdersheffingGemeente Waadhoeke
10 maart 2020Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatiewet en Monitor Sociaal Domein College van burgemeester en wethouders van Waalre
10 maart 20205G krantInwoner Nederland
10 maart 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
10 maart 2020Motie opheffen verhuurdersheffingGemeente Zandvoort
10 maart 2020Verrijking gebiedsvisie en ruimtelijk programma Brainport CityCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 maart 2020Twin Town Meeting 2020Gemeente Ishøj
10 maart 20201e Corona besmetting in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 maart 2020Reactie college op initiatiefvoorstel BurgerinitiatiefCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 maart 2020Stand van zaken, samenhang en planning duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 maart 20205GEerlijk over Straling
3 maart 2020Motie stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisatiesGemeente Enschede
3 maart 2020Overzicht reacties diverse inwoners op verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
3 maart 2020NieuwsbriefGrenscorridor N69
3 maart 2020Motie over financiële bijdrage van het Rijk voor de OmgevingswetGemeente Drechterland
3 maart 2020Vragen en mededelingen over projecten in WaalreInwoner Waalre
3 maart 2020Verzoek om aandacht voor een gesignaleerd probleemDiaconaal Noodfonds Waalre
3 maart 2020Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 februari 2020Implementatie abonnementstarief WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 februari 2020SluipverkeerInwoner Waalre
25 februari 2020Ontwerpbegroting 2021Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
25 februari 2020Motie onderzoek effecten uitrol 5G netwerkGemeente Hilvarenbeek
25 februari 2020Ondersteuning lokale preventieakkoordenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 februari 2020Voorstel leefbaarheid en recreatie Hutdijk opnemen in kadernota 2021 Inwoner Waalre
25 februari 2020Jaarprogramma 2020 Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 februari 2020Vergadering Algemeen Bestuur 18 maart 2020Metropoolregio Eindhoven
25 februari 2020Motie huisvesting hulpbehoevende ouderen Bastion hotelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 februari 2020Huisvestingsverordening 2020Bestuur van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
25 februari 2020Aankoop Den Hof 108College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 februari 2020Positieve reactie op Natuurbelevingscentrum BuitenInwoner Waalre
18 februari 2020Jaarverslag 2019Stedelijk Gebied Eindhoven
18 februari 2020NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
18 februari 2020Overzicht reacties verkeersmaatregelenDiverse inwoners
18 februari 2020Motie behoud atonomie lokale rekenkamer(functie)sGemeente Almelo
18 februari 20205G uitrolInwoner Nederland
18 februari 2020Nieuwsbriefthuis
11 februari 2020Scale onderzoek JeugdzorgStichting (H)erken Ouderverstoting
11 februari 2020Ondersteuning parktijknetwerk gemeenten invasieve exotenVereniging Stadswerk Nederland
11 februari 2020Jaarverslag 2019 en Onderzoeksprogramma 2020Rekenkamercommissie Waalre
11 februari 2020VerkeerDiverse inwoners
11 februari 2020Ontslag lid RekenkamercommissieLid Rekenkamercommissie Waalre
11 februari 2020Fasering uitvoering Traverse WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 februari 2020Manifest Regionale Energiestrategie (RES)Brabantse Milieufederatie (BMF)
11 februari 2020Landingsplaats voor de OmgevingswetLandelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
11 februari 2020Sluipverkeer WaalreInwoner Waalre
11 februari 2020Overzicht reacties verkeersmaatregelenDiverse inwoners
11 februari 2020Motie verhuurdersheffingGemeente Steenbergen
11 februari 2020Inspreektekst bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten"IVN Valkenswaard-Waalre
11 februari 2020Evaluatie sluipverkeer Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 februari 2020Motie afschaffen verhuurdersheffingGemeente Stede Broec
4 februari 2020Werksessie Kadernota 2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 februari 2020Overzicht reacties diverse inwoners op de verkeersmaatregelen Waalre-dorpDiverse inwoners
28 januari 2020NieuwsbriefGrenscorridor N68
28 januari 2020Coalitie Eén tegen eenzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 januari 2020Raadsinformatiebrief Regionale Energiestrategie RES)Metropoolregio Eindhoven
28 januari 2020Motie 'Op naar een vuurwerkvrij Weesp'Gemeente Weesp
28 januari 2020Verkeersmaatregelen sluipverkeerInwoner Waalre
28 januari 2020Overzicht reacties diverse inwoners op de verkeersmaatregelen Waalre-dorpDiverse inwoners
28 januari 2020Drie partijen overleg Gildebosch-GildewoudCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 januari 2020Motie Financiering Sociaal DomeinGemeente Deurne
28 januari 2020Onderzoeksplan invoering Omgevingswet en uitnodiging bijeenkomst op 20 februari 2020Rekenkamercommissie Waalre
28 januari 2020Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH) 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 januari 2020Problematiek Wmo-hulpmiddelenNationale Ombudsman
21 januari 2020Voedselbos WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 januari 2020Gevolgen sluiting rookruimten in horecaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 januari 2020Jaaroverzicht 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
21 januari 2020Weren sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
14 januari 2020Werkprogramma 2020Metropoolregio Eindhoven
14 januari 2020Kaderbrief 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
14 januari 2020Ingebrekestelling Landgoed EeckenrhoodeGroen en Heem Valkenswaard e.o.
7 januari 2020Rapport 'Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?'Nationale Ombudsman
7 januari 2020Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)Vereniging van Nederlandse Verenigingen (VNG)
7 januari 2020Motie 'Trap op, trap af'Gemeente Montferland
7 januari 2020Levend Laboratorium 2020Inwoner Barneveld
5 januari 2020WereldovershootdayLeven met de Aarde
31 december 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
31 december 2019Informatiemap 5G en Gezondheid Let’s Talk About Tech, StopUMTS en Stichting EHS
31 december 2019Motie kosten jeugdzorgGemeente Dongen
31 december 2019Motie 'Trap op, trap af'Gemeente Almelo
31 december 2019Appel aan Belgische politieke partijen over de Belgische kerncentralesCampagneleider Belgische kerncentrales WISE Nederland
31 december 2019Besluiten Algemeen Bestuur 18 december 2019 en Kadernota 2021Metropoolregio Eindhoven
19 december 2019Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2019Geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers van gemeentenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
19 december 2019Bestemmingsplanprocedure ’t Hazzo en omgeving College van burgemeester en wehouders van Waalre
19 december 2019NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
19 december 2019NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
19 december 2019Stand van zaken college B&WBurgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2019Processchema OmgevingsvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 december 2019Verkeersmaatregelen WaalreDiverse inwoners
17 december 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenInwoners Waalre
17 december 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenIVN Valkenswaard Waalre
17 december 2019Vastgestelde wijzigingsplan Kantoorpand Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 december 2019Schaatspret voor basisschoolleerlingenFractievoorzitter D66, de heer F. Schoots
17 december 2019Onafhankelijke cliëntondersteuning, leveringsproblemen Hulpmiddelencentrum en stand van zaken diverse onderwerpen sociaal domein Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 december 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten Inwoners Waalre
17 december 2019Evaluatie Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019Provincie Noord-Brabant
17 december 2019KerstkaartZuidZorg
17 december 2019Wet elektronische publicatiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 december 2019Verzoek bijdrage ter ondersteuning gehandicaptenbeleid in Zuidoost-Brabant Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid (ROG ZOB)
17 december 2019Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 december 2019Begroting 2020Provincie Noord-Brabant
17 december 2019Verkeersmaatregelen WaalreInwoner Waalre
17 december 2019Rapport ‘Ik ben meer dan mijn problemen Kinderombudsman
17 december 2019Nieuwe VNG Model ReferendumverordeningVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 december 2019Motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebiedGemeente Horst aan de Maas
17 december 2019KerstboodschapOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
10 december 2019Uitspraak beroep bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouder van Waalre
10 december 2019Stand van zaken OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 december 2019Verkeersmaatregelen Waalre-dorpDiverse inwoners
10 december 2019Ontwerpbeleidsplan ex artikel 14 Wet veiligheidsregio's Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)College van burgemeester en wethouder van Waalre
10 december 2019Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
10 december 2019Kadernota 2021Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
10 december 2019Ontwikkelscenario perceel De Bleeck 1 in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 december 2019Motie financiering Sociaal DomeinGemeente Valkenswaard
3 december 2019Handhaving voor en door gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 december 2019Nieuwsbrief Spinning HouweWaalres Erfgoed
3 december 2019Motie compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningenGemeente Grave
3 december 2019Schetsontwerpen Eindhovenseweg en TraverseBoskamp & Willems advocaten namens Coppelmans
3 december 2019Verkeersmaatregelen WaalreInwoner Waalre
3 december 2019Verkeersmaatregelen WaalreDiverse inwoners
3 december 2019Verkeersbesluit WaalreInwoner Waalre
3 december 2019Gezondheidsrisico's 5GStichting ElektroHyperSensitiviteit
3 december 2019Motie afschaffen huurdersheffingGemeente Leeuwarden
3 december 2019Positieve eerste ervaring na invoering verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
3 december 2019Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG op 29 november 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 december 2019Motie ontwikkeling gemeentefondsGemeente Grave
3 december 2019Motie financiële problemen door de RijksoverheidGemeente Bergen op Zoom
3 december 2019Herinrichting Eindhovenseweg en Den HofInwoners Waalre
26 november 2019Moties en preadviezen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 239 november 2019Vereniiging van Nederlandse Gemeenten
26 november 2019Herfstbrief 2019Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
26 november 2019Onveilige verkeerssituatie Waalre-dorpInwoners Waalre
26 november 2019Voortgang aanbesteding TaxbusCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 november 2019Mededeling starten procedure bestemmingsplan De KeizerRaad van State
26 november 2019Sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
26 november 2019Beklag verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
26 november 2019NieuwsbriefG1000
26 november 2019procedure gestart voorlopige voorziening bestemmingsplan De Keizer Raad van State
26 november 2019Agenda en stukken Algemeen Bestuur 18 december 2019Metropoolregio Eindhoven
26 november 2019EenrichtingsverkeerInwoner Waalre
26 november 2019Motie meer geld voor transformatieGemeente Son en Breugel
26 november 2019Duurzaam door WaalreInwoner Waalre
26 november 2019Waar vindt racisme plaatsInwoner Rotterdam
26 november 2019Herontwikkeling Molenstraat 9-11College van burgemeester en wethouders van Waalre
19 november 2019MobiliteitVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 november 2019Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraarsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 november 2019Amendement verordening OZB en motie zonnepanelenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 november 2019Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissiesVerenigng van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 november 2019NieuwsbriefWaalre-Noord
19 november 2019Motie 'Trap op, trap afGemeente Duiven
19 november 2019Gebruik Het KloosterBV83 en PVGE
12 november 2019NieuwsbriefGGD Babant-Zuidoost
12 november 2019Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Geactualiseerd gemeentelijk standpuntVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 november 2019Agressie tegen jeugdzorgmedewerkersParent Elimination
12 november 2019Motie gemeentefondsGemeente Westerkwartier
5 november 2019Aanpak stikstofproblematiekNederlandse Verenging van Gemeenten (VNG)
5 november 2019OuderverstotingParent Elimination
5 november 2019Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 29 november 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Instemming Klimaatakkoord en motiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Aanpassing subsidieregeling afkoppelenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 november 2019Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling gemeentelijke vuurwerkverbodVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 november 2019Uitvoering moties aangenomen in Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019 uitgezonderd de twee moties inzake het Klimaatakkoord Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Onderzoeksopdracht aan het OogstfondsVereniging Stadswerk Nederland
5 november 2019Voorstel technische aanpassing statuten VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Klimaatakkoord en Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNGFractievoorzitter DURF gemeente Katwijk
5 november 2019Motie 'Trap op, trap af'Gemeente Rheden
5 november 20195G netwerkMaastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep Leeuwarden
5 november 2019Principes voor de digitale samenleving Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Ruimte in regelsL. van der Kallen
5 november 2019één nieuwe boom per inwoner van het Metropoolregio Eindhoven (MRE)-gebiedMilieudefensie Eindhoven
5 november 2019Aansluiten bij Werkgeversvereniging Gemeentelijke Gemeenschappelijke RegelingenGGD Brabant-Zuidoost
5 november 2019Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Verkenning verbreding en beheer Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en Transitiestrategie Common Ground Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 oktober 2019Handout over Brabants veehouderijbeleid 2022Waalrese boeren
28 oktober 2019Behandeling landgoed GildeboschCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 oktober 2019Stand van zaken herontwikkeling 't LaarCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 oktober 2019Begroting 2020Inwoner Waalre
28 oktober 2019Bekendmaking kandidaten voor VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 oktober 2019Proces alternatief voetbalkooi en JOP Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 oktober 2019Motie stop toenemende controledriftGemeente Renkum
22 oktober 2019FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
22 oktober 2019Landgoed GildeboschNatuurmonumenten
22 oktober 2019Landgoed GildeboschAchterbeek BV
22 oktober 2019Voortvarend oppakken vergunningverlening bouw- en infrastructuurprojectenBouw- en infra organisaties
15 oktober 2019Noodoproep aan raadsledenStichting Echt Scheiden Zonder Schade
15 oktober 2019Voortgang landgoed AchtervoordeCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
15 oktober 2019Besluitvorming ombouw 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019Ontwikkeling Brabantiaterrein Fase 3IVN-Valkenswaard-Waalre
15 oktober 2019BereikbaarheidsagendaCollege van bugemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019Handleiding uniformering objectafbakeing gemeentelijke belastingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 oktober 2019Stand van zaken zonnepark voormalig honkbalveld sportpark WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019Motie ontwikkelingen gemeentefondsGemeente Asten
8 oktober 20195G netwerkInwoner Nederland
8 oktober 2019Zwarte Piet in de gemeenteSint & Pietengilde
8 oktober 2019Lidmaatschap Werkgeversvereniging voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke RegelingenOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
8 oktober 2019Stand van zaken herziening gemeentefondsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 oktober 2019Motie ontwikkelingen gemeentefondsGemeente Wormerland
8 oktober 2019NieuwsbriefPlatform VG regio Zuidoost-Brabant
8 oktober 2019Motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebiedGemeente Bergen op Zoom
8 oktober 2019Afschrift uitspraak beroep bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
8 oktober 2019NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
8 oktober 2019Pilot Wijk-GGDCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019Provinciale HerdenkingStichting Herdenking Brabants Gesneuvelden
8 oktober 2019NieuwsbriefDierenbescherming
8 oktober 2019Lidmaatschap Werkgeversvereniging voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke RegelingenMetropoolregio Eindhoven
8 oktober 2019Manifest Iedereen doet meeCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019Principeverzoek Gildewoud versus ontwikkeling landgoed GildeboschCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019Afschrift brief aan Tweede Kamer over problematiek medicinale cannabis Gemeente Zwartwaterland
8 oktober 2019Afschrift uitspraak beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
8 oktober 2019Wijziging in verstrekking hulpmiddelenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 oktober 2019NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
1 oktober 2019FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopregelingLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 oktober 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 oktober 2019Onderzoeksplan regionaal onderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Rekenkamercommissie
1 oktober 2019Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomstenMinisterie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1 oktober 2019Voortgang implementatie nieuw PGB-systeemVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 oktober 2019VNG-reactie op Rijksbegroting 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 september 2019PensioenzorgenDe heer Elfers, raadslid CDA Zwolle
24 september 2019Uitlaatgassen Juliana de LannoylaanInwoner Waalre
24 september 2019Campagne Orange the World van 25 november en 10 december 2019Orange the World
24 september 2019Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het landVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 september 2019Jaarverslag 2018 commissie Noord-BrabantErfgoedvereniging Heemschut
24 september 2019Zomerbrief 2019Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
24 september 2019Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
24 september 2019Septembercirculaire 2019Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
24 september 2019Verzoek om niet akkoord te gaan met de CETA Campagneleider Wij Stoppen CETA bij Milieudefensie
17 september 2019Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 september 2019Uitvoering speelruimtebeleid 2019-2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
17 september 2019Gezamenlijk onderzoek rekenkamers naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Gezamenlijke rekenkamer(commissie)s
17 september 2019Cao voor werknemers met een arbeidsbeperkingInwoner Nederland
17 september 2019Inkoopsamenwerking JeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 september 2019Cao Ontslagcommissie Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 september 20195G netwerkInwoner Nederland
17 september 2019Uitwerken akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (2): Cao gemeenten vanaf 1 januari 2020 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaardeen (LOGA)
17 september 20195G netwerkInwoner Huizen
17 september 2019NieuwsbriefWaalres Erfgoed
17 september 2019Uitwerken akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (1): CAR-UWO 2019 en 2020 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 september 20195G netwerkInwoner Prinsenbeek
17 september 2019Openstelling vacatures VNG bestuur en -commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 september 20195G netwerkInwoner Amsterdam
5 september 2019Werkprogramma 2020 en de bijbehorende begrotingswijzingMetropoolregio Eindhoven
5 september 2019Uitrol 5G netwerkInwoner Barneveld
5 september 2019Stichting Waalres MuseumCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 september 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
3 september 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum BuitenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 september 2019Bezorgde burger over volksgezondheid m.b.t. uitrol 5G netwerkInwoner Barneveld
3 september 2019Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staatMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
3 september 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 september 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
3 september 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
3 september 2019Bezwaar afsluiten Burgemeester UijenstraatInwoner Waalre
27 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Reactie op brief diverse bewoners GestelsestraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Vooronwerp wijzigingsplan Kantoorpand Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 augustus 2019Deelname aanvraag Van Gogh Nationaal ParkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Besluitvorming ombouw 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Wijziging eigen bijdrage persoonsgebonden bijdrage (PGB) Beschermd Wonen (BW) en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 augustus 2019Aanvulling zienswijze bestemmingsplan 'De Keizer'Inwoners Waalre
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoners Waalre
20 augustus 2019Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
20 augustus 2019Verhoging toelagen voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
20 augustus 2019Wijziging model APV zomer 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 augustus 2019Uitrol 5G netwerkInwoner Waalre
13 augustus 2019Vastgestelde programmabegroting 2020 met overzicht reacties gemeenten en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant-Zuidoost
13 augustus 2019Motie indexeringGemeente Someren
13 augustus 2019BegrotingsevenwichtGemeente Renkum
6 augustus 2019Jaarverslag 2018Ergoedvereniging Heemschut
6 augustus 2019GT PrintVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juli 2019Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juli 2019Geactualiseerd Model inkoop- en aanbestedingsbeleidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraarsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Motie over de noodzaak tot aanpassing van de rekenmethode voor het accres van de Algemene BijdrageGemeente Culemborg
23 juli 2019KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Stikstof problematiek en inventarisatie voor gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 20195GInwoner Waalre
23 juli 2019Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en begeleiding (BG) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juli 2019Ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan College voor Arbeidszaken (CvA)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juli 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'De Keizer'Inwoners Waalre
16 juli 2019Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW (Sociale Werkvoorziening) 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juli 2019Motie toename discriminatieGemeente Oostzaan
16 juli 2019NieuwsbriefDuizend Duurzame Daden
16 juli 2019Berichtgeving Regiodeal en toelichting financieringsregeling voorzieningenMetropoolregio Eindhoven
16 juli 2019Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeentenProvincie Noord-Brabant
16 juli 2019Motie Als we verder de trap af moeten, komen we onder waterGemeente Heemstede
16 juli 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'De Keizer'Inwoner Waalre
9 juli 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum BuitenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juli 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
9 juli 2019Ledenraadpleging principeakkoord Cao gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juli 2019Vastgestelde begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
9 juli 2019Jaaroverzicht 2018Ergon en Participatiebedrijf
9 juli 2019Verslag aanbieding ASML -parking petitie aan college van burgemeester en wethouders van WaalreMilieudefensie
9 juli 2019Voortgang proces nieuwe Jongeren OntmoetingsplekkenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juli 2019NieuwsbriefWaalre Noord
9 juli 2019Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Regio DealMetropoolregio Eindhoven
9 juli 2019Vastgestelde begroting 2020Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
9 juli 2019Parkeer-HubCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juli 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
9 juli 2019Afdoening bestemmingsplan de BoslaantjesInwoner Waalre
9 juli 2019Petitie geen mega-parking van ASML in het DommellandschapMilieudefensie
9 juli 2019Vastgestelde jaarstukken 2018Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
9 juli 2019Verenigingsstrategie Gemeenten 2024Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 juli 2019Vergaderschema 2020Metropoolregio Eindhoven
2 juli 2019Aangepaste modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)omgevingsrecht Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 juli 2019Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
2 juli 2019Nadere uitwerkingAkkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneelLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
25 juni 2019NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
25 juni 2019NieuwsbriefGrenscorridor N69
25 juni 2019Jaarverantwoording 2018Politie
25 juni 2019Beleidsplan Leefomgeving 2019-2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 juni 2019Uitvoeringsprogramma Vergunniingen, Toezicht en Handhaving (VTH)College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juni 2019Wijziging Model Algemene Subsidieverordening 2013Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 juni 2019Gevolgen verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 juni 2019Vergadering Algemeen Bestuur 26 juni 2019Metropoolregio Eindhoven
18 juni 2019Herinrichting pas na aanleg N69 in Waalre-dorpInwoner Waalre
18 juni 2019Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstandLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
18 juni 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De KeizerInwoner Waalre mede namens bewoners Gestelsestraat
18 juni 2019NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
18 juni 2019Informatie m.b.t. implementatie aboonementstarief (Wmo)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 juni 2019Jaarverslag 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 juni 2019Afschrift brief aan VNG m.b.t. systeemfouten bij jeugdorganisaties en rechtelijke macht Dutch Chlid Center
11 juni 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
11 juni 2019Zitting beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 juni 2019Zitting bestemminsplan MosbroeksewegRaad van State
11 juni 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 juni 2019Vragenlijst toilettenbeleid gemeentenContinentie Stichting NL
11 juni 2019Beroep bestemmingsplan Buitengebied m.b.t. MosbroeksewegRaad van State
11 juni 2019Verkeersremmende maatregelenInwoner Waalre
11 juni 2019Publicatie veelgestelde vragen meicirculaire 2019Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11 juni 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
4 juni 2019Stemmen Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juni 2019Verkeerssituatie en samenstelling wegdek LoonInwoners Waalre
4 juni 2019Meicirculaire 2019Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4 juni 2019De Markt in ons dorp en Markt 14Monumentencommissie Waalre
4 juni 2019Huurharmonisatie gemeenschapshuizen Het Huis van Waalre en het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juni 2019Sluipverkeer Ansbalduslaan - BertelindislaanInwoner Waalre
4 juni 2019Verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
4 juni 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 juni 2019financiële impact van de invoering van de Omgevingswet en de bijbehorende brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)Gemeente Bergen
4 juni 2019Verkeersmaatregelen Waalre-dorpOndernemers Winkelcentrum de Bus
4 juni 2019Zienswijzen begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Cranendonck
4 juni 2019Bestemmingsplan gezondheidscentrum Waare-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 mei 2019Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG)
28 mei 2019Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan 'Boslaantjes Waalre-Noord'IVN Valkenswaard-Waalre
28 mei 2019Behandeling beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
28 mei 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
28 mei 2019Hoorzitting bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
28 mei 2019Motie schaarse vergunningenGemeente Bunschoten
28 mei 2019Onderzoekrapport inhuur derdenRekenkamercommissie Waalre
28 mei 2019Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 mei 2019Verzoek om toestemming voor splitsing percelen Akkerstraat 12 en 14Inwoner Waalre
28 mei 2019Moties Algemene Ledenvergadering en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 mei 2019Informatie over het resultaat van de gesprekken met het kabinet over de tekorten in het sociaal domeinVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 mei 2019Interview René Meuwissen, bestuurder Jeugdbescherming Brabant, in BN de stemStichting (H)erken Ouderverstoting
21 mei 2019Verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoners Waalre
21 mei 2019Verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
21 mei 2019Aanpassen verkeerssituatie kruispunt Ansbalduslaan - BertelindislaanInwoner Waalre
21 mei 2019Lokaal GezondheidsbeleidSeniorenraad Waalre
21 mei 2019Verkeerscirculatie in onze wijkInwoners Waalre
21 mei 2019Motie gemeente Hoeksche WaardDorpsvereniging Filopopers
21 mei 2019Verkeerssituatie AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeersmaatregelen AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Terugtrekken initiatief OnsGildebosInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeersbelemmerende maatregelen AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 mei 2019Tekort jeugdhulp 2018 en 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
21 mei 2019Verkeerscirculatie in onze wijkInwoners Waalre
21 mei 2019Bezwaar tegen plannen fietssluis en diagonale afsluitingInwoner Waalre
21 mei 2019Motie onderzoek laagfrequent geluid windturbinesGemeente Hoeksche Waard
21 mei 2019Voortgang samenwerken aan waterVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 mei 2019Verkeersmaatregelen AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeer in AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteitStichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK)
9 mei 2019Mandaat landelijke inkoop jeugd en Wmo-zg vanaf 2021 (agendapunt 11 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Pleidooi voor effectueren pakket maatregelen tegengaan sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
9 mei 2019Contributievoorstel 2020 (agendapunt 05b Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Motie nuggersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Stand van zaken uitvoering motie stevige structurele afspraken in het sociaal domein II (agendapunt 10a Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Stand van zaken Interbestuurlijk Programma (agendapunt 09 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Gemeenten 2024 (agendapunt 06 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Uitvoering moties aangenomen in Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018 (agendapunt 10b Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Wijziging VNG-statuten en huishoudelijk reglement (agendapunt 14 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Strategie werklocaties WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Klimaatakkoord (agendapunt 12 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeennten (VNG)
9 mei 2019Proces nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Jaarverslag 2018 (agendapunt 05a Algemene Ledenvergadering)College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Gemeentelijke verwerkersovereenkomst verbindend per 1 januari 2020 (agendapunt 08 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Algemene Ledenvergadering voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024 (agendapunt 07 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 mei 2019Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 mei 2019LandbouwgiffenBetrokkene
7 mei 2019Bekendmaking invulling vacatures bestuur en commisssies (agendapunt 13 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 mei 2019Verloop verkiezingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 mei 2019Vervallen functie Manschap B in vergoedingstabel CAR-UWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 mei 2019Onderzoeksrapport "De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol"Rekenkamercommissie Waalre
7 mei 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
30 april 2019Uitwerking kadernota BurgerparticipatieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 april 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 april 2019Afschrift open brief aan de heer Dijkstra over onvoldoende oog voor de positieve gevolgen van de groeistop voor Eindhoven Airport Beraad Vlieghinder Moet Minder, Belangenbehartiging Omwonenden Welschap, Bewonersplatform Woensel-Noord, Wlntelre/Dorpen Zuid en Dorpskernen Eersel
30 april 2019Begrotingscirculaire 2019Provincie Noord-Brabant
30 april 2019Werkprogramma 2020Metropoolregio Eindhoven
30 april 2019Jaaroverzicht 2018Stedelijk Gebied Eindhoven
30 april 2019Reactie op berichtgeving in BN de stem op groot financieel tekort bij Jeugdbescherming Brabant Stichting (H)erken Ouderverstoting
30 april 2019Rapport actualisatie Den Hof Aalst (BRO)College van burgemeester en wethouders van Waalre
30 april 2019Herziening GemeentefondsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 april 2019Verandering wegenplanInwoner Waalre
23 april 2019Inkoopsamenwerking JeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 april 2019Ontwerp bestemmingsplan Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 april 2019Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model instructies voor de griffier en de secretaris 2019 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 april 2019Motie Samen met waterschap voor energietransitieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 april 2019Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018Provincie Noord-Brabant
23 april 2019NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
23 april 2019Model Verordening sociaal domein en herziening Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 april 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
16 april 2019Lokale Inclusie AgendaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 april 2019FLO-overgangsrechtVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 april 2019MKB-vriendelijkste gemeente 2018MKB Nederland
16 april 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
16 april 2019Concept Jaarverslag 2018Metropoolregio Eindhoven
16 april 2019In Hongarije voltrekt zicht een milieuramp in de kachel Houtrookoverlast
16 april 20195G neeInwoner Waalre
16 april 2019Aanvullende informatieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
16 april 2019Voorlopige jaarstukken 2018Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
16 april 2019Rapport 'Kansen voor akkervogels in de gemeente EerselVogelwerkgroep De Kempen
16 april 2019Baron van WijnbergenplantsoenTRC Advocaten
16 april 2019Jaarrekening en jaarverslag 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
9 april 2019Sterkteberekening bruggen College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 april 2019Nieuwe directeurVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
9 april 2019Beëindiging coalitieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 april 2019Afsluiting stratenInwoner Waalre
9 april 2019NieuwsbriefGrenscorridor N69
9 april 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
9 april 2019PaasvurenBetrokkene
9 april 2019Doorgaand verkeer (neen)Inwoner Waalre
9 april 2019Opmerkingen aan raadInwoner Waalre
2 april 2019Oproep voor actie tegen houtrookBetrokkene
2 april 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 april 2019Ledenraadpleging over het beleidsplan van het College van ArbeidszakenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 april 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 april 2019NieuwsbriefWél! Welzijn De Kempen
2 april 20192e begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost
2 april 2019Besluiten Algemeen Bestuur 27 maart 2019Metropoolregio Eindhoven
2 april 2019Motie vreemd aan de orde van de dag MuziekcentrumGemeente Nuenen
2 april 2019Eindrapportage Evaluatieonderzoek Veerkrachtig Bestuur in BrabantProvincie Noord-Brabant
2 april 2019Parkeerbehoefte in de regioCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 april 2019Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 maart 2019NieuwsbriefG1000 University
26 maart 2019NieuwsbriefPolitiek Dier
26 maart 2019Voortgang KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 maart 2019Hoorzitting bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
26 maart 2019Jaarrekening 2018GGD Brabant-Zuidoost
26 maart 2019Brainport Eindhoven op shirt PSVMetropoolregio Eindhoven
26 maart 2019Jaarverslag 2018Jeugdfonds Cultuur Brabant
26 maart 2019NieuwsbriefDuuraam door Waalre
26 maart 2019Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)Metropoolregio Eindhoven
19 maart 2019Ontwerp Begroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost
19 maart 2019Landgoed AchtervoordeBetrokkene
19 maart 2019Intentieovereenkomst gezonde duurzame leefomgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 maart 2019Bekendmaking invulling vacatures en openstelling nieuwe vacaturesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 maart 2019Reactie op artikel Eindhovens Dagblad over het functioneren van de raadInwoner Waalre
19 maart 2019Ontwerp Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven
19 maart 2019Ontwerp begroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
19 maart 2019Wijzigingswet open overheid (woo)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 maart 2019Vergadering Algemeen Bestuur 27 maart 2019Metropoolregio Eindhoven
12 maart 2019Geschillenregeling Cao Gemeenten Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
12 maart 2019Dima/Baron van WijnbergenplantsoenTRC Advocaten
12 maart 2019Totaalrapportage informatiebeveiliging gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) 2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 maart 2019NieuwsbriefKlimaatverbond Nederland
12 maart 2019Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en ledenraadplegingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 maart 2019Woondeal regio EindhovenCollege van burgemeester en werhouders van Waalre
12 maart 2019Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurdersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5 maart 2019Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio EindhovenGemeente Asten
5 maart 2019NieuwsbriefWél!zijn De Kempen
5 maart 2019NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
5 maart 2019Verslag Werkgeverscommissie en jaarplan 2019Werkgeverscommissie griffie
5 maart 2019Tankstations en gemeentelijk beleid met betrekking tot energietransitieBillyBird
5 maart 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten
5 maart 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
5 maart 2019Jaarprogramma 2019 Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 februari 2019NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur
26 februari 2019Standpunt Son en Breugel over de ontwikkeling Eindhoven AirportGemeenteraad Son en Breugel
26 februari 2019Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 februari 2019Jaarverslag Twinning Ishøj 2018 Raadswerkgroep Twinning Ishøj
26 februari 2019Begroting 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
26 februari 2019Aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit – overgangsrecht ICT Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
26 februari 2019Magazine Sociale Tweedeling in Brabant, derde themaonderzoek Veerkrachtig BestuurProvincie Noord-Brabant
19 februari 2019Afschrift brief aan Inspectie Gezondheidszorg en JeugdStichting (H)erken Ouderverstoting
19 februari 2019NieuwsbriefWaalres Erfgoed
19 februari 2019Concept zienswijze Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio EindhovenGemeente Best
19 februari 2019Lager financieel voordeel kavelruil Dommeldal de HogtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 februari 2019Schoorsteen- en rookgasafvoerenBetrokkene
19 februari 2019Reactie op voorontwerpbestemmingsplan LigtvoetInwoner gemeente Waalre
12 februari 2019Nieuwsbriefthuis
12 februari 2019Eindhoven AirportVertegenwoordigers namens de regio in de stuurgroep doorontwikkeling Eindhoven Airport
12 februari 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
12 februari 2019Motie kinderpardonGemeente Rheden
12 februari 20192e Bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)Colege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 februari 2019Oudstek: steun- en informatiepunt voor ouderenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 februari 2019Motie kinderpardonGemeente Maastricht
5 februari 2019Integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 jaarcollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 februari 2019Reactie op conclusie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd m.b.t. zwartboek Jeugdbescherming BrabantStichting (H)erken Ouderverstoting
5 februari 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 januari 20195G Space AppealLet's Talk About Tech
29 januari 2019Aangepast vergaderschema 2019Metropoolregio Eindhoven
29 januari 2019Alliantie KinderarmoedeNederlands Centrum Jeugdgezondheid
29 januari 2019Voorontwerp bestemmingsplan Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 januari 2019Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019Provincie Noord-Brabant
29 januari 2019Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken waterVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 januari 2019Actualiteiten hulpmiddelen WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 januari 2019Modelregelingen rechtspositie college en raadVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 januari 2019Bezwaar afsluiting Werenfriedstraat ter hoogte van de jeux de boules baanInwoner gemeente Waalre namens bewoners Kerkstraat
22 januari 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
22 januari 2019NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
22 januari 2019Bepalen kiesgerechtigden per waterschapVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 januari 2019Inspraak woningbouwprojecten omgeving GestelsestraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 januari 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
15 januari 2019Motie kinderpardonGemeente Meierijstad
15 januari 2019Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
15 januari 2019Routeplanner Right to ChallengeRight to Challenge
15 januari 2019Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 januari 2019Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 januari 2019Kadernota 2020Metropoolregio Eindhoven
8 januari 2019Voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 januari 2019Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging OverheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 januari 2019HoutstookDe heer Dekker
2 januari 2019Aanpassing pensioenen en inhoudingen Algemene pensionwet politieke ambtsdragers (Appa)Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2 januari 2019Kadernota 2020GGD Brabant-Zuidoost
2 januari 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Brabant-Zuidoost
2 januari 2019Voortgang KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 december 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
20 december 2018Infographic vaccinatiegraad GGD Brabant-Zuidoost
20 december 2018Beheer sportpark Hoeveland en sportpark De AalsterveldenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 december 2018KerstgroetWij Waalre Dorpsquiz
18 december 2018Voortgang project Waalre Noord, Heistraat Zuid fase 1College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 december 2018Werkprogramma 2019 en Samenwerkingsakkoord 2019-2022Metropoolregio Eindhoven
18 december 2018Uitvoeringsregeling Wmo, ministeriële regeling voor hulp uit het sociaal netwerk (betaald uit een pgb)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 december 2018Persbericht unieke samenwerking overheden en bedrijfsleven voor betere bereikbaarheid Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
18 december 2018BelastingverordeningenDaadkracht
18 december 2018Regionaal RisicoprofielVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
18 december 2018KerstkaartZuidZorg
18 december 2018Kadernota 2020Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
18 december 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
18 december 2018Vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeentenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 december 2018Ontbossing en mensenrechtenMilieudefensie
18 december 2018Rioolvervanging Molenstraat en omgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 december 2018MezzoNieuwsbrief
18 december 2018NieuwsbriefDuizend Duurzame Daden
18 december 2018Oproep aan gemeenteraadsledenStedelijk Gebied Eindhoven
18 december 2018Ophalen afvalInwoner Waalre
11 december 2018Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 december 2018Aanvulling beroep bestemmingsplan MosbroeksewegRaad van State
11 december 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
11 december 2018Rapportage informatieveiligheid 2017 Eenduidige Normatiek Single Information Single Audit (ENSIA) verantwoording College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Decembercirculaire 2018Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11 december 2018Exploitatie Huis van WaalreBrief college van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Algemeen Bestuur 12 december 2018Metropoolregio Eindhoven
11 december 2018Nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragersNederlandse Vereniging voor Raadsleden
11 december 2018Afscheid fractievertegenwoordigerMevrouw K. Wessel
11 december 2018Armoede en gezondheid bij kinderenGGD Brabant-Zuidoost
11 december 2018Afvalinzameling 2019-2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Aanpassing concept Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 Projectcoördinator Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
11 december 201875 jaar vrijheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nationaal Comité 4 en 5 mei
11 december 2018circulaire introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4 december 2018BeschermingsbewindvoeringNederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NPBP)
4 december 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
4 december 2018Kavelruil Dommeldal de HogtInwoners Waalre
4 december 2018Volksreferendum buiten de Kieswet op 20 maart 2019Stichting Burgercomité Nederland
4 december 2018Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Kadernota 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
4 december 2018Ontwikkelingen onderwijshuisvestingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Jeugdbescherming BrabantStichting (H)erken Ouderverstoting
27 november 2018FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
27 november 2018Herinrichting Den HofInwoner Waalre
27 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 november 2018HerfstbriefNederlandse Vereniging voor Raadsleden
27 november 2018Toepassen burgerparticipatie en duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 november 2018Herinrichting Den HofInwoner Waalre
27 november 2018Nieuwsbrief'thuis
27 november 2018NieuwsbriefWel!zijn de Kempen
27 november 2018Motie Buitengewonen Algemene Ledenvergadering VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 november 2018Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 november 2018Begroting 2019 gemeente WaalreProvincie Noord-Brabant
27 november 2018Mededeling ingekomen stukken bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
20 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
20 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenDe heer Brekelmans
20 november 2018Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 november 2018Motie kinderpardonGemeente Hattem
20 november 2018Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Uitvoeringsorganisaties Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
20 november 2018Agenda en stukken Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
20 november 2018Motie kinderpardonGemeente Zevenaar
13 november 2018Ingediende stukken bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
13 november 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
13 november 2018NieuwsbriefNative Consulting
13 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenBerlimont CMC Consulting
13 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenStichting Letselschade en Gerechtigheid en mevrouw Smulders
13 november 2018Overeenkomst afkoop regresrecht WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 november 2018Stand van zaken zonnepanelenproject De Groene ZoneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Motie kinderpardonGemeente Heumen
13 november 2018Ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 91ACollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Verlening termijn verweerschrift bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
13 november 2018Wmo Regres ConvenantStichting Letselschade en Gerechtigheid
13 november 2018Persbericht start van de Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
13 november 2018Volksreferendum 20 maart 2019Stichting Burgercomité Nederland
13 november 2018Afschrift brief petitie handhaving afvalbeleid in de proefwijkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Refio Zuidoost-Brabant
6 november 2018Rapportage fonds tekortgemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Proces standaardverklaringVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Verzoek nietigverklaring 3 Wmo Overeenkomsten Afkoop Regresrecht sinds 2015Berlimont CMC consulting
6 november 2018NieuwsbriefNederlandse Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
6 november 2018Beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DS)-LV)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
6 november 2018Ingekomen reacties bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
6 november 2018Voorstel Geschillencommissie Sociaal DomeinVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Nieuwe accountant VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018Vereniging Nedderlandse Gemeenten (VNG)
30 oktober 2018Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstellingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 oktober 2018Afwijzen onderzoek door Inspectie Gezondheidszorg en JeugdStichting Herken Ouderverstoting
30 oktober 2018Procedure Mosbroekseweg 2Raad van State
30 oktober 2018Beroep bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
30 oktober 2018NieuwsbriefWelzijn De Kempen
30 oktober 2018Stand van zaken berekening bruggen WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 oktober 2018Elektronisch bekendmaken en kennisgevenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 oktober 2018Uitbreiding indieners beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
30 oktober 2018NieuwsbriefPlaftform VG Zuidoost-Brabant
23 oktober 2018Afschriften brieven aan bewoners De Voldijn inzake beëindiging afvalproefCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 oktober 2018Verlengen overgangsrecht beschermd wonenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 oktober 2018NieuwsbriefWelzijn De Kempen
23 oktober 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 oktober 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
16 oktober 2018Actiepunten armoede onder kinderen in coalitieakkoordDefence for Children en Save the Children
16 oktober 2018Motie KinderpardongemeenteGemeente Enschede
16 oktober 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 oktober 2018Rapport Inburgering Een Valse startNationale Ombudsman
16 oktober 2018Filosofie Buen vivir en Waterdag Stichting Leven met de Aarde
9 oktober 2018Algemeen Bestuur 10 oktober 2018GGD Brabant-Zuidoost
9 oktober 2018Eindhoven Airport na 2019Wethouder M. van Schuppen, gemeente Best
9 oktober 2018Ingetrokken motie Hou me vastGemeente Eindhoven
9 oktober 2018Vergadering Algemeen Bestuur 10 oktober 2018Metropooregio Eindhoven
9 oktober 2018Aanvullende informatie zwartboekStichting Herken Ouderverstoting
9 oktober 2018Beëindiging van de afvalproef met de afvalfietsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2018Reactie herindelingsontwerp samenvoeging Nuenen c.a. en EindhovenProvincie Noord-Brabant
9 oktober 2018Algemeen Bestuur 18 oktober 2018Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)
9 oktober 2018Handtekeningenactie voor handhaving afvalbeleid proefwijkDiverse inwoners De Voldijn
9 oktober 2018Aanpassing Model verordening WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2018Invulling vacaturesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2018Stand van zaken krediet nieuwbouw Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
2 oktober 2018Koopgaranttraject Hoogh WaalreDiverse inwoners Waalre
2 oktober 2018Ontwikkelingen Eindhoven Airport na 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2018StroomtekortWorld Information Service on Energy (WISE)
2 oktober 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 oktober 2018NieuwsbriefGrenscorridor N69
2 oktober 2018Aangepaste portefeuillehoudersverdelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2018NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 oktober 2018NieuwsbriefG1000
2 oktober 2018Afschrift brieven aan Jeugdbescherming Brabant en Inspectie Gezondheidszorg en JeugdStichting Herken Ouderverstoting
2 oktober 2018Reactie op de Rijksbegroting 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 september 2018Cliëntenervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatiewet College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 september 2018Ledenraadpleging conceptarbeidsvoorwaarden Cao Gemeenten 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 september 2018ManifestDemocratisch Energie Initiatief
25 september 2018Afschrift brief aan Jeugdbescherming BrabantStichting Herken Ouderverstoting
25 september 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
25 september 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Brabant-Zuidoost
25 september 2018Deltaprogramma 2019Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma
25 september 2018Plan van aanpak visie op Goed WonenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 september 2018Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 september 2018NieuwsbriefAlliantie Samen werken voor werk
25 september 2018HoutrookVervuilde bronnen
18 september 2018Verontruste reactiesCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018Bijeenkomst concept-Samenwerkingsovereenkomst 2019-2022Metropoolregio Eindhoven
18 september 2018WaterdagStichting Leven met de Aarde
18 september 2018Reactie op brief Jeugdbescherming BrabantStichting Herken Ouderverstoting
18 september 2018Zwartboek Jeugdbescherming BrabantStichting Herken Ouderverstoting
18 september 2018Uitvoering speelruimtebeleid 2018-2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018Jaaroverzicht 2017Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
18 september 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 september 2018BLIQ VeiligheidsrapportageCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018KinderpardonUnicef
18 september 2018Uitvoering motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integrerenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 september 2018Regionale ontwikkelingen m.b.t. de samenwerking JeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 september 2018Tussenstand wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeshopketen Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 september 2018Woon-zorgcomplex Molenstraat 8College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 september 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 september 2018Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
4 september 2018Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en EindhovenGemeente Eindhoven
4 september 2018ZondagsrustNederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagswet en zondagsrust
4 september 2018Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en volgers Cao gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 september 2018NieuwsbriefVG Platform Regio Zuidsoost-Brabant
4 september 2018Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 augustus 2018Openstelling vacaturesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 augustus 2018NieuwsbriefSeniorenraad Waalre
28 augustus 2018Zienswijze herindelingsontwerpGemeente Nuenen
28 augustus 2018NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
28 augustus 2018Voorontwerp bestemmingsplan Eindhovenseweg 91ACollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 augustus 2018Voortgang aanleg drainage Arembergstraat en omgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 augustus 2018Wijziging van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
28 augustus 2018Motie kinderpardonGemeente Waalwijk
28 augustus 2018GroenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 augustus 2018Klacht verlenen evenementenvergunningGroen en Heem Valkenswaard e.o.
21 augustus 2018Motie proceskosten WOZ-bezwarenGemeente Simpelveld
14 augustus 2018ParkeerproblematiekWinkeliers Waalre dorp
14 augustus 2018Wijziging model Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 augustus 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 augustus 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
7 augustus 2018Stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 augustus 2018Lokale Monitor 2018FNV
31 juli 2018Digitale toegankelijkheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 juli 2018Vastgestelde jaarrekening 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019GGD Brabant-Zuidoost
31 juli 2018Aanbod bijbel in raadzaalGereformeerde Bijbelstichting
31 juli 2018Uitwerking cao-afspraak gelijke beloningLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
31 juli 2018FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
24 juli 2018Zorg en Veiligheid en een landelijke updateVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018Bouwen aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022Metropoolregio Eindhoven
24 juli 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
24 juli 2018Voortgang KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018WoonbeleidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018Model Subsidieregeling gecertificeerde instellingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
24 juli 2018NieuwsbriefOnderzoekscentrum Drechtsteden
24 juli 2018(Rechts)positie van de griffie(r) anno 2018Vereniging van Griffiers
24 juli 2018Locatie realiseren recreatieparkBillybird Facilities
24 juli 2018Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018Bekendmaking waarnemers bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 juli 2018Wijziging VNG Model Verordening naamgeving en nummeringVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 juli 2018Vastgestelde begroting 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
17 juli 2018NieuwsbriefVG Platform Regio Zuidoost-Brabant
17 juli 2018Motie vreemd aan de orde van de dag: Niet boren naar gasGemeente Bergeijk
17 juli 2018Rapport over referenda en andere vormen van burgerparticipatie op nationaal niveauRaad voor het Openbaar Bestuur
17 juli 2018Beheersmaatregelen Eindhoven in relatie tot regiosamenwerkingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 juli 2018Brochure resultaten Interbestuurlijk toezicht themaonderzoek financieel toezichtProvincie Noord-Brabant
17 juli 2018GemeentefondsMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
17 juli 2018Sanering asbestdakenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 juli 2018NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
10 juli 2018Vastgestelde jaarstukken 2017Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
10 juli 2018Vastgestelde begroting 2019Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost (ODZOB)
10 juli 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
10 juli 2018Dag van de DemocratieProDemos
10 juli 2018Reactie op brief gemeente Reusel-De Mierden m.b.t. de zienswijze algemene reserves4 regionale gemeenschappelijke regelingen
10 juli 2018Vergaderschema 2019Metropoolregio Eindhoven
10 juli 2018Samenstelling BestuurMetropoolregio Eindhoven
10 juli 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
10 juli 2018Zonnepanelen op landbouwgrond en terugdringen plasticStichting Leven met de Aarde
10 juli 2018Vertrek directeurVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
3 juli 2018Vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2018GGD Brabant-Zuidoost
3 juli 2018OudervriendelijkKBO-PCOB
3 juli 2018Vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2018Metropoolregio Eindhoven
3 juli 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 juli 2018Zienswijze ontwerp Brabantse OmgevingsvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 juli 2018Vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
3 juli 2018NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
3 juli 2018Geitenhouderij zonder vergunningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 juli 2018Startpublicatie MeerjarenvisieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 juli 2018Reactie brief Jeugdbescherming BrabantA New Vision
3 juli 2018NieuwsbriefWaalres Erfgoed
26 juni 2018Proces BegrotingBrief college van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juni 2018Reactie op brief cliëntJeugbescherming Brabant-Zuidoost
26 juni 2018NieuwsbriefHet Klooster
26 juni 2018Onderzoek kosteneffectiviteit milieutakenProvincie Noord-Brabant
26 juni 2018Vragen fractie AWB Algemene Ledenvergadering VNG 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juni 2018Bezwaar sloop monumentale panden en wijziging bestemmingsplan Michiel de RuyterstraatInwoners Waalre
26 juni 2018Moties Algemene Ledenvergadering 27 juni 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 juni 2018Zienswijze concept-herindelingsontwerp Samenvoeging Nuenen c.a. en EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juni 2018Introductie BizobBureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)
19 juni 2018NieuwabriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
19 juni 2018Studio 040 MediawetCommissariaat voor de Media
19 juni 2018VisitatierapportenStichting Visitatie Woningbouwcorporaties Nederland
19 juni 2018Jaarverslag 2017 Raadswerkgroep Twinning Ishøj
19 juni 2018Onderzoek Nationale- en Kinderombudsman bij Jeugd Bescherming BrabantA New Vision
19 juni 2018BurgerschapsvormingGroep 8 aan de Macht
19 juni 2018NieuwsbriefGrenscorridor N69
19 juni 2018Openbare toiletvoorzieningen in WaalreContinentie Stichting NL
19 juni 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
19 juni 2018Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorgVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 juni 2018Gesprekstool voor kinderen met een zieke ouder, broer of zusNaasten in Beeld
12 juni 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
12 juni 2018Brief bewoners ArembergstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Hoofdpunten meicirculaire Gemeentefonds 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 juni 2018PeuterspeelzalenColllege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Groenscafé College van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Benchmark jeugdhulpo over de gemeente WaalreCentraal Bureau Statistiek Heerlen (CBS)
12 juni 2018VNG Pilotstarter Stemmen op de VerjaardagMab Consultancy
12 juni 2018Constituerend beraadCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Motie KinderpardonGemeente Cranendonck
12 juni 2018Voortgang zonnepanelenproject De Groene ZoneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juni 2018Meicirculaire 2018Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5 juni 2018Verantwoording moties sociaal domein inclusief voorstellen t.b.v. een Fonds tekortgemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Sociaal jaarverslag 2017Zuidzorg
5 juni 2018Wijziging artikelen CARLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
5 juni 2018Uitnodiging en stukken Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Statutenwijziging voor toekenning lidmaatschap bestuur aan voorzitter College van Dienstverleningszaken (CvD) en verduidelijking benoemingstermijn vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal (E&I)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Raadsleden nieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Contributie en weerstandsvermogenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018NieuwsbriefRight to Challenge
5 juni 2018Naamswijziging van de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Kadernota 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018NieuwsbriefUniek sporten Brabant
5 juni 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
5 juni 2018Jaarverslag, inclusief financieel jaarverslag en verantwoording collectieve financiering uitnamen Gemeentefonds 2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
5 juni 2018Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Resultaat Bestuursopdracht Negen Majeure LocatiesCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juni 2018Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Verlenging reactietermijn benoemingen bestuurlijke gremiaMetropoolregio Eindhoven
5 juni 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
29 mei 2018Rioolvervanging Molenstraat e.o.College van burgemeester en wethouders van Waalre
29 mei 2018Roken in de autoHoutrookoverlast.nl
29 mei 2018Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gestelsestraat 16dCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 mei 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings maatschappij
29 mei 2018Voortgang Samenwerken aan WaterVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 mei 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
29 mei 2018Nieuwsbrief gemeentelijk afvalbeheerKoninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVCRD)
29 mei 2018Motie verhoging BTW van 6 naar 9 procent op gezond voedselGemeente Velsen
29 mei 2018GroenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 mei 2018NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
22 mei 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
22 mei 2018Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018FLO-overgangsrechtVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 mei 2018Regiojaarverslag leerplicht / Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2016-2017 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Regenwater, afvalwater en grondwaterRioned
22 mei 2018NieuwsbirefGOW Welzijnswerk
22 mei 2018NieuwsbriefHet Klooster
22 mei 2018Toolkit voor opzetten windparkprojectenNederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW)
22 mei 2018Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiodeVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 mei 2018Gezondheidscentrum Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Consultatie bij 'oudstek'College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Convenant persoonsgerichte aanpak radicaliseringCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Integrale Veiligheidsplan ()IVP)Controle Alt Delete
15 mei 2018VrijheidStichting Leven met de Aarde
15 mei 2018Nieuwsbrief - Uitzenden documentaire'thuis
15 mei 2018NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 mei 2018Meer openbare toilettenKwartiermaker Waarkaniknaardewc
15 mei 2018Aangepast proces fase 2 Update Metropoolregio EindhovenMetropoolregio Eindhoven
15 mei 2018Jaarverslag 2017Erfgoedvereniging Heemschut
15 mei 2018Oproep aan gemeenten om gezamenlijk een doeltreffend antidiscriminatie- en antiracismebeleid te ontwikkelen Stichting Comité 21 maart
15 mei 2018LentebriefNederlandse Vereniging voor Raadsleden
15 mei 2018Werken aan een vitale democratieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
15 mei 2018Einde huurcontract Laan van Diepenvoorde 8 en 32College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018Uitkomsten onderzoek toekenning vergoedingen voor lokale dierenhulporganisaties Stichting Dierenlot
3 mei 2018Problematiek rondom gasBarbarugo
3 mei 2018Ontwerpbestemmingsplan Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018NieuwsbriefBibliotheek Eindhoven
3 mei 2018Spelregels voor de digitale stadVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2018Jaarverslag 2017De Pracht
3 mei 2018Toezicht en handhaving kinderopvangCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018Rapport Kansen voor akker- en struweelvogels in de gemeente EerselVogelwerkgroep De Kempen
3 mei 2018Motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integrerenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 mei 2018Aandacht voor werknemers in de jeugdzorgPlatform arbeidsmarkt Jeugdzorg
1 mei 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten
1 mei 2018Urgentie huisvesting arbeidsmigrantenVereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA)
1 mei 2018Gasloos wonenMilieudefensie
1 mei 2018Jaarverslag handhaving 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
1 mei 2018Ontwerpbegroting 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
1 mei 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
1 mei 2018ThuiszorgTzorg
1 mei 2018Detailhandeslvisie in coalitieakkoordInretail
1 mei 2018Groen- en vogelvriendelijk beleidVogelbescherming Nederland
1 mei 2018ActieagendaBrainport Eindhoven
24 april 2018Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 april 2018Informatie over dierenbeschermingDierenbescherming
24 april 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
24 april 2018Denken en DoenBridge Bond
24 april 2018NieuwsbriefHet Klooster
24 april 2018RookoverlastDe heer Boonstra
24 april 2018Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 april 2018Groen gemeentebeleidBrabantse Milieufederatie
24 april 2018Motie Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-20122College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 april 2018Mogelijke financiële bijdrage regiogemeenten 'regio-enveloppe'College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 april 2018WereldaardedagStichting Leven met de Aarde
24 april 2018LuchtvervuilingDe heer Dekker
17 april 2018Jaarverslag en jaarrekening 2017Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
17 april 2018Rapport BurgerinitiatievenVereniging voor Klachtrecht in de publieke sector
17 april 2018Belang van muziek in het basisonderwijsMeer Muziek in de Klas
17 april 2018Jaarverslag en jaarrekening 2017GGD Brabant-Zuidoost
17 april 2018KindcentraKindcentra 2020
17 april 2018Zorgen over uitstoot verkeer en houtkachelsLongfonds
17 april 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
17 april 2018Definitief onderzoeksrappot 'Samen is soms beter'Rekenkamercommissie Waalre
17 april 2018Begrotingscirculaire 2018Provincie Noord-Brabant
17 april 2018Cultuur deel jeLandelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
17 april 2018Vestigingsbeleid in de gemeenteFNV MOOI
17 april 2018Gemeentelijke duurzame energievoorzieningEnexis
17 april 2018Jaarstukken 2017Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
17 april 2018Collectieve zorgverzekeringIZA
17 april 2018Programmajaarverslag 2017Metropoolregio Eindhoven
17 april 2018VNG Model Algemene inkoopvoorwaardenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 april 2018Aandachtspunten bij het opstellen van het CoalitieakkoordSeniorenraad Waalre
10 april 2018Duurzame ongediertebestrijdingKennisinstituut Beheersing Ongedierte (KIBO)
10 april 2018Gemeentelijke Telecommunicatie (GT)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 april 2018GemeenteraadsverkiezingenBrainport Eindhoven
10 april 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
10 april 2018NieuwsbriefHet Klooster
10 april 2018Nationale OmbudsmanVereniging voor Klachtrecht in de publieke sector
10 april 2018De kapper doet een beroep op uKoninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO)
10 april 2018Jaarverslag Interbestuurlijk ToezichtProvincie Noord-Brabant
10 april 2018Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (alv)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 april 2018Conpensatieregeling AOW brandweerpersoneelVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG))
10 april 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
10 april 2018Duurzame energieNederlandse Vereniging Duurzame Energie
10 april 2018Gebruik de boerderij!Agrarisch Erfgoed
10 april 2018Sociale werkgelegenheid en re-integratieCedris
10 april 2018Maatschappelijke kracht van sportNOC-NSF, Sportkracht 12, Vereniging Sport en Gemeenten en Muller Instituut
10 april 2018Kinderen en jongerenKinderombudsman
10 april 2018Natuur- en milieueducatieLeven met de Aarde
10 april 2018ArcheologieStichting Reuvens
10 april 2018Koester het landschap van het DommeldalNatuurmonumenten
10 april 2018Nu is het tijd voor KwaliTIJD voor het kindJeugdzorg Werkt
10 april 2018BewonersinvloedVereniging Eigen Huis
3 april 2018Minder zelfredzame ouderenKring Waalre (seniorenverenigingen Waalre) en Philips Gepensioneerden Vereniging Eindhoven (PVGE)
3 april 2018VerkeersveiligheidVeiligverkeer
3 april 2018Toezicht en handhaving binnen omgevingsrechtOmgevingsdienst Brabant-Zuidoost (ODZOB)
3 april 2018Inspiratiedocument over WaterAlgemeen Bestuur Waterschap De Dommel
3 april 2018Toezichtoordeel Huisvesting VergunninghoudersProvincie Noord-Brabant
3 april 2018Manifest KlimaatstroomProvincie Noord-Brabant
3 april 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
3 april 2018Gezocht: bestuurders met regiohart!Stedelijk Gebied Eindhoven
3 april 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
3 april 2018Onderwijs, opvang en zorg in kindcentraStichting Onderwijs
3 april 2018Goed werkgeverschapCNV Overheid
3 april 2018Jaarstukken 2017 en begroting 2019PlusTeam
3 april 2018Inspiratie voor het collegeprogramma 2018-2022Bouwend Nederland
3 april 2018Aanbevelingen woningmarktNederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM)
3 april 2018Armoede onder kinderenDefence for Children en Save the Children
3 april 2018Onderzoek Poolse ArbeidsmigrantenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
3 april 2018Verwarde personen in BrabantProject Verwarde personen in Brabant
27 maart 2018Interbestuurlijk ToezichtProvincie Noord-Brabant
27 maart 2018Screening kandidaat-wethoudersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
27 maart 2018VerduurzamingDe Jonge Klimaatbeweging
27 maart 2018Ontwerpbestemmingsplan WillibrordushofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 maart 2018NaastenbeleidNaasten in Beeld en Naasten in Kracht
27 maart 2018MaartcirculaireGemeentefonds
27 maart 2018NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
27 maart 2018GroenNatuurmonumenten
27 maart 2018Motie voorstel innamepunt/milieustraat voormalige werfCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 maart 2018Lokale omroepenPublieke Lokale Omroepen (NPLO)
27 maart 2018Sociale keuzeFNV
27 maart 2018Opstellen bestuursakkoordMonumentenhuis Brabant
27 maart 2018VeranderingenOvermorgen
27 maart 2018NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
27 maart 2018JeugdzorgOverleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg
27 maart 2018Ambitiedocument De Slagvaardige RegioMetropoolregio Eindhoven (MRE)
27 maart 2018Recycling & Circulaire EconomieVereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)
27 maart 2018StartersondersteuningBrabantStart.nl
27 maart 2018Advies 'Voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de decentrale volksvertegenwoordigerRaad voor het openbaar bestuur (Rob)
20 maart 2018Nieuwe afvalinzamelingDe heer C. Roordink
20 maart 2018Planning project Duurzaam door WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgavenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 maart 2018MaartcirculaireGemeentefonds
20 maart 2018Motie ontwikkeling Hazzo gebied in combinatie met herijking WoonvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018WoningbouwprogrammaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018Bereikbaarheid kiezersIk verlang mijn stem terug
20 maart 2018NieuwsbriefHet Klooster
20 maart 2018Ontwikkelingen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018Concept begroting 2019Metropoolregio Eindhoven (MRE)
20 maart 2018InformatiebulletinUitvoeringstafel Eindhoven Airport
20 maart 2018Concept begroting 2019GGD Brabant-Zuidoost
20 maart 2018Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 maart 2018Wet op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenBuro Jansen & Janssen
20 maart 2018Motie BlijversleningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 maart 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
20 maart 2018BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018iktoon
20 maart 2018Motie algemene reserves verbonden partijenGemeente Reusel-De Mierden
20 maart 2018NieuwsbriefBereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
20 maart 2018Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
20 maart 2018InformatiebriefBrainport Eindhoven
13 maart 2018AfvalscheidingDe heer H. van der Laak
13 maart 2018Open brief aan fractievoorzittersGroenLinks
13 maart 2018Motie KinderpardonGemeente Oldenzaal
13 maart 2018Getekende opdrachtbevestiging accountantscontrole jaarrekening 2017Astrium Overheidsaccountants
13 maart 2018NieuwsbriefDuizend Duurzame Daden
13 maart 2018Brandbrief huisvesting arbeidsmigrantenOtto Workforce.eu
13 maart 2018Overzicht reacties gemeenten op 1e begrotingswijziging 2018GGD Brabant-Zuidoost
13 maart 2018Open brief aan D66GroenLinks
13 maart 2018NieuwsbriefWaalres Erfgoed
13 maart 2018Passend onderwijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 maart 2018HoutstookDe heer H. Dekker
6 maart 2018NieuwsbriefHet Klooster
6 maart 2018Extra Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
6 maart 2018Realisatie doelen in Klimaatakkoorden van ParijsStichting Leven met de Aarde
6 maart 2018Motie aansluiten StatiegeldalliantieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 maart 2018NieuwsbriefBurobas
6 maart 2018Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 2 vier Gemeenschappelijke RegelingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 maart 2018Vereiningen kennis laten maken met Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 maart 2018Motie over gang van zaken ontslag burgemeesterGemeente Oosterhout
6 maart 2018Manifest over lokale bijdragen aanhet herstel en het behoud van bestaanszekerheidDe Sociale Alliantie
6 maart 2018Tips voor het bouwen van 100% duurzame zwembadenDe heer H. Dekker
27 februari 2018Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZOVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 februari 2018Motie budget toerisme beleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 februari 2018Oudervriendelijke samenlevingPatiëntenfederatie Nederland
27 februari 2018Week van de gezonde jeurd van 5 t/m 10 maart 2018Jongeren op Gezond Gewicht
27 februari 2018Reactie initiatiefvoorstel Convenant Duurzaam WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 februari 2018Actualisering modelverordeningenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 februari 2018Implementatie OmgevingswetCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 februari 2018Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
27 februari 2018Rapport onderzoek duurzaamheid grootste gemeentenNatuur & Milieu
27 februari 2018Internationale vrouwendag op 8 maart 2018Gemeente Bunnik
20 februari 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
20 februari 2018Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 februari 2018VerkeersveiligheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 februari 2018NieuwsbriefStichting Mediwiet
20 februari 2018Aanplakborden verkiezingsreclame WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 februari 2018NieuwsbriefWoningstichting thuis
20 februari 2018Interbestuurlijk ProgrammaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 februari 2018Reactie zienswijze raad Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGEStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
20 februari 2018Stop de verwoestijning van NederlandStichting Barbarugo
13 februari 2018PrivacyregelsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 februari 2018Verzoek om deelname aan de statiegeldalliantieStatiegeldalliantie
13 februari 2018NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
13 februari 2018Jaarverslag 2017Rekenkamercommissie Waalre
13 februari 2018Licht Verstandelijk Beperkten/VN-Verdrag voor mensen met een beperkingPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
6 februari 2018Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
6 februari 2018Handhaving Uitvoeringsprogramma 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Evaluatie urgentieregelingBeleidsadviseur gemeente Veldhoven
6 februari 2018VN Verdrag en Inclusief BeleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Tafel van 12 Stichting Leven met de Aarde
6 februari 2018Actualisatie bomenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Start inwonerspanelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Tarief spoedaanvraag rijbewijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018Evenementen en vrijwillige verkeersregelaarsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 januari 2018Ontwikkelingen vliegverkeerBrabantse Milieufederatie (BMF)
30 januari 2018Beantwoording motie intensiever beheer braakliggende grondenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018Promotie Jeugdcultuurfonds BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
30 januari 2018SamenwerkingsagendaStedelijk Gebied Eindhoven
30 januari 2018Realisatie tijdelijke woningenCollge van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 januari 2018WMO Regresrecht 2018Berlimont CMC Consulting
23 januari 2018Referendum (Sleepwet)Dichter bij de Burger
23 januari 2018Wijziging planning onderzoek volksvertegenwoordigende rol gemeenteraadRekenkamercommissie Waalre
23 januari 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
23 januari 2018Stand van zaken overeenkomst WelzorgCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018DierenwelzijnStichting Dierenlot
23 januari 2018Rapport Een open deurNationale Ombudsman
23 januari 2018Voorontwerp bestemmingsplan Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 januari 2018Klimaat akkoordB. Boonstra
16 januari 2018Reactie op initiatiefvoorstel (her)gebruik ontmoetingscentrum 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
16 januari 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
16 januari 2018Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018Provincie Noord-Brabant
16 januari 2018AfvalfietsInwoner Waalre
9 januari 2018Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 januari 2018Robotisering van raadsledenRaadslid Ronduit Open gemeente Leudal
9 januari 2018Gemotoriseerd verkeer fietspad Oude SpoorbaantracéGroen en Heem Valkenswaard e.o.
9 januari 2018Exploitatie Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 januari 2018Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
3 januari 2018Overlast houtkachelsMeldpunt Schadelijk Geluid
3 januari 2018Bodem en ondergrondVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 januari 2018Officiële erkenning geregistreerd museumWaalres museum
3 januari 2018Millennium Development Goals en het Gemeente BeleidStichting Leven met de Aarde
3 januari 2018NieuwjaarsgroetWaalres Erfgoed
3 januari 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
3 januari 2018Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018GGD Brabant-Zuidoost
21 december 2017Reparatie derde jaar WWLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden LOGA)
21 december 2017KerstwensGemeente Ishøj
21 december 2017NieuwsbriefInzamelproef De Voldijn
21 december 2017Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 december 2017VNG Agenda 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
21 december 2017Aanlevering Kadernota 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
21 december 2017Aanpassing pensioenen en inhouding AppaMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
21 december 2017KerstwensDetailhandel Nederland
21 december 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
21 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2017Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2017NieuwsbriefHet Klooster
19 december 2017Convenant Wmo RegresrechtBerlimont CMC Consultants en Stichting letselschade en Gerechtigheid
19 december 2017Update Metropoolregio Eindhoven, inclusief Plan van Aanpak en vragenlijstMetropoolregio Eindhoven (MRE)
19 december 2017Kadernota 2019Metropoolregio Eindhoven (MRE)
19 december 2017Besluit brandveiligheid gebruik en basishulpverlening overige plaatsenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2017Toeristenbelasting 2018Recron Zeeland en Noord-Brabant
19 december 2017Virenze surseance van betalingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2017Pieptoon systemenB. Hoek
19 december 2017Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord en uitvoering BereikbaarheidsagendaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 2017Vergadering Algemeen BestuurGemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)
12 december 2017Winnend kunstwerk tuin Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 20171e begrotingswijzigingGGD Brabant-Zuidoost
12 december 2017Virenze surseance van betalingGemeente Eindhoven
12 december 2017Voortgang Bestuurlijke visie op crisisbeheersingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
12 december 2017Kadernota 2019Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
12 december 2017Verslag netwerkbijeenkomst 27 september 2017Samen voor de Jeugd
12 december 2017Decembercirculaire gemeentefonds Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12 december 2017Bezwaar toeristenbelasting 2018Meester Advocaten namens Bastion Hotel
12 december 2017Wet minimumloon op het persoonsgebonden budget (PGB)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 december 2017Regresrecht Wmo - overeenkomst 2018Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 december 2017AsbestdakenOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
12 december 2017KerstkaartZuidzorg
12 december 2017KerstkaartStichting tegen zinloos geweld
12 december 2017NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
12 december 2017Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 december 2017NieuwsbriefProjectteam N69
5 december 2017Enquête Duurzaam door Waalre en Den Hof College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 december 2017Rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijk rapportage 2016Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
5 december 2017Regionaal Uitvoeringsbeleid AsbesttakenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 december 2017Begroting 2018Provincie Noord-Brabant
5 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 december 2017RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemneenten (VNG)
5 december 2017Uitvoering Speelruimtebeleid 2018-2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 november 2017Ramp op Sint MaartenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 november 2017Voorontwerpbestemmingsplan WillibrordushofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 november 2017Update Metropoolregio EindhovenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
28 november 2017Vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
28 november 2017Nieuwsbrief'thuis
21 november 2017Evaluatie VNG governance: reactie VNG bestuur op rapport Wim DeetmanVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Datum referendumFractievoorzitters gemeente Apeldoorn
21 november 2017Wijziging CAR-artikelLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 november 2017Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
21 november 2017Essay Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiekLandelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
21 november 2017Statutenwijziging vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Update Gezamenlijke Gemeentelijke UitvoeringVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Buitengewone Ledenvergadering en VNG BestuurdersdagVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Derde jaar WWLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 november 2017Aanvullende stukken voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 november 2017Plannen bouwen 25 sociale huurwoningen in de Michiel de Ruyterstraatthuis
21 november 2017Voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 november 2017Activering quotumregeling banenafspraakVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017Reactie op klacht De MeervalgroepMetropoolregio Eindhoven (MRE)
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dreefstraat 48bCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Motie budgetkosten in de jeugdzorgProjectteam 21voordejeugd
14 november 2017Klacht over Metropoolregio EindhovenDe Meervalgroep
14 november 2017Stellingen biodiversiteitStichting Leven met de Aarde
14 november 2017Motie beloningsbeleid bestuursvoorzitter Bank Nederlandse GemeentenGemeente Bergeijk
14 november 2017InformatiebulletinUItvoeringstafel Eindhoven Airport
14 november 2017NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
14 november 2017Burgerpeiling 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017NaamswijzigingVNO NCW Brabant Zeeland
14 november 2017Gedoogd telen van wietVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017Terugblik Brabant OntmoetProvincie Noord-Brabant
14 november 2017Resultaatbestemming 2016 en reactienota gemeenteradenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
14 november 2017Verkeersmaatregel Koningin JulianalaanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Elektronische facturenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017Verweerschrift bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017(Onkosten)vergoeding politieke ambtsdragersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Markt 14 College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Decentralisatie RijksvaccinatieprogrammaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 november 2017Regeling zorginfrastructuurVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 november 2017NieuwsbriefGoed voor Mekaar
7 november 2017HoorzittingRaad van State
7 november 2017Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
7 november 2017Rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgelijke standLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
31 oktober 2017Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 oktober 2017Vervolg project Duurzaam door Waalre en Den HofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 oktober 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
31 oktober 2017Realisatie zonneparkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 oktober 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
31 oktober 2017Convenant Wmo RegresrechtBerlimont CMC Consultants
24 oktober 2017Brainport MonitorBrainport Development
24 oktober 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
17 oktober 2017DatalekCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 oktober 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
17 oktober 2017Prestatiegids 2017Raadslid.nu
17 oktober 2017ZelfhulpStichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
17 oktober 2017VNG-reactie op het Regeerakkoord 2017-2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 oktober 2017SlechtziendheidVereniging Macula
17 oktober 2017Zorgwekkende stoffenWerkgroep Houtrookoverlast
17 oktober 2017Wijzigingen CAR-UWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 oktober 2017Cao gemeenten 2017-2019Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 oktober 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
9 oktober 2017Afkoppelen regenwaterZW14
9 oktober 2017StatutenwijzigingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
9 oktober 2017Opdrachtbevestiging accountantGemeenteraad gemeente Waalre
9 oktober 2017Rapport cliëntenervaringsonderzoek Wmo en JeugdCollge van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesterMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
9 oktober 2017Onderzoeksplan Volksvertegenwoordigende rol raadRekenkamercommissie Waalre
9 oktober 2017Inkoop Jeugd en WmoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017VN VerdragCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017Onderzoek arbeidsmigrantenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
3 oktober 2017Reactie op Rijksbegroting 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 oktober 2017EnquêteMIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
3 oktober 2017WoonvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 oktober 2017Motie fipronilcrisis Gemeente Stadskanaal
3 oktober 2017Regeling zorginfrastructuurVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 oktober 2017Verlaten fractie Aalst Waalre Belang (AWB)De heer T. van Tongeren
3 oktober 2017Openingstijden winkels in decemberDetailhandel Nederland
3 oktober 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
3 oktober 2017Rapport Van een koude kermis thuiskomenNatonale Ombudsman
3 oktober 2017Verlaten fractie Aalst Waalre Belang (AWB)De heer P. Oolbekkink
3 oktober 2017Fietspad Oude spoorbaantracéCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 september 2017Deltaplan Ruimtelijke adaptatieVereniging van Nederlandse Gemeenten, IPO, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen en Deltacommissie
26 september 2017NieuwsbriefDeltacommissaris
26 september 2017SeptembercirculaireMinisterie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties
26 september 2017Algemeen Bestuur en ambtelijke en bestuurlijke werkconferentieOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
26 september 2017Integrale Visie Dorpshart AalstWoonstichting thuis
19 september 2017Ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en SabaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 september 2017NieuwsbriefDuurzame Samenleving
19 september 2017Kernbeleid VeiligheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 september 2017WetswijzigingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 september 2017Bijeenkomst 6 september 2017 Eindhoven AirportH. van Dooren
12 september 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
12 september 2017Integrale Strategie RuimteMetropoolregio Eindhoven (MRE)
12 september 2017Visie Den HofBestuur Winkeliersbelangen Aalst
12 september 2017RattenW. Haberthur
12 september 2017Inkomen voorzitter Bank Nederlandse GemeentenGemeente Etten-Leur
12 september 2017Herziening plannen N69De heer R. Thelosen
5 september 2017Contributiewijziging 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten
5 september 2017Stukken voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017BurgerpeilingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 september 2017Voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017Uitbreiding aantal indieners beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017Uitbreiding aantal indieners voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
29 augustus 2017Nieuwe leverancier HR21 opleidingenLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
29 augustus 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 augustus 2017Beroep bestemmingsplan BuitgengebiedRaad van State
22 augustus 2017Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 augustus 2017Digitale informatie en Selectielijst 2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 augustus 2017Vervallen onderzoeksonderwerpRekenkamercommissie Waalre
22 augustus 2017Samenvoegen fractie NEW en fractie GroenLinksFractie GroenLinks
22 augustus 2017Houtstook door particulierenLongfonds en Stichting Houtrookvrij
22 augustus 2017BedankmailFietsers gemeente Ishøj
22 augustus 2017StatutenwijzigingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 augustus 2017VacaturesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 augustus 2017Hergebruik brugdelenDe heer L. van der Kallen
8 augustus 2017Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerkVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 augustus 2017Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 augustus 2017Vaste aanstelling griffierWerkgeverscommissie griffie
1 augustus 2017Wijziging model APVVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 augustus 2017Jaarverslag 2016Erfgoedvereniging Heemschut
1 augustus 2017Subsidies/bekostiging welzijn en cultuurVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 juli 2017duurzaamheidthuis
25 juli 2017Fout in ontwerpbesluit aansluiten BizoVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (ODZOB)
25 juli 2017AmbulancezorgGGD Brabant-Zuidoost
25 juli 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
25 juli 2017Aankondiging instellen beroepProvincie Noord-Brabant
18 juli 2017Eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerkingMetropoolregio Eindhoven (MRE)
18 juli 2017NieuwsbriefHet Klooster
18 juli 2017Beëindiging lidmaatschap coöperatie Boven DommelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017Consultatie winstbestemmingMetropoolregio Eindhoven (MRE)
18 juli 2017Regioverslag leerplichtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017Aansluiting Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-BrabantVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
18 juli 2017Algemeen BestuurGGD Brabant-Zuidoost
18 juli 2017Stedelijk Gebied Eindhoven thema wonenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017Ledenraadpleging Cao gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 juli 2017Activiteitensubsidies 2016 en Ondersteuningssubsidies 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
18 juli 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
18 juli 2017Begroting 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
18 juli 2017De Staat van de Gemeenten 2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 juli 2017ControleverklaringErnst & Young Accountants
11 juli 2017Nieuwsbriefthuis
11 juli 2017Begroting 2018GGD Brabant-Zuidoost
11 juli 2017Rapport Vrouwen in de knelOmbudsman
11 juli 2017Jaarverslag 2016Metropoolregio Eindhoven (MRE)
11 juli 2017Motie veestallenGemeente Someren
11 juli 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
4 juli 2017APV-verordeningVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 juli 2017Jaarstukken 2016Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
4 juli 2017BewonersavondCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juli 2017Subsidieaanbeveling 2018Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
4 juli 2017Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
27 juni 2017VacaturesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 juni 2017Besluiten bestuurErgon
27 juni 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
27 juni 2017Zorg voor samenhangende zorgRaad voor het openbaar bestuur (Rob)
27 juni 2017Algemeen BestuurGGD Brabant-Zuidoost
27 juni 2017Handreiding presentatie structureel begrotingssaldoProvincie Noord-Brabant
27 juni 2017Jaarverslag 2016ZuidZorg
27 juni 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
27 juni 2017Jaaroverzicht 2016Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
27 juni 2017Algemeen BestuurGemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon)
20 juni 2017Bedrijven InvesteringsZone Den HofBurgemeester en wethouders van Waalre
20 juni 2017Duurzaam door WaalreBurgemeester en wethouders van Waalre
20 juni 2017Uitkomst evaluatie samenwerking Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre namens het Stedelijk Gebied Eindhoven
20 juni 2017KwartaalbriefMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 juni 2017Kindertelefoon, Sensoor en AKJVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 juni 2017Vergaderschema 2018Metropoolregio Eindhoven (MRE)
13 juni 2017Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
13 juni 2017Eindrapport Ondertussen in het buitengebiedProvincie Noord-Brabant
13 juni 2017CARUWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvorwaarden (LOGA)
13 juni 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
13 juni 2017NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
13 juni 2017NieuwsbriefHet Klooster
13 juni 2017Meicirculaire GemeentefondsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2017Algemene ledenvergadering motiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 juni 2017WelzorgCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2017Eindrapport Een goed begin is het halve werkRekenkamercommissie
13 juni 2017Onderzoeksplan Intergemeentelijke SamenwerkingRekenkamercommissie
13 juni 2017Algemene Ledenvergadering aanvulling motiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 juni 2017Benchmark 2016Wecycle
6 juni 2017WaterketenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 juni 2017Jaarverslag 2016De Pracht
6 juni 2017Vrijstaat de StellingenA. Boonstra
6 juni 2017Vacatures in VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 juni 2017Jaarverslag 2016Ergon
6 juni 2017Bijeenkomst ontwikkeling Eindhoven AirportBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
6 juni 2017PeuterspeelplekkenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juni 2017Dommeldal de HogtGroen en Heem Valkenswaard e.o.
6 juni 2017Meicirculaire gemeentefonds 2017Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
30 mei 2017Sociaal DomeinVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 mei 2017Huisvestingsverordening en urgentieverordeningVereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 mei 2017NieuwsbriefGoed voor Mekaar
24 mei 2017Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 mei 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
24 mei 2017Monitor Discriminatie 2016Antidiscriminatievoorziening RADAR en Politie eenheid Oost-Brabant
24 mei 2017Art. 120 GEmeentewetVrouwen Partij
24 mei 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
24 mei 2017Rapport De lokale betekenis van basisteamsPolitieacademie
24 mei 2017Woonwagenbewoner zoekt standplaatsNationale Ombudsman
24 mei 2017Dag van de DemocratieProDemos
24 mei 2017Jaarverslag 2016Brainport Avenue
23 mei 2017VoorjaarsnotaNOC-NSF
16 mei 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
16 mei 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds
16 mei 2017Accountants voor controle gemeentelijke JaarrekeningVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 mei 2017Inspreken oordeelsvormende bijeenkomstDe heer T. Remmen
9 mei 2017Nieuwe opdracht Werkplaats WonenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
9 mei 2017Onderzoek oost-west verbindingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2017Inspectierapport Veilig Thuis stap 2College van burgemeester en wethouder van Waalre
9 mei 2017Kandidaten voor vacaturesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2017Controle kermistoestellenNederlandse Voedsel en Warenautoriteit
9 mei 2017ArchiefverordeningVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2017Interbestuurlijk toezicht 2016Provincie Noord-Brabant
9 mei 2017Motie PvdA-AWB jaarverslag PlusTeamCollege van burgemeester en wethouder van Waalre
9 mei 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
2 mei 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
2 mei 2017Overlast houtkachelsDe heer Boonstra
2 mei 2017Duurzame nieuwbouwCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 mei 2017OndernemersagendaBrabants Zeeuwse Wergeversvereniging
25 april 2017Jaarverslag Handhaving 2016College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 april 2017Gemeenteraadsverkiezingen 2018Detailhandel Nederland
25 april 2017Jaarrekening en Jaarverslag 2016Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
25 april 2017Projectstructuur De Kracht van WaalreRaadswerkgroep De Kracht van Waalre
18 april 2017Vaststelling gebiedsvisie 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2017Vergroten geluidsruimte voor Eindhoven AirportBeraad Vlieghinder Moet Minder
18 april 2017NieuwsbriefHet Klooster
18 april 2017Stand van zaken herinrichting Markt Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2017Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2017Begroting 2018, jaarverslag en jaarrekening 2016PlusTeam
18 april 2017Ondermijnende criminaliteitGemeente Waalwijk
18 april 2017NieuwsbriefAfvalproef Voldijn
18 april 2017Actieplan Statushouders Stedelijk Gebied EindhovenStedelijk Gebied Eindhoven
11 april 2017Doorontwikkeling samenwerking Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 april 2017Begrotingscirculaire 2017Provincie Noord-Brabant
11 april 2017Instelling Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke UitvoeringVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 april 2017Drie landelijke instellingen sociaal domeinVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 april 2017Biomassa centralesDe heer Boonstra
11 april 2017Cultuur- en ErfgoedbeleidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 april 2017NieuwsbriefOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
11 april 2017Jaarstukken 2016Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
11 april 2017Beheer Multifunctionele gemeentehuisCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 april 2017HoutrookDe heer Boonstra
4 april 2017Hondenbeten aan de Kaak gesteldRaad voor Dierenaangelegenheden
4 april 2017LeerlingenregistratieGGD Brabant-Zuidoost
4 april 2017Jaarrekening 2016GGD Brabant-Zuidoost
4 april 2017De kunst van het handhavenNationale Ombudsman
4 april 2017Wijziging Gemeenschappelijke RegelingMetropoolregio Eindhoven (MRE)
4 april 2017Managementletter, tussentijdse controle 2016College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 april 2017WaalreWaterdagFracties ZW14 en GroenLinks
28 maart 2017InformatieveiligheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 maart 2017Ontwerpwijziging Verordening ruimte 2014Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant
28 maart 2017Inkoop peuterspeelplekkenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 maart 2017(Veer)Krachtig BestuurProvincie Noord-Brabant
21 maart 2017Nationaal Raadsledenonderzoek 2017Daadkracht
21 maart 2017Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
21 maart 2017Duurzaam door WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 maart 2017Begroting 2018Metropoolregio Eindhoven (MRE)
21 maart 2017ZienswijzeIVN Valkenswaard-Waalre
21 maart 2017Begroting 2018GGD Brabant-Zuidoost
21 maart 2017Zienswijze IVN Valkenswaard-Waalre
14 maart 2017Modelverordening legesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017Stand van zaken duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Eindhovenseweg 24College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2017Modelverordening WmoVereninging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017Jaarverslag Twinning IshøjRaadswerkgroep Twinning Ishøj
14 maart 2017Vacatures VNG-bestuurVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017Schaarse vergunningenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017NieuwsbriefDutch Child Center
14 maart 2017Witboek TaxiFNV
14 maart 2017Aanpassing verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenarenLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
14 maart 2017FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
14 maart 2017Begroting 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
14 maart 2017OmgevingswetCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2017RookoverlastWerkgroep Rookoverlast
7 maart 2017Campagne Allemaal Roze HartenCampagne Allemaal Roze Harten
28 februari 2017Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
28 februari 2017Bestemmingsplan Buitengebied en actualisatie PachtbeleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 februari 2017Arseen in de luchtB. Boonstra
28 februari 2017Overeenkomst VNG en Verbond van VerzekeraarsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 februari 2017Strategisch Plan ErgonSW-raad
28 februari 2017Informatiebijeenkomst ontwerp-begrotingen 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en GGD Brabant-Zuidoost
28 februari 2017MotieGemeente Hof van Twente
28 februari 2017Boomfeestdag 2017Staatsbosbeheer
28 februari 2017Modelverordeningen ParticipatiewetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 februari 2017Jaaroverzicht 2016 Metropoolregio Eindhoven (MRE)
21 februari 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
21 februari 2017Stimulering cultuur en sportVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
21 februari 2017informatieveiligheid en privacyVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017Invulling vacatures Vereninging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017VervoersaanbestedingenFNV Groningen
14 februari 2017Armoedebestrijding kinderenSociale Alliantie
14 februari 2017Passend onderwijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 februari 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
14 februari 2017Gemeenschappelijke regelingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 februari 2017Illigaal zwaar vuurwerkGemeente Oostzaan
14 februari 2017NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
14 februari 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
14 februari 2017Geb3eidsvisie 't HazzoMevrouw W. Haberthur-Mulders
14 februari 2017Nieuwe opdracht werkplaats WonenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
14 februari 2017Jaarverslag 2016 en onderzoeksprogramma 2017-2018Rekenkamercommissie
14 februari 2017Gebiedsvisie 't HazzoDe heer en mevrouw Van den Broek
14 februari 2017Functieprofielen griffieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 februari 2017NieuwsbriefBrabantse Onwikkelings Maatschappij
7 februari 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
7 februari 2017Handhaving Uitvoeringsprogramma 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 februari 2017Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
7 februari 2017Motie accountantsverklaring bij jaarrekeningGemeente Tiel
7 februari 2017Dementie in theaterOud worden met zorg
7 februari 2017Algemeen Bestuur 15 februari 2017Metropoolregio Eindhoven (MRE)
31 januari 2017Model verordening voorzieningen huisvesting onderwijsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 januari 2017Informatiebijeenkomst gebiedsvisie 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 januari 2017Strategisch plan GRWRESW-raad Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) Ergon
31 januari 2017ManifestSW ondernemingsraden
24 januari 2017Evaluatie en doorontwikkelingStedelijk Gebied Eindhoven
24 januari 2017Aanpassingen CARUWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
24 januari 2017Motie Provinciale verordening stikstofGemeente Haaren
24 januari 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
17 januari 2017Gebruik en beheer audio- en videonotulenProvincie Noord-Brabant
17 januari 2017NieuwsbriefGoedvoormekaarWaalre
17 januari 2017Nieuwe multifunctionele gemeentehuisKBO Aalst
17 januari 2017Cao gemeenten 2017 en verderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 januari 2017Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2017-2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
10 januari 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
10 januari 2017Wmo-checklistFNV
10 januari 2017Regionaal Risicoprofiel 2017Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
10 januari 2017Cliënten met een Wlz-indicatieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 januari 2017Motie Controle op controle door accountantsGemeente Zoetermeer
10 januari 2017Raadsinformatiebrief informatiebijeenkomst herinrichting Markt Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 januari 2017Raadsinformatiebrief verloop jaarwisseling 2016-2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 januari 2017NieuwjaarswensBurgerkracht
3 januari 2017Lokaal belastinggebiedVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 januari 2017Kadernota 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3 januari 2017Systematisch toezicht MonumentenzorgProvincie Noord-Brabant
3 januari 2017Motie RekenkamerfunctieGemeente Rheden
3 januari 2017NieuwjaarswensWaalres Erfgoed
3 januari 2017Uitnodiging hoorzittingSecretaris van de commissie bezwaarschriften
3 januari 2017Kadernota 2018GGD Brabant-Zuidoost
3 januari 2017Maximaal bijdrage - inkomen ZorgverzekeringswetMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 december 2016Sociaal jaarverslag 2011-2015Vereniging Coffeeshop Eindhoven
22 december 2016KerstkaartRekenkamercommissie
22 december 2016KerstwensStichting Duurzame Daden
22 december 2016KerstwensSJSJ
22 december 2016KerstkaartZuidZorg
22 december 2016Besluitenlijst Algemeen Bestuur 14 december 2016Metropoolregio Eindhoven (MRE)
22 december 2016Grenscorridor N69Projectteam N69
22 december 2016Samenwerking MedipointZuidZorg
22 december 2016Sociaal domein / decembercirculaire 2016Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 december 2016Accountantscontrole 2016Vereniging van Nederlandse Gemeenten
22 december 2016Opheffing SW-raadSW-raad GRWRE/Ergon
20 december 2016KerstgroetGemeente Ishøj
20 december 2016Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 december 2016Financiering A+O fonds GemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 december 2016Uitnodiging informatiebijeenkomst herinrichting Eindhovenseweg / Centrum Den HofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 december 2016Formulieren benoemingsprocedureVoorzitter centraal stembureau
20 december 2016Vacatures in commissie Europa & InternationaalVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 december 2016Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2017Provincie Noord-Brabant
20 december 2016Kadernota 2018Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 december 2016Boomfeestdag 2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 december 2016Rapport Onderzoek borging externe veiligheid in gemeentelijke bestemmingsplannenProvincie Noord-Brabant
13 december 2016Jaarwisseling 2016-2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
13 december 2016Ontwikkelingen Stedelijk GebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 december 2016Ontslag als raadslidMevrouw J. Zevenhek
13 december 2016Decembercirculaire 2016Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13 december 2016HoutstookT. Ritskes
13 december 2016Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
13 december 2016RaadsinformatiebriefStedelijk Gebied Eindhoven
13 december 2016Herfstbrief 2016Raadslid.nu
13 december 2016N69/Dommeldal de HogtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 december 2016Vriendelijkste gemeente verkiezingMKB Nederland
13 december 2016Raadsinformatiebrief Onderzoek Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg Brabant-ZuidoostGGD Brabant-Zuidoost
13 december 2016Interbestuurlijk toezicht omgevingsrechtProvincie Noord-Brabant
6 december 2016Informatie toezichtsvorm begrotingsjaar 2017Provincie Noord-Brabant
6 december 2016Aanpassing modelverordening WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 december 2016Geïndexeerde bedragen politieke ambtsdragers van gemeentenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
29 november 2016Gratis Verklaring Omtrent Goed gedragGemeente Cranendonck
29 november 2016Aanpassing CAR-UWOVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 november 2016Wijziging Bestuursrapportage 2016Metropoolregio Eindhoven
29 november 2016Monitor gemeentelijke watertakenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 november 2016Aanpak personen met een verward gedragVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2016Buitengewone Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2016Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
22 november 2016VNG agenda 2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2016Opvolging aanjaagteam Verwarde PersonenSchakelteam Verwarde Personen
22 november 2016Samenwerking gemeente VeldhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 november 2016Kandidaten VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2016Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2016Ernst & Young Accountants
22 november 2016Actuele ontwikkelingen Wmo 2015Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 november 2016CAR-UWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
15 november 2016Overlast houtkachelsDe heer/mevrouw Boonstra
15 november 2016Aanpak kosten individuele jeugdhulpLogopedisten Waalre
8 november 2016Locoo-initiatiefLocoo
8 november 2016CrowdfundingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 november 2016Buitengewone Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2016Samen organiseren collectieve aanpakVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2016Wijziging statuten Huishoudelijk ReglementVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2016Lokale democratieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2016Verwachtingen kosten Individuele jeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 november 2016Gunning aannemen multifunctioneel gemeentehuisCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 november 2016Regres Wmo - afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst 2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 november 2016Energy Efficiency Directive (EED) RichtlijnVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 november 2016Cao-gemeenten Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 november 2016Bekendmaking kandidatenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 november 2016Toezicht huisvestiging vergunninghoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 oktober 2016Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2016Ernst & Young accountants
25 oktober 2016Zienswijze onderzoeksvraagstelling evaluatie Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 oktober 2016Cliëntenparticipatie in het Regionaal werkbedrijfInitiatiefgroep Regionale Cliëntenparticipatie in het Regionaal Werkbedrijf
18 oktober 2016HoutrookDe heer/mevrouw Hoek
18 oktober 2016Overdracht cliëntgegevens van Wlz-indiceerbaren aan gemeenten en zorgverzekeraarsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 oktober 2016Weerbare overheid in relatie tot (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in het buitengebiedProvincie Noord-Brabant
18 oktober 2016Reductie CO2 uitstoot verbranden houtDe heer/mevrouw Hoek
11 oktober 2016Algemeen BestuurErgon
11 oktober 2016Landelijk Rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2015Inspectie van het Onderwijs
11 oktober 2016Onderbesteding Wmo budget en mogelijke oplossingenAlzheimer Nederland
11 oktober 2016Omgevingsvergunning Mosbroekseweg 4College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 oktober 2016Reactie Rijksbegroting Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 oktober 2016Informatie over rook en WOB-verzoek m.b.t. aantal jaarlijkse meldingen over verbranden afval, op welke wijze vindt controle plaats T. Ritskes
4 oktober 2016WOZ-waarde woningen openbaar makenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 oktober 2016Overheveling huishoudelijke hulpVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 september 2016Verspilling overheidsgeldenGemeente Fryske Marren
27 september 2016HoutrookDe heer Boonstra
27 september 2016Gedogen voor de kweek van de uitsluitend Medicinale CannabisMedewiet Midden Nederland
27 september 2016Modelverordening ex artikel 212 GemeentewetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 september 2016Ongebruikte bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied EindhovenMilieudefensie Eindhoven
27 september 2016Advies begroting Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven SW-raad Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE/Ergon)
27 september 2016Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten van de vier regionale GR-enCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 september 2016Septembercirculaire gemeentefonds 2016Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 september 2016Stand van zaken multifunctioneel gemeentehuisCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 september 2016Eindrapport En nu de transformatie centraal!Rekenkamercommissie
20 september 2016Transitie van Afval naar grondstofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 september 2016Modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 september 2016Annulering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
20 september 2016Coming-OutdagMister Gay Netherlands
20 september 2016Chroom6 in tuinhoutDe heer B. Hoek
20 september 2016AsielinstroomCommissaris van de Koning
13 september 2016Vaststelling Provinciale subsidie transformatiefonds jeugdzorg 2013-2014Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
13 september 2016Vacatures VNG-bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 september 2016Cliëntenervaringsonderzoek WmoI&O Research
6 september 2016Cliëntenervaringsonderzoek JeugdI&O Research
30 augustus 2016Stoken geïmpregneerd houtWerkgroep Houtrookoverlast
30 augustus 2016Woningwet 2015Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 augustus 2016Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
23 augustus 2016Herbegrenzing EHS Waalre-NoordCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 augustus 2016Omgevingsvergunning Achtereindsestraat 1aCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 augustus 2016Integrale Ruimtelijke StrategieMetropoolregio Eindhoven
23 augustus 2016Onderzoeksplan Grip op grote projectenRekenkamercommissie
23 augustus 2016Collectieve zorgverzekering 2017 voor gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 augustus 2016Implementatie Borging Veilige Gegevenswisseling (BVGS)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG
9 augustus 2016Criteria Beleidskader Interbestuurlijk ToezichtProvincie Noord-Brabant
9 augustus 2016Hoogfrequent geluidDe heer Hoek
2 augustus 2016Motie Verklaring Omtrent het GedragGemeente Duiven
2 augustus 2016Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Molenstraat-DreefstraatProvincie Noord-Brabant
2 augustus 2016Vervolg aanpak Huishoudelijke hulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juli 2016Bereikbaarheidsagenda ‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’ Brabantse Milieufederatie en Fietsersbond Zuidoost-Brabant
26 juli 2016Verslag raadsledenbijeenkomst 6 juli 2016Stedelijk Gebied Eindhoven
26 juli 2016Motie Verklaring Omtrent het GedragGemeente Bergen
26 juli 2016Motie bescherming van de gemeentelijke autonaomie belastingheffingGemeente Bergen
26 juli 2016Wmo-uitspraken Centrale RaadVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 juli 2016Bijdrage van ouders en logopediste i.v.m. bepalen toekomst peuterspeelzaalwerk Stichting Peuterspeelzalen Waalre
26 juli 2016Advies meerjarenplan en –financiering Brainport Development 2017-2020Raadstafel21
26 juli 2016Vastgestelde begroting 2017 en 2e begrotingswijziging 2016GGD Brabant-Zuidoost
19 juli 20163e begrotingswijziging 2016, begroting 2017, jaarrekening 2015 en jaarverslag 2015Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
19 juli 2016Uitvoering amendement subsidie gemeentelijke monumentenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 juli 2016Zienswijze ontwerpbestemmingsplan BuitengebiedBrabantse Milieufederatie
19 juli 2016Bestuurlijke samenwerkingMetropoolregio Eindhoven
19 juli 2016Integrale Strategie RuimteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 juli 2016Lokale omroepvernieuwing tweede faseVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 juli 2016VN-verdragMEE Zuidoost-Brabant
19 juli 2016Algemene verordening gegevensbeschermingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 juli 2016Gewijzigde aanbestedingswet 2012Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 juli 2016Wijziging model APV zomer 2016Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 juli 2016Zienswijze ontwerpbestemmingsplan BuitengebiedZLTO
19 juli 2016CAR UWO brandweerpersoneelLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
19 juli 2016Zienswijze ontwerpbestemmingsplan BuitengebiedIVN afdeling Valkenswaard-Waalre
19 juli 2016Zienswijze ontwerpbestemmingsplan BuitengebiedProvincie Noord-Brabant
19 juli 2016Huis voor Klokkenluiders, nieuwe voorbeeldregeling en Gemeentelijke Incidenten Registratie (GIR) module Integriteit Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
12 juli 2016VNG standpunt over houtrookDe heer Hoek
12 juli 2016Zienswijze herbegrenzing Natuurwerk Brabant NNB) Waalre-NoordIVN afdeling Valkenswaard-Waalre
12 juli 2016Jaaroverzicht 2015Adviescommissie Agrarische bouwaanvragen
12 juli 2016Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuurVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 juli 2016Model Algemene SubsidieverordeningVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 juli 2016Zienswijze ontwerpbestemmingsplan BuitengebiedRijkswaterstaat Zuid-Nederland
12 juli 2016Zienswijze ontwerpbestemmingsplan BuitengebiedBrabant Water
5 juli 2016Vastgestelde jaarstukken 2015Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
5 juli 2016Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB)
5 juli 2016 Reactienota begroting Metropoolregio 2017Metropoolregio Eindhoven
5 juli 201660 miljoen euro voor peuteropvang Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juli 2016Wijziging model Reglement van Orde voor de raad en model Commissieverordening Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juli 2016Voortgang project Waalre Noord, Heistraat Noord fase 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juli 2016Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied namens de heer H.F.H. Otterloo en mevrouw J. Slob DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V
5 juli 2016Vastgestelde begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
5 juli 2016Boerderij de Rooische Hoeve College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juli 2016Informatie over afspraken tussen VNG/IPO en Rijksoverheid in verband met invoering art. 8 Europese Energie-Efficiency Directive (EED)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juli 2016Advies Werkplaats Wonen Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juli 2016Consultatie Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), Aanvullingswet Grondeigendom en wijziging Besluit ruimtelijke ordening (Bro)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juli 2016Regeling individueel Keuzebudget (IKB)Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
28 juni 2016Vergaderschema 2017Metropoolregio Eindhoven
28 juni 2016Contributiewijziging 2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juni 2016Collectieve acties brandweerVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juni 2016HuisvestingsverordeningVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juni 2016Zienswijze ontwerpbestemmingsplan BuitengebiedDe heer A.R.B.G. Teeven namens de heer F. Wijlaars
21 juni 2016Meicirculaire Gemeentefonds 2016-2020 en doorwerking in de Kadernota 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
21 juni 2016Rapporten ‘Op weg naar een meervoudige democratie’ en ‘Maatwerkdemocratie’ Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juni 2016Modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juni 2016VluchtelingenvraagstukBrabant Advies
21 juni 2016NatuurbeschermingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juni 2016Ontwikkelingen informatievieligheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juni 2016WaterketenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juni 2016Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 m.b.t. huishoudelijke hulp College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 juni 2016BanenafspraakVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juni 2016ontwerpbestemmingsplan Molenstraat-DreefstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 juni 2016Stroomcontract voor groene stroomGreenpeace
14 juni 2016WoningbouwprogrammaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 juni 2016Verslagen presentaties bijeenkomst 25 mei 2016Raadstafel21
7 juni 2016Motie Verklaring omtrent gedrag (VOG's) vrijwilligersGemeente Boxtel
7 juni 2016Meicirculaire gemeentefonds 2016Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
7 juni 2016Revisie integrale toelichting bij de CARUWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 juni 2016Wmo-uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
7 juni 2016Overlast biomassa centrale in ZwolleDe heer Boonstra
7 juni 2016Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 juni 2016Kindermanifest over de toekomst van de wereld Vereniging Openbare Bibliotheken (VoB)
7 juni 2016Voortgang project Den Hof College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juni 2016Ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke OpvangVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 mei 2016OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 mei 2016Rectificatie bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 mei 2016Benchmark 2015Wecycle
31 mei 2016Motie houtrook gemeente AmersfoortVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 mei 2016Gemeentelijke Telecommunicatie Vaste communicatieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 mei 2016Voortgang opvang vluchtelingen in Waalre College van burgemeester en wethouders van Waalre
31 mei 2016Accountantscontrole jaarstukken 2015College van burgemeester en wethouders van Waalre
31 mei 2016Boerderij Rooische HoeveCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 mei 2016Vacatures in VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 mei 2016Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2015Provincie Noord-Brabant
24 mei 2016Lokale bijdrage aan strijd tegen armoedeSociale Alliantie
24 mei 2016(Veer)krachtig Bestuur, stand van zaken en hoe samen verderProvincie Noord-Brabant
24 mei 2016Electronische facturenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 mei 2016Manifest 'samen op de bres voor de markt' Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH)
24 mei 2016Motie aanpak houtrook Gemeente Amersfoort
24 mei 2016Witboek Raadstafel21Metropoolregio Eindhoven
17 mei 2016Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 mei 2016Ontwerpbestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2016Advies van de SW Raad m.b.t. de jaarrekening 2015 van Ergon Gemeente Eindhoven
17 mei 2016Algemeen Bestuur 29 juni 2016Metropoolregio Eindhoven
10 mei 2016AlcoholbeleidAgeviewers
10 mei 2016Nevenactiviteit een dierenkliniek te exploiteren Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
10 mei 2016Wettelijke regeling m.b.t. geheimhoudingMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
10 mei 2016Aanpak herinrichting Eindhovenseweg en omgeving College van wethouders en burgemeester van Waalre
10 mei 2016Ontwerpbegroting 2017Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
10 mei 2016Vacatures in VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2016Kompas Right to Challenge in de Wmo LSA Bewoners
3 mei 2016Schriftelijke reactie extra Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 28 april 2016R. van Gijzel, burgemeester van Eindhoven
3 mei 2016Jaarverslag 2015Ergon
3 mei 2016Gezondheidsschade door straling draadloze communicatieDe heer en mevrouw Vriens
3 mei 2016Werkplaats WonenMetropoolregio Eindhoven
3 mei 2016Tekst onderhandelaarsakkoord Uitwerking Verhoogde Asielinstroom Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2016VOG's vrijwilligersGemeente Krimpen aan den IJssel
3 mei 2016Stand van zaken regionale inkoop onderhandse contracten jeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2016 Jaarrekening en jaarverslag 2015, ontwerpbegroting 2017 en 1e begrotingswijziging 2016Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
26 april 2016Informatie Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2016Tekort macrobudget Jeugd Zuidoost-Brabant 2015College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2016Flo overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
26 april 2016rookoverlast en houtstookB. Dijk
26 april 2016Advies 15,9 ‘de verbindende rol van het raadslid in een vitale democratieRaad voor het openbaar bestuur
26 april 2016Invoeren ja-ja stickerB. Dijk
26 april 2016Verslag 2015: 'Burgerperspectief: een manier van kijkenDe Nationale Ombudsman
26 april 2016Reactie college op het advies van de klankbordgroep Rooische HoeveCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2016ErfgoedwetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 april 2016Uitwerkingsakkoord asielVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 april 2016Voorlopige jaarstukken 2015 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
19 april 2016Voorlopige jaarrekening en jaarverslag 2015, 1e begrotingswijziging 2016 en de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorzieningVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
19 april 2016Park de MeerisCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2016Nieuwe tekst Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost
19 april 2016Accountantscontrole Sociaal Domein 2015Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NBA
19 april 2016RuilverkavelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2016Handelsverdrag met CanadaMilieudefensie
19 april 2016Handreiking integriteit politieke ambtsdragers Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
19 april 2016Klankbordgroep Rooische HoeveCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2016Gebiedsvisie 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2016Zelfstandig raadsbudgetRaadslid.niu
12 april 2016Geen vuiltje aan de lucht?T. Ritskes
12 april 2016Toelichting cao-afspraak over reparatie derde WW-jaarLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
12 april 2016FLO-overgangsrechtVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 april 2016AZC WaalreMevrouw L. van den Bosch
12 april 2016Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
12 april 2016Gezondheid en geluidB. Dijk
12 april 2016Begrotingswijziging 2016, concept programmabegroting 2017 en jaarrekening 2015 GGD Brabant-Zuidoost
12 april 2016Concept begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, jaarverslag 2015, jaarrekening 2015 en tweede begrotingswijziging 2016 PlusTeam
12 april 2016Rapport Studiegroep Openbaar BestuurMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12 april 2016Wijziging Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en eerste begrotingswijziging 2016 PlusTeam
5 april 2016Laten we Nederland samen groener makenBranchevereniging voor ondernemers in het groen (vhg)
5 april 2016Begrotingscirculaire 2016Provincie Noord-Brabant
5 april 2016Voortgang project BeekdaelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 april 2016Asfaltonderhoud 2016College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 april 2016Vermindering huishoudelijk restafvalVANG Huishoudelijk afval
29 maart 2016Meerjarenplan Brainport Development 2017-2020Metropoolregio Eindhoven (MRE)
29 maart 2016Nieuw hoofdstuk 3 CARLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
29 maart 2016Vervolgtraject rapport Modernisering CannabisbeleidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 maart 2016Jaarverslag 2015Brainport Avenue
22 maart 2016Concept begroting 2017Metropoolregio Eindhoven (MRE)
22 maart 2016Maatregelen veilige publieke taak Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 maart 2016Multifunctioneel gemeentehuis KBO
22 maart 2016VacaturesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 maart 2016BurgernetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 maart 2016OndersteuningsbeleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 maart 2016Jaarverslag 2015Rekenkamercommissie Waalre
15 maart 2016Duurzaamheidsagenda College van burgemeester en wethouders van Waalre
15 maart 2016BereikbaarheidsakkoordMetropoolregio Eindhoven (MRE)
15 maart 2016Toekomst PeuterspeelzaalwerkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 maart 2016Informatie over Veilig Thuis21 voor de jeugd
8 maart 2016Hoogte eigen bijdrag WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 maart 2016Ontwerpbegroting 2017Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
8 maart 2016Meerjarenplan 2015-2018De Pracht
8 maart 2016Actieplan Statushouders Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 maart 2016Voorlopige cijfers jaarrekening 2015Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
8 maart 2016Reactie Advies Werkplaats Wonen Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 maart 2016DetailhandelsklimaatDetailhandel Nederland
1 maart 2016Beleidsplan Handhaving en toezicht 2016-2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
1 maart 2016HoutrookoverlastB. Dijk
1 maart 2016Tussentijdse aanpassing inhouding pensioenpremie Algemene pensioenwet politieke ambtsdragersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1 maart 2016Werkprogramma 2016 Metropoolregio Eindhoven Metropoolregio Eindhoven (MRE)
1 maart 2016Huisvestingsvoorzieningen burgemeester en wethoudersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1 maart 2016Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2016-1 mei 2017Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 maart 2016Programmering van bedrijventerreinenStedelijk Gebied
1 maart 2016Rekenkamerfunctie Metropoolregio Eindhoven Metropoolregio Eindhoven (MRE)
23 februari 2016Technische wijzigingen CARUWO Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
23 februari 2016fronden jaarrekening 2015 Sociaal DomeinKoninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
23 februari 2016Accountantscontrole Sociaal DomeinVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 februari 2016Benchmark GGDGGD Brabant-Zuidoost
23 februari 2016Transitie van afval naar grondstofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 februari 2016Bedragen leerlingenvervoer 2016-2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 februari 2016Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijdLandelijk Overleg Gemeentelijk Arbeidsvoorwaarden (LOGA),
23 februari 2016HoutrookoverlastInwoner Waalre
16 februari 2016Nieuwe tekst gemeenschappelijke regelingGGD Brabant-Zuidoost
16 februari 2016Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk ToezichtProvincie Noord-Brabant
16 februari 2016Informatiebrief Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-BrabantMetropoolregio Eindhoven (MRE)
16 februari 2016Rechtmatigheid Sociaal DomeinCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
16 februari 2016Aanpak overbelaste gebieden veehouderijStuurgroep Dynamisch Platteland, mede namens ZLTO, Brabantse Milieufedereatie en Provincie Noord-Brabant
9 februari 2016Grondwatersituatie in ArembergstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 februari 2016Update Prostitutiehoofdstuk model-APVVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 februari 2016artikel 160 lid 1 en aanhef onder f GemeentewetCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 februari 2016Algemene financiële en beleidsmatige kaders GRWREGemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)
9 februari 2016Handreiking verzelfstandiging en samenwerking decentrale overhedenMinisterie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties
9 februari 2016RookoverlastB. Dijk
2 februari 2016NieuwsbriefGemeentelijk Duurzaamheidsindex
2 februari 2016Kerncentrale Tihange in België Gemeente Maatricht
2 februari 2016aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
2 februari 2016NieuwsbriefProDemos
2 februari 2016 Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning Bastion HotelDe heer/mevrouw P. Wijlaars
26 januari 2016NieuwsbriefPeiling Preventieve Jeugdhulp
26 januari 2016VBOB cliëntenondersteuningStichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB)
26 januari 2016Evaluatie W100 van 7 november 2015Werkgroep De Kracht van Waalre
26 januari 2016HoutrookoverlastDe heer Dijk
26 januari 2016Werkzaamheden Heikantstraat 23College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 januari 2016Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
19 januari 2016Bwzwaar verleende omgevingsvergunning Bastion HotelOmwonenden Bastion Hotel
19 januari 2016Hoorzitting bestemmingsplan Hotel Laan van DiepenvoordeRaad van State
19 januari 2016Nieuwe gemeentehuisAalster Senioren Vereniging
19 januari 2016Ontwikkeling oude raadhuisStichting Cuypersgenootschap
19 januari 2016Bezwaarde verleende omgevingsvergunning Bastion HotelMevrouw Reijers-Pückel
19 januari 2016Bezwaarde verleende omgevingsvergunning Bastion HotelMevrowu Filmer
19 januari 2016Bezwaar verleende omgevingsvergunning Bastion HotelJ.A. Jongetejs en A. Versteden
19 januari 2016Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 januari 2016Vastgestelde Kadernota 2017Veiligheidsregio Brabant-Ziuidoost
19 januari 2016Onafhankelijke cliëntondersteuning WMOZorgbelang Brabant
19 januari 2016Bezwaar verleende omgeivingsvergunning Bastion HotelStichting Vrienden van Diepenvoorde
12 januari 2016Inkomsten grondverkoop bij de Brede School WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 januari 2016Vastgestelde 4e wijziging begroting 2015Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
12 januari 2016Begroting Gemeenschappelijke Regeling PlusTeamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 januari 2016Intrekking bezwaar bestemmingsplan Landgoed EeckenrhoodeRaad van State
12 januari 2016Bouwbesluit rookhinderDe heer B. van Dijk
12 januari 2016Lokale Educatieve Jeugd Agenda 2016-2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
29 december 2015Intrekking voorlopige voorziening bestemmingsplan Hotel Laan van DiepenvoordeRaad van State
29 december 2015Aanpassing pensioenen en inhoudingen appa Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijdsrelaties
29 december 2015Accountantscontrole Sociaal DomeinVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 december 2015Bestuursakkoord verhoogde asielinstroomVereniging van Nederlandse Gemeenten
29 december 2015Advies WisselwerkingRaad voor het openbaar bestuur
29 december 2015Mededeling beroep bestemmingsplan Landgoed EeckenrhoodeRaad van State
29 december 2015Stukken beroep Landgoed EeckenrhoodeRaad van State
22 december 2015Wijziging decembercirculaire 2015Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 december 2015Grenscorrectie tussen Valkenswaard en WaalreProvincie Noord-Brabant
22 december 2015WOZ-waarde in het woningwaarderingstelselVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 december 2015Bestemnmingsplan Hotel Laan van DiepenvoordeRaad van State
22 december 2015De Gemeente 2020, Agenda 2016Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 december 2015Wijzigingen in de GemeentewetMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 december 2015Gemotoriseerd verkeer fietspadNatuurbehoud Valkenswaard
22 december 2015MRE werkplaatsenDe heer T. Geldens
15 december 2015NieuwsbriefWaalres Erfgoed
15 december 2015Bomen MarterlaanInwoner Waalre namens bewoners Marterlaan
15 december 2015Kadernota 2017Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
15 december 2015Bestuurlijke tussenrapportageVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
15 december 2015Begroting 2016Provincie Noord-Brabant
15 december 2015Decembercirculaire gemeentefondsMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
15 december 2015NieuwsbriefDutch Child Center
15 december 2015Duurzaam beleidNatuur en Milieu
15 december 2015LichthinderInwoner Nederland