Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken
DatumTitelAfzender
22 november 2023Ledenbrief ledenraadpleging onderhandelaarsresultaten CAO Sociale Werkvoorziening en CAO Aan de slag 2024Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2023Ledenbrief Vereniging Nederlandse Gemeenten data-analyse houdbaarheid Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdwet Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2023Ledenbrief Taakstelling huisvesting statushouders opvang van asielzoekers en ontheemden uit OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2023terugkoppeling uitkomsten Bestuurlijk Overleg (BO) Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)Metropoolregio Eindhoven (MRE)
22 november 2023Brief lozing Nyrstar op de Dommel Gemeente Valkenswaard
22 november 2023Hengelsport Loodvrij Sportvisserij Nederland
22 november 2023Vislood, Gemeente en Sportvisserij NederlandStichting Gezond Water
22 november 2023Informatie private fondsen Metropoolregio Eindhoven (MRE)
22 november 2023Ledenbrief ledenraadpleging onderhandelingsresultaat CAO Gemeenten 2024-2025Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2023Ledenbrief geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en -commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2023Kwartaalbericht Stedelijk Gebied Eindhoven voor gemeenteraden 3e kwartaal 2023 en sfeerverslag regioconferentieStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
14 november 2023Continuïteit JeugdhulpaanbiederCollege van burgemeester en wethouders gemeente Waalre
14 november 2023Proefcasus Eindhoven Airport Opnieuw verbonden (2019)College van burgemeester en wethouders gemeente Waalre
14 november 2023Wijziging model Algemene Plaatselijke Verordening (APV), najaar 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2023Berichtgeving Trede 3 Draaiboek continuïteit JeugdhulpSociaal Domein Limburg Noord
7 november 2023Oproep Grip op AsielDe Goede Zaak
7 november 2023Informatiebrief Regio Dealaanvraag Thuis in BrainportMetropoolregio Eindhoven (MRE)
7 november 2023Uitnodiging Najaars Algemene Ledenvergadering en Bestuurdersdag, vergaderstukken 1 december 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 november 2023Ontwikkelperspectief buitengebied Aalst, Hut van Mie PilsInwoner Waalre
7 november 2023Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten november 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
7 november 2023Plan voor groot onderhoud aan de fietspaden Willibrorduslaan Koningin JulianalaanInwoner Waalre
7 november 2023Brief aan leden van college en gemeenteraden over DE STAP naar een regionale preventie infrastructuur Integraal Zorgakkoord (IZA)Gemeente Eindhoven
7 november 2023Nieuwsbrief Combinatie Jeugdzorg oktober 2023Combinatie Jeugdzorg
7 november 2023Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Frederik Hendrikstraat te WaalreInwoner Waalre
7 november 2023Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Frederik Hendrikstraat te WaalreInwoner Waalre
31 oktober 2023Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Frederik Hendrikstraat te AalstInwoner Waalre
31 oktober 2023Nieuwsbrief GGD Brabant-Zuidoost gezondheid in beeldGGD Brabant-Zuidoost
31 oktober 2023Aangepast vergaderschema 2024 Metropoolregio Eindhoven, versie 30 oktober 2023Metropoolregio Eindhoven (MRE)
31 oktober 2023Ledenbrief bekenmaking voorgedragen kandidaten Vereniging Nederlandse Gemeenten bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 oktober 2023Ledenbrief wijziging model verordening afvoer hemelwater en grondwaterVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 oktober 2023Visrecht en VisloodStichting Gezond Water
24 oktober 2023Klimaatverandering Koonin vs KNMIInwoner Nederland
24 oktober 2023Nieuwsflits Samenwerken in de Omgevingswet in Zuidoost-Brabant oktober 2023Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
24 oktober 2023Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 oktober 2023Gezonde tarievenFace tot Face thuisbehandeling
17 oktober 2023Voorwaarden Businesscase Waalres MuseumCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 oktober 2023Mededeling Ergon inzake onderzoeksrapport KWIZErgon
17 oktober 2023Septembercirculaire gemeentefondsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 oktober 2023Raadsinformatiebrief Nieuw spreiding- en paraatheidsplan AmbulancezorgGGD Brabant-Zuidoost
10 oktober 2023Convenant behorende bij de Samenwerkingsagenda 2023 Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)College van burgemeester en wethouders van Waalre
10 oktober 2023Nieuwsbrief Duurzaam door Waalre, Herfsteditie 2023Gemeente Waalre
10 oktober 2023Nieuwsbrief najaar 2023Stichting G1000.nu
10 oktober 2023Interbestuurlijk Toezicht (IBT); toezichtoordeel Omgevingsrecht 2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 oktober 2023Vastgestelde herziene begroting 2023 en begroting 2024Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
3 oktober 2023KCA ophaal systeemInwoner Waalre
3 oktober 2023Nieuwsbrief Update regioproject drugs Oost-BrabantSKIP
3 oktober 2023Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten oktober 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
3 oktober 202313e Voortgangsrapportage SmartwayZ.nl periode 1 juli 2022 – 31 december 2022 SmartwayZ.nl
3 oktober 2023Aanbieding rapport “Inspraak mag geen vinkje zijn!”Nationale Ombudsman
3 oktober 2023Rijksbegroting 2024 en de gevolgen voor gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 oktober 2023Problemen met parkerenInwoner Waalre
3 oktober 2023Ledenbrief VerkiezingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 oktober 2023Nieuwsbrief september 2023Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
26 september 2023Reactie op ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven AmendementGemeente Bergeijk
26 september 2023Windmolens zijn niet duurzaamInwoner Nederland
26 september 2023Nationaal Deltaprogramma 2024Rijksoverheid
26 september 2023Septembercirculaire en gemeentefonds 2023Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
19 september 2023Nieuw artikel FukushimaInwoner Nederland
19 september 2023Mileustraat en Circulaire EconomieInwoner Nederland
19 september 2023Motie de natuur die je nu niet kapot maakt hoef je later niet te herstellenGemeente Zwolle
19 september 2023Loonsverhogingen VVT-sectorSociaal Overleg Verpleeg-Verzorgingshuizen en Thuiszorg
19 september 2023Brief brede ondersteuning namens Ontwikkelingsnetwerk Herstel gedupeerde kinderen toeslagenaffaireDiversion
19 september 2023Ledenbrief openstelling vacatures in VNG-bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 september 2023Ledenbrief oproep bijdrage aardbeving MarokkoVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 september 2023Openingsbrief Participatie en invloed in de JeugdwetNationale Ombudsman & Kinderombudsman
12 september 2023Nieuwsbrief Metropoolregio Eindhoven 7 september 2023Metropoolregio Eindhoven (MRE)
12 september 2023Oproep Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) begrotingsadvies 2024-2027Provincie Noord-Brabant
6 september 2023Monitor Sociaal Domein 1e en 2e kwartaal 2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 september 2023Motie verbreding A67Gemeente Laarbeek
6 september 2023Kwartaalbericht Stedelijk Gebied Eindhoven voor gemeenteraden 2e kwartaal 2023Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
6 september 2023Controversieel verklaren spreidingswet/t.a.v. de lokale partijenJa21
6 september 2023Ledenbrief beëindiging Regionale Tijdelijke Bescherming(RTB) derdelanders per 4 september 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 september 2023Update PlusTeamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 september 2023Ledenbrief 2023/033 Acties naar aanleiding van de val van het kabinetVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 september 2023Nieuwsbrief Vereniging Brabantse Gemeenten september 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
6 september 2023Nieuwsbrief Metropoolregio Eindhoven 31 augustus 2023Metropoolregio Eindhoven (MRE)
6 september 2023Urgente oproep tot indexering tarieven Sociaal WerkSociaal Werk Nederland
29 augustus 2023Nieuwsbrief Regionaal MeetnetOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
29 augustus 2023Worden Alarmisten en sceptici het ooit eensInwoner van Nederland
29 augustus 2023Nieuwsflits Samenwerken in de Omgevingswet in Zuidoost-Brabant augustus 2023Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
29 augustus 2023Jaarverslag 2022Stichting Kringloop De Kempen
29 augustus 2023Reactie op visie werklocatiesMetropoolregio Eindhoven (MRE)
22 augustus 2023Overlast door houtstook van omwonende en chloorluchtInwoner Waalre
22 augustus 2023Vastgestelde ontwerp programmabegroting 2024GGD Brabant-Zuidoost
22 augustus 2023Vastgestelde eerste wijziging programmabegroting 2023GGD Brabant-Zuidoost
8 augustus 2023Klacht afvalbeleidInwoners Waalre
8 augustus 2023Gemeentelijk GroenbeheerPesticide Action Network Netherlands
1 augustus 2023Reactie nota zienswijzen herziene begroting 2023 en begroting 2024, plan fitte organisatie en vastgestelde jaarstukken 2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
25 juli 2023Voortgang MobiliteitsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 juli 2023Advies weren doorgaand vrachtverkeer Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 juli 2023Ontwikkelperspectief Zuidoost-BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 juli 2023Reactie op zienswijze van Waalre op de begroting 2024 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
25 juli 2023Voornemen aanpassing subsidieregelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 juli 2023De zon blijkt toch de voornaamste oorzaak van de aardse opwarmingInwoner Nederland
25 juli 2023Ledenbrief model verhuurverordening Wet goed verhuurderschapVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 juli 2023Stand van de uitvoering gemeenten: Actieagenda uitvoeringspraktijk gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 juli 2023Start evenementenvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2023Vastgestelde eerste wijziging Programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost
18 juli 2023Wijziging gemeenschappelijke regelingGGD Brabant-Zuidoost
18 juli 2023Burgerraden en BurgerakkoordenStichting G1000.nu
18 juli 2023Motie regie bij bestemmingsplannenGemeente Vaals
18 juli 2023Artikel ‘Zijn windturbineparken mede verantwoordelijk voor groten windsnelheden’Inwoner Nederland
18 juli 2023Bekostigingssystematiek bereikbaarheid BrainportMetropoolregio Eindhoven
18 juli 2023Vastgestelde programmabegroting 2024GGD Brabant-Zuidoost
18 juli 2023Pro forma zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dennelaan 1-1ATRC Advocaten
18 juli 2023Jaarverslag 2022Platform Cannanisondernemingen Nederland (PCN)
18 juli 2023Voortgang BoerenbondterreinCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2023Brochure Wat kun je doen aan de uitstoot van houtkachels?Stokers Belang
18 juli 2023Kwartaalrapportage 2e kwartaal 2023 herinrichting EindhovensewegCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2023Stand van zaken afvalinzamelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2023Nieuwsbrief juli/augustus 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
18 juli 2023BegrotingsadviesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 juli 2023 Continuïteit jeugdhulpaanbiederCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2023Stand van zaken en verlening Brainport BereikbaarBrainport Bereikbaar
18 juli 2023Motie vreemd aan de orde van de dag Oprichting werkgroep gemeenschappelijke regelingen Gemeente Nuenen
18 juli 2023Aanvulling pro forma zienswijze ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 28DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V.
11 juli 2023Motie noodzaak verbreding A67Gemeente Geldrop-Mierlo
11 juli 2023Motie Samenspeelplek van SamenspeelfondsJantje Beton & Stichting het Gehandicapte Kind
11 juli 2023Ledenbrief naar aanleiding van val kabinetVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 juli 2023Aanbieding aangepaste Gemeenschappelijk RegelingVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
11 juli 2023Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dennelaan 1-1AFlipse en Izeboud Advocaten
11 juli 2023Nieuwsbrief juli-augustus 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
11 juli 2023Ledenbrief wet digitale overheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 juli 2023afschrift brief aan Gedeputeerde Staten over Bouwstenen Ruimtelijk voorstelGemeente Geldrop-Mierlo
11 juli 2023Nieuwsbrief juli 2023Combinatie Jeugdzorg
11 juli 2023Aanbieding ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling MRE 2024Metropoolregio Eindhoven
11 juli 2023Sterke opwarming Atlantische OceaanInwoner van Nederland
11 juli 2023Nieuwsbrief 5 juli 2023Metropoolregio Eindhoven
4 juli 2023Toekomstbeeld Gemeenten 2040Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 juli 2023Wegbeheer Onze Lieve VrouwedijkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juli 2023Vergaderschema 2024Metropoolregio Eindhoven
4 juli 2023Nuloptie Gemeenten Keurmerk CoffeeshopsPlatform Cannabisondernemingen Nederland
4 juli 2023Pro forma zienswijze tegen Ontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 28DAS Rechtsbijstand
4 juli 2023Afschrift aanbieding rapport "De crisis is voorbij"De Nationale Ombudsman en Kinderombudsman
4 juli 2023Afschrift oproep opvang voor jongeren op de vluchtNidos Jeugdbescherming en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
4 juli 2023Ledenbrief ledenraadpleging inzet CAO gemeenten 2024Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 juli 2023Oordeel en conclusies op de ingebrachte zienswijzen begroting 2024Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
4 juli 2023Nieuwsbrief juliRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
27 juni 2023Onderzoek naar dak- en thuisloosheidHet Vergeten Kind
27 juni 2023Voedselsituatie Samenleving Update 2023Organisatie Ecovrede
27 juni 2023NieuwsbriefMetropoolregio Eindhoven
27 juni 2023Meicirculaire gemeentefondsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 juni 2023Nieuwsbrief Gezondheid in beeldGGD Brabant-Zuidoost
27 juni 2023OmgevingsvisieVoetbalvereniging DVS
20 juni 2023Voortgang project Zonneweide AchtereindCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juni 2023Nota van beantwoording zienswijze concept-Werkprogramma MRE 2023-2024 en concept begroting MRE 2024 Metropoolregio Eindhoven
20 juni 2023PlusteamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juni 2023Jaarverslag ZO Slim Bereikbaar Bereikbaarheidsagenda 2022Gemeente Eindhoven
13 juni 2023Nieuwsbrief bestaat 10 jaarOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
13 juni 2023Nieuwsflits mei 2023Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
13 juni 2023Meicirculaire gemeentefonds aangepaste versieMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
13 juni 2023Informatiebrief Voortgangsrapportage Regionale Energiestrategie (RES)Metropoolregio Eindhoven
13 juni 2023Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 14 juni 2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2023Jaarverslag 2022 en Informatiebeveiliging en PrivacyCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2023Nieuwsbrief Duurzaam door Waalre juni 2023Gemeente Waalre
13 juni 2023Tweede en derde nazending algemene ledenvergadering op 14 juni 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 juni 2023Voortgangsnotitie juni 2023Raden in Verzet
6 juni 20231e kwartaalrapportage 2023 herinrichting Eindhovenseweg College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juni 2023InwonersparticipatieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juni 2023Onderzoeksplan inwonersparticipatieRekenkamer
6 juni 2023Nazending Algemene Ledenvergadering 14 juni 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 juni 2023Nieuwsbrief juni 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
6 juni 2023Bekendmaking andere kandidaat vicevoorzitterschap VNGVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 juni 2023Verantwoording kinderopvang 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juni 2023Meicirculaire gemeentefondsMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
30 mei 2023Herinrichting Traverse Noord en Waalre-dorpFietsersbond Waalre
30 mei 2023Interbestuurlijk programma versterking Vergunningen, Toezicht en Handhaving-stelsel (IBP-VTH)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 mei 2023Ontwerpbestemmingsplan Dennelaan 1-1ACollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 mei 2023Jaarverslag 2022Nationale Ombudsman en Veteranenombudsman
30 mei 2023Motie behoud herten in park MerwesteinGemeente Dordrecht
23 mei 2023Financiële hulpverlening, wat doet de gemeente?NVVK financiële hulpverleners
23 mei 2023Uitnodiging vergadering Algemeen Bestuur op 14 juni 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 mei 2023Voorjaarsnota 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 mei 2023Invoering wet goed verhuurderschapVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 mei 2023Burgerberaad drugsStichting Drugsbeleid
23 mei 2023Petitie Waalre voor SoedanSoedanese Gemeenschap in Nederland (SGN) en Werkgroep hulp burgerslachtoffers Soedan
11 mei 2023Voortgangsnotitie mei 2023Raden in Verzet
11 mei 2023Wachtlijsten PlusTeamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 mei 20231e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024PlusTeam
11 mei 2023Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende middelen (Brede SPUK-regeling)College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 mei 2023Nieuwsbrief Nieuwe bestuur stelt zich voorJeugdfonds Sport & Cultuur
11 mei 2023Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en – commissies (agendapunt 10 Algemene Ledenvergadering 14 juni 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 mei 2023Nieuwsbrief mei 2023 over onder andere geluidshinder door padel en kwaliteit van bodem en waterOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
11 mei 2023Onderzoeksplan anterieure overeenkomstenRekenkamer
9 mei 2023Nieuwsbrief mei 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
9 mei 2023Nieuwsbrief mei 2023Combinatie Jeugdzorg
9 mei 2023Actuele opgaven asielopvang, huisvesting statushouders en integratieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2023Input Re-integratieverordening Participatiewet - jobcoachingOrganisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL)
9 mei 2023Kernpunt MigratieStichting Connect International
2 mei 2023Jaarverslag 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)College van burgemeester en wethouders van Waalre
2 mei 2023Jaarverslag 2022Stichting De Pracht Ekenrooi
2 mei 2023Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 14 juni 2023 en Verenigingsstrategie 2030Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 mei 2023Doorontwikkeling Jeugdbescherming BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 mei 2023Strategische agenda Brainport. Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Brainport d.d. 14 maart 2023Metropoolregio Eindhoven
25 april 2023Interbestuurlijk toezicht Beleidsproducten 2023Provincie Noord-Brabant
25 april 2023Jaarrekening 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2027 PlusTeamPlusTeam
25 april 2023Advies 'Vallen, opstaan en weer doorgaan. Leren in transities'Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
25 april 2023Principeakkoord Kabinet Hervormingsagenda JeugdVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 april 2023Nieuwsbrief update regioproject drugs in Oost-BrabantSKIP
25 april 2023Vraag voor 28 april 2023 uitvoeringsmiddelen energietransitie aanVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 april 2023Begrotingscirculaire 2023Provincie Noord-Brabant
25 april 2023Programmajaarverslag 2022Metropoolregio Eindhoven
25 april 2023Kwartaalbericht 1e kwartaal 2023Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
25 april 2023Nieuwsbrief Regionaal Meetnet april 2023Regionaal Meetnet Lucht & Geluid Zuidoost-Brabant
18 april 2023Stand van zaken Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) Provincie Noord-Brabant
18 april 2023Motie 'Openbaar Vervoer lijn 320'Gemeente Asten
18 april 2023Aanbieding rapport ‘Burger in Zicht’ Nationale Ombudsman
18 april 2023Nieuwsbrief april 2023Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
18 april 2023Jaarprogramma 2023Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
18 april 2023 Resultaten ‘Actie energie besparenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2023Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2023Landelijk Keurmerk coffeeshopsPlatform Cannabisondernemingen Nederland (P(C)N)
18 april 2023Afschrift brief aan wethouders publieke gezondheid in Noord-Brabant over valpreventieKBO Brabant
18 april 2023Gecombineerde aanpak Traverse Noord, Driehoek en HeikantstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2023Rapportage informatiebeveiliging verantwoording Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2023Jaarstukken 2022 en Meerjarenvisie 2023-2027 ‘Samen voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving'Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
11 april 2023Nieuwe artikelen cao 2023Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
11 april 2023Voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Eindhoven 2022Brainport Eindhoven
11 april 2023Salarisbrief cao 2023Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
11 april 2023Nieuwsbrief april 2023Duurzaam Door Waalre
4 april 2023Nieuwsbrief april 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
4 april 2023Menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba)Unkobon Consumentenbond Bonaire en DeGoedeZaak
4 april 2023BedrijventerreinplanningVNO-NCW Brabant Zeeland
4 april 2023Nieuwsbrief maart 2023Combinatie Jeugdzorg
4 april 2023Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur van 1 maart 2023Metropoolregio Eindhoven
4 april 2023Verbetering jeugdbeschermingsketen op korte en lange termijnVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 maart 2023Artikel ‘De geringe invloed van CO2'Inwoner Nederland
28 maart 2023Nieuwsbrief 28 maart 2023Metropoolregio Eindhoven
28 maart 20231e begrotingswijziging 2023GGD Brabant-Zuidoost
28 maart 2023Ontwerp programmabegroting 2024GGD Brabant-Zuidoost
28 maart 2023Jaarstukken 2022GGD Brabant-Zuidoost
28 maart 2023Onderzoeksprogramma 2023-2024Rekenkamer
28 maart 2023CultuurloperCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 maart 2023Openstelling vacatures VNG-bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 maart 2023Uitspraak in cassatieprocedure door Attero bij de Hoge RaadVereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant
21 maart 2023Model verordening gemeentelijke rekenkamerVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 maart 2023WaarborgfondsVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
21 maart 2023Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
21 maart 2023Ontwerp herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
21 maart 2023Conceptbegroting 2024 en concept werkprogramma 2023-2024Metropoolregio Eindhoven
14 maart 2023Lokaal Economische Speerpunten 2023-2030College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2023Woondeal Zuidoost-BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2023Jaarverslag gemeenteInwoner Nederland
7 maart 2023Samenwerkingsakkoord 2023-2026Metropoolregio Eindhoven
7 maart 2023Jaarverslag 2022Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
7 maart 2023Nieuwsbrief maart 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
28 februari 2023Evaluatieverslag bevindingen waarneming de heer BoelhouwerPresidium gemeente Waalre
28 februari 2023Jaaroverzicht 2022Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
28 februari 2023Uitvoering raadsprogramma weren doorgaand vrachtverkeer Waalre-dorp College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 februari 2023Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2023Focusbrief gemeenten 2023Alzheimer Nederland
21 februari 2023NieuwsbriefSKIPRegioproject drugs Oost-Brabant
21 februari 2023Stedenbouwkundig plan Brabantiapark fase 3 College van burgemeester en wethouders van Waalre
21 februari 2023Nieuwsbrief 15 februari 2023Raden in Verzet
21 februari 2023Nieuwsbrief 15 februari 2023Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
21 februari 2023Gemeenschappelijke kaders P&C cyclus 4 gemeenschappelijke regelingenGGD Brabant-Zuidoost
14 februari 2023Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en aanvragen brede Brede Specifieke Uitkering (SPUK) Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 februari 2023Nieuwsbrief 13 februari 2023Metropoolregio Eindhoven
14 februari 2023Oproep bijdrage Giro555 Turkije en SyriëVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 februari 2023Motie Werk niet mee aan greenwashing door Shell Gemeente Utrecht
14 februari 2023Afschrift brief aan minister Adema over verbod damherten in hertenkampen Gemeente Tiel
7 februari 2023Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2022Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
7 februari 2023Nieuwsbrief februari 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
7 februari 2023Wijziging Model Re-integratieverordening Participatiewet in verband met Wet Uitvoeren Breed Offensief Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 februari 2023Nieuwsbrief februari 2023'thuis
7 februari 202312e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL periode 1 januari tot 1 juli 2022Provincie Noord-Brabant
7 februari 2023Kwartaalrapportage 4e kwartaal 2022 herinrichting Eindhovenseweg College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 februari 2023Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 februari 2023Afspraken over Koningin WilhelminalaanKlankbordgroep Koningin Wilhelminalaan
7 februari 2023Nieuwsflits Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant januari 2023Projectleider/Coördinator Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
7 februari 2023Artikel 'Hoe meer elektrische auto's'Inwoner Nederland
31 januari 2023Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties tussenevaluaties College van burgemeester en wethouders van Waalre
31 januari 2023Bekendmaking leden Tijdelijke Commissie Asiel en MigratieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 januari 2023Bondgenoten gezocht met lef & ambitie om samen echt te gaan investeren in jeugd en gezinActiZ jeugd
31 januari 2023Kantorenbrief Stedelijk Gebied Eindhoven 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
31 januari 2023Zienswijze Samenwerkingsakkoord Metropoolregio EindhovenGemeente Bergeijk
24 januari 2023Centraal Planbureau (CPB) onderzoek houdbaarheid Wmo en JeugdwetVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 januari 2023Informatiepunten digitale overheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 januari 2023TNO-rapportage Regionaal Meetnet: eerste meetresultaten en inzichtenOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
24 januari 2023Verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsledenGemeente Zwijndrecht
17 januari 2023Jaarverslag 2022Rekenkamercommissie
17 januari 2023Nieuwsbrief 16 januari 2023Metropoolregio Eindhoven
17 januari 2023Artikel impasse in het project energietransitieInwoner Nederland
17 januari 2023Nieuwsbrief Gezondheid in beeldGGD Brabant-Zuidoost
17 januari 2023Zorgen over kaders ontwikkeling Waalre-noord fase 3Inwoner Waalre
17 januari 2023Nieuwsbrief januari 2023Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
10 januari 2023Versterking natuur-en landschapswaarden Waalre-noord fase 3Natuurmonumenten
10 januari 2023Docu-alerts 519 en 520Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
10 januari 2023Ontzorgen statushouders volgens de nieuwe wet inburgeringSteunpunt Vluchtelingen Waalre
3 januari 2023Stand van zaken Hervormingsagenda JeugdVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 januari 2023WerkgeverscommissieWerkgeverscommissie
3 januari 2023(Visuele)terugblik op de Werkconferentie van 18 november 2022Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn
22 december 2022Besluiten Algemeen Bestuur 21 december 2022Metropoolregio Eindhoven
22 december 2022Vaststelling Beleid Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2023-2027College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 december 2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 december 2022Kadernota 2024Metropoolregio Eindhoven
22 december 2022Kadernota 202GGD Brabant-Zuidoost
22 december 2022Decembercirculaire 2022 gemeentefondsMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 december 2022Flexibilisering Asielketen; regionale aanpakCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 december 2022Gemeenten met extra gelden kunt u de cultuursector overeind houdenKunsten'92
22 december 2022NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
22 december 2022Kadernota 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
22 december 2022Financieel perspectief en kaderbrief 2024Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
22 december 2022nieuwsbriefMetropoolregio Eindhoven
22 december 2022Docu-alert 518 en nieuwsbrief december 2022Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
22 december 2022Nieuwsflits Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant december 2022Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
22 december 2022Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 december 2022Verkeerssituatie Traverse ZuidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 december 2022Vervolgproces SamenwerkingsagendaStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
20 december 2022Per 1 januari 2023 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 december 2022Stand van zaken programma WarmtetransitieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 december 2022HuisvestingsverordeningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 december 2022Voorlopige voorziening, beroep en intrekking beroep bestemmingsplan Eindhovenseweg 29Raad van State
20 december 2022Evenementen 2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
13 december 2022Voorlopige voorziening bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenRaad van State
13 december 2022Instrumenten duidelijke overheidscommunicatie en digitale toegankelijkheid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 december 2022Docu-alert 517Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 december 2022Nationale programma’s NOVEX, Woningbouw, Water en Bodem Sturend en Landelijk GebiedVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 december 2022Publicatie “STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s" Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 december 2022Beroep bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenRaad van State
13 december 2022Portefeuille en afvaardiging verbonden partijen burgemeesterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 december 2022Afschrift Koninklijk Besluit benoeming burgemeester OosterveerProvincie Noord-Brabant
13 december 2022Artikel ‘de zon heeft het grootste aandeel in het extra opwarmen van de aarde’ Inwoner Nederland
13 december 2022Begroting 2023Provincie Noord-Brabant
6 december 2022Standpunt Waalre Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op 2 december 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 december 2022Nieuwsbrief Regionaal Meetnet Lucht en Geluid december 2022Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant
6 december 2022Eindrapport onderzoek Het KloosterRekenkamercommissie
6 december 2022NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
6 december 2022Docu-alert 516Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
6 december 2022Inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
6 december 2022Intrekking waarneming burgemeestersambt Provincie Noord-Brabant
6 december 2022Nieuwsbrief Gezondheid in beeldGGD Brabant-Zuidoost
6 december 2022Nieuwsbrief Geluid in beeldOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
6 december 2022Gevaarlijke verkeerssituaties rondom basisschool De MeentInwoner Waalre
6 december 2022Onveilige verkeerssituatie basisschool De MeentInwoner Waalre
6 december 2022Informatiebrief over radarbeperkingen voor windenergie binnen de Metropoolregio EindhovenMetropoolregio Eindhoven
29 november 2022Manifest behoud Apotheekhoudende HuisartsenLandelijke Werkgroep behoud Apotheekhoudende Huisartsen
29 november 2022Docu-alert 515Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 november 2022Eenmalige uitkering en thuiswerkvergoedingLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
29 november 2022Nieuwe modelverordeningen n.a.v. Wet versterking decentrale rekenkamersVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 november 2022Moties en preadviezen en tweede nazending Najaars Algemene Ledenvergadering op 2 december 2022Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 november 2022Huisvesting arbeidsmigrantenInwoner Nederland
29 november 2022NieuwsbriefG1000
29 november 2022NieuwsbriefMetropoolregio Eindhoven
29 november 2022HerfstbriefNederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR)
29 november 2022Regioproject drugs ‘SKIP'Regioproject drugs Oost-Brabant
29 november 2022Concept Samenwerkingsakkoord 2023-2026 "In goede banen" Metropoolregio Eindhoven
29 november 2022Informatiebrief over aanvraag Regio Deal 4e trancheMetropoolregio Eindhoven
22 november 2022Reglement van Orde en Werkwijze 2023Rekenkamercommissie
22 november 2022CO2-reductieInwoner Nederland
22 november 2022Nieuwsbrief De kracht van monitoring: wat werkt voor jou?Kenniscentrum Sport & Bewegen
22 november 2022Docu-alert 514Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
22 november 2022Afvalkalender 2023Inwoner Waalre
22 november 2022Openstelling vacatures Tijdelijke Commissie Asiel en MigratieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2022WegbeheerCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 november 2022Onbeantwoorde vragen door gemeenteraadInwoner Waalre
15 november 2022Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) Metropoolregio Eindhoven
15 november 2022Eindrapport doorwerkingsonderzoek rekenkamerrapporten ‘Aan de Slag Er mee’ Rekenkamercommissie
15 november 2022Docu-alert 513Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 november 2022Motie inburgering statushouders 65+Gemeente Hilvarenbeek
15 november 2022Nieuwsflits Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant van november 2022Projectleider / Coördinator Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
15 november 2022Motie Pas-knelgevallenGemeente Staphorst
15 november 2022Resultaten monitor skippen of trippenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 november 2022Ledenraadpleging eenmalige uitkering 2022Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2022Jeugdbescherming oktober College van burgemeester en wethouders van Waalre
8 november 2022VerkeersveiligheidInwoner Veldhoven
8 november 2022Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2022Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
8 november 2022Nieuwsbrief november 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
8 november 2022Docu-alert 512Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 november 2022Algemene Ledenvergadering op 2 december 2022Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2022Persbericht Regio Deal Brainport Eindhoven: Businesscase congrescentrum Elysion niet langer haalbaar door stijgende bouwkostenMetropoolregio Eindhoven
1 november 2022Invulling vacatures VNG-bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 november 2022Geen aanpassing bestemmingsplan Dennenlaan 1Rian van Leest Uitvaartverzorging B.V.
1 november 2022Gids Hoe bouwen we sociale huurAedes Vereniging van woningcorporaties
1 november 2022Nieuwsflits oktober 2022 Samenwering Omgevingswet in Zuidoost-BrabantProjectleider/Coördinator Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
1 november 2022Docu-alert 511Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 november 2022Nieuwsbrief Gemeente Waalre
1 november 2022Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2022 herinrichting EindhovensewegCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 november 2022Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 19 oktober 2022Metropoolregio Eindhoven
1 november 2022Onderzoek veilig recreëren op De Meeris College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 oktober 2022Eikenbomen Engelandvaarderspad - J.H.M. KerssemakerslaanInwoner Waalre
25 oktober 2022Docu-alert 510Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
25 oktober 2022NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
25 oktober 2022Ravijnjaar 2026 en eenmalige bijdrage 2026 septembercirculaire gemeentefonds Provincie Noord-Brabant
25 oktober 2022Nieuwsbrief oktober 2022Metropoolregio Eindhoven
25 oktober 2022FietspadenFietsmaatjes Aalst-Waalre
18 oktober 2022Nieuwsbrief oktober 2022 en Docu-alert 509Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 oktober 2022Hoge energiekostenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 oktober 2022Asielopvang, statushouders en Oekraïne Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 oktober 2022Informatiebrief Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma Regionale EnergiestrategieMetropoolregio Eindhoven
11 oktober 2022Plannen MalvalaanInwoner Waalre
11 oktober 2022Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 oktober 2022Nieuwsbrief oktober 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
11 oktober 2022Nieuwsbrief landgoed GulbergenMetropoolregio Eindhoven
11 oktober 2022Septembercirculaire gemeentefondsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 oktober 2022Raadsinformatiebrief over COVID-19 en MonkeypoxGGD Brabant-Zuidoost
11 oktober 2022Docu-alert 508Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
11 oktober 2022Brandbrief verbranden van afvalInwoner Waalre
11 oktober 2022Nieuwsbrief Gezondheid in BeeldGGD Brabant-Zuidoost
4 oktober 2022Openstelling nieuwe vacatures in VNG bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 oktober 2022Verzoek om steun voor Nationaal Burgerberaad drugsbeleidStichting Drugsbeleid
4 oktober 2022Reactie op Rijksbegroting 2023Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 oktober 2022Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaireVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 oktober 2022Informatiebrief over de Aanpak Versnellingsopgave RegioMetropoolregio Eindhoven
4 oktober 2022Docu-alert 507Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
4 oktober 2022Nieuwsbrief september 2022Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
4 oktober 2022Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 oktober 2022Najaarsnieuwsbrief 2022G1000
27 september 2022Bekendmaking invulling vacatures in VNG-bestuur en commissies Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 september 2022Nieuwsbrief Lucht en Geluid september 2022Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant
27 september 2022Stoplicht HeikanstraatInwoner Waalre
27 september 2022Vrachtverkeer, gevaarlijke situaties, fietsers op voetpad, putdeksel dreunt weer en melding bij politieInwoner Waalre
27 september 2022Docu-alert 506Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 september 2022Monitor Sociaal Domein 1e en 2re kwartaal 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
27 september 2022Rapport ‘Landelijk onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop 2022' Bureau Objectief
27 september 2022Energiecrisis legt druk op oneigenlijk gebruik en ongewenste herbestemming bij glasopstanden Stichting Greenports Nederland
27 september 2022Nieuwsbrief project Skip die tripRegioproject drugs Oost-Brabant
20 september 2022VerkeersoverlastInwoner Waalre
20 september 2022Resultaten cliëntervaringsonderzoeken 2021 College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 september 2022Ondertekening van het Integraal ZorgakkoordVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 september 2022Verkiezingspamflet fractie D66 WaalreInwoner Waalre
20 september 2022Docu-alert 505Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
20 september 2022Verlate verzending Programmabegroting 2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 september 2022Nieuwsbrief september 2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 september 2022Huisvesting internationale medewerkersGreenports Nederland
13 september 2022Uitnodiging om Vriend te wordenStichting TegenZinloosGeweld
13 september 2022Uitgangspunten haalbaarheidsonderzoeken schoollocatiesCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 september 2022Uitnodiging om in gesprek te gaan over SuïcidepreventieStichting Suïcide Preventie Centrum
13 september 2022Standaardisatie Haven en Haal Centraal-specificatiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 september 2022Docu-alert 503 en 504Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 september 2022Probleem doseerstoplichtInwoner Waalre
6 september 2022Nieuwsbrief september 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
6 september 2022Kwartaalrapportage 02 herinrichting EindhovensewegCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 september 2022Vaststelling voorlopig ontwerp fase 3 EindhovensewegCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 september 2022Regelzucht gemeenten verstikt psychiatrische zorgEenheidsraad GGzE De Boei
6 september 2022Afschrift brief aan Staatssecretaris Van de Burgt over opvang vluchtelingenGemeente Laarbeek
6 september 2022Verzoek om aandacht en respect voor de Zondagswet en zondagsrust in verband met evenementen Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging
30 augustus 2022Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
30 augustus 2022Wetenswaardig artikel klimaat- en energietransitieInwoner Nederland
30 augustus 2022Verkeer Voorbeeklaan-GorlooplaanInwoners Waalre
30 augustus 2022Ontslag als raadslidMevrouw S.J. van de Goor-Gelens
30 augustus 2022Bestuurlijke afspraken opvangcrisis Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 augustus 2022Impuls aan verbetering uitbestedings- en inleningsbeleidCode Verantwoordelijk Marktgedrag
23 augustus 2022Burgerberaad over het drugsbeleid Stichting Drugsbeleid
16 augustus 2022zienswijze ontwerpbestemmingsplan Trolliuslaan-KlaprooslaanInwoners Waalre
9 augustus 2022Bouwmogelijkheden op de open en onbebouwde plekken aan de zuidzijde van de Smeleweg (C997)Inwoner Waalre
9 augustus 2022Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen? Jeugdautoriteit
9 augustus 2022zienswijze ontwerpbestemmingsplan Trolliuslaan-Klaprooslaan Inwoners Waalre
9 augustus 2022Financiering prenatale huisbezoeken in 2022 GGD Branbant-Zuidoost
9 augustus 2022Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Trolliuslaan-Klaprooslaan Inwoners Waalre
9 augustus 2022Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Trolliuslaan-KlaprooslaanInwoner Waalre
9 augustus 2022Einde crisisnoodopvangWaarnemend burgemeester A.J.W. Boelhouwer
9 augustus 2022Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
28 juli 2022Reactie zienswijzen gemeenten op begroting 2023Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
28 juli 2022Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk GebiedGemeente Oldebroek
28 juli 2022 Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven actualisatie Samenwerkingsagenda 2022-2026College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 juli 2022Opvang vluchtelingen OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 juli 2022Motie Statement stikstofreductiedoelstellingenGemeente Steenwijkerland
26 juli 2022StikstofVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 juli 2022Constituerend beraadCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juli 2022Motie verspreiding en decentralisering Rijkswerkgelegenheid Gemeente Kerkrade
26 juli 2022Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenInwoner Waalre
26 juli 2022Geplande werkzaamheden Bannenberglaan en omgevingInwoner Waalre
26 juli 2022Docu-alert 499Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
26 juli 2022Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Trolliuslaan-KlaprooslaanInwoner Waalre
26 juli 2022Motie zorgvuldig stikstofbeleidGemeente Etten-Leur
26 juli 2022Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenDiverse inwoners
26 juli 2022Motie stikstofaanpakGemeente De Wolden
19 juli 2022Nieuwsbrief julie 2022Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
19 juli 2022Kwartaalbericht april t/m juni 2022Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
19 juli 2022Nieuwsflits juli 2022 ‘Samenwerken in de Omgevingswet in Zuidoost-Brabant’Projectleider / Coördinator Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
19 juli 2022Nieuwsbrief juli 2022'thuis
19 juli 2022Asielopvang en vluchtelingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 juli 2022Versterken gemeentelijke dienstverlening: samen aan de latVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 juli 2022Generiek functieprofiel van de griffierVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 juli 2022Vergaderschema 2023Metropoolregio Eindhoven
19 juli 2022Besluiten vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2022Metropoolregio Eindhoven
19 juli 2022Lokaal in gesprek over het samenwerkingsakkoordMetropoolregio Eindhoven
19 juli 2022Regioverslag leerplicht/Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig school verlaten (RMC) 2020-2021 Bestrijding voortijdig schoolverlaten en schoolverzuimCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 juli 2022Voortgang Landgoed GulbergenMetropoolregio Eindhoven
19 juli 2022Realisatie loods/schuur biologische kwekerij SmelewegCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 juli 2022Uitwerking onderzoek vrachtwagenverbod Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 juli 2022Opvang vluchtelingen OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 juli 2022JeugdhulpXtra College van burgemeester en wethouders van Waalre
19 juli 2022Versnellingsopgave in de regioMetropoolregio Eindhoven
12 juli 2022Klimaat- en energietransitieInwoner Nederland
12 juli 2022Nieuwsbrief Regionaal Meetnet Lucht & GeluidRegionaal Meetnet Zuidoost-Brabant Lucht & Geluid
12 juli 2022Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Trolliuslaan – KlaprooslaanInwoners Waalre
12 juli 2022motie advies aan Commissariaat voor de media en brief aan Commissariaat voor de mediaGemeente Pijnacker-Nootdorp
12 juli 2022Onderzoek NVVK Meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverleningNVVK financiële hulpverleners
12 juli 2022Verkeersveiligheid: subsidie en ondersteuning beschikbaar voor gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 juli 2022Kostendelersnorm onder de 27 jaarFNV
12 juli 2022CrisisnoodopvangBurgemeester A.J.W. Boelhouwer
12 juli 2022Tijdelijke natuurrecreatie ter ondersteuning van boeren in transitieHide & b
12 juli 2022Motie Zorgvuldigheid StikstofbeleidGemeente Midden-Groningen
12 juli 2022Docu-alert 498Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
5 juli 2022Docu-alert 497 en nieuwsbrief juni 2022Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
5 juli 2022Meicirculaire Gemeentefonds 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juli 2022NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
5 juli 2022NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
5 juli 2022Crisisnoodopvang WaalreInwoner Waalre
5 juli 2022Actieplan Wooncoöperaties – Leidraad voor gemeentenCooplink
5 juli 2022Nieuwsbrief juni 2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
5 juli 2022Zienswijze Natuurbelevingscentrum BuitenInwoner Waalre
5 juli 2022Crisisnoodopvang WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juli 2022annotatie op agenda Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse GemeentenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juli 2022Vaststelling Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en stand van zaken Ontwikkelstrategie Zuidoost-BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 juni 2022Nazending Algemene Ledenvergadering 29 juni 2022, resolutie ‘Zekerheid over de structurele financiën’ Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juni 2022Ontwerp bestemmingsplan en anterieure overeenkomst Trolliuslaan – KlaprooslaanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 juni 2022Zienswijze Natuurbelevingscentrum BuitenInwoner Waalre
28 juni 2022Crisisaanpak asielopvangVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juni 2022Waalre 100 jaarVereniging voor de Jeugd, AWC De Keien, Harmonie De Volharding, Harmonie Juliana, WijWaalreDorpsdiner, Vrienden van Aalst en CV De Baltrappers
28 juni 2022Motie uitstel lachgas niet meer acceptabelGemeente Oldambt
28 juni 2022Grootschalige logistiek op bedrijventerreinenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 juni 2022Reactie college op concept raadsprogrammaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 juni 2022Docu-alert 496Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
28 juni 2022Verzoek tot medewerking voor het plaatsen van een unit en het bespoedigen van het bouwen van een woningInwoner Waalre
28 juni 2022Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juni 2022Jaarverslag 2021Stichting Kringloop De Kempen
28 juni 2022Reactie burgemeester op concept raadsprogrammaBurgemeester A.J.W. Boelhouwer
21 juni 2022Motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma landelijk gebied Gemeente Staphorst
21 juni 2022Handreiking Leegstand te lijf 2.0: Woningen en agrarisch vastgoedVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juni 2022Informatiebrief over het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
21 juni 2022Docu-alert 495Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
21 juni 2022Opvang vluchtelingen OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 juni 2022Nazending Algemene Ledenvergadering 29 juni 2022Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juni 2022Huisvesting internationale medewerkersGreenports Nederland
14 juni 2022Campagne tot energieopslag in MRE-gebied Milieudefensie Eindhoven
14 juni 2022Ontwerp bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum 'Buiten' WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 juni 2022Docu-alerts Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 juni 2022Communicatie rondom wateroverlast Sophiastraat 1 t/m 13 na schademelding in juni 2020Inwoner Waalre
7 juni 2022Nieuwsbrief juni 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
7 juni 2022meicirculaire 2022 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
7 juni 2022Voortgangsnotitie juni 2022Raden in Verzet
7 juni 2022Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 29 juni 2022Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 juni 2022Verzet tegen windmolens laait opInwoner Nederland
7 juni 2022Ontwikkelingen OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 juni 2022Uitnodiging Algemene Ledenvergadering VNG 29 juni 2022Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 juni 2022Amendement ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) Gemeente Reusel-De Mierden
7 juni 2022Stand van zaken InburgeringCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 juni 2022Manifest Brabants Netwerk Wonen-Zorg-WelzijnBrabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn
31 mei 2022Informatie over Gebiedsontwikkeling Landgoed GulbergenMetropoolregio Eindhoven
31 mei 2022Doorstart hervormingsagenda jeugdVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 mei 2022Opvang asielzoekersVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 mei 2022Docu-alert 492Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
31 mei 2022DrugsbeleidCampagneteam Normaal over drugs
31 mei 2022Rapport ‘Alleen volwassen worden’Nationale Ombudsman
31 mei 2022Eindadvies informateurInformateur (Harrie Timmermans)
31 mei 2022Nieuwsflits Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant van mei 2022Coördinator Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
24 mei 2022NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
24 mei 2022Energietoeslag – KBO roept gemeenteraden op om in te grijpenKBO Brabant
24 mei 2022Dienstverlening CMDCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
24 mei 2022Evaluatie Verordening Burgeragenderingsinitiatief 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 mei 2022Opvang vluchtelingen OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
24 mei 2022Docu-alert 491Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
17 mei 2022Tijdelijke huisvesting De WilderenSkozok
17 mei 2022M.E.R. beoordelingsnotitie Onze Lieve Vrouwedijk 49 Inwoner Waalre
17 mei 2022Beroep op het vertrouwensbeginsel Algemene Wet Bestuursrecht Inwoner Waalre
17 mei 2022Nieuwsbrief Gezondheid in beeldGGD Brabant-Zuidoost
17 mei 2022Docu-alert 490Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
17 mei 2022Stand van zaken PlusTeamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Opvang vluchtelingen OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Rli-adviezen in beeldRaad voor de leefomgeving en infrastructuur
17 mei 2022Jaarverantwoording kinderopvang 2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Strategische Kennisagenda voor BrabantProvincie Noord-Brabant
17 mei 2022Uitwerking amendement Eindhovenseweg als gebiedsontsluitingsweg 30 km (GOW30) College van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Stand van zaken opvang Oekraïners in de gemeente WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Jongerencentrum in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 mei 2022Inwerkingtreden en implementatie van de Wet open overheid (Woo)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 mei 2022Programma ‘een thuis voor iedereen’ (huisvesting aandachtgroepen) Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 mei 2022Opvang vluchtelingen om Ter Apel te ontlastenGemeente Oldambt
10 mei 2022Uitstel doordecentralisatie Beschermd WonenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 mei 2022NieuwsbriefWaalre Noord
10 mei 2022Handreiking hoe om te gaan met houtstookInwoner Nederland
10 mei 2022Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
10 mei 2022Verkeersintensiteiten Traverse ZuidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 mei 2022Ontbinding samenwerkingsovereenkomst Gildebosch - GildewoudVereniging het Gildewoud
10 mei 2022Ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 29College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2022Model Verordening voor de behandeling van bezwaarschriftenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2022Kwartaalrapportage Bestuurlijk Platform 1e kwartaal 2022Stedelijk Gebied Eindhoven
3 mei 2022Opvang vluchtelingen Oekraïne nr. 7College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2022Ontwikkelingen OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2022Nieuwsbrief mei 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
3 mei 2022Vervolg herijking gemeentefondsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2022Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2022Meerjarenplan 2022-2025De Pracht
26 april 2022Nieuwsbrief week 17Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR)
26 april 2022Actuele financiële situatie voorjaar 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2022Exploitatie sporthallen ’t Hazzo en De PrachtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2022Openstelling vacatures VNG bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 april 2022Opening onderzoek naar zeggenschap van de burger bij beleidsvorming en besluiten in het dader van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)Nationale Ombudsman
26 april 2022Interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2022Provincie Noord-Brabant
26 april 2022NieuwsbriefGrenscorridor N69
26 april 2022Kwartaalrapportage herinrichting EindhovensewegCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2022Docu-alert 486Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
26 april 2022Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 april 2022Opvang vluchtelingen oorlog OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2022Laat de culturele sector niet vallenKunsten '92
19 april 2022Ambassadeurs voor Wonen en ZorgVergrijzing
19 april 2022Opvang vluchtelingen uit OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2022Concept jaarstukken 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
19 april 2022Integraal Huisvestingsplan WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 april 2022Voorlopige jaarstukken 2021Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
19 april 2022NieuwsbriefOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
12 april 2022Motie ondersteuning maatschappelijk middenveld College van burgemeester en wethouders van Waalre
12 april 2022Motie kwijtschelding waterschapsbelastingGemeente Vught
12 april 2022Rapportage informatieveiligheid ENSIA 2021 verantwoordingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 april 2022Concept-jaarverslag 2021Metropoolregio Eindhoven
12 april 2022Stand van zaken gesprekken KabinetVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 april 2022Docu-alert 485Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
12 april 2022WoningbeleidInwoner Waalre
12 april 2022Opvang vluchtelingen Oekraïne College van burgemeester en wethouders van Waalre
12 april 2022Vastgestelde eerste begrotingswijziging 2022 GGD Brabant-Zuidoost
12 april 2022Jeugdbescherming maart 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
12 april 2022Met toiletten erbij zijn uw inwoners en bezoekers blijToiletalliantie en Maag, Lever en Darm Stichting
12 april 2022Jaarstukken 2021GGD Brabant-Zuidoost
5 april 2022Aanpassing taakverdelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 april 2022Opvang vluchtelingen oorlog OekraïneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 april 2022Woningbouw projectInwoner Nederland
5 april 2022NieuwsbriefGrenscorridor N69
5 april 2022TraverseInwoner Waalre
5 april 2022Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 april 2022RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 april 2022NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
5 april 2022Gevolgen van de oorlog in OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 april 2022Ontwikkelingen OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 april 2022Oproep aan politiek: Snel van Russisch gas af vraagt heldere keuzes en daadkracht Ekwadraat
5 april 2022Nieuwsbrief en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
5 april 2022Totaaloverzicht stand van zaken moties en toezeggingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 maart 2022Begrotingscirculaire 2022Provincie Noord-Brabant
29 maart 2022Verzoek tot ontslag als functie van wethouderWethouder van Burgsteden
29 maart 2022Terug- en vooruit blikWethouders gemeente Waalre
29 maart 2022Aanbod modulaire containers voor noodopvang, klaslokalen en huisvestingTDV Modular
29 maart 2022Ventilatie in schoolgebouwen en brede opgave onderwijshuisvestingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 maart 2022Verduurzaming van kantoren loopt fors achter op schema. Hoe staat het in Waalre?Taskforce
29 maart 2022Wijzigingen VNG-model Reglement van Orde gemeenteraad en VNG-model Verordening op de raadscommissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 maart 2022Docu-alert 483Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 maart 2022Raadsinformatiebrief opvang vluchtelingen OekraïneVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
29 maart 2022NieuwsflitsRegionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
29 maart 2022NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
29 maart 2022Ontwerpbegroting 2023GGD Brabant-Zuidoost
22 maart 2022Herinrichting Traverse ZuidInwoner Waalre
22 maart 2022Ontwerpbegroting 2023Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
22 maart 2022Bijstelling planning opgaven en projecten LeefomgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 maart 2022Nieuwsbrief maart 2022Regionaal Meetnet Zuiidoost-Brabant
22 maart 2022Stand van zaken samenhang en planning duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 maart 2022Gevolgen oorlog OekraïneVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 maart 2022Docu-alert 482Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
22 maart 2022Berichtgeving media aangifteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 maart 2022Aanvraag pumptrack baanInwoner Waalre
15 maart 2022Motie oproep aan VNG voor meer instrumenten betaalbare woningenGemeente Voorschoten
15 maart 2022Windmolens zijn gevaarlijk voor de gezondheidInwoner Nederland
15 maart 2022Conceptbegroting 2023Metropoolregio Eindhoven
15 maart 2022Jaarverslag 2021Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
15 maart 2022OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 maart 2022Rapport 'Van crisis naar opgave'Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
15 maart 2022Motie van zorg en verontwaardiging OekraïneGemeente Laarbeek
15 maart 2022Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
15 maart 2022Nieuwsbrief maart 2022Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
15 maart 2022Docu-alert Platform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 maart 2022Voortgangsnotitie maart 2022Raden in Verzet
8 maart 2022Motie koppeling AOW-uitkering aan minimumloonGemeente Kerkrade
8 maart 2022Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 maart 2022Nieuwsbrief maart 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
8 maart 2022OekraïneVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 maart 2022Opvang vluchtelingen uit OekraïneVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
1 maart 2022Jaarverslag 2021 en Onderzoeksprogramma 2022Rekenkamercommissie
1 maart 2022Ondersteuning OekraïneVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 maart 2022Dag voor verandering, dag in te verbindenLeven met de Aarde
1 maart 2022Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur 23 februari 2022Metropoolregio Eindhoven
1 maart 2022Vastgesteld Ambitiedocument 2022 en werkprogramma 2022Metropoolregio Eindhoven
1 maart 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 maart 2022Motie behoud kinderhartchirurgie UMCGGemeente Leeuwarden
1 maart 2022AsielVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 maart 2022Model Verordening leges i.v.m. OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 maart 2022Coronasteun 2e heft 2021 via een algemene uitkering voor cultuurMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
1 maart 2022Raadsinformatiebrief over start participatietraject gebiedsontwikkeling Landgoed GulbergenMetropoolregio Eindhoven
1 maart 2022NieuwsbriefGrenscorridor N69
1 maart 2022Onderzoeksplan Het KloosterRekenkamercommissie
1 maart 2022Nieuwsbrief februari 2022Metropoolregio Eindhoven
1 maart 2022Mobiliteit in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 maart 2022Woningbouw (appartementencomplex) aan de Frederik Hendrikstraat 2aCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 februari 2022Stop slopende concurrentie in de LuchtvaartFNV
22 februari 2022Motie pleidooi voor expliciet strafbaarstelling psychisch geweldGemeente Schiedam
22 februari 2022Nieuwsflits Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-BrabantRegionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
22 februari 2022Preventie van dakloosheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 februari 2022Jaaroverzicht 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
22 februari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
22 februari 2022Vergadering Algemeen Bestuur 23 februari 2022Metropoolregio Eindhoven
15 februari 2022Nieuwe gemeentelijke taak Prenatale Huisbezoeken jeugdgezondheidszorg (JGZ)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 februari 2022NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
15 februari 2022Artikel Een Zon op AardeInwoner Nederland
15 februari 2022Motie kwijtschelding WaterschapsbelastingGemeente Son en Breugel
15 februari 2022Woning tekortWoon Kracht
15 februari 2022Motie Transitievisie WarmteGemeente Schiermonnikoog
15 februari 2022ArbeidsmigrantenInwoner Nederland
15 februari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 februari 2022Motie herziening van het voornemen tot sluiting UMCG KinderhartcentrumGemeente Oldambt
8 februari 2022WOZ-beschikkingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 februari 2022Reactie op ambitiedocument Metropoolregio EindhovenGemeente Laarbeek
8 februari 2022BrandbriefActiegroep Stop Houtrook Nu
8 februari 2022Gesprekken met het KabinetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 februari 2022Opslag kernafvalStichting WISE Nederland
8 februari 2022Motie borstonderzoek vrouwenGemeente Putten
8 februari 2022Hoofdlijnen Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)College van burgemeester en wethouders van Waalre
8 februari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 februari 2022Magazine met de resultaten van de samenwerkingMetropoolregio Eindhoven
8 februari 2022Brandbrief over coronatoegangsbewijs bij zwemlesNederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ)
8 februari 2022Motie borstonderzoek vrouwenGemeente Hengelo
1 februari 2022Rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)College van burgemeester en wethouders van Waalre
1 februari 2022Pleidooi om eventuele plannen voor windenergie in de gemeente te temporiserenNederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie
1 februari 2022Nieuwe artikelen CAO 2021-2022Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 februari 2022Salarisbrief CAO 2021-2022Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 februari 2022Gevaarlijk verkeerslichtInwoner Waalre
1 februari 2022Vaststelling Regionale Energiestrategie (RES) 1.0Metropoolregio Eindhoven
1 februari 2022Verzoek neem de Eindhovense motie over Eindhoven Airport overBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
1 februari 2022Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 februari 2022Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) Uitvoeringsprogramma 2022 College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 januari 2022Oproep aan gemeentes tot gebruik van gedragscodes bij de realisatie van projecten in het kader van de energietransitieNederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie (NLVOW)
25 januari 2022Vooraankondiging Monitor Integriteit & VeiligheidMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
25 januari 2022Model marktverordening, aanpassingen aan Europese Dienstenrichtlijn en Dienstenwet Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 januari 2022Nieuwsflits Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant Projectleider / Coördinator Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
25 januari 2022Eindrapport Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) Rekenkamercommissie
25 januari 2022Verkeerssituatie en geluidshinder AnsbalduslaanInwoner Waalre
25 januari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
25 januari 2022Werkprogramma 2022 Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 januari 2022Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2022-2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 januari 2022Uitvoeringsprogramma Voorzieningen & Evenementen Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 januari 2022Wijziging VNG Model Huisvestingsverordening, toevoeging regels opkoopbeschermingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 januari 2022Kadernota 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
18 januari 2022Verkeer Waalre dorpInwoner Waalre
18 januari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 januari 2022Stedenbouwkundige scenario’s pastorietuin e.o. Aalst College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 januari 2022Voortgang Waalres Sport- en Beweegakkoord & Preventieakkoord Gezond Waalreoortgang Waalres Sport- en Beweegakkoord & Preventieakkoord Gezond WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 januari 2022Motie Transitievisie WarmteGemeente Dongen
18 januari 2022Eindrapport ParticipatiewetRekenkamercommissie
18 januari 2022Ooverlast door houtstook van omwonendenInwoner Waalre
11 januari 2022Jaarprogramma 2022Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
11 januari 2022Nazendingen Algemene Ledenvergadering 13 januari 2022Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 januari 2022Nieuwsbrief januari 2022Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
11 januari 2022Besluiten Algemeen Bestuur 15 december 2021Metropoolregio Eindhoven
11 januari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
11 januari 2022Veiligheid van de TraverseInwoner Waalre
11 januari 2022Voortgangsnotitie januari 2022Raden in Verzet
4 januari 2022Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
4 januari 2022TraverseInwoner Waalre
4 januari 2022Motie herijking gemeentefondsGemeente Lelystad
4 januari 2022Coronanieuwsbrief Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 januari 2022Ontwtikkelperspectief Buitengebied AalstVoorbeeklaangroep
4 januari 2022Verzoek opschorten coronatoegangsbewijscontrole bij zwemlesoudersNederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid
23 december 2021NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
23 december 2021Ruimtelijke Ontwikkeling projecten 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 december 2021Rekenkamerrapport Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven regionale opgavenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 december 2021Extra maatregelen Molenstraat buiten bebouwde komCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 december 2021Raadsinformatiebrief update testen, tracen en vaccinerenGGD Brabant-Zuidoost
21 december 2021RegeerakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2021NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
21 december 2021Versterking gemeentelijke dienstverlening naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2021Omgevingswet en rol Rijkswaterstaat bij onteigeningenRijkswaterstaat
21 december 2021Motie borstonderzoekGemeente Hof van Twente
21 december 2021Kadernota Begroting 2023Metropoolregio Eindhoven
21 december 2021NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
21 december 2021Uitnodiging, agenda en stukken extra Algemene Ledenvergadering 13 januari 2022Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2021Concept-onderzoeksplan Het KloosterRekenkamercommissie
21 december 2021Aanvulling beantwoording zienswijze 14 ontwerp-omgevingsvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 december 2021NieuwsflitsSamenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
21 december 2021NieuwsbriefWaalre-Noord
21 december 2021Correctie in verband met verkeerde versie Sonse vliegveldmotieBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
21 december 2021Klimaatverandering en energietransitieInwoner Nederland
21 december 2021Kadernota 2023 en deelname aan Stichting Expertisebureau Risicobeheer en VerzekerenVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
21 december 20211e begrotingswijziging 2022GGD Brabant-Zuidoost
21 december 2021Kadernota 2023GGD Brabant-Zuidoost
21 december 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
21 december 2021NieuwsbriefRegionaal Meetnet
14 december 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 december 2021Motie ondersteuning maatschappelijk middenveldCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 december 2021Concept-ambitiedocument 'Balans in groei vanuit economische kwaliteit'Metropoolregio Eindhoven
14 december 2021Concept-werkprogramma Metropoolregio Eindhoven
14 december 2021(Onkosten)vergoeding en bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten 2022Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14 december 2021EnergietransitieInwoner Nederland
14 december 2021Nieuwsbrief december 2021Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
14 december 2021Verminder houtkap en verkoop gekapt hout als brandhout in de gemeente WaalreInwoner Waalre
14 december 2021Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?Jeugdautoriteit
14 december 2021Regionaal beeld bijdrage Regionale Energiestrategie-bod per gemeentenPortefeuillehouder M. Pieters
14 december 2021Tegemoetkoming controle corona toegangsbewijzen in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 december 2021Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 december 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
7 december 2021Motie transitievisie warmteGemeente Velsen
7 december 2021Nieuwsbrief december 2021Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
7 december 2021Extra Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 december 2021Belangrijke ontwikkelingen positie raadsleden en wethoudersVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 december 2021Gemeente Waalre 30 kmInwoner Waalre
30 november 2021Principes voor digitale soevereiniteitPiratenpartij Delft
30 november 2021Verzoek aan gemeenteraadKick Out Zwarte Piet
30 november 2021Stand van zaken overdracht N69College van burgemeester en wethouders van Waalre
30 november 2021Omgevingsvisie en de komende raadsperiodeErfgoedvereniging Heemschut
30 november 2021Onderzoeksplan Rode DradenRekenkamercommissie
30 november 2021Petitie windmolensBewoners Waalre Noord
30 november 2021Glasvezel na-aansluitingen WeConnect WaalreWeConnect
30 november 2021Polderen passé, burgers doen mee!Inwoner Waalre
30 november 2021Samenvatting debat Ziek van SchoolStichting Hoogbegaafd
30 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
30 november 2021Nieuwsledenbrief asiel en immigratieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 november 2021Nazending beantwoording zienswijze 16 ontwerp-omgevingsvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 november 2021Vergadering Algemeen Bestuur 15 december 2021Metropoolregio Eindhoven
23 november 2021Stand van zaken Jeugdbescherming november College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 november 2021Stand van zaken Hervormingsagenda JeugdVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 november 2021Coronacrisis nummer 37Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 november 2021Behandeling rekenkamercommissie onderzoek Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)Rekenkamercommissie
23 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
23 november 2021Herfstbrief 2021Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR)
23 november 2021Start traject OmgevingsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 november 2021Motie periodiek borstonderzoekGemeente Moerdijk
23 november 2021Uitstel VNG Bestuurdersdag en Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 november 2021Één nieuwe boom per inwoner van het Metropoolregio-gebied en Eersel voorbeeld Milieudefensie
16 november 2021NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
16 november 2021Support voor nieuw afvalinzameling beleidInwoner Waalre
16 november 2021Ledenraadpleging principeakkoord cao 2021-2022Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 november 2021Reactie op voorstel afvalinzamelingInwoners Waalre
16 november 2021Arbeidsmarkt jeugdzorgJeugdzorg Nederland
16 november 2021Motie borstonderzoekGemeente Bergen op Zoom
16 november 2021Motie borstonderzoek bij vrouwenGemeente Lelystad
9 november 2021Hersteloperatie kinderopvangtoeslagenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 november 2021Nieuwsflits november 2021Regionale Samenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
9 november 2021Modernisering verlofregelingenNederlandse Vereniging voor Raadsleden
9 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
9 november 2021Nieuwsbrief G1000
9 november 2021NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
9 november 2021Coronacrisis nummer 36Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 november 2021Nieuwe modelverordening uitvoering en handhaving omgevingsrechtVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 november 2021Uitnodiging najaars-Algemene Ledenvergadering 26 november 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 november 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 november 2021Verlenging overgangsafspraken van Wmo naar Wet langdurige zorg (Wlz)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 oktober 2021Sociaal DomeinCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 oktober 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
26 oktober 2021Ambitieniveau Basis Wet open overheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 oktober 2021Verhoging vermogensnorm bij kwijtschelding lokale belastingenKBO Brabant
26 oktober 2021Klimaatverandering in NederlandInwoner Nederland
26 oktober 2021Voortgangsnotitie oktober 2021Raden in verzet
26 oktober 2021Motie borstonderzoekGemeente Hillegom
19 oktober 2021Handreiking 'Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid'Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
19 oktober 2021Motie borstonderzoek vrouwenWerkorganisatie Druten-Wijchen
19 oktober 2021NieuwsbriefGrenscorridor N69
19 oktober 2021Motie borstonderzoekGemeente Simpelveld
19 oktober 2021Motie preventief borstonderzoekGemeente Oostzaan
19 oktober 2021Herinrichting Michiel de RuyterstraatInwoner Waalre
19 oktober 2021Docu-alert en nieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
19 oktober 2021Motie periodiek borstonderzoekGemeente Harlingen
19 oktober 2021Motie Borstonderzoek vrouwenGemeente Vught
12 oktober 2021Reactie ontwikkelperspectief Buitengebied AalstHut van Mie Pils
12 oktober 2021Nieuwsflits oktober 2021Regionale Samenwerking Omgevingswet Zuidoost-Brabant
12 oktober 2021Eindevaluatie Pilot WijkGGDCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 oktober 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
12 oktober 2021Motie borstonderzoekGemeente Hardinxveld-Giessendam
12 oktober 2021Apartheid 2021Inwoner Barneveld
5 oktober 2021NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
5 oktober 2021NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
5 oktober 2021Wijziging VNG Model Erfgoedverordening 2016 i.v.m. OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 oktober 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
5 oktober 2021NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
5 oktober 2021VNG-reactie op de RijksbegroingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 oktober 2021Motie Bevolkingsonderzoek borstkankerGemeente Heerhugowaard
5 oktober 2021Motie oproep tot wetswijziging afschaffing 6-maandentermijn toetsing huurGemeente Nissewaard
5 oktober 2021Septembercirculaire gemeentefonds College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 september 2021Monitor Sociaal Domein 2e kwartaal 2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 september 2021Voetgangersbruggen nieuwe N69Inwoner Valkenswaard
28 september 2021Stand van zaken vaccinatiegraad regio Brabant-ZuidoostGGD Brtabant-Zuidoost
28 september 2021Coronacrisis nummer 35Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 september 2021Motie Borstonderzoek elke twee jaarGemeente Woensdrecht
28 september 2021Nieuwsbrief publieksopenstelling nieuwe N69Grenscorridor N69
28 september 2021Kopie brief aan voorzitter Stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven (MRE)Fractie ZW14
28 september 2021Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 september 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
28 september 2021Septembercirculaire 2021Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
21 september 2021Start actualisatie samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
21 september 2021NieuwsbriefRegionaal Meetnet Lucht& Geluid Zuidoost-Brabant
21 september 2021Vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven
21 september 2021Recreatie Gat van Waalre(Meeste) omwonenden Gat van Waalre
21 september 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 september 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 september 2021Voorgenomen besluit deelname in Stichting Bizob door MREMetropoolregio Eindhoven
14 september 2021Motie borstonderzoekGemeente Vlieland
14 september 2021NieuwsbriefVerenging Brabantse Gemeenten (VBG)
14 september 2021Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer Natuurmonumenten
7 september 2021Motie borstonderzoekGemeente West Betuwe
7 september 2021Inspreektekst bestemmingsplan landgoed AchtervoordeInwoner Waalre
7 september 2021persbericht waarom heeft Brainport geen duurzaamheidsplan?Milieudefensie Eindhoven
7 september 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
7 september 2021Modelverordening riool- en waterzorgheffingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 september 2021Tervisielegging ontwerp-omgevingsvergunningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 september 2021Uitkomsten onderzoek Brede Welvaart Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 augustus 2021Wijziging VNG Model Huisvestingsverordening: toevoeging regels en toeristische verhuurVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 augustus 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
31 augustus 2021ArbeidsmigrantenInwoner Nederland
31 augustus 2021Motie screening borstonderzoek elke 2 jaar van levensbelangGemeente Kerkrade
24 augustus 2021Bezwaar herinrichting Michiel de RuyterstraatInwoner Waalre
24 augustus 2021KlimaatveranderingInwoner Nederland
24 augustus 2021Bedrijfshal Raadhuisstraat 8Inwoner Waalre
17 augustus 2021Luchtventilatie De MeentInwoner Waalre
17 augustus 2021Bezwaar aangekondigde werkzaamheden August Sniederslaan en Vincent CleerdinlaanBewoners August Sniederslaan en Vincent Cleerdinlaan
17 augustus 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
17 augustus 2021Beraad bewoners Michiel de RuyterstraatInwoner Waalre
10 augustus 2021Motie borstonderzoek bij vrouwenGemeente Stede Broec
10 augustus 2021Vergaderverslag Voorbeeklaan 20 juli 2021Inwoner Waalre
10 augustus 2021NieuwsbriefJeugdhulp Voldoende Beschermd (JVB)
10 augustus 2021Motie borstonderzoek bij vrouwenGemeente Heusden
10 augustus 2021Onderzoek over het niet-gebruik van de algemene bijstandInspectie SZW
10 augustus 2021NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 juli 2021Jaarverslag 2020 en onderzoeksplanning 2021 en 2022 RekenkamercommissieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 juli 2021Financiële updateCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 juli 2021NieuwbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 juli 2021Motie wateroverlast in LimburgGemeente Brunssum
27 juli 2021Raadsinformatiebrief voorlopige Regionale Energiestrategie (RES) 1.0Metropoolregio Eindhoven
27 juli 2021Afsluiting voetgangers- en fietsbruggen AalstCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 juli 2021Aangepast voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds en afspraken over nieuwe stelpost jeugdVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 juli 2021Overzicht belangrijkste kengetallen 2020Kringloop de Kempen
27 juli 2021NieuwsbriefGrenscorridor N69
27 juli 2021Vastgestelde programmabegroting 2022GGD Brabant-Zuidoost
27 juli 2021Achtervangovereenkomst Waarborgfonds sociale woningbouwCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 juli 2021Kosten omgevingsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 juli 2021Coronacrisis nummer 34Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 juli 2021Implementatie informed consentVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 juli 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 juli 2021Schikking rechtszaak Holding Baetsen TaxbusCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 juli 2021Herinrichting Michiel de RuyterstraatInwoner Waalre
27 juli 2021Motie vreemd aan de orde van de dag Borstonderzoek vrouwenGemeente Tiel
20 juli 2021Motie ondersteuning van beleid voor verhoging minimumloon naar 14 euro per uurGemeente Oirschot
20 juli 2021NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
20 juli 2021Rapportage Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd ‘kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juli 2021Motie borstonderzoek van levensbelangGemeente Schiermonnikoog
20 juli 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
20 juli 2021Motie van Esch over het serieus opvolgen van meldingen van houtstookoverlast Meldpunt Rookoverlast
20 juli 2021Zorg en Veiligheid over de Wet straffen en beschermen, Wett verplicht ggz (Wvggz) en Wet Zorg en Dwang (Wzd)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 juli 2021Motie borstonderzoek elke 2 jaarGemeente Steenbergen
20 juli 2021Nieuwsbrief'thuis
20 juli 2021Klimaatpaus TimmermansInwoner Nederland
20 juli 2021wateroverlastWijkvereniging Duin en Ven
20 juli 2021VNG kiest voor gedeelde invoervoorziening Single Digital GatewayVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 juli 2021Regionaal woningbehoefteonderzoek Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE)College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juli 2021Vastgestelde begroting 2022Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
20 juli 2021Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst 2.0College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juli 2021Motie borstonderzoek bij vrouwenGemeente Wormerland
20 juli 2021Vastgestelde begroting 2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 juli 2021Vastgestelde jaarstukken 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 juli 2021Interbestuurlijk Toezicht: toezichtoordeel Omgevingsrecht 2021 College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 juli 2021Benoeming tijdelijke adviseurs in VNG bestuur en commissies en overdracht taken commissievoorzitter Ruimte, Wonen & Mobiliteit Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 juli 2021NieuwsbriefBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
13 juli 2021Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021-2025Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 juli 2021Brief aan Commissaris van de KoningInwoner Waalre
13 juli 2021Uitspraak Raad van State windturbinesInwoner Nederland
13 juli 2021NieuwsbriefWaalre-noord
13 juli 2021Vergaderschema 2022Metropoolregio Eindhoven
13 juli 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 juli 2021Corona vaccinatiebeleid voor kinderen en mRNA vaccinsRegenboogteam
6 juli 2021Deelname basisscholen Cultuur loperCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juli 2021Stand van zaken vervolgtraject toekomstige afvalinzamelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juli 2021Vaststelling voorlopig ontwerp Eindhovenseweg / ValkenswaardsewegCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juli 2021JeugdbeschermingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juli 2021Nieuwsbrief, nieuwsbulletin en Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
6 juli 2021Gewijzigde Gemeenschappelijke RegelingMetropoolregio Eindhoven
6 juli 2021Eindrapport en procesvoorstel Onderzoek Regionale Monitor Brede WelvaartMetropoolregio Eindhoven
6 juli 2021Aanvulling onderzoeksprogramma gezamenlijk rekenkameronderzoek Metropoolregio Eindhoven en Stedelijk Gebied Eindhoven inclusief persberichtRekenkamercommissie
6 juli 2021Vernietingingsprocedure vonissen arbitrage AtteroMetropoolregio Eindhoven
6 juli 2021Besluiten vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021Metropoolregio Eindhoven
6 juli 2021CMD: evaluatierapport en cliëntervaringsonderzoekenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 juni 2021Programma organisatie Covid-19GGD Brabant-Zuidoost
29 juni 2021Coronacrisis nummer 33Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 juni 2021Passend beleid voor collectieve en andere woonvormenRuimte voor collectief wonen
29 juni 2021Windturbine vergunningenInwoner Nederland
29 juni 2021Editie gezondheid in beeldGGD Brabant-Zuidoost
29 juni 2021Gezond Waalre: Lokaal Preventieakkoord WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 juni 2021NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
29 juni 2021NieuwsbriefG1000
29 juni 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 juni 2021Rob-advies 'Droomland of niemandsland'Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
29 juni 2021Informatieavond Warmtevisie BarneveldInwoner Barneveld
29 juni 2021Besluit Wob verzoekInwoner Waalre
29 juni 2021Corona vaccinatiebeleid voor kinderenRegenboogteam
29 juni 2021Reflectie op klacht overtreding archiefwet door CMDInwoner Waalre
22 juni 2021Voortgangsnotitie juni 2021Raden in Verzet
22 juni 2021Brandbrief uit Winterswijk voor alle gemeenten met een Regionale Energiestrategie (RES)Stichting Leven met de aarde
22 juni 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
22 juni 2021NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
22 juni 2021Voorlichting & advies RF-EMV ofwel zenderstralingInwoner Nederland
22 juni 2021Vergunning reconstructie zendmast aan de Winterbleeck in Hoogh WaalreBewoners Winterbleeck en omgeving
22 juni 2021Procedures AtosCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 juni 2021Algemene Ledenvergadering VNGCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 juni 2021Motie Borstonderzoek vrouwenGemeente Nederweert
22 juni 2021Stand van zaken OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 juni 2021Motie BorstonderzoekGemeente Krimpen aan den IJssel
15 juni 2021Handreiking voor een proactief participatieproces in warmtetransitieDe Participatiecoalitie Brabant
15 juni 2021Jaarverslag ZO Slim Bereikbaar 2020Metropoolregio Eindhoven
15 juni 2021Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021Metropoolregio Eindhoven
15 juni 2021Arbitrage jeugd en afspraken Rijk-VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 juni 2021Introductie Commissie MijnbouwschadeCommissie Mijnbouwschade
15 juni 2021Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 juni 2021Nieuwsbrief jaarverslagBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
15 juni 2021Moties en preadviezen Algemene Ledenvergadering 16 juni 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 juni 2021Coronacrisis nummer 32Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 juni 2021NieusbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
8 juni 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 juni 2021Verzoek om ondertekening convenant Wet wijziging woonplaatsbeginselVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 juni 2021Motie vreemd aan de orde van de dag – verhoog minimumloon naar 14 euro per uur Gemeente Maasgouw
8 juni 2021Implementatie aanbevelingen rekenkameronderzoek meldingen openbare ruimteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 juni 2021Monitor Sociaal Domein 1e kwartaal 2021 inclusief het verloop van de regelingen TOZO en TONK en de kinderopvangtoeslagaffaireCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 juni 2021Wijziging modelverordening legesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 juni 2021Geen andere kandidaten voor vacatures in VNG-bestuur en -commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 juni 2021Moties vreemd aan de orde van de dag Confetti en serpentine en Huishoudelijke hulp WmoGemeente Vaals
8 juni 2021Jaarverantwoording kinderopvang 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
8 juni 2021NieuwsbriefRegionaal Meetnet
1 juni 2021VNG Model Verordening nadeelcompensatie (nieuw)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 juni 2021TransitiemonitorTransitieteam
1 juni 2021Advies ‘Rol nemen, ruimte geven'Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
1 juni 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
1 juni 2021Voorbeeld Verordening Participatie (en uitdaagrecht) (nieuw) en HandreikingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 juni 2021Coronacrisis nummer 31Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 mei 2021Jaarverslag 2020Stichting de Pracht
25 mei 2021Evaluatie burgerparticipatie Sociaal DomeinCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 mei 2021Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 juni 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 mei 2021Inschrijving GT Mobiele Communicatie 3Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 mei 2021Informatie over afhandeling Wob verzoek (tussentijdse rapportage)Inwoner Waalre
25 mei 2021VoortgangsnotitieRaden in Verzet
25 mei 2021Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
25 mei 2021NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant