Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken
DatumTitelAfzender
11 december 2018Decembercirculaire 2018Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11 december 2018Algemeen Bestuur 12 december 2018Metropoolregio Eindhoven
11 december 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
11 december 2018Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 december 2018Armoede en gezondheid bij kinderenGGD Brabant-Zuidoost
11 december 201875 jaar vrijheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nationaal Comité 4 en 5 mei
11 december 2018Exploitatie Huis van WaalreBrief college van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Rapportage informatieveiligheid 2017 Eenduidige Normatiek Single Information Single Audit (ENSIA) verantwoording College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Aanvulling beroep bestemmingsplan MosbroeksewegRaad van State
11 december 2018Afvalinzameling 2019-2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018circulaire introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11 december 2018Aanpassing concept Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 Projectcoördinator Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
11 december 2018Afscheid fractievertegenwoordigerMevrouw K. Wessel
11 december 2018Nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragersNederlandse Vereniging voor Raadsleden
4 december 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Ontwikkelingen onderwijshuisvestingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Volksreferendum buiten de Kieswet op 20 maart 2019Stichting Burgercomité Nederland
4 december 2018Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Jeugdbescherming BrabantStichting (H)erken Ouderverstoting
4 december 2018Kadernota 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
4 december 2018Kavelruil Dommeldal de HogtInwoners Waalre
4 december 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
4 december 2018BeschermingsbewindvoeringNederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NPBP)
27 november 2018Motie Buitengewonen Algemene Ledenvergadering VNGVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 november 2018Toepassen burgerparticipatie en duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 november 2018HerfstbriefNederlandse Vereniging voor Raadsleden
27 november 2018Herinrichting Den HofInwoner Waalre
27 november 2018Nieuwsbrief'thuis
27 november 2018Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 november 2018Begroting 2019 gemeente WaalreProvincie Noord-Brabant
27 november 2018FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
27 november 2018Mededeling ingekomen stukken bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
27 november 2018NieuwsbriefWel!zijn de Kempen
27 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 november 2018Herinrichting Den HofInwoner Waalre
20 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenDe heer Brekelmans
20 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
20 november 2018Motie kinderpardonGemeente Zevenaar
20 november 2018Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Uitvoeringsorganisaties Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
20 november 2018Motie kinderpardonGemeente Hattem
20 november 2018Agenda en stukken Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
20 november 2018Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 november 2018Overeenkomst afkoop regresrecht WmoVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 november 2018Ingediende stukken bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
13 november 2018NieuwsbriefNative Consulting
13 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenBerlimont CMC Consulting
13 november 2018Afschrift brief petitie handhaving afvalbeleid in de proefwijkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
13 november 2018Stand van zaken zonnepanelenproject De Groene ZoneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 91ACollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Persbericht start van de Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
13 november 2018Wmo Regres ConvenantStichting Letselschade en Gerechtigheid
13 november 2018Volksreferendum 20 maart 2019Stichting Burgercomité Nederland
13 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenStichting Letselschade en Gerechtigheid en mevrouw Smulders
13 november 2018Motie kinderpardonGemeente Heumen
13 november 2018Verlening termijn verweerschrift bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
13 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
6 november 2018Moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018Vereniging Nedderlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Voorstel Geschillencommissie Sociaal DomeinVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Ingekomen reacties bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
6 november 2018Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
6 november 2018NieuwsbriefNederlandse Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
6 november 2018Beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DS)-LV)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Verzoek nietigverklaring 3 Wmo Overeenkomsten Afkoop Regresrecht sinds 2015Berlimont CMC consulting
6 november 2018KlimaatakkoordVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Proces standaardverklaringVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Nieuwe accountant VNGVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Rapportage fonds tekortgemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Refio Zuidoost-Brabant
30 oktober 2018Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstellingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 oktober 2018NieuwsbriefWelzijn De Kempen
30 oktober 2018NieuwsbriefPlaftform VG Zuidoost-Brabant
30 oktober 2018Afwijzen onderzoek door Inspectie Gezondheidszorg en JeugdStichting Herken Ouderverstoting
30 oktober 2018Uitbreiding indieners beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
30 oktober 2018Beroep bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
30 oktober 2018Procedure Mosbroekseweg 2Raad van State
30 oktober 2018Stand van zaken berekening bruggen WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 oktober 2018Elektronisch bekendmaken en kennisgevenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 oktober 2018Verlengen overgangsrecht beschermd wonenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 oktober 2018NieuwsbriefWelzijn De Kempen
23 oktober 2018Afschriften brieven aan bewoners De Voldijn inzake beëindiging afvalproefCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 oktober 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 oktober 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 oktober 2018Rapport Inburgering Een Valse startNationale Ombudsman
16 oktober 2018Actiepunten armoede onder kinderen in coalitieakkoordDefence for Children en Save the Children
16 oktober 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
16 oktober 2018Motie KinderpardongemeenteGemeente Enschede
16 oktober 2018Filosofie Buen vivir en Waterdag Stichting Leven met de Aarde
9 oktober 2018Eindhoven Airport na 2019Wethouder M. van Schuppen, gemeente Best
9 oktober 2018Aanvullende informatie zwartboekStichting Herken Ouderverstoting
9 oktober 2018Reactie herindelingsontwerp samenvoeging Nuenen c.a. en EindhovenProvincie Noord-Brabant
9 oktober 2018Vergadering Algemeen Bestuur 10 oktober 2018Metropooregio Eindhoven
9 oktober 2018Beëindiging van de afvalproef met de afvalfietsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2018Ingetrokken motie Hou me vastGemeente Eindhoven
9 oktober 2018Handtekeningenactie voor handhaving afvalbeleid proefwijkDiverse inwoners De Voldijn
9 oktober 2018Aanpassing Model verordening WmoVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2018Invulling vacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2018Algemeen Bestuur 18 oktober 2018Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)
9 oktober 2018Algemeen Bestuur 10 oktober 2018GGD Brabant-Zuidoost
9 oktober 2018Stand van zaken krediet nieuwbouw Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2018Afschrift brieven aan Jeugdbescherming Brabant en Inspectie Gezondheidszorg en JeugdStichting Herken Ouderverstoting
2 oktober 2018StroomtekortWorld Information Service on Energy (WISE)
2 oktober 2018Aangepaste portefeuillehoudersverdelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2018Koopgaranttraject Hoogh WaalreDiverse inwoners Waalre
2 oktober 2018Ontwikkelingen Eindhoven Airport na 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2018NieuwsbriefGrenscorridor N69
2 oktober 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 oktober 2018NieuwsbriefG1000
2 oktober 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
2 oktober 2018NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 oktober 2018Reactie op de Rijksbegroting 2019Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 september 2018Ledenraadpleging conceptarbeidsvoorwaarden Cao Gemeenten 2019Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 september 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
25 september 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Brabant-Zuidoost
25 september 2018Deltaprogramma 2019Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma
25 september 2018Cliëntenervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatiewet College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 september 2018ManifestDemocratisch Energie Initiatief
25 september 2018Plan van aanpak visie op Goed WonenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 september 2018HoutrookVervuilde bronnen
25 september 2018NieuwsbriefAlliantie Samen werken voor werk
25 september 2018Afschrift brief aan Jeugdbescherming BrabantStichting Herken Ouderverstoting
25 september 2018Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018Jaaroverzicht 2017Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
18 september 2018Reactie op brief Jeugdbescherming BrabantStichting Herken Ouderverstoting
18 september 2018WaterdagStichting Leven met de Aarde
18 september 2018Bijeenkomst concept-Samenwerkingsovereenkomst 2019-2022Metropoolregio Eindhoven
18 september 2018BLIQ VeiligheidsrapportageCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 september 2018Uitvoering motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integrerenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018Verontruste reactiesCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018KinderpardonUnicef
18 september 2018Uitvoering speelruimtebeleid 2018-2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018Zwartboek Jeugdbescherming BrabantStichting Herken Ouderverstoting
11 september 2018Tussenstand wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeshopketen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 september 2018Regionale ontwikkelingen m.b.t. de samenwerking JeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 september 2018Woon-zorgcomplex Molenstraat 8College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 september 2018Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 september 2018ZondagsrustNederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagswet en zondagsrust
4 september 2018Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
4 september 2018Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en volgers Cao gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 september 2018Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en EindhovenGemeente Eindhoven
4 september 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 september 2018NieuwsbriefVG Platform Regio Zuidsoost-Brabant
28 augustus 2018Motie kinderpardonGemeente Waalwijk
28 augustus 2018Zienswijze herindelingsontwerpGemeente Nuenen
28 augustus 2018GroenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 augustus 2018Openstelling vacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 augustus 2018Voorontwerp bestemmingsplan Eindhovenseweg 91ACollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 augustus 2018Klacht verlenen evenementenvergunningGroen en Heem Valkenswaard e.o.
28 augustus 2018Voortgang aanleg drainage Arembergstraat en omgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 augustus 2018NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
28 augustus 2018NieuwsbriefSeniorenraad Waalre
28 augustus 2018Wijziging van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
21 augustus 2018Motie proceskosten WOZ-bezwarenGemeente Simpelveld
14 augustus 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 augustus 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
14 augustus 2018Wijziging model Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 augustus 2018ParkeerproblematiekWinkeliers Waalre dorp
7 augustus 2018Lokale Monitor 2018FNV
7 augustus 2018Stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 juli 2018FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
31 juli 2018Digitale toegankelijkheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 juli 2018Uitwerking cao-afspraak gelijke beloningLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
31 juli 2018Aanbod bijbel in raadzaalGereformeerde Bijbelstichting
31 juli 2018Vastgestelde jaarrekening 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019GGD Brabant-Zuidoost
24 juli 2018(Rechts)positie van de griffie(r) anno 2018Vereniging van Griffiers
24 juli 2018Bouwen aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022Metropoolregio Eindhoven
24 juli 2018Model Subsidieregeling gecertificeerde instellingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018Voortgang KlimaatakkoordVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
24 juli 2018Locatie realiseren recreatieparkBillybird Facilities
24 juli 2018Zorg en Veiligheid en een landelijke updateVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018Bekendmaking waarnemers bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018WoonbeleidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018NieuwsbriefOnderzoekscentrum Drechtsteden
24 juli 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
17 juli 2018Beheersmaatregelen Eindhoven in relatie tot regiosamenwerkingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 juli 2018Motie vreemd aan de orde van de dag: Niet boren naar gasGemeente Bergeijk
17 juli 2018Rapport over referenda en andere vormen van burgerparticipatie op nationaal niveauRaad voor het Openbaar Bestuur
17 juli 2018Brochure resultaten Interbestuurlijk toezicht themaonderzoek financieel toezichtProvincie Noord-Brabant
17 juli 2018NieuwsbriefVG Platform Regio Zuidoost-Brabant
17 juli 2018Sanering asbestdakenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 juli 2018NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
17 juli 2018GemeentefondsMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
17 juli 2018Wijziging VNG Model Verordening naamgeving en nummeringVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 juli 2018Vastgestelde begroting 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
10 juli 2018Zonnepanelen op landbouwgrond en terugdringen plasticStichting Leven met de Aarde
10 juli 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
10 juli 2018Vertrek directeurVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
10 juli 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
10 juli 2018Vastgestelde begroting 2019Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
10 juli 2018Samenstelling BestuurMetropoolregio Eindhoven
10 juli 2018Vergaderschema 2019Metropoolregio Eindhoven
10 juli 2018Dag van de DemocratieProDemos
10 juli 2018Vastgestelde jaarstukken 2017Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
10 juli 2018Reactie op brief gemeente Reusel-De Mierden m.b.t. de zienswijze algemene reserves4 regionale gemeenschappelijke regelingen
3 juli 2018OudervriendelijkKBO-PCOB
3 juli 2018Geitenhouderij zonder vergunningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 juli 2018Vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
3 juli 2018Startpublicatie MeerjarenvisieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 juli 2018NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
3 juli 2018Reactie brief Jeugdbescherming BrabantA New Vision
3 juli 2018NieuwsbriefWaalres Erfgoed
3 juli 2018Vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2018Metropoolregio Eindhoven
3 juli 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 juli 2018Zienswijze ontwerp Brabantse OmgevingsvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 juli 2018Vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2018GGD Brabant-Zuidoost
26 juni 2018NieuwsbriefHet Klooster
26 juni 2018Introductie BizobBureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)
26 juni 2018Moties Algemene Ledenvergadering 27 juni 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 juni 2018Reactie op brief cliëntJeugbescherming Brabant-Zuidoost
26 juni 2018Proces BegrotingBrief college van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juni 2018Vragen fractie AWB Algemene Ledenvergadering VNG 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juni 2018Zienswijze concept-herindelingsontwerp Samenvoeging Nuenen c.a. en EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juni 2018Onderzoek kosteneffectiviteit milieutakenProvincie Noord-Brabant
26 juni 2018Bezwaar sloop monumentale panden en wijziging bestemmingsplan Michiel de RuyterstraatInwoners Waalre
19 juni 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
19 juni 2018NieuwsbriefGrenscorridor N69
19 juni 2018Onderzoek Nationale- en Kinderombudsman bij Jeugd Bescherming BrabantA New Vision
19 juni 2018BurgerschapsvormingGroep 8 aan de Macht
19 juni 2018Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorgVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 juni 2018Studio 040 MediawetCommissariaat voor de Media
19 juni 2018Openbare toiletvoorzieningen in WaalreContinentie Stichting NL
19 juni 2018NieuwabriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
19 juni 2018VisitatierapportenStichting Visitatie Woningbouwcorporaties Nederland
19 juni 2018Jaarverslag 2017 Raadswerkgroep Twinning Ishøj
12 juni 2018Gesprekstool voor kinderen met een zieke ouder, broer of zusNaasten in Beeld
12 juni 2018Voortgang zonnepanelenproject De Groene ZoneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Groenscafé College van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Constituerend beraadCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018PeuterspeelzalenColllege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
12 juni 2018VNG Pilotstarter Stemmen op de VerjaardagMab Consultancy
12 juni 2018Motie KinderpardonGemeente Cranendonck
12 juni 2018Hoofdpunten meicirculaire Gemeentefonds 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 juni 2018Brief bewoners ArembergstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Benchmark jeugdhulpo over de gemeente WaalreCentraal Bureau Statistiek Heerlen (CBS)
5 juni 2018Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Contributie en weerstandsvermogenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Resultaat Bestuursopdracht Negen Majeure LocatiesCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juni 2018Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Kadernota 2019Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018NieuwsbriefRight to Challenge
5 juni 2018NieuwsbriefUniek sporten Brabant
5 juni 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
5 juni 2018Jaarverslag, inclusief financieel jaarverslag en verantwoording collectieve financiering uitnamen Gemeentefonds 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
5 juni 2018Raadsleden nieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Verantwoording moties sociaal domein inclusief voorstellen t.b.v. een Fonds tekortgemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Uitnodiging en stukken Algemene LedenvergaderingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Statutenwijziging voor toekenning lidmaatschap bestuur aan voorzitter College van Dienstverleningszaken (CvD) en verduidelijking benoemingstermijn vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal (E&I)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Verlenging reactietermijn benoemingen bestuurlijke gremiaMetropoolregio Eindhoven
5 juni 2018Sociaal jaarverslag 2017Zuidzorg
5 juni 2018Wijziging artikelen CARLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
5 juni 2018Naamswijziging van de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
5 juni 2018Meicirculaire 2018Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
29 mei 2018GroenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 mei 2018Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gestelsestraat 16dCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 mei 2018Rioolvervanging Molenstraat e.o.College van burgemeester en wethouders van Waalre
29 mei 2018NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
29 mei 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings maatschappij
29 mei 2018Voortgang Samenwerken aan WaterVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 mei 2018Nieuwsbrief gemeentelijk afvalbeheerKoninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVCRD)
29 mei 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
29 mei 2018Motie verhoging BTW van 6 naar 9 procent op gezond voedselGemeente Velsen
29 mei 2018Roken in de autoHoutrookoverlast.nl
22 mei 2018Consultatie bij 'oudstek'College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Toolkit voor opzetten windparkprojectenNederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW)
22 mei 2018Gezondheidscentrum Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Convenant persoonsgerichte aanpak radicaliseringCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiodeVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 mei 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
22 mei 2018FLO-overgangsrechtVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 mei 2018Integrale Veiligheidsplan ()IVP)Controle Alt Delete
22 mei 2018Regiojaarverslag leerplicht / Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2016-2017 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018NieuwsbirefGOW Welzijnswerk
22 mei 2018NieuwsbriefHet Klooster
22 mei 2018Regenwater, afvalwater en grondwaterRioned
15 mei 2018VrijheidStichting Leven met de Aarde
15 mei 2018Meer openbare toilettenKwartiermaker Waarkaniknaardewc
15 mei 2018Nieuwsbrief - Uitzenden documentaire'thuis
15 mei 2018Jaarverslag 2017Erfgoedvereniging Heemschut
15 mei 2018NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 mei 2018Aangepast proces fase 2 Update Metropoolregio EindhovenMetropoolregio Eindhoven
15 mei 2018LentebriefNederlandse Vereniging voor Raadsleden
15 mei 2018Stichting Comité 21 maart
15 mei 2018Werken aan een vitale democratieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
15 mei 2018Einde huurcontract Laan van Diepenvoorde 8 en 32College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018Uitkomsten onderzoek toekenning vergoedingen voor lokale dierenhulporganisaties Stichting Dierenlot
3 mei 2018Motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integrerenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018Spelregels voor de digitale stadVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2018NieuwsbriefBibliotheek Eindhoven
3 mei 2018Jaarverslag 2017De Pracht
3 mei 2018Toezicht en handhaving kinderopvangCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018Problematiek rondom gasBarbarugo
3 mei 2018Ontwerpbestemmingsplan Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018Rapport Kansen voor akker- en struweelvogels in de gemeente EerselVogelwerkgroep De Kempen
1 mei 2018Urgentie huisvesting arbeidsmigrantenVereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA)
1 mei 2018Gasloos wonenMilieudefensie
1 mei 2018Jaarverslag handhaving 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
1 mei 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten
1 mei 2018ActieagendaBrainport Eindhoven
1 mei 2018Groen- en vogelvriendelijk beleidVogelbescherming Nederland
1 mei 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
1 mei 2018Detailhandeslvisie in coalitieakkoordInretail
1 mei 2018Aandacht voor werknemers in de jeugdzorgPlatform arbeidsmarkt Jeugdzorg
1 mei 2018ThuiszorgTzorg
1 mei 2018Ontwerpbegroting 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
24 april 2018Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 april 2018Denken en DoenBridge Bond
24 april 2018Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 april 2018Mogelijke financiële bijdrage regiogemeenten 'regio-enveloppe'College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 april 2018RookoverlastDe heer Boonstra
24 april 2018Groen gemeentebeleidBrabantse Milieufederatie
24 april 2018Motie Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-20122College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 april 2018WereldaardedagStichting Leven met de Aarde
24 april 2018NieuwsbriefHet Klooster
24 april 2018Informatie over dierenbeschermingDierenbescherming
24 april 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
24 april 2018LuchtvervuilingDe heer Dekker
17 april 2018KindcentraKindcentra 2020
17 april 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
17 april 2018Zorgen over uitstoot verkeer en houtkachelsLongfonds
17 april 2018Jaarverslag en jaarrekening 2017GGD Brabant-Zuidoost
17 april 2018Jaarverslag en jaarrekening 2017Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
17 april 2018VNG Model Algemene inkoopvoorwaardenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 april 2018Begrotingscirculaire 2018Provincie Noord-Brabant
17 april 2018Definitief onderzoeksrappot 'Samen is soms beter'Rekenkamercommissie Waalre
17 april 2018Cultuur deel jeLandelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
17 april 2018Collectieve zorgverzekeringIZA
17 april 2018Rapport BurgerinitiatievenVereniging voor Klachtrecht in de publieke sector
17 april 2018Aandachtspunten bij het opstellen van het CoalitieakkoordSeniorenraad Waalre
17 april 2018Vestigingsbeleid in de gemeenteFNV MOOI
17 april 2018Belang van muziek in het basisonderwijsMeer Muziek in de Klas
17 april 2018Jaarstukken 2017Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
17 april 2018Gemeentelijke duurzame energievoorzieningEnexis
17 april 2018Programmajaarverslag 2017Metropoolregio Eindhoven
10 april 2018Sociale werkgelegenheid en re-integratieCedris
10 april 2018Duurzame energieNederlandse Vereniging Duurzame Energie
10 april 2018Gebruik de boerderij!Agrarisch Erfgoed
10 april 2018Maatschappelijke kracht van sportNOC-NSF, Sportkracht 12, Vereniging Sport en Gemeenten en Muller Instituut
10 april 2018NieuwsbriefHet Klooster
10 april 2018ArcheologieStichting Reuvens
10 april 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
10 april 2018Conpensatieregeling AOW brandweerpersoneelVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG))
10 april 2018Nationale OmbudsmanVereniging voor Klachtrecht in de publieke sector
10 april 2018Kinderen en jongerenKinderombudsman
10 april 2018Nu is het tijd voor KwaliTIJD voor het kindJeugdzorg Werkt
10 april 2018Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (alv)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 april 2018Jaarverslag Interbestuurlijk ToezichtProvincie Noord-Brabant
10 april 2018Gemeentelijke Telecommunicatie (GT)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 april 2018De kapper doet een beroep op uKoninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO)
10 april 2018Duurzame ongediertebestrijdingKennisinstituut Beheersing Ongedierte (KIBO)
10 april 2018GemeenteraadsverkiezingenBrainport Eindhoven
10 april 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
10 april 2018BewonersinvloedVereniging Eigen Huis
10 april 2018Natuur- en milieueducatieLeven met de Aarde
10 april 2018Koester het landschap van het DommeldalNatuurmonumenten
3 april 2018Manifest KlimaatstroomProvincie Noord-Brabant
3 april 2018Minder zelfredzame ouderenKring Waalre (seniorenverenigingen Waalre) en Philips Gepensioneerden Vereniging Eindhoven (PVGE)
3 april 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
3 april 2018Inspiratiedocument over WaterAlgemeen Bestuur Waterschap De Dommel
3 april 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
3 april 2018Toezicht en handhaving binnen omgevingsrechtOmgevingsdienst Brabant-Zuidoost (ODZOB)
3 april 2018Onderwijs, opvang en zorg in kindcentraStichting Onderwijs
3 april 2018Gezocht: bestuurders met regiohart!Stedelijk Gebied Eindhoven
3 april 2018Toezichtoordeel Huisvesting VergunninghoudersProvincie Noord-Brabant
3 april 2018Aanbevelingen woningmarktNederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM)
3 april 2018Inspiratie voor het collegeprogramma 2018-2022Bouwend Nederland
3 april 2018Armoede onder kinderenDefence for Children en Save the Children
3 april 2018Goed werkgeverschapCNV Overheid
3 april 2018VerkeersveiligheidVeiligverkeer
3 april 2018Jaarstukken 2017 en begroting 2019PlusTeam
3 april 2018Verwarde personen in BrabantProject Verwarde personen in Brabant
3 april 2018Onderzoek Poolse ArbeidsmigrantenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
27 maart 2018Opstellen bestuursakkoordMonumentenhuis Brabant
27 maart 2018VerduurzamingDe Jonge Klimaatbeweging
27 maart 2018Recycling & Circulaire EconomieVereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)
27 maart 2018NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
27 maart 2018Motie voorstel innamepunt/milieustraat voormalige werfCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 maart 2018MaartcirculaireGemeentefonds
27 maart 2018Interbestuurlijk ToezichtProvincie Noord-Brabant
27 maart 2018GroenNatuurmonumenten
27 maart 2018StartersondersteuningBrabantStart.nl
27 maart 2018Advies 'Voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de decentrale volksvertegenwoordigerRaad voor het openbaar bestuur (Rob)
27 maart 2018JeugdzorgOverleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg
27 maart 2018Sociale keuzeFNV
27 maart 2018VeranderingenOvermorgen
27 maart 2018NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
27 maart 2018Ontwerpbestemmingsplan WillibrordushofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 maart 2018Ambitiedocument De Slagvaardige RegioMetropoolregio Eindhoven (MRE)
27 maart 2018NaastenbeleidNaasten in Beeld en Naasten in Kracht
27 maart 2018Lokale omroepenPublieke Lokale Omroepen (NPLO)
27 maart 2018Screening kandidaat-wethoudersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 maart 2018NieuwsbriefHet Klooster
20 maart 2018Ontwikkelingen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 maart 2018Concept begroting 2019GGD Brabant-Zuidoost
20 maart 2018WoningbouwprogrammaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018Concept begroting 2019Metropoolregio Eindhoven (MRE)
20 maart 2018Motie ontwikkeling Hazzo gebied in combinatie met herijking WoonvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018InformatiebulletinUitvoeringstafel Eindhoven Airport
20 maart 2018Nieuwe afvalinzamelingDe heer C. Roordink
20 maart 2018Bereikbaarheid kiezersIk verlang mijn stem terug
20 maart 2018Planning project Duurzaam door WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018MaartcirculaireGemeentefonds
20 maart 2018Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
20 maart 2018Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 maart 2018Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgavenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 maart 2018BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018iktoon
20 maart 2018Motie algemene reserves verbonden partijenGemeente Reusel-De Mierden
20 maart 2018Motie BlijversleningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018NieuwsbriefBereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
20 maart 2018Wet op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenBuro Jansen & Janssen
20 maart 2018InformatiebriefBrainport Eindhoven
20 maart 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
13 maart 2018AfvalscheidingDe heer H. van der Laak
13 maart 2018Motie KinderpardonGemeente Oldenzaal
13 maart 2018NieuwsbriefWaalres Erfgoed
13 maart 2018Open brief aan fractievoorzittersGroenLinks
13 maart 2018Brandbrief huisvesting arbeidsmigrantenOtto Workforce.eu
13 maart 2018Getekende opdrachtbevestiging accountantscontrole jaarrekening 2017Astrium Overheidsaccountants
13 maart 2018Passend onderwijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 maart 2018Open brief aan D66GroenLinks
13 maart 2018Overzicht reacties gemeenten op 1e begrotingswijziging 2018GGD Brabant-Zuidoost
13 maart 2018NieuwsbriefDuizend Duurzame Daden
6 maart 2018HoutstookDe heer H. Dekker
6 maart 2018Tips voor het bouwen van 100% duurzame zwembadenDe heer H. Dekker
6 maart 2018NieuwsbriefBurobas
6 maart 2018Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 2 vier Gemeenschappelijke RegelingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 maart 2018Motie aansluiten StatiegeldalliantieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 maart 2018Extra Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
6 maart 2018Motie over gang van zaken ontslag burgemeesterGemeente Oosterhout
6 maart 2018Manifest over lokale bijdragen aanhet herstel en het behoud van bestaanszekerheidDe Sociale Alliantie
6 maart 2018Realisatie doelen in Klimaatakkoorden van ParijsStichting Leven met de Aarde
6 maart 2018NieuwsbriefHet Klooster
6 maart 2018Vereiningen kennis laten maken met Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 februari 2018Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
27 februari 2018Actualisering modelverordeningenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 februari 2018Internationale vrouwendag op 8 maart 2018Gemeente Bunnik
27 februari 2018Rapport onderzoek duurzaamheid grootste gemeentenNatuur & Milieu
27 februari 2018Oudervriendelijke samenlevingPatiëntenfederatie Nederland
27 februari 2018Implementatie OmgevingswetCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 februari 2018Motie budget toerisme beleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 februari 2018Reactie initiatiefvoorstel Convenant Duurzaam WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 februari 2018Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZOVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 februari 2018Week van de gezonde jeurd van 5 t/m 10 maart 2018Jongeren op Gezond Gewicht
20 februari 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
20 februari 2018Aanplakborden verkiezingsreclame WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 februari 2018Stop de verwoestijning van NederlandStichting Barbarugo
20 februari 2018NieuwsbriefStichting Mediwiet
20 februari 2018NieuwsbriefWoningstichting thuis
20 februari 2018Interbestuurlijk ProgrammaVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 februari 2018VerkeersveiligheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 februari 2018Reactie zienswijze raad Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGEStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
20 februari 2018Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 februari 2018NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
13 februari 2018Licht Verstandelijk Beperkten/VN-Verdrag voor mensen met een beperkingPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 februari 2018PrivacyregelsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 februari 2018Verzoek om deelname aan de statiegeldalliantieStatiegeldalliantie
13 februari 2018Jaarverslag 2017Rekenkamercommissie Waalre
6 februari 2018VN Verdrag en Inclusief BeleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
6 februari 2018Actualisatie bomenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Start inwonerspanelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Tafel van 12 Stichting Leven met de Aarde
6 februari 2018Evaluatie urgentieregelingBeleidsadviseur gemeente Veldhoven
6 februari 2018Handhaving Uitvoeringsprogramma 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Tarief spoedaanvraag rijbewijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018Evenementen en vrijwillige verkeersregelaarsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 januari 2018Ontwikkelingen vliegverkeerBrabantse Milieufederatie (BMF)
30 januari 2018SamenwerkingsagendaStedelijk Gebied Eindhoven
30 januari 2018Promotie Jeugdcultuurfonds BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 januari 2018Realisatie tijdelijke woningenCollge van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
30 januari 2018Beantwoording motie intensiever beheer braakliggende grondenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018Rapport Een open deurNationale Ombudsman
23 januari 2018DierenwelzijnStichting Dierenlot
23 januari 2018Wijziging planning onderzoek volksvertegenwoordigende rol gemeenteraadRekenkamercommissie Waalre
23 januari 2018Stand van zaken overeenkomst WelzorgCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018Referendum (Sleepwet)Dichter bij de Burger
23 januari 2018Voorontwerp bestemmingsplan Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018WMO Regresrecht 2018Berlimont CMC Consulting
23 januari 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
16 januari 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
16 januari 2018Klimaat akkoordB. Boonstra
16 januari 2018AfvalfietsDe heer A. van Til
16 januari 2018Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018Provincie Noord-Brabant
16 januari 2018Reactie op initiatiefvoorstel (her)gebruik ontmoetingscentrum 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 januari 2018Gemotoriseerd verkeer fietspad Oude SpoorbaantracéGroen en Heem Valkenswaard e.o.
9 januari 2018Exploitatie Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 januari 2018Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 januari 2018Robotisering van raadsledenRaadslid Ronduit Open gemeente Leudal
3 januari 2018Millennium Development Goals en het Gemeente BeleidStichting Leven met de Aarde
3 januari 2018Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018GGD Brabant-Zuidoost
3 januari 2018NieuwjaarsgroetWaalres Erfgoed
3 januari 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
3 januari 2018Bodem en ondergrondVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 januari 2018Overlast houtkachelsMeldpunt Schadelijk Geluid
3 januari 2018Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
3 januari 2018Officiële erkenning geregistreerd museumWaalres museum
21 december 2017KerstwensDetailhandel Nederland
21 december 2017Aanlevering Kadernota 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
21 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 december 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
21 december 2017Aanpassing pensioenen en inhouding AppaMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
21 december 2017NieuwsbriefInzamelproef De Voldijn
21 december 2017Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 december 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
21 december 2017KerstwensGemeente Ishøj
21 december 2017Reparatie derde jaar WWLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden LOGA)
21 december 2017VNG Agenda 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2017Update Metropoolregio Eindhoven, inclusief Plan van Aanpak en vragenlijstMetropoolregio Eindhoven (MRE)
19 december 2017Convenant Wmo RegresrechtBerlimont CMC Consultants en Stichting letselschade en Gerechtigheid
19 december 2017Besluit brandveiligheid gebruik en basishulpverlening overige plaatsenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2017Kadernota 2019Metropoolregio Eindhoven (MRE)
19 december 2017Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2017NieuwsbriefHet Klooster
19 december 2017Pieptoon systemenB. Hoek
19 december 2017Virenze surseance van betalingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2017Toeristenbelasting 2018Recron Zeeland en Noord-Brabant
19 december 2017Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord en uitvoering BereikbaarheidsagendaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 2017Verslag netwerkbijeenkomst 27 september 2017Samen voor de Jeugd
12 december 2017Vergadering Algemeen BestuurGemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)
12 december 2017Voortgang Bestuurlijke visie op crisisbeheersingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 2017Winnend kunstwerk tuin Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 20171e begrotingswijzigingGGD Brabant-Zuidoost
12 december 2017Bezwaar toeristenbelasting 2018Meester Advocaten namens Bastion Hotel
12 december 2017Virenze surseance van betalingGemeente Eindhoven
12 december 2017Wet minimumloon op het persoonsgebonden budget (PGB)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 december 2017Kadernota 2019Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
12 december 2017Regresrecht Wmo - overeenkomst 2018Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 december 2017AsbestdakenOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
12 december 2017KerstkaartStichting tegen zinloos geweld
12 december 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
12 december 2017NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
12 december 2017Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
12 december 2017KerstkaartZuidzorg
12 december 2017Decembercirculaire gemeentefonds Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5 december 2017Begroting 2018Provincie Noord-Brabant
5 december 2017Enquête Duurzaam door Waalre en Den Hof College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 december 2017Uitvoering Speelruimtebeleid 2018-2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 december 2017RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemneenten (VNG)
5 december 2017Regionaal Uitvoeringsbeleid AsbesttakenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 december 2017Rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijk rapportage 2016Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
5 december 2017NieuwsbriefProjectteam N69
28 november 2017Voorontwerpbestemmingsplan WillibrordushofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 november 2017Vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
28 november 2017Update Metropoolregio EindhovenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
28 november 2017Nieuwsbrief'thuis
28 november 2017Ramp op Sint MaartenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Aanvullende stukken voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 november 2017Buitengewone Ledenvergadering en VNG BestuurdersdagVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Derde jaar WWLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 november 2017Update Gezamenlijke Gemeentelijke UitvoeringVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 november 2017Essay Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiekLandelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
21 november 2017Activering quotumregeling banenafspraakVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Plannen bouwen 25 sociale huurwoningen in de Michiel de Ruyterstraatthuis
21 november 2017Datum referendumFractievoorzitters gemeente Apeldoorn
21 november 2017Statutenwijziging vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Wijziging CAR-artikelLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 november 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
21 november 2017Evaluatie VNG governance: reactie VNG bestuur op rapport Wim DeetmanVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017NaamswijzigingVNO NCW Brabant Zeeland
14 november 2017Verweerschrift bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Motie budgetkosten in de jeugdzorgProjectteam 21voordejeugd
14 november 2017Verkeersmaatregel Koningin JulianalaanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Markt 14 College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017InformatiebulletinUItvoeringstafel Eindhoven Airport
14 november 2017(Onkosten)vergoeding politieke ambtsdragersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14 november 2017Reactie op klacht De MeervalgroepMetropoolregio Eindhoven (MRE)
14 november 2017Klacht over Metropoolregio EindhovenDe Meervalgroep
14 november 2017Motie beloningsbeleid bestuursvoorzitter Bank Nederlandse GemeentenGemeente Bergeijk
14 november 2017Terugblik Brabant OntmoetProvincie Noord-Brabant
14 november 2017Decentralisatie RijksvaccinatieprogrammaVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017Stellingen biodiversiteitStichting Leven met de Aarde
14 november 2017Gedoogd telen van wietVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017Elektronische facturenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
14 november 2017Resultaatbestemming 2016 en reactienota gemeenteradenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dreefstraat 48bCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Burgerpeiling 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 november 2017Regeling zorginfrastructuurVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 november 2017Rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgelijke standLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 november 2017HoorzittingRaad van State
7 november 2017Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
7 november 2017NieuwsbriefGoed voor Mekaar
31 oktober 2017Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 oktober 2017Vervolg project Duurzaam door Waalre en Den HofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 oktober 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
31 oktober 2017Realisatie zonneparkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 oktober 2017Convenant Wmo RegresrechtBerlimont CMC Consultants
31 oktober 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
24 oktober 2017Brainport MonitorBrainport Development
24 oktober 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
17 oktober 2017Prestatiegids 2017Raadslid.nu
17 oktober 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
17 oktober 2017Bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
17 oktober 2017VNG-reactie op het Regeerakkoord 2017-2021Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 oktober 2017Zorgwekkende stoffenWerkgroep Houtrookoverlast
17 oktober 2017Wijzigingen CAR-UWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 oktober 2017Cao gemeenten 2017-2019Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 oktober 2017ZelfhulpStichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
17 oktober 2017DatalekCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 oktober 2017SlechtziendheidVereniging Macula
17 oktober 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
9 oktober 2017Rapport cliëntenervaringsonderzoek Wmo en JeugdCollge van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesterMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
9 oktober 2017Opdrachtbevestiging accountantGemeenteraad gemeente Waalre
9 oktober 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
9 oktober 2017Onderzoeksplan Volksvertegenwoordigende rol raadRekenkamercommissie Waalre
9 oktober 2017Onderzoek arbeidsmigrantenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
9 oktober 2017StatutenwijzigingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2017Inkoop Jeugd en WmoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017Afkoppelen regenwaterZW14
9 oktober 2017VN VerdragCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 oktober 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
3 oktober 2017Regeling zorginfrastructuurVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 oktober 2017Openingstijden winkels in decemberDetailhandel Nederland
3 oktober 2017Verlaten fractie Aalst Waalre Belang (AWB)De heer T. van Tongeren
3 oktober 2017WoonvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 oktober 2017Fietspad Oude spoorbaantracéCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 oktober 2017Rapport Van een koude kermis thuiskomenNatonale Ombudsman
3 oktober 2017Verlaten fractie Aalst Waalre Belang (AWB)De heer P. Oolbekkink
3 oktober 2017EnquêteMIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
3 oktober 2017Motie fipronilcrisis Gemeente Stadskanaal
3 oktober 2017Reactie op Rijksbegroting 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 september 2017SeptembercirculaireMinisterie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties
26 september 2017Integrale Visie Dorpshart AalstWoonstichting thuis
26 september 2017NieuwsbriefDeltacommissaris
26 september 2017Algemeen Bestuur en ambtelijke en bestuurlijke werkconferentieOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
26 september 2017Deltaplan Ruimtelijke adaptatieVereniging Nederlandse Gemeenten, IPO, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen en Deltacommissie
19 september 2017Ramp op Sint Maarten, Sint Eustatius en SabaVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 september 2017WetswijzigingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 september 2017Kernbeleid VeiligheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 september 2017Bijeenkomst 6 september 2017 Eindhoven AirportH. van Dooren
19 september 2017NieuwsbriefDuurzame Samenleving
12 september 2017Herziening plannen N69De heer R. Thelosen
12 september 2017Inkomen voorzitter Bank Nederlandse GemeentenGemeente Etten-Leur
12 september 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
12 september 2017Visie Den HofBestuur Winkeliersbelangen Aalst
12 september 2017RattenW. Haberthur
12 september 2017Integrale Strategie RuimteMetropoolregio Eindhoven (MRE)
5 september 2017Contributiewijziging 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten
5 september 2017Stukken voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017Uitbreiding aantal indieners beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017Voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017Uitbreiding aantal indieners voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 september 2017BurgerpeilingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 augustus 2017Aanleveren stukken beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
29 augustus 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 augustus 2017Beroep bestemmingsplan BuitgengebiedRaad van State
29 augustus 2017Nieuwe leverancier HR21 opleidingenLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
22 augustus 2017Houtstook door particulierenLongfonds en Stichting Houtrookvrij
22 augustus 2017Digitale informatie en Selectielijst 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 augustus 2017StatutenwijzigingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 augustus 2017Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 augustus 2017BedankmailFietsers gemeente Ishøj
22 augustus 2017Samenvoegen fractie NEW en fractie GroenLinksFractie GroenLinks
22 augustus 2017Vervallen onderzoeksonderwerpRekenkamercommissie Waalre
15 augustus 2017Hergebruik brugdelenDe heer L. van der Kallen
15 augustus 2017VacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 augustus 2017Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerkVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 augustus 2017Wijziging model APVVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 augustus 2017Subsidies/bekostiging welzijn en cultuurVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 augustus 2017Vaste aanstelling griffierWerkgeverscommissie griffie
1 augustus 2017Jaarverslag 2016Erfgoedvereniging Heemschut
1 augustus 2017Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 juli 2017Aankondiging instellen beroepProvincie Noord-Brabant
25 juli 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
25 juli 2017Fout in ontwerpbesluit aansluiten BizoVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
25 juli 2017AmbulancezorgGGD Brabant-Zuidoost
25 juli 2017duurzaamheidthuis
18 juli 2017Ledenraadpleging Cao gemeentenVNG
18 juli 2017Begroting 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
18 juli 2017Eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerkingMetropoolregio Eindhoven (MRE)
18 juli 2017Stedelijk Gebied Eindhoven thema wonenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
18 juli 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
18 juli 2017Beëindiging lidmaatschap coöperatie Boven DommelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017Regioverslag leerplichtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017Consultatie winstbestemmingMetropoolregio Eindhoven (MRE)
18 juli 2017De Staat van de Gemeenten 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 juli 2017NieuwsbriefHet Klooster
18 juli 2017Aansluiting Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-BrabantVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
18 juli 2017Activiteitensubsidies 2016 en Ondersteuningssubsidies 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juli 2017Algemeen BestuurGGD Brabant-Zuidoost
11 juli 2017Nieuwsbriefthuis
11 juli 2017Begroting 2018GGD Brabant-Zuidoost
11 juli 2017ControleverklaringErnst & Young Accountants
11 juli 2017Motie veestallenGemeente Someren
11 juli 2017Jaarverslag 2016Metropoolregio Eindhoven (MRE)
11 juli 2017Rapport Vrouwen in de knelOmbudsman
11 juli 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
4 juli 2017Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
4 juli 2017Subsidieaanbeveling 2018Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)
4 juli 2017Jaarstukken 2016Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
4 juli 2017APV-verordeningVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 juli 2017BewonersavondCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 juni 2017Algemeen BestuurGGD Brabant-Zuidoost
27 juni 2017Besluiten bestuurErgon
27 juni 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
27 juni 2017Zorg voor samenhangende zorgRaad voor het openbaar bestuur (Rob)
27 juni 2017Jaaroverzicht 2016Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
27 juni 2017Handreiding presentatie structureel begrotingssaldoProvincie Noord-Brabant
27 juni 2017Algemeen BestuurGemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon)
27 juni 2017Jaarverslag 2016ZuidZorg
27 juni 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
27 juni 2017VacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 juni 2017KwartaalbriefMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
20 juni 2017Uitkomst evaluatie samenwerking Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre namens het Stedelijk Gebied Eindhoven
20 juni 2017Vergaderschema 2018Metropoolregio Eindhoven (MRE)
20 juni 2017Kindertelefoon, Sensoor en AKJVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 juni 2017Bedrijven InvesteringsZone Den HofBurgemeester en wethouders van Waalre
20 juni 2017Duurzaam door WaalreBurgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2017CARUWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvorwaarden (LOGA)
13 juni 2017Algemene Ledenvergadering aanvulling motiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 juni 2017Onderzoeksplan Intergemeentelijke SamenwerkingRekenkamercommissie
13 juni 2017Eindrapport Een goed begin is het halve werkRekenkamercommissie
13 juni 2017Benchmark 2016Wecycle
13 juni 2017WelzorgCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2017Eindrapport Ondertussen in het buitengebiedProvincie Noord-Brabant
13 juni 2017NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
13 juni 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
13 juni 2017NieuwsbriefHet Klooster
13 juni 2017Meicirculaire GemeentefondsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 juni 2017Algemene ledenvergadering motiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 juni 2017Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
6 juni 2017PeuterspeelplekkenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 juni 2017WaterketenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 juni 2017Vacatures in VNG bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 juni 2017Bijeenkomst ontwikkeling Eindhoven AirportBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
6 juni 2017Jaarverslag 2016De Pracht
6 juni 2017Vrijstaat de StellingenA. Boonstra
6 juni 2017Jaarverslag 2016Ergon
6 juni 2017Meicirculaire gemeentefonds 2017Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
6 juni 2017Dommeldal de HogtGroen en Heem Valkenswaard e.o.
30 mei 2017Huisvestingsverordening en urgentieverordeningVereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 mei 2017Sociaal DomeinVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 mei 2017Art. 120 GEmeentewetVrouwen Partij
24 mei 2017Monitor Discriminatie 2016Antidiscriminatievoorziening RADAR en Politie eenheid Oost-Brabant
24 mei 2017Woonwagenbewoner zoekt standplaatsNationale Ombudsman
24 mei 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
24 mei 2017Algemene LedenvergaderingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 mei 2017NieuwsbriefGoed voor Mekaar
24 mei 2017Rapport De lokale betekenis van basisteamsPolitieacademie
24 mei 2017NieuwsbriefGrenscorridor N69
24 mei 2017Jaarverslag 2016Brainport Avenue
24 mei 2017Dag van de DemocratieProDemos
23 mei 2017VoorjaarsnotaNOC-NSF
16 mei 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds
16 mei 2017Inspreken oordeelsvormende bijeenkomstDe heer T. Remmen
16 mei 2017Accountants voor controle gemeentelijke JaarrekeningVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 mei 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
9 mei 2017Inspectierapport Veilig Thuis stap 2College van burgemeester en wethouder van Waalre
9 mei 2017ArchiefverordeningVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2017Interbestuurlijk toezicht 2016Provincie Noord-Brabant
9 mei 2017Nieuwe opdracht Werkplaats WonenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
9 mei 2017Controle kermistoestellenNederlandse Voedsel en Warenautoriteit
9 mei 2017Motie PvdA-AWB jaarverslag PlusTeamCollege van burgemeester en wethouder van Waalre
9 mei 2017Onderzoek oost-west verbindingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2017Kandidaten voor vacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
2 mei 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
2 mei 2017Duurzame nieuwbouwCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 mei 2017OndernemersagendaBrabants Zeeuwse Wergeversvereniging
2 mei 2017Overlast houtkachelsDe heer Boonstra
25 april 2017Jaarrekening en Jaarverslag 2016Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
25 april 2017Gemeenteraadsverkiezingen 2018Detailhandel Nederland
25 april 2017Jaarverslag Handhaving 2016College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 april 2017Projectstructuur De Kracht van WaalreRaadswerkgroep De Kracht van Waalre
18 april 2017Stand van zaken herinrichting Markt Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2017Vaststelling gebiedsvisie 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 april 2017Begroting 2018, jaarverslag en jaarrekening 2016PlusTeam
18 april 2017Vergroten geluidsruimte voor Eindhoven AirportBeraad Vlieghinder Moet Minder
18 april 2017NieuwsbriefHet Klooster
18 april 2017Ondermijnende criminaliteitGemeente Waalwijk
18 april 2017NieuwsbriefAfvalproef Voldijn
18 april 2017Actieplan Statushouders Stedelijk Gebied EindhovenStedelijk Gebied Eindhoven
18 april 2017Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 april 2017Beheer Multifunctionele gemeentehuisCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 april 2017Drie landelijke instellingen sociaal domeinVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 april 2017Biomassa centralesDe heer Boonstra
11 april 2017HoutrookDe heer Boonstra
11 april 2017Cultuur- en ErfgoedbeleidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 april 2017Doorontwikkeling samenwerking Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 april 2017Begrotingscirculaire 2017Provincie Noord-Brabant
11 april 2017Instelling Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke UitvoeringVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 april 2017Jaarstukken 2016Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
11 april 2017NieuwsbriefOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
4 april 2017Jaarrekening 2016GGD Brabant-Zuidoost
4 april 2017Managementletter, tussentijdse controle 2016College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 april 2017De kunst van het handhavenNationale Ombudsman
4 april 2017WaalreWaterdagFracties ZW14 en GroenLinks
4 april 2017Hondenbeten aan de Kaak gesteldRaad voor Dierenaangelegenheden
4 april 2017Wijziging Gemeenschappelijke RegelingMetropoolregio Eindhoven (MRE)
4 april 2017LeerlingenregistratieGGD Brabant-Zuidoost
28 maart 2017InformatieveiligheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 maart 2017(Veer)Krachtig BestuurProvincie Noord-Brabant
28 maart 2017Ontwerpwijziging Verordening ruimte 2014Partij voor de Dieren Statenfractie Noord-Brabant
28 maart 2017Inkoop peuterspeelplekkenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 maart 2017Duurzaam door WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 maart 2017Nationaal Raadsledenonderzoek 2017Daadkracht
21 maart 2017Begroting 2018Metropoolregio Eindhoven (MRE)
21 maart 2017ZienswijzeIVN Valkenswaard-Waalre
21 maart 2017Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
21 maart 2017Begroting 2018GGD Brabant-Zuidoost
21 maart 2017Zienswijze IVN Valkenswaard-Waalre
14 maart 2017OmgevingswetCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2017Witboek TaxiFNV
14 maart 2017Modelverordening legesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden
14 maart 2017Modelverordening WmoVereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017Schaarse vergunningenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017NieuwsbriefDutch Child Center
14 maart 2017Vacatures VNG-bestuurVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 maart 2017RookoverlastWerkgroep Rookoverlast
14 maart 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Eindhovenseweg 24College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 maart 2017Jaarverslag Twinning IshøjRaadswerkgroep Twinning Ishøj
14 maart 2017Aanpassing verplaatsingskosten verhuisplichtige ambtenarenLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
14 maart 2017Begroting 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
14 maart 2017Stand van zaken duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 maart 2017Campagne Allemaal Roze HartenCampagne Allemaal Roze Harten
28 februari 2017Boomfeestdag 2017Staatsbosbeheer
28 februari 2017Jaaroverzicht 2016 Metropoolregio Eindhoven (MRE)
28 februari 2017Strategisch Plan ErgonSW-raad
28 februari 2017MotieGemeente Hof van Twente
28 februari 2017Informatiebijeenkomst ontwerp-begrotingen 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en GGD Brabant-Zuidoost
28 februari 2017Arseen in de luchtB. Boonstra
28 februari 2017Overeenkomst VNG en Verbond van VerzekeraarsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 februari 2017Ontwerpbegroting 2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
28 februari 2017Modelverordeningen ParticipatiewetVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 februari 2017Bestemmingsplan Buitengebied en actualisatie PachtbeleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 februari 2017informatieveiligheid en privacyVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017Stimulering cultuur en sportVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017Invulling vacatures Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 februari 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
21 februari 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
21 februari 2017VervoersaanbestedingenFNV Groningen
14 februari 2017NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
14 februari 2017Geb3eidsvisie 't HazzoMevrouw W. Haberthur-Mulders
14 februari 2017Gemeenschappelijke regelingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 februari 2017Illigaal zwaar vuurwerkGemeente Oostzaan
14 februari 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
14 februari 2017Nieuwe opdracht werkplaats WonenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
14 februari 2017Jaarverslag 2016 en onderzoeksprogramma 2017-2018Rekenkamercommissie
14 februari 2017Armoedebestrijding kinderenSociale Alliantie
14 februari 2017Passend onderwijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 februari 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
14 februari 2017Functieprofielen griffieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 februari 2017Gebiedsvisie 't HazzoDe heer en mevrouw Van den Broek
7 februari 2017Handhaving Uitvoeringsprogramma 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 februari 2017Dementie in theaterOud worden met zorg
7 februari 2017Algemeen Bestuur 15 februari 2017Metropoolregio Eindhoven (MRE)
7 februari 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
7 februari 2017NieuwsbriefBrabantse Onwikkelings Maatschappij
7 februari 2017Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
7 februari 2017Motie accountantsverklaring bij jaarrekeningGemeente Tiel
31 januari 2017Model verordening voorzieningen huisvesting onderwijsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 januari 2017Strategisch plan GRWRESW-raad Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) Ergon
31 januari 2017Informatiebijeenkomst gebiedsvisie 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 januari 2017ManifestSW ondernemingsraden
24 januari 2017Evaluatie en doorontwikkelingStedelijk Gebied Eindhoven
24 januari 2017Aanpassingen CARUWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
24 januari 2017Motie Provinciale verordening stikstofGemeente Haaren
24 januari 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
17 januari 2017Gebruik en beheer audio- en videonotulenProvincie Noord-Brabant
17 januari 2017NieuwsbriefGoedvoormekaarWaalre
17 januari 2017Cao gemeenten 2017 en verderVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 januari 2017Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2017-2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
17 januari 2017Nieuwe multifunctionele gemeentehuisKBO Aalst
10 januari 2017Cliënten met een Wlz-indicatieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 januari 2017Regionaal Risicoprofiel 2017Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
10 januari 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
10 januari 2017Raadsinformatiebrief verloop jaarwisseling 2016-2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
10 januari 2017Wmo-checklistFNV
10 januari 2017Raadsinformatiebrief informatiebijeenkomst herinrichting Markt Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 januari 2017Motie Controle op controle door accountantsGemeente Zoetermeer
3 januari 2017Kadernota 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3 januari 2017Lokaal belastinggebiedVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 januari 2017Kadernota 2018GGD Brabant-Zuidoost
3 januari 2017Motie RekenkamerfunctieGemeente Rheden
3 januari 2017NieuwjaarswensWaalres Erfgoed
3 januari 2017Systematisch toezicht MonumentenzorgProvincie Noord-Brabant
3 januari 2017Uitnodiging hoorzittingSecretaris van de commissie bezwaarschriften
3 januari 2017NieuwjaarswensBurgerkracht
3 januari 2017Maximaal bijdrage - inkomen ZorgverzekeringswetMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 december 2016KerstwensStichting Duurzame Daden
22 december 2016KerstwensSJSJ
22 december 2016Sociaal domein / decembercirculaire 2016Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 december 2016Opheffing SW-raadSW-raad GRWRE/Ergon
22 december 2016KerstkaartRekenkamercommissie
22 december 2016Sociaal jaarverslag 2011-2015Vereniging Coffeeshop Eindhoven
22 december 2016Samenwerking MedipointZuidZorg
22 december 2016Grenscorridor N69Projectteam N69
22 december 2016Besluitenlijst Algemeen Bestuur 14 december 2016Metropoolregio Eindhoven (MRE)
22 december 2016Accountantscontrole 2016Vereniging Nederlandse Gemeenten
22 december 2016KerstkaartZuidZorg
20 december 2016Rapport Onderzoek borging externe veiligheid in gemeentelijke bestemmingsplannenProvincie Noord-Brabant
20 december 2016Vacatures in commissie Europa & InternationaalVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 december 2016Boomfeestdag 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 december 2016Formulieren benoemingsprocedureVoorzitter centraal stembureau
20 december 2016Uitnodiging informatiebijeenkomst herinrichting Eindhovenseweg / Centrum Den HofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 december 2016KerstgroetGemeente Ishøj
20 december 2016Kadernota 2018Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 december 2016Financiering A+O fonds GemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 december 2016Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2017Provincie Noord-Brabant
20 december 2016Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13 december 2016HoutstookT. Ritskes
13 december 2016Herfstbrief 2016Raadslid.nu
13 december 2016Jaarwisseling 2016-2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
13 december 2016Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
13 december 2016N69/Dommeldal de HogtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 december 2016Ontslag als raadslidMevrouw J. Zevenhek
13 december 2016Raadsinformatiebrief Onderzoek Spreiding en Beschikbaarheid Ambulancezorg Brabant-ZuidoostGGD Brabant-Zuidoost
13 december 2016RaadsinformatiebriefStedelijk Gebied Eindhoven
13 december 2016Interbestuurlijk toezicht omgevingsrechtProvincie Noord-Brabant
13 december 2016Ontwikkelingen Stedelijk GebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 december 2016Decembercirculaire 2016Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13 december 2016Vriendelijkste gemeente verkiezingMKB Nederland
6 december 2016Geïndexeerde bedragen politieke ambtsdragers van gemeentenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
6 december 2016Aanpassing modelverordening WmoVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 december 2016Informatie toezichtsvorm begrotingsjaar 2017Provincie Noord-Brabant
29 november 2016Monitor gemeentelijke watertakenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 november 2016Wijziging Bestuursrapportage 2016Metropoolregio Eindhoven
29 november 2016Aanpassing CAR-UWOVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 november 2016Aanpak personen met een verward gedragVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 november 2016Gratis Verklaring Omtrent Goed gedragGemeente Cranendonck
22 november 2016Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
22 november 2016VNG agenda 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2016Opvolging aanjaagteam Verwarde PersonenSchakelteam Verwarde Personen
22 november 2016Buitengewone Algemene LedenvergaderingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2016Opdrachtbevestiging accountantscontrole 2016Ernst & Young Accountants
22 november 2016Kandidaten VNG bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 november 2016Samenwerking gemeente VeldhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 november 2016Actuele ontwikkelingen Wmo 2015Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 november 2016Overlast houtkachelsDe heer/mevrouw Boonstra
15 november 2016CAR-UWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
15 november 2016Aanpak kosten individuele jeugdhulpLogopedisten Waalre
8 november 2016Regres Wmo - afkoopsom 2016 en deelname overeenkomst 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2016Lokale democratieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2016Buitengewone Algemene LedenvergaderingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2016CrowdfundingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 november 2016Wijziging statuten Huishoudelijk ReglementVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2016Gunning aannemen multifunctioneel gemeentehuisCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 november 2016Locoo-initiatiefLocoo
8 november 2016Samen organiseren collectieve aanpakVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 november 2016Verwachtingen kosten Individuele jeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 november 2016Cao-gemeenten Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 november 2016Bekendmaking kandidatenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 november 2016Energy Efficiency Directive (EED) RichtlijnVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 november 2016Toezicht huisvestiging vergunninghoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 oktober 2016Zienswijze onderzoeksvraagstelling evaluatie Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 oktober 2016Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaar 2016Ernst & Young accountants
25 oktober 2016Cliëntenparticipatie in het Regionaal werkbedrijfInitiatiefgroep Regionale Cliëntenparticipatie in het Regionaal Werkbedrijf
18 oktober 2016Weerbare overheid in relatie tot (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in het buitengebiedProvincie Noord-Brabant
18 oktober 2016Reductie CO2 uitstoot verbranden houtDe heer/mevrouw Hoek
18 oktober 2016HoutrookDe heer/mevrouw Hoek
18 oktober 2016Overdracht cliëntgegevens van Wlz-indiceerbaren aan gemeenten en zorgverzekeraarsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 oktober 2016Landelijk Rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2015Inspectie van het Onderwijs
11 oktober 2016Algemeen BestuurErgon
11 oktober 2016Onderbesteding Wmo budget en mogelijke oplossingenAlzheimer Nederland
11 oktober 2016Omgevingsvergunning Mosbroekseweg 4College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 oktober 2016Informatie over rook en WOB-verzoek m.b.t. aantal jaarlijkse meldingen over verbranden afval, op welke wijze vindt controle plaats T. Ritskes
4 oktober 2016Reactie Rijksbegroting Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 oktober 2016Overheveling huishoudelijke hulpVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 oktober 2016WOZ-waarde woningen openbaar makenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 september 2016Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten van de vier regionale GR-enCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 september 2016Septembercirculaire gemeentefonds 2016Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
27 september 2016Ongebruikte bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied EindhovenMilieudefensie Eindhoven
27 september 2016Advies begroting Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven SW-raad Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE/Ergon)
27 september 2016Modelverordening ex artikel 212 GemeentewetVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 september 2016Gedogen voor de kweek van de uitsluitend Medicinale CannabisMedewiet Midden Nederland
27 september 2016HoutrookDe heer Boonstra
27 september 2016Verspilling overheidsgeldenGemeente Fryske Marren
20 september 2016AsielinstroomCommissaris van de Koning
20 september 2016Stand van zaken multifunctioneel gemeentehuisCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 september 2016Annulering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
20 september 2016Modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 september 2016Chroom6 in tuinhoutDe heer B. Hoek
20 september 2016Eindrapport En nu de transformatie centraal!Rekenkamercommissie
20 september 2016Transitie van Afval naar grondstofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 september 2016Coming-OutdagMister Gay Netherlands
13 september 2016Vacatures VNG-bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 september 2016Vaststelling Provinciale subsidie transformatiefonds jeugdzorg 2013-2014Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)
6 september 2016Cliëntenervaringsonderzoek JeugdI&O Research
6 september 2016Cliëntenervaringsonderzoek WmoI&O Research
30 augustus 2016Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
30 augustus 2016Woningwet 2015Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 augustus 2016Stoken geïmpregneerd houtWerkgroep Houtrookoverlast