Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken
DatumTitelAfzender
24 november 2020Uitvoering speelruimtebeleid 2020-2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 november 2020Motie 5GGemeente Bergen
24 november 2020HerfstbriefVereniging voor Raadsleden
24 november 2020Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
24 november 2020Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 november 2020OntslagWethouders
24 november 2020Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief in de WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 november 2020Overlast en gezondheidsrisico's door houtkachelsInwoner Nederland
17 november 2020Beëindiging werkzaamheden werkgeverscommissie en voorzitterspoolDe heer G.J.J. Lammers
17 november 2020Rapport ‘Overlast door mestfabrieken: ervaringen van omwonenden’Brabantse Milieufederatie (BMF)
17 november 2020NieuwsbriefGrenscorridor N69
17 november 2020Open brief aan wethouders Kunst en CultuurBeroeps Organisatie Kunstenaars (BOK)
17 november 2020Artikel over de Natuurwerkgroep Waalre in het Najaars magazine van Brabants LandschapIVN Natuurwerkgroep Waalre
17 november 2020Klinkerbrief nooit ontvangenInwoner Waalre
17 november 2020Concept-werkprogramma 2021Metropoolregio Eindhoven
17 november 2020Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
17 november 2020Onderzoek Waar staat je gemeenteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 november 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
17 november 2020Mogelijkheid aanvragen budget voor opstellen Kerkenvisie tot februari 2021Erfgoedvereniging Heemschut
17 november 2020Bestrating keuze TraverseInwoners Waalre
10 november 2020Ontwikkelingen onderwijshuisvesting en wijziging VNG Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 november 2020Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 november 2020Motie huishoudelijke ondersteuning Gemeente Montferland
10 november 2020Nieuwsbrief Gezondheid in BeeldGGD Brabant-Zuidoost
10 november 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
10 november 2020Advies Goede ondersteuning, sterke democratie Raad voor het openbaar bestuur (ROB)
10 november 2020Opvolging survey transitievisie warmte en biomassa-installatiesMilieudefensie
10 november 2020Persbericht Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
3 november 2020Petitie ondersteuning Schout PlantenInwoner Waalre
3 november 2020Vervolg overlast Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) burgemeester Mollaan / Ericalaan / Leeuwenbeklaan Inwoners Waalre
3 november 2020Corona ledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 november 2020NieuwsbriefSeniorenraad Waalre
3 november 2020NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
3 november 2020Dorpshart AalstInwoner Waalre
3 november 2020Voortgang ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorgVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 november 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
3 november 2020Onveilige situatie Voldijn rondom Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Inwoner Waalre
27 oktober 2020Jaarverslag 2019Kringloop de Kempen
27 oktober 2020Geniaal plan hemelwater Inwoner Waalre
27 oktober 2020Uitstel Buitengewone Algemene Ledenvergadering en wel doorgaan VNG Bestuurdersdag 27 november 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 oktober 2020VoortgangsrapportageRaden in verzet
27 oktober 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Locatie Ligtvoet AalstARAG Rechtsbijstand
27 oktober 2020Startnotitie kunst en cultuurCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 oktober 2020Corona-maatwerk begroting 2021Provincie Noord-Brabant
27 oktober 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 oktober 2020Fietsuitvoeringsplan 2020-2030College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 oktober 2020Motie ondersteuning maatschappelijk middenveldCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 oktober 2020Wijziging model-APVVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 oktober 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
20 oktober 2020BestuurscrisisInwoner Waalre
20 oktober 2020NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
20 oktober 2020Orange the World campagneUN Women Nederland, Unie van de Soroptimistclubs in Nederland en Zonta Nederland
20 oktober 2020Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 oktober 2020Nieuwsbrief Regionaal Meetnet Lucht & GeluidOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
20 oktober 2020Onderzoek huisvesting basisscholen VoldijnCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 oktober 2020Pilot standaard huurwoningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 oktober 2020BestuurscrisisBurgemeester Boelhouwer
13 oktober 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
13 oktober 2020NieuwsberichtOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
13 oktober 2020Model Verordening beslistermijn schuldhulpverlening (nieuw)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 oktober 2020Locaties mestfabriekenBrabants Burgerplatform
13 oktober 2020Raadsinformatiebrief Regionale Energiestrategie (RES)Metropoolregio Eindhoven
13 oktober 2020Besluiten Algemeen Bestuur 30 september 2020Metropoolregio Eindhoven
13 oktober 2020Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 oktober 2020NieuwsflitsSamenwerking Omgevingswet in Zuidoost-Brabant
13 oktober 2020Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne CoronaMelderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 oktober 2020Artikel Eindhovens Dagblad over MestbewerkingslocatiesMetropoolregio Eindhoven
13 oktober 2020Nieuwsbulletin en Docu-alertsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 oktober 2020Integrale Planning projecten Openbare RuimteCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2020Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2020Uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale preventieakkoordenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 oktober 2020NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 oktober 2020Stand van zaken campagne 500 kinderenStichting Vluchteling, Defence for Children en Vluchtelingenwerk Nederland
2 oktober 2020Inwonerspeiling CoronaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2020Woningbouwimpuls Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 september 2020VNG-reactie op de Rijksbegroting 2021Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 september 2020Nieuwsbulletin en docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
29 september 2020Investeringen infra gemeentenBouwend Nederland
29 september 2020Bestrating TraverseInwoner Waalre
29 september 2020Tussentijds verslag Covid-19Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)
29 september 2020Wetgeving Huisvestingswet vergunninghoudersGemeente Lelystad
29 september 2020JeugdzorgStichting Echt Scheiden Zonder Schade
29 september 2020Archivering tekstberichtenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 september 2020Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie (nieuw)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 september 2020Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)College van burgemeester en wethouders van Waalre
29 september 2020VoortgangsnotitieRaden in Verzet
24 september 2020Tweede pakket en totaaloverzicht moties Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 september 2020Brandveiligheid gevelsMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22 september 2020Monitor Sociaal Domein 2e kwartaal 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 september 2020Fietsstraat Oude KerkstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 september 2020Eerste pakket moties Algemene Ledenvergadering 25 september 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 september 2020Participatieproces Windpark SpuiDorpsvereniging Filopopers
22 september 20201e bestuursrapportage 2020 Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant (VRBZO)College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 september 2020Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
22 september 2020Woningnood en de mogelijkheden voor startersBouw Kollektief
22 september 2020Motie tijdelijke ruimte voor gemeentenGemeente Krimpenerwaard
15 september 2020NieuwsberichtenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 september 2020PersberichtBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
15 september 2020Verzoek om evaluatie brand Buijtenste meerken 2 en 4 Inwoners Waalre
15 september 2020Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennotaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 september 2020Motie ‘Voorstel herijking gemeentefonds onverantwoord, bijsturen is noodzaak’ Gemeente Beesel
15 september 2020Overlast JOP Burgemeester Mollaan, Ericalaan en LeeuwenbeklaanInwoners Waalre
15 september 2020Bijdrage Helder Helmond op toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)Gemeente Helmond
15 september 2020Verkeersborden fietsbeleidsplanInwoner Waalre
15 september 2020Jaarverslag Stedelijk Gebied Eindhoven 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
8 september 2020Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
8 september 2020Traverse door WaalreInwoner Waalre
8 september 2020Structureel geld vanuit het RijkRaden in verzet
8 september 2020NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
8 september 2020Openstelling vacatures VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 september 2020Besluit benoeming waarnemend burgemeesterCommissaris van de Koning
8 september 2020Brainport Nationale ActieagendaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 september 2020Compensatie van gemeenten in het kader van coronaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 september 2020Ontwerp bestemmingsplan locatie Ligtvoet AalstCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 september 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
1 september 2020Toezeggingen herontwikkeling 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 september 2020Besluiten vergadering Algemeen Bestuur 1 juli 2020Metropoolregio Eindhoven
1 september 2020Participatieoproep gemeentenVereniging Eigen Huis
1 september 2020Norm voor Opdrachtgeverschap: regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvangVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 september 2020Reactie op concept-Regionale Energiestrategie (RES)Werkgroep Regionaal overleg LEC’s
1 september 2020Buitengewone Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 september 2020Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
25 augustus 2020Nieuwsbrief en Docu-alertPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
25 augustus 2020Jaarverslag 2019 en Voortgangsrapportage Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 augustus 2020Motie bijstandsnormGemeente De Fryske Marren
25 augustus 2020Petitie burgemeesterPetitiegroep Aalst-Waalre
25 augustus 2020Opbrengst denkfase omgevingsvisie WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 augustus 2020NieuwsbriefWoonstichting thuis
25 augustus 2020Reactie op woonrapport Metropoolregio EindhovenStichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
18 augustus 2020Herplanten bomen BlokvenlaanInwoners Waalre
18 augustus 2020Motie bekostiging onderwijshuisvestingGemeente Noordoostpolder
18 augustus 2020NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 augustus 2020BestuurscrisisInwoners Waalre
18 augustus 2020Reactie op concept Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio EindhovenGemeente Reusel- De Mierden
18 augustus 2020Bezuinig niet op groenBranchevereniging VHG
18 augustus 2020BestuurscrisisInwoner Waalre
4 augustus 2020Functioneren wijkteamsEcht Scheiden Zonder Schade
4 augustus 2020Update opvang en bescherming alleenstaande vluchtelingkinderen vanuit GriekenlandVluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling
4 augustus 2020Motie herverdeling gemeentefondsGemeente Almelo
4 augustus 2020Motie financiën vanuit het RijkGemeente Loon op Zand
4 augustus 2020Publicatie kamerbrief en bijlagen Eindhoven AirportWethouders Van Schuppen en Beex
28 juli 2020Update coronacrisis nummer 17Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juli 2020Onderzoeksplan 'Meldingen openbare ruimte' Rekenkamercommissie
28 juli 2020Stand van zaken PGB 2.0 systeemVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juli 2020Reactie op Concept-Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio Eindhoven Brief Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten
28 juli 2020Vooraankondiging digitale Algemene LedenvergaderingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 juli 2020Bezwaar ombouw WollenbergstraatInwoner Waalre
28 juli 2020Motie verhuurdersheffing sociale huurwoningenGemeente Papendrecht
21 juli 2020Oproep middelen vrij te maken voor financiële hulpverlening Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK)
21 juli 2020Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek BrainportregioStedelijk Gebied Eindhoven
21 juli 2020Motie verhogen minimumloon naar 14 euroGemeente Brunssum
21 juli 2020Verbeteragenda hulpmiddelen; aanbieding en toelichting op landelijk normenkader en actieplan Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juli 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
21 juli 2020Nieuwsbrief regionale herstelaanpakMetropoolregio Eindhoven
21 juli 2020Wijziging Model-APV zomer 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 juli 2020Vastgestelde begroting 2021GGD Zuidoost-Brabant
21 juli 2020Convenant Bondgenootschap tegen ondermijning in Brabant-ZeelandCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 juli 2020Rapport Andersson Elffers Felix (AEF) onderzoek financiële consequenties corona voor gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juli 2020Motie herverdeling gemeentefonds: Jackpot of lid op de neus?Gemeente Almelo
14 juli 2020NeuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 juli 2020Dag van Zorg en VeiligheidStichting Echt Scheiden Zonder Schade
14 juli 2020Motie meer waardering zorgverlenersGemeente Almelo
14 juli 2020Stand van zaken Omgevingswet juli 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juli 2020Zomerbrief 2020Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
14 juli 2020Zorgen uitrol 5GGemeente Steenbergen
14 juli 2020Coronacrisis nummer 16Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juli 2020NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
14 juli 2020Verlenging termijn indienen zienswijze toekomst RHCeRegionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
14 juli 2020Wet voor het voorkomen van uitval bij overstap naar het MBOVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juli 2020Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 juli 2020Motie vluchtelingenopvang kinderen GriekenlandGemeente Loon op Zand
14 juli 2020Magazine Toekomstland!Stadswerk
14 juli 2020NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur
7 juli 2020Aanbieding vastgestelde jaarstukken 2019Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
7 juli 2020Aanbieding vastgestelde begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
7 juli 2020Corona enquête achterbanPer Saldo
7 juli 2020Combinatie werkzaamheden glasvezel/gas/waterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 juli 2020Motie behoud rekenkamer(functies)Gemeente Noordoostpolder
7 juli 2020Coronacrisis nummer 15Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 juli 2020Voorbeeldmotie hulp ouders en kinderen toeslagenaffaireFrisse Start
7 juli 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
7 juli 2020WoningbouwimpulsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 juli 2020Toolkit woonopgave seniorenANBO
7 juli 2020Business Case PlusTeamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 juli 2020NieuwsbulletinsPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
7 juli 2020Aanbieding voortgangsrapportage Brainport nationale ActieagendaMetropoolregio Eindhoven
7 juli 2020Actieplan toegankelijk stemmenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 juli 2020Water- en rioleringsoverlast Heuvelstraat 17Inwoner Waalre
7 juli 2020Motie stabieler gemeentefondsGemeente Sint Michelsgestel
30 juni 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed AchtervoordeIVN Valkenswaard-Waalre
30 juni 2020Stand van zaken nieuwe wet inburgeringVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juni 2020Toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
30 juni 2020Toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)Metropoolregio Eindhoven
30 juni 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed AchtervoordeProvincie Noord-Brabant
30 juni 2020Coronacrisis nummer 14Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juni 2020Uitgestelde ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)College van burgemeester en wethouders van Waalre
30 juni 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed AchtervoordeInwoner Waalre
30 juni 2020Financiële updateCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 juni 2020WateroverlastInwoners Waalre
30 juni 2020Stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefondsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juni 2020Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging in verband met uitstel Algemene Ledenvergadering VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juni 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
30 juni 2020Persbericht Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
30 juni 2020Update campagne 500 kinderen GriekenlandStichting Vluchteling
30 juni 2020Motie 'Onhoudbaar'Gemeente Renkum
30 juni 2020Motie Algemene Ledenvergadering VNG betreffende financiën invoering OmgevingswetGemeente Noordoostpolder
30 juni 2020Verzoek tot uitstel Algemene Ledenvergadering VBGVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
30 juni 2020Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed vastgesteldVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juni 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
23 juni 2020Jaaroverzicht 2019 Ergon
23 juni 2020Vreedzaam protest tegen coronawet - bloementje bij gemeentehuisInwoner Waalre
23 juni 2020Reactie op rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 juni 2020Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Tuinen OliemolenInwoner Riethoven
23 juni 2020Update Corona in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 juni 2020Resultaten Panelonderzoek 'Impact Coronavirus in Zuidoost-Brabant'College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 juni 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
23 juni 2020NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
23 juni 2020Meerjarige Transitiestrategie Common GroundVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juni 2020Gezamenlijke vragenlijst VNG en vakbonden Cao Gemeenten Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
23 juni 2020Motie behoud lokale rekenkamerfunctieGemeente Edam-Volendam
23 juni 2020Update coronacrisis nummer 13Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juni 2020Maak iedere (fiets)toerist blij met meer toiletten erbij Toiletalliantie
16 juni 2020Definitieve voorstellen ledenraadpleging in verband met uitgestelde Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juni 2020Rapport ‘Hindernisbaan zonder finish’ Nationale Ombudsman
16 juni 2020Asfaltering Molenstraat College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 juni 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 juni 2020Uitvoeringslasten KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juni 2020Petitie stofoverlast HutdijkInwoner Waalre
16 juni 2020Situatie Het KloosterHarmonie Juliana
16 juni 2020Regionaal jaarverslag leerplicht/RMC 2018-2019 College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 juni 2020NieuwsbriefWaalre-Noord
16 juni 2020Vergaderschema 2021Metropoolregio Eindhoven
16 juni 2020Wat kunnen we doen om de inkomenspositie van studenten met een functiebeperking in uw gemeente te verbeteren?Expertise Centrum Inclusief Onderwijs (ECIO)
16 juni 2020Agenda en stukken vergadering Algemeen Bestuur 1 juli 2020Metropoolregio Eindhoven
16 juni 2020Opbrengst droomfase omgevingsvisie Waalre College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 juni 2020NieuwsbriefGGD Zuidoost-Brabant
16 juni 2020Motie afschaffen verhuurdersheffingGemeente Kerkrade
16 juni 2020Regionale Inkoopsamenwerking ‘Een 10 voor de jeugd’ College van burgemeester en wethouders van Waalre
16 juni 2020Verbinden met schuldenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juni 2020NieuwsbriefBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
9 juni 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
9 juni 2020Handvatten voor de uitvoering van de ArchiefwetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juni 2020Voortgangsrapportage Programma Implementatie Omgevingswet Best-Veldhoven-Waalre College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juni 2020Motie afschaffen verhuurdersheffingGemeente Brunssum
9 juni 2020Vaststelling voorlopig ontwerp Traverse zuid College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juni 2020Zienswijzen en amendementen begrotingen 2021 Metropoolregio Eindhoven, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en GGD Zuidoost-Brabant Gemeente Cranendonck
9 juni 2020 500 kinderen – lancering petitie en stilteprotesten in 25 gemeenten voor opvang alleenstaande vluchtelingkinderen Stichting Vluchtelingenwerk Nederland
9 juni 2020Rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juni 2020Meicirculaire Gemeentefonds
9 juni 2020Coronacrisis update nummer 11Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juni 2020Motie behoud autonomie lokale rekenkamer Gemeente Brunssum
9 juni 2020Verlenging activiteiten Visitatiecommissie Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 juni 2020Ontwikkelingen Dommeldal de HogtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 juni 2020Afschrift brief aan Tweede Kamer over uitrol 5GGemeente Roosendaal
2 juni 2020100 Nederlandse gemeenten steunen oproep om 500 vluchtelingkinderen op te vangen in Nederland Stichting Vluchteling
2 juni 2020Stand van zaken Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 juni 2020Coronacrisis update 10Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 juni 2020NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 juni 2020Waalres Sport- en BeweegakkoordCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 juni 2020NieuwsbrievemBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
2 juni 2020NieuwsbriefRegionaal Meetnet Zuidoost_Brabant Lucht & Geluid
2 juni 202075 jaar Verenigde NatiesNederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties
2 juni 2020Concept Regionale Energiestrategie Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 juni 2020Jaarverslag 2019 Commissie Noord-Brabant Erfgoedvereniging Heemschut
2 juni 2020Ruimte voor betere huisvesting arbeidsmigranten Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA)
2 juni 2020Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwenUN Women Nederland
26 mei 2020Monitor Sociaal Domein 1e kwartaal 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 mei 2020Voorlopig ontwerp sporthal 't Hazzo onderdeel ontmoetingsruimteAalster Senioren Vereniging / KBO
26 mei 2020Voortgang en resultaat samenwerking in de waterketenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 mei 2020Bezwaar tegen uitbreiding functiewijziging Markt 1 / Willibrorduslaan 2Inwoners Waalre
26 mei 2020Coronacrisis update nummer 9Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 mei 2020Maak chippen van katten (landelijk) verplicht!Dierenbescherming
26 mei 2020NieuwsbulletinPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
26 mei 2020Motie Regionale Energiestrategie (RES)Gemeente Peel en Maas
26 mei 2020Ontwikkelstrategie woontorentje Heistraat Noord fase 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
19 mei 2020Bestemmingsplan 't Hazzo en voorlopig ontwerp sporthal en ontmoetingscentrum 't HazzoInwoner Waalre
19 mei 2020Motie ‘stabieler gemeentefonds’ Gemeente Alphen-Chaam
19 mei 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
19 mei 2020LachgasVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 mei 2020NieuwsbulletinStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
19 mei 2020Ledenraadpleging in verband met uitstel Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 mei 2020Opmerkingen streefbeeld landelijk gebied Metropoolregio EindhovenZLTO Grooteheide
19 mei 2020Wet deelgezagStichting Echt Scheiden Zonder Schade
19 mei 2020Infobulletin toekomst Eindhoven AirportStuurgroep Eindhoven Airport
19 mei 2020NieuwsbulletinPlatform VG regio Zuidoost-Brabant
19 mei 2020Voortgang realisatie visie Dorpshart Aalst 2.0.Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre
19 mei 2020Lokaal overleg met ondernemers essentieel bij versoepeling coronamaatregelen voor horeca Koninklijke Horeca Nederland
19 mei 2020Coronacrisis nummer 8Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 mei 2020Ledenraadpleging Cao sociale werkvoorziening (SW)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 mei 2020Standpunt over Heijde ParkInwoners Waalre
12 mei 2020Coronacrisis update nummer 7Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 mei 2020Eenzame ouderen door de coronacrisisStichting Alles voor Mekaar
12 mei 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-brabant
6 mei 2020Interbestuurlijk toezicht: Beleidskader 2020-2023, Uitvoeringsprogramma 2020, Brabant-brede resultaten systematisch toezicht 2019 en Jaarverslag 2019 Provincie Noord-Brabant
6 mei 2020Motie over het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’Gemeente Beesel
6 mei 2020Oprichting Kempen Interventie Team (KIT) College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020NieuwsbriefGrenscorridor N69
6 mei 2020Jaarverslag uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)College van burgemeester en wehouders van Waalre
6 mei 20205G krantInwoner Nederland
6 mei 2020NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
6 mei 2020Ontwerpbestemmingsplan Tuinen Oliemolen College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020Jaarverslag 2019 en onderzoeksplanning 2020 rekenkamercommissie College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134 College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020Ontwerpbestemmingsplan landgoed Achtervoorde College van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020Duurzaam door WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 mei 2020NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
6 mei 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Brababt-Zuidoost
28 april 2020Nationale Boomfeestdag 2020Stichting Nationale Boomfeestdag
28 april 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
28 april 2020Belang van inspraak en tegenmacht in de digitale democratieStichting Lobby Lokaal
28 april 2020Coronacrisis update nummer 6Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG)
28 april 2020Uitbreiding aantal indieners beroep bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten Raad van State
28 april 2020Oproep, laat de jeugd weer buiten kunst maken Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
28 april 2020Rapportage informatieveilgheid EISIA 2019 verantwoordingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 april 2020concept Regionale Energiestrategie (RES): planning consultatie raden Metropoolregio Eindhoven
28 april 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
28 april 2020Reactie op Kadernota Metropoolregio Eindhoven/Brainport Development Gemeente Reusel De Mierden
28 april 2020Eindrapport OmgevingswetRekenkamercommissie
21 april 2020Vraag en ideeën over toekomstig beleid Wereld-aardedag in coronatijdStichting Leven met de Aarde
21 april 2020Coronacrisis update 5Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 april 2020Begrotingscirculaire 2020Provincie Noord-Brabant
21 april 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
21 april 2020NieuwsbriefBeraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)
21 april 2020Concept jaarrekening en jaarverslag 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
21 april 2020Stikstof en stikstofregistratiesysteem (SSRS)College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 april 2020Voorkomen negatieve effecten van de coronacrisisFractie ZW14 - de heer G. Lammers
14 april 2020Eindrapport inhuur van externenRekenkamercommissie
14 april 2020Rookhinder bij de burenInwoner Nederland
14 april 2020Coronacrisis update Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 april 2020Stop alle 5G activiteiten nu het democratisch proces stagneertLet's Talk About Tech
14 april 2020Concept jaarverslag 2019Metropoolregio Eindhoven
14 april 2020Raadsinformatiebrief over de Regionale Energiestrategie (RES)Metropoolregio Eindhoven
14 april 2020Macht, waarschuwing voor alle scheidende oudersStichting Echt Scheiden Zonder Schade
14 april 2020Jaarstukken 2019Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost
7 april 2020 Beroep inwoner Waalre tegen bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenRaad van State
7 april 2020Werkwijze om een suppletie-uitkering voor de opsporing en ruiming van conventionele explosievenGemeente Beesel
7 april 2020Verzoek uitstel Regionale Energiestrategie en Structuurvisie WindenergieFractie Lokaal Belang Barneveld
7 april 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
7 april 2020Dringende oproep om beperkingen rondom vuurwerk in te trekken of uit te stellen in verband met de coronacrisis Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland en Stichting Vuurwerkcheck
7 april 2020Evaluatie Gemeenschappelijke Regeling PlusTeamCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 april 2020Verzoek om aandacht voor bewonersinitiatieven in het algemeen en de positie van dorpshuizen en buurthuizen Vereniging voor Kleine Kernen en LSA bewoners
7 april 2020Update CoronacrisisVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 april 2020Concept programmabegroting 2021 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling en de financiële gevolgen van de Corona crisis GGD Brabant-Zuidoost
7 april 2020500 kinderen uit GriekenlandPolicy & Advocacy
7 april 2020Ontwerpbegroting 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
7 april 2020Jaarstukken 2019GGD Brabant-Zuidoost
31 maart 2020Update CoronavirusVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 maart 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
31 maart 2020EikenprocessierupsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 maart 2020Persbericht nieuwe projecten maart 2020 en voortgangsrapportage Regio Deal Brainport Development N.V.
31 maart 2020 Dringende oproep ‘help winkelondernemers overleven’ Koninklijke INretail
31 maart 2020NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
31 maart 2020Verrijkte gebiedsvisie en ruimtelijk programma Brainport CityCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 maart 2020Nieuwsbrief Politiek dierDierenbescherming
31 maart 2020Handreiking 'Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet'Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 maart 2020Ontwerpbestemmingsplan 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
24 maart 2020CoronavirusCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
24 maart 2020Digitale inclusieVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 maart 2020Definitief rapport rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Gezamenlijke rekenkamercommissies
24 maart 2020EnergietransitieInwoner Nederland
24 maart 2020Gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 maart 2020NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
24 maart 2020Biomassa-installaties en de WarmtetrsitievisieMilieudefensie
17 maart 2020Programmabegroting 2021 en voorstel wijziging gemeenschappelijke regelingGGD Brabant-Zuidoost
17 maart 2020Programmabegroting 2021Metroppolregio Eindhoven
17 maart 2020Voorontwerp bestemmingsplan Tuinen OliemolenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 maart 2020Solide persoonsgebonden budget (pgb)Per Saldo
17 maart 2020Rekenkameronderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Rekenkamercommissie Waalre
17 maart 2020Kort geding tegen de Nederlandse overheid om 5G te stoppen en andere belangwekkende (inter)nationale ontwikkelingen Stop5GNL
10 maart 2020Twin Town Meeting 2020Gemeente Ishøj
10 maart 2020Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatiewet en Monitor Sociaal Domein College van burgemeester en wethouders van Waalre
10 maart 20205G krantInwoner Nederland
10 maart 2020Motie opheffen verhuurdersheffingGemeente Zandvoort
10 maart 2020Gemeente Waadhoeke
10 maart 2020NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
10 maart 2020Verrijking gebiedsvisie en ruimtelijk programma Brainport CityCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 maart 2020Stand van zaken, samenhang en planning duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 maart 20201e Corona besmetting in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 maart 20205GEerlijk over Straling
10 maart 2020Reactie college op initiatiefvoorstel BurgerinitiatiefCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 maart 2020Overzicht reacties diverse inwoners op verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
3 maart 2020Motie stop de begrotingserosie als gevolg van de decentralisatiesGemeente Enschede
3 maart 2020NieuwsbriefGrenscorridor N69
3 maart 2020Motie over financiële bijdrage van het Rijk voor de OmgevingswetGemeente Drechterland
3 maart 2020Vragen en mededelingen over projecten in WaalreInwoner Waalre
3 maart 2020Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 maart 2020Verzoek om aandacht voor een gesignaleerd probleemDiaconaal Noodfonds Waalre
25 februari 2020Vergadering Algemeen Bestuur 18 maart 2020Metropoolregio Eindhoven
25 februari 2020Aankoop Den Hof 108College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 februari 2020Huisvestingsverordening 2020Bestuur van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf
25 februari 2020Voorstel leefbaarheid en recreatie Hutdijk opnemen in kadernota 2021 Inwoner Waalre
25 februari 2020Motie huisvesting hulpbehoevende ouderen Bastion hotelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 februari 2020Implementatie abonnementstarief WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 februari 2020Jaarprogramma 2020 Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 februari 2020SluipverkeerInwoner Waalre
25 februari 2020Ondersteuning lokale preventieakkoordenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 februari 2020Motie onderzoek effecten uitrol 5G netwerkGemeente Hilvarenbeek
25 februari 2020Ontwerpbegroting 2021Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
18 februari 2020Motie behoud atonomie lokale rekenkamer(functie)sGemeente Almelo
18 februari 2020Nieuwsbriefthuis
18 februari 2020Jaarverslag 2019Stedelijk Gebied Eindhoven
18 februari 2020Positieve reactie op Natuurbelevingscentrum BuitenInwoner Waalre
18 februari 20205G uitrolInwoner Nederland
18 februari 2020NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
18 februari 2020Overzicht reacties verkeersmaatregelenDiverse inwoners
11 februari 2020VerkeerDiverse inwoners
11 februari 2020Jaarverslag 2019 en Onderzoeksprogramma 2020Rekenkamercommissie Waalre
11 februari 2020Evaluatie sluipverkeer Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 februari 2020Motie verhuurdersheffingGemeente Steenbergen
11 februari 2020Fasering uitvoering Traverse WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
11 februari 2020Inspreektekst bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten"IVN Valkenswaard-Waalre
11 februari 2020Landingsplaats voor de OmgevingswetLandelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
11 februari 2020Manifest Regionale Energiestrategie (RES)Brabantse Milieufederatie (BMF)
11 februari 2020Overzicht reacties verkeersmaatregelenDiverse inwoners
11 februari 2020Ondersteuning parktijknetwerk gemeenten invasieve exotenVereniging Stadswerk Nederland
11 februari 2020Sluipverkeer WaalreInwoner Waalre
11 februari 2020Scale onderzoek JeugdzorgStichting (H)erken Ouderverstoting
11 februari 2020Ontslag lid RekenkamercommissieLid Rekenkamercommissie Waalre
4 februari 2020Werksessie Kadernota 2021College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 februari 2020Motie afschaffen verhuurdersheffingGemeente Stede Broec
4 februari 2020Overzicht reacties diverse inwoners op de verkeersmaatregelen Waalre-dorpDiverse inwoners
28 januari 2020Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH) 2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 januari 2020Problematiek Wmo-hulpmiddelenNationale Ombudsman
28 januari 2020Onderzoeksplan invoering Omgevingswet en uitnodiging bijeenkomst op 20 februari 2020Rekenkamercommissie Waalre
28 januari 2020Drie partijen overleg Gildebosch-GildewoudCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 januari 2020Motie Financiering Sociaal DomeinGemeente Deurne
28 januari 2020Coalitie Eén tegen eenzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 januari 2020Raadsinformatiebrief Regionale Energiestrategie RES)Metropoolregio Eindhoven
28 januari 2020Motie 'Op naar een vuurwerkvrij Weesp'Gemeente Weesp
28 januari 2020Overzicht reacties diverse inwoners op de verkeersmaatregelen Waalre-dorpDiverse inwoners
28 januari 2020NieuwsbriefGrenscorridor N68
28 januari 2020Verkeersmaatregelen sluipverkeerInwoner Waalre
21 januari 2020Jaaroverzicht 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
21 januari 2020Weren sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
21 januari 2020Gevolgen sluiting rookruimten in horecaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 januari 2020Voedselbos WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 januari 2020Werkprogramma 2020Metropoolregio Eindhoven
14 januari 2020Kaderbrief 2021Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
14 januari 2020Ingebrekestelling Landgoed EeckenrhoodeGroen en Heem Valkenswaard e.o.
7 januari 2020Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)Vereniging van Nederlandse Verenigingen (VNG)
7 januari 2020Motie 'Trap op, trap af'Gemeente Montferland
7 januari 2020Levend Laboratorium 2020Inwoner Barneveld
7 januari 2020Rapport 'Klachten uit zicht, mensen buiten beeld?'Nationale Ombudsman
31 december 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
31 december 2019Besluiten Algemeen Bestuur 18 december 2019 en Kadernota 2021Metropoolregio Eindhoven
31 december 2019Motie kosten jeugdzorgGemeente Dongen
31 december 2019Motie 'Trap op, trap af'Gemeente Almelo
31 december 2019Appel aan Belgische politieke partijen over de Belgische kerncentralesCampagneleider Belgische kerncentrales WISE Nederland
31 december 2019Informatiemap 5G en Gezondheid Let’s Talk About Tech, StopUMTS en Stichting EHS
19 december 2019Processchema OmgevingsvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2019NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
19 december 2019Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2019Stand van zaken college B&WBurgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2019NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
19 december 2019Geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding en toelagen voor politieke ambtsdragers van gemeentenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
19 december 2019Bestemmingsplanprocedure ’t Hazzo en omgeving College van burgemeester en wehouders van Waalre
17 december 2019Verkeersmaatregelen WaalreDiverse inwoners
17 december 2019Rapport ‘Ik ben meer dan mijn problemen Kinderombudsman
17 december 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten Inwoners Waalre
17 december 2019Evaluatie Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019Provincie Noord-Brabant
17 december 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenInwoners Waalre
17 december 2019Wet elektronische publicatiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 december 2019Verzoek bijdrage ter ondersteuning gehandicaptenbeleid in Zuidoost-Brabant Regionaal Overleg Gehandicaptenbeleid (ROG ZOB)
17 december 2019Schaatspret voor basisschoolleerlingenFractievoorzitter D66, de heer F. Schoots
17 december 2019Vastgestelde wijzigingsplan Kantoorpand Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 december 2019Begroting 2020Provincie Noord-Brabant
17 december 2019KerstboodschapOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
17 december 2019Verkeersmaatregelen WaalreInwoner Waalre
17 december 2019Actualisering Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 december 2019KerstkaartZuidZorg
17 december 2019Nieuwe VNG Model ReferendumverordeningVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 december 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum BuitenIVN Valkenswaard Waalre
17 december 2019Onafhankelijke cliëntondersteuning, leveringsproblemen Hulpmiddelencentrum en stand van zaken diverse onderwerpen sociaal domein Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 december 2019Motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebiedGemeente Horst aan de Maas
10 december 2019Monitor Sociaal Domein 3e kwartaal 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
10 december 2019Uitspraak beroep bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouder van Waalre
10 december 2019Ontwikkelscenario perceel De Bleeck 1 in WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
10 december 2019Motie financiering Sociaal DomeinGemeente Valkenswaard
10 december 2019Kadernota 2021Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
10 december 2019Verkeersmaatregelen Waalre-dorpDiverse inwoners
10 december 2019Ontwerpbeleidsplan ex artikel 14 Wet veiligheidsregio's Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)College van burgemeester en wethouder van Waalre
10 december 2019Stand van zaken OmgevingswetVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 december 2019Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG op 29 november 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 december 2019Schetsontwerpen Eindhovenseweg en TraverseBoskamp & Willems advocaten namens Coppelmans
3 december 2019Verkeersmaatregelen WaalreInwoner Waalre
3 december 2019Motie financiële problemen door de RijksoverheidGemeente Bergen op Zoom
3 december 2019Verkeersbesluit WaalreInwoner Waalre
3 december 2019Motie ontwikkeling gemeentefondsGemeente Grave
3 december 2019Motie compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningenGemeente Grave
3 december 2019Gezondheidsrisico's 5GStichting ElektroHyperSensitiviteit
3 december 2019Positieve eerste ervaring na invoering verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
3 december 2019Motie afschaffen huurdersheffingGemeente Leeuwarden
3 december 2019Verkeersmaatregelen WaalreDiverse inwoners
3 december 2019Herinrichting Eindhovenseweg en Den HofInwoners Waalre
3 december 2019Nieuwsbrief Spinning HouweWaalres Erfgoed
3 december 2019Handhaving voor en door gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 november 2019NieuwsbriefG1000
26 november 2019Voortgang aanbesteding TaxbusCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 november 2019Onveilige verkeerssituatie Waalre-dorpInwoners Waalre
26 november 2019Sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
26 november 2019Herfstbrief 2019Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
26 november 2019Mededeling starten procedure bestemmingsplan De KeizerRaad van State
26 november 2019Beklag verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
26 november 2019EenrichtingsverkeerInwoner Waalre
26 november 2019procedure gestart voorlopige voorziening bestemmingsplan De Keizer Raad van State
26 november 2019Moties en preadviezen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 239 november 2019Vereniiging van Nederlandse Gemeenten
26 november 2019Duurzaam door WaalreInwoner Waalre
26 november 2019Waar vindt racisme plaatsInwoner Rotterdam
26 november 2019Motie meer geld voor transformatieGemeente Son en Breugel
26 november 2019Herontwikkeling Molenstraat 9-11College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 november 2019Agenda en stukken Algemeen Bestuur 18 december 2019Metropoolregio Eindhoven
19 november 2019NieuwsbriefWaalre-Noord
19 november 2019MobiliteitVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 november 2019Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraarsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 november 2019Amendement verordening OZB en motie zonnepanelenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 november 2019Gebruik Het KloosterBV83 en PVGE
19 november 2019Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten vacatures VNG bestuur en commissiesVerenigng van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 november 2019Motie 'Trap op, trap afGemeente Duiven
12 november 2019Agressie tegen jeugdzorgmedewerkersParent Elimination
12 november 2019Arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt: Geactualiseerd gemeentelijk standpuntVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 november 2019Motie gemeentefondsGemeente Westerkwartier
12 november 2019NieuwsbriefGGD Babant-Zuidoost
5 november 2019Principes voor de digitale samenleving Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 november 2019Onderzoeksopdracht aan het OogstfondsVereniging Stadswerk Nederland
5 november 2019Verkenning verbreding en beheer Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en Transitiestrategie Common Ground Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties in oprichting (WSGO)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Voorstel technische aanpassing statuten VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Uitvoering moties aangenomen in Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019 uitgezonderd de twee moties inzake het Klimaatakkoord Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Motie 'Trap op, trap af'Gemeente Rheden
5 november 2019Klimaatakkoord en Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNGFractievoorzitter DURF gemeente Katwijk
5 november 20195G netwerkMaastricht stralingsinfo en Straal-zelf groep Leeuwarden
5 november 2019Ruimte in regelsL. van der Kallen
5 november 2019Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 29 november 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Wijziging Vuurwerkbesluit en voorbeeldbepaling gemeentelijke vuurwerkverbodVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Instemming Klimaatakkoord en motiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019één nieuwe boom per inwoner van het Metropoolregio Eindhoven (MRE)-gebiedMilieudefensie Eindhoven
5 november 2019Jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Aanpassing subsidieregeling afkoppelenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 november 2019Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019OuderverstotingParent Elimination
5 november 2019Aansluiten bij Werkgeversvereniging Gemeentelijke Gemeenschappelijke RegelingenGGD Brabant-Zuidoost
5 november 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 november 2019Aanpak stikstofproblematiekNederlandse Verenging van Gemeenten (VNG)
28 oktober 2019Bekendmaking kandidaten voor VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 oktober 2019Handout over Brabants veehouderijbeleid 2022Waalrese boeren
28 oktober 2019Begroting 2020Inwoner Waalre
28 oktober 2019Stand van zaken herontwikkeling 't LaarCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 oktober 2019Behandeling landgoed GildeboschCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 oktober 2019Voortvarend oppakken vergunningverlening bouw- en infrastructuurprojectenBouw- en infra organisaties
22 oktober 2019Landgoed GildeboschNatuurmonumenten
22 oktober 2019Landgoed GildeboschAchterbeek BV
22 oktober 2019Proces alternatief voetbalkooi en JOP Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 oktober 2019FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
22 oktober 2019Motie stop toenemende controledriftGemeente Renkum
15 oktober 2019Noodoproep aan raadsledenStichting Echt Scheiden Zonder Schade
15 oktober 2019Ontwikkeling Brabantiaterrein Fase 3IVN-Valkenswaard-Waalre
15 oktober 2019BereikbaarheidsagendaCollege van bugemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019Besluitvorming ombouw 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019Handleiding uniformering objectafbakeing gemeentelijke belastingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 oktober 2019Voortgang landgoed AchtervoordeCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
15 oktober 2019Stand van zaken zonnepark voormalig honkbalveld sportpark WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019Zwarte Piet in de gemeenteSint & Pietengilde
8 oktober 2019Lidmaatschap Werkgeversvereniging voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke RegelingenOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
8 oktober 20195G netwerkInwoner Nederland
8 oktober 2019Stand van zaken herziening gemeentefondsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 oktober 2019Motie ontwikkelingen gemeentefondsGemeente Wormerland
8 oktober 2019Motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebiedGemeente Bergen op Zoom
8 oktober 2019NieuwsbriefPlatform VG regio Zuidoost-Brabant
8 oktober 2019Pilot Wijk-GGDCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019Motie ontwikkelingen gemeentefondsGemeente Asten
8 oktober 2019Manifest Iedereen doet meeCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
8 oktober 2019Afschrift brief aan Tweede Kamer over problematiek medicinale cannabis Gemeente Zwartwaterland
8 oktober 2019Afschrift uitspraak beroep bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
8 oktober 2019Afschrift uitspraak beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
8 oktober 2019Wijziging in verstrekking hulpmiddelenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 oktober 2019Provinciale HerdenkingStichting Herdenking Brabants Gesneuvelden
8 oktober 2019NieuwsbriefDierenbescherming
8 oktober 2019Lidmaatschap Werkgeversvereniging voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke RegelingenMetropoolregio Eindhoven
8 oktober 2019Principeverzoek Gildewoud versus ontwikkeling landgoed GildeboschCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 oktober 2019VNG-reactie op Rijksbegroting 2020Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 oktober 2019NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
1 oktober 2019FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopregelingLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 oktober 2019Voortgang implementatie nieuw PGB-systeemVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 oktober 2019Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomstenMinisterie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1 oktober 2019Onderzoeksplan regionaal onderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Rekenkamercommissie
1 oktober 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 september 2019PensioenzorgenDe heer Elfers, raadslid CDA Zwolle
24 september 2019Verzoek om niet akkoord te gaan met de CETA Campagneleider Wij Stoppen CETA bij Milieudefensie
24 september 2019Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
24 september 2019Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het landVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 september 2019Uitlaatgassen Juliana de LannoylaanInwoner Waalre
24 september 2019Zomerbrief 2019Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
24 september 2019Jaarverslag 2018 commissie Noord-BrabantErfgoedvereniging Heemschut
24 september 2019Campagne Orange the World van 25 november en 10 december 2019Orange the World
24 september 2019Septembercirculaire 2019Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
17 september 2019Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 september 2019Uitwerken akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (2): Cao gemeenten vanaf 1 januari 2020 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaardeen (LOGA)
17 september 2019Openstelling vacatures VNG bestuur en -commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 september 20195G netwerkInwoner Prinsenbeek
17 september 2019Uitwerken akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (1): CAR-UWO 2019 en 2020 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 september 2019Uitvoering speelruimtebeleid 2019-2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
17 september 20195G netwerkInwoner Huizen
17 september 2019Cao voor werknemers met een arbeidsbeperkingInwoner Nederland
17 september 2019Gezamenlijk onderzoek rekenkamers naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Gezamenlijke rekenkamer(commissie)s
17 september 2019Cao Ontslagcommissie Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 september 20195G netwerkInwoner Nederland
17 september 2019NieuwsbriefWaalres Erfgoed
17 september 20195G netwerkInwoner Amsterdam
17 september 2019Inkoopsamenwerking JeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 september 2019Werkprogramma 2020 en de bijbehorende begrotingswijzingMetropoolregio Eindhoven
5 september 2019Stichting Waalres MuseumCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 september 2019Uitrol 5G netwerkInwoner Barneveld
3 september 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum BuitenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 september 2019Bezwaar afsluiten Burgemeester UijenstraatInwoner Waalre
3 september 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
3 september 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
3 september 2019Bezorgde burger over volksgezondheid m.b.t. uitrol 5G netwerkInwoner Barneveld
3 september 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 september 2019Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staatMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
3 september 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Wijziging eigen bijdrage persoonsgebonden bijdrage (PGB) Beschermd Wonen (BW) en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Besluitvorming ombouw 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Deelname aanvraag Van Gogh Nationaal ParkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Vooronwerp wijzigingsplan Kantoorpand Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Reactie op brief diverse bewoners GestelsestraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 augustus 2019Aanvulling zienswijze bestemmingsplan 'De Keizer'Inwoners Waalre
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
20 augustus 2019Verhoging toelagen voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 augustus 2019Wijziging model APV zomer 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
20 augustus 2019Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoners Waalre
13 augustus 2019Vastgestelde programmabegroting 2020 met overzicht reacties gemeenten en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant-Zuidoost
13 augustus 2019BegrotingsevenwichtGemeente Renkum
13 augustus 2019Uitrol 5G netwerkInwoner Waalre
13 augustus 2019Motie indexeringGemeente Someren
6 augustus 2019Jaarverslag 2018Ergoedvereniging Heemschut
6 augustus 2019GT PrintVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juli 2019Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juli 2019Geactualiseerd Model inkoop- en aanbestedingsbeleidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 20195GInwoner Waalre
23 juli 2019Stikstof problematiek en inventarisatie voor gemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en begeleiding (BG) Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraarsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Motie over de noodzaak tot aanpassing van de rekenmethode voor het accres van de Algemene BijdrageGemeente Culemborg
16 juli 2019Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW (Sociale Werkvoorziening) 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juli 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'De Keizer'Inwoners Waalre
16 juli 2019NieuwsbriefDuizend Duurzame Daden
16 juli 2019Berichtgeving Regiodeal en toelichting financieringsregeling voorzieningenMetropoolregio Eindhoven
16 juli 2019Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeentenProvincie Noord-Brabant
16 juli 2019Ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan College voor Arbeidszaken (CvA)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juli 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'De Keizer'Inwoner Waalre
16 juli 2019Motie Als we verder de trap af moeten, komen we onder waterGemeente Heemstede
16 juli 2019Motie toename discriminatieGemeente Oostzaan
9 juli 2019Parkeer-HubCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juli 2019Vastgestelde jaarstukken 2018Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
9 juli 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
9 juli 2019Petitie geen mega-parking van ASML in het DommellandschapMilieudefensie
9 juli 2019NieuwsbriefWaalre Noord
9 juli 2019Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Regio DealMetropoolregio Eindhoven
9 juli 2019Vastgestelde begroting 2020Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
9 juli 2019Afdoening bestemmingsplan de BoslaantjesInwoner Waalre
9 juli 2019Voortgang proces nieuwe Jongeren OntmoetingsplekkenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juli 2019Jaaroverzicht 2018Ergon en Participatiebedrijf
9 juli 2019Vastgestelde begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
9 juli 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
9 juli 2019Ledenraadpleging principeakkoord Cao gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juli 2019Verslag aanbieding ASML -parking petitie aan college van burgemeester en wethouders van WaalreMilieudefensie
9 juli 2019Verenigingsstrategie Gemeenten 2024Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juli 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum BuitenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 juli 2019Aangepaste modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)omgevingsrecht Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 juli 2019Nadere uitwerkingAkkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneelLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
2 juli 2019Vergaderschema 2020Metropoolregio Eindhoven
2 juli 2019Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
25 juni 2019Beleidsplan Leefomgeving 2019-2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 juni 2019Uitvoeringsprogramma Vergunniingen, Toezicht en Handhaving (VTH)College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 juni 2019Jaarverantwoording 2018Politie
25 juni 2019NieuwsbriefGrenscorridor N69
25 juni 2019NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
18 juni 2019NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
18 juni 2019Informatie m.b.t. implementatie aboonementstarief (Wmo)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 juni 2019Wijziging Model Algemene Subsidieverordening 2013Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 juni 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De KeizerInwoner Waalre mede namens bewoners Gestelsestraat
18 juni 2019Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstandLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
18 juni 2019Vergadering Algemeen Bestuur 26 juni 2019Metropoolregio Eindhoven
18 juni 2019Gevolgen verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 juni 2019Herinrichting pas na aanleg N69 in Waalre-dorpInwoner Waalre
11 juni 2019Afschrift brief aan VNG m.b.t. systeemfouten bij jeugdorganisaties en rechtelijke macht Dutch Chlid Center
11 juni 2019Zitting beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 juni 2019Zitting bestemminsplan MosbroeksewegRaad van State
11 juni 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
11 juni 2019Beroep bestemmingsplan Buitengebied m.b.t. MosbroeksewegRaad van State
11 juni 2019Verkeersremmende maatregelenInwoner Waalre
11 juni 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 juni 2019Jaarverslag 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 juni 2019Vragenlijst toilettenbeleid gemeentenContinentie Stichting NL
11 juni 2019Publicatie veelgestelde vragen meicirculaire 2019Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11 juni 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
4 juni 2019Huurharmonisatie gemeenschapshuizen Het Huis van Waalre en het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juni 2019Bestemmingsplan gezondheidscentrum Waare-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juni 2019Zienswijzen begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Cranendonck
4 juni 2019Verkeersmaatregelen Waalre-dorpOndernemers Winkelcentrum de Bus
4 juni 2019Stemmen Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juni 2019De Markt in ons dorp en Markt 14Monumentencommissie Waalre
4 juni 2019Meicirculaire 2019Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4 juni 2019financiële impact van de invoering van de Omgevingswet en de bijbehorende brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)Gemeente Bergen
4 juni 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 juni 2019Sluipverkeer Ansbalduslaan - BertelindislaanInwoner Waalre
4 juni 2019Verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
4 juni 2019Verkeerssituatie en samenstelling wegdek LoonInwoners Waalre
28 mei 2019Behandeling beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
28 mei 2019Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan 'Boslaantjes Waalre-Noord'IVN Valkenswaard-Waalre
28 mei 2019Informatie over het resultaat van de gesprekken met het kabinet over de tekorten in het sociaal domeinVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 mei 2019Onderzoekrapport inhuur derdenRekenkamercommissie Waalre
28 mei 2019Hoorzitting bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
28 mei 2019Motie schaarse vergunningenGemeente Bunschoten
28 mei 2019Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 mei 2019Verzoek om toestemming voor splitsing percelen Akkerstraat 12 en 14Inwoner Waalre
28 mei 2019Moties Algemene Ledenvergadering en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 mei 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
28 mei 2019Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG)
21 mei 2019Verkeersmaatregelen AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeer in AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeersmaatregelen AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Voortgang samenwerken aan waterVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 mei 2019Motie onderzoek laagfrequent geluid windturbinesGemeente Hoeksche Waard
21 mei 2019Bezwaar tegen plannen fietssluis en diagonale afsluitingInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeerscirculatie in onze wijkInwoners Waalre
21 mei 2019Verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoners Waalre
21 mei 2019Verkeersbelemmerende maatregelen AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 mei 2019Rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteitStichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK)
21 mei 2019Interview René Meuwissen, bestuurder Jeugdbescherming Brabant, in BN de stemStichting (H)erken Ouderverstoting
21 mei 2019Tekort jeugdhulp 2018 en 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
21 mei 2019Verkeerssituatie AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Terugtrekken initiatief OnsGildebosInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
21 mei 2019Lokaal GezondheidsbeleidSeniorenraad Waalre
21 mei 2019Verkeerscirculatie in onze wijkInwoners Waalre
21 mei 2019Motie gemeente Hoeksche WaardDorpsvereniging Filopopers
21 mei 2019Aanpassen verkeerssituatie kruispunt Ansbalduslaan - BertelindislaanInwoner Waalre
9 mei 2019Gemeenten 2024 (agendapunt 06 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Strategie werklocaties WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Uitvoering moties aangenomen in Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018 (agendapunt 10b Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Stand van zaken Interbestuurlijk Programma (agendapunt 09 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Mandaat landelijke inkoop jeugd en Wmo-zg vanaf 2021 (agendapunt 11 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Motie nuggersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Stand van zaken uitvoering motie stevige structurele afspraken in het sociaal domein II (agendapunt 10a Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Algemene Ledenvergadering voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024 (agendapunt 07 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Klimaatakkoord (agendapunt 12 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeennten (VNG)
9 mei 2019Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Pleidooi voor effectueren pakket maatregelen tegengaan sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
9 mei 2019Gemeentelijke verwerkersovereenkomst verbindend per 1 januari 2020 (agendapunt 08 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Proces nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Wijziging VNG-statuten en huishoudelijk reglement (agendapunt 14 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Contributievoorstel 2020 (agendapunt 05b Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Jaarverslag 2018 (agendapunt 05a Algemene Ledenvergadering)College van burgemeester en wethouders van Waalre
7 mei 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
7 mei 2019LandbouwgiffenBetrokkene
7 mei 2019Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 mei 2019Verloop verkiezingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 mei 2019Vervallen functie Manschap B in vergoedingstabel CAR-UWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 mei 2019Onderzoeksrapport "De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol"Rekenkamercommissie Waalre
7 mei 2019Bekendmaking invulling vacatures bestuur en commisssies (agendapunt 13 Algemene Ledenvergadering)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 april 2019Reactie op berichtgeving in BN de stem op groot financieel tekort bij Jeugdbescherming Brabant Stichting (H)erken Ouderverstoting
30 april 2019Verandering wegenplanInwoner Waalre
30 april 2019Herziening GemeentefondsVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 april 2019Rapport actualisatie Den Hof Aalst (BRO)College van burgemeester en wethouders van Waalre
30 april 2019Jaaroverzicht 2018Stedelijk Gebied Eindhoven
30 april 2019Werkprogramma 2020Metropoolregio Eindhoven
30 april 2019Uitwerking kadernota BurgerparticipatieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 april 2019Begrotingscirculaire 2019Provincie Noord-Brabant
30 april 2019Afschrift open brief aan de heer Dijkstra over onvoldoende oog voor de positieve gevolgen van de groeistop voor Eindhoven Airport Beraad Vlieghinder Moet Minder, Belangenbehartiging Omwonenden Welschap, Bewonersplatform Woensel-Noord, Wlntelre/Dorpen Zuid en Dorpskernen Eersel
30 april 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 april 2019Ontwerp bestemmingsplan Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 april 2019NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
23 april 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
23 april 2019Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018Provincie Noord-Brabant
23 april 2019Motie Samen met waterschap voor energietransitieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 april 2019Inkoopsamenwerking JeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 april 2019Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model instructies voor de griffier en de secretaris 2019 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 april 2019Model Verordening sociaal domein en herziening Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 april 2019Concept Jaarverslag 2018Metropoolregio Eindhoven
16 april 2019In Hongarije voltrekt zicht een milieuramp in de kachel Houtrookoverlast
16 april 2019Baron van WijnbergenplantsoenTRC Advocaten
16 april 2019Aanvullende informatieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
16 april 2019Lokale Inclusie AgendaVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 april 2019Jaarrekening en jaarverslag 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
16 april 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
16 april 2019FLO-overgangsrechtVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 april 2019MKB-vriendelijkste gemeente 2018MKB Nederland
16 april 2019Voorlopige jaarstukken 2018Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
16 april 2019Rapport 'Kansen voor akkervogels in de gemeente EerselVogelwerkgroep De Kempen
16 april 20195G neeInwoner Waalre
9 april 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
9 april 2019Afsluiting stratenInwoner Waalre
9 april 2019Opmerkingen aan raadInwoner Waalre
9 april 2019Sterkteberekening bruggen College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 april 2019Nieuwe directeurVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
9 april 2019NieuwsbriefGrenscorridor N69
9 april 2019Beëindiging coalitieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 april 2019Doorgaand verkeer (neen)Inwoner Waalre
9 april 2019PaasvurenBetrokkene
2 april 2019Besluiten Algemeen Bestuur 27 maart 2019Metropoolregio Eindhoven
2 april 2019Parkeerbehoefte in de regioCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 april 2019Motie vreemd aan de orde van de dag MuziekcentrumGemeente Nuenen
2 april 2019NieuwsbriefWél! Welzijn De Kempen
2 april 20192e begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost
2 april 2019Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 april 2019Eindrapportage Evaluatieonderzoek Veerkrachtig Bestuur in BrabantProvincie Noord-Brabant
2 april 2019Oproep voor actie tegen houtrookBetrokkene
2 april 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 april 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 april 2019Ledenraadpleging over het beleidsplan van het College van ArbeidszakenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 maart 2019NieuwsbriefDuuraam door Waalre
26 maart 2019Voortgang KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 maart 2019NieuwsbriefG1000 University
26 maart 2019NieuwsbriefPolitiek Dier
26 maart 2019Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)Metropoolregio Eindhoven
26 maart 2019Hoorzitting bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
26 maart 2019Jaarrekening 2018GGD Brabant-Zuidoost
26 maart 2019Jaarverslag 2018Jeugdfonds Cultuur Brabant
26 maart 2019Brainport Eindhoven op shirt PSVMetropoolregio Eindhoven
19 maart 2019Reactie op artikel Eindhovens Dagblad over het functioneren van de raadInwoner Waalre
19 maart 2019Ontwerp Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven
19 maart 2019Ontwerp begroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
19 maart 2019Bekendmaking invulling vacatures en openstelling nieuwe vacaturesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 maart 2019Ontwerp Begroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost
19 maart 2019Landgoed AchtervoordeBetrokkene
19 maart 2019Vergadering Algemeen Bestuur 27 maart 2019Metropoolregio Eindhoven
19 maart 2019Intentieovereenkomst gezonde duurzame leefomgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 maart 2019Wijzigingswet open overheid (woo)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 maart 2019NieuwsbriefKlimaatverbond Nederland
12 maart 2019Woondeal regio EindhovenCollege van burgemeester en werhouders van Waalre
12 maart 2019Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurdersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12 maart 2019Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en ledenraadplegingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 maart 2019Geschillenregeling Cao Gemeenten Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
12 maart 2019Totaalrapportage informatiebeveiliging gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) 2017Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 maart 2019Dima/Baron van WijnbergenplantsoenTRC Advocaten
5 maart 2019NieuwsbriefWél!zijn De Kempen
5 maart 2019Verslag Werkgeverscommissie en jaarplan 2019Werkgeverscommissie griffie
5 maart 2019NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
5 maart 2019Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio EindhovenGemeente Asten
5 maart 2019Tankstations en gemeentelijk beleid met betrekking tot energietransitieBillyBird
5 maart 2019Jaarprogramma 2019 Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 maart 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten
5 maart 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
26 februari 2019Begroting 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
26 februari 2019NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur
26 februari 2019Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 februari 2019Jaarverslag Twinning Ishøj 2018 Raadswerkgroep Twinning Ishøj
26 februari 2019Aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit – overgangsrecht ICT Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
26 februari 2019Magazine Sociale Tweedeling in Brabant, derde themaonderzoek Veerkrachtig BestuurProvincie Noord-Brabant
26 februari 2019Standpunt Son en Breugel over de ontwikkeling Eindhoven AirportGemeenteraad Son en Breugel
19 februari 2019Lager financieel voordeel kavelruil Dommeldal de HogtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 februari 2019Schoorsteen- en rookgasafvoerenBetrokkene
19 februari 2019Reactie op voorontwerpbestemmingsplan LigtvoetInwoner gemeente Waalre
19 februari 2019Concept zienswijze Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio EindhovenGemeente Best
19 februari 2019Afschrift brief aan Inspectie Gezondheidszorg en JeugdStichting (H)erken Ouderverstoting
19 februari 2019NieuwsbriefWaalres Erfgoed
12 februari 2019Eindhoven AirportVertegenwoordigers namens de regio in de stuurgroep doorontwikkeling Eindhoven Airport
12 februari 2019Motie kinderpardonGemeente Rheden
12 februari 2019Nieuwsbriefthuis
12 februari 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
12 februari 20192e Bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)Colege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 februari 2019Oudstek: steun- en informatiepunt voor ouderenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 februari 2019Motie kinderpardonGemeente Maastricht
5 februari 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 februari 2019Reactie op conclusie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd m.b.t. zwartboek Jeugdbescherming BrabantStichting (H)erken Ouderverstoting
5 februari 2019Integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 jaarcollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 januari 2019Aangepast vergaderschema 2019Metropoolregio Eindhoven
29 januari 2019Alliantie KinderarmoedeNederlands Centrum Jeugdgezondheid
29 januari 2019Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019Provincie Noord-Brabant
29 januari 2019Voorontwerp bestemmingsplan Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 januari 20195G Space AppealLet's Talk About Tech
29 januari 2019Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken waterVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 januari 2019Actualiteiten hulpmiddelen WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 januari 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
22 januari 2019Modelregelingen rechtspositie college en raadVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 januari 2019Bepalen kiesgerechtigden per waterschapVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 januari 2019NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
22 januari 2019Inspraak woningbouwprojecten omgeving GestelsestraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 januari 2019Bezwaar afsluiting Werenfriedstraat ter hoogte van de jeux de boules baanInwoner gemeente Waalre namens bewoners Kerkstraat
15 januari 2019Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
15 januari 2019Motie kinderpardonGemeente Meierijstad
15 januari 2019Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 januari 2019Routeplanner Right to ChallengeRight to Challenge
15 januari 2019Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 januari 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
15 januari 2019Kadernota 2020Metropoolregio Eindhoven
8 januari 2019Voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 januari 2019Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging OverheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 januari 2019Voortgang KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 januari 2019Kadernota 2020GGD Brabant-Zuidoost
2 januari 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Brabant-Zuidoost
2 januari 2019Aanpassing pensioenen en inhoudingen Algemene pensionwet politieke ambtsdragers (Appa)Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2 januari 2019HoutstookDe heer Dekker
20 december 2018Infographic vaccinatiegraad GGD Brabant-Zuidoost
20 december 2018Beheer sportpark Hoeveland en sportpark De AalsterveldenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 december 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
20 december 2018KerstgroetWij Waalre Dorpsquiz
18 december 2018MezzoNieuwsbrief
18 december 2018Persbericht unieke samenwerking overheden en bedrijfsleven voor betere bereikbaarheid Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
18 december 2018Ontbossing en mensenrechtenMilieudefensie
18 december 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
18 december 2018Oproep aan gemeenteraadsledenStedelijk Gebied Eindhoven
18 december 2018Ophalen afvalInwoner Waalre
18 december 2018NieuwsbriefDuizend Duurzame Daden
18 december 2018Werkprogramma 2019 en Samenwerkingsakkoord 2019-2022Metropoolregio Eindhoven
18 december 2018Rioolvervanging Molenstraat en omgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 december 2018Vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeentenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 december 2018KerstkaartZuidZorg
18 december 2018Voortgang project Waalre Noord, Heistraat Zuid fase 1College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 december 2018Uitvoeringsregeling Wmo, ministeriële regeling voor hulp uit het sociaal netwerk (betaald uit een pgb)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 december 2018Kadernota 2020Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
18 december 2018BelastingverordeningenDaadkracht
18 december 2018Regionaal RisicoprofielVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
11 december 2018Aanpassing concept Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 Projectcoördinator Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
11 december 2018Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 december 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
11 december 2018Decembercirculaire 2018Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11 december 2018Afvalinzameling 2019-2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Armoede en gezondheid bij kinderenGGD Brabant-Zuidoost
11 december 2018Rapportage informatieveiligheid 2017 Eenduidige Normatiek Single Information Single Audit (ENSIA) verantwoording College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 201875 jaar vrijheidVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nationaal Comité 4 en 5 mei
11 december 2018Exploitatie Huis van WaalreBrief college van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Algemeen Bestuur 12 december 2018Metropoolregio Eindhoven
11 december 2018Afscheid fractievertegenwoordigerMevrouw K. Wessel
11 december 2018Aanvulling beroep bestemmingsplan MosbroeksewegRaad van State
11 december 2018Nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragersNederlandse Vereniging voor Raadsleden
11 december 2018circulaire introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4 december 2018Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Kavelruil Dommeldal de HogtInwoners Waalre
4 december 2018BeschermingsbewindvoeringNederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NPBP)
4 december 2018Volksreferendum buiten de Kieswet op 20 maart 2019Stichting Burgercomité Nederland
4 december 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
4 december 2018Moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Kadernota 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
4 december 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Jeugdbescherming BrabantStichting (H)erken Ouderverstoting
4 december 2018Ontwikkelingen onderwijshuisvestingVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 november 2018Begroting 2019 gemeente WaalreProvincie Noord-Brabant
27 november 2018Herinrichting Den HofInwoner Waalre
27 november 2018Motie Buitengewonen Algemene Ledenvergadering VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 november 2018Mededeling ingekomen stukken bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
27 november 2018NieuwsbriefWel!zijn de Kempen
27 november 2018Nieuwsbrief'thuis
27 november 2018FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
27 november 2018Herinrichting Den HofInwoner Waalre
27 november 2018Toepassen burgerparticipatie en duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 november 2018HerfstbriefNederlandse Vereniging voor Raadsleden
27 november 2018Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 november 2018Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissiesVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 november 2018Agenda en stukken Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
20 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenDe heer Brekelmans
20 november 2018Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Uitvoeringsorganisaties Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
20 november 2018Motie kinderpardonGemeente Hattem
20 november 2018Motie kinderpardonGemeente Zevenaar
20 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenBerlimont CMC Consulting
13 november 2018Afschrift brief petitie handhaving afvalbeleid in de proefwijkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 91ACollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Wmo Regres ConvenantStichting Letselschade en Gerechtigheid
13 november 2018Motie kinderpardonGemeente Heumen
13 november 2018Ingediende stukken bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
13 november 2018Stand van zaken zonnepanelenproject De Groene ZoneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Volksreferendum 20 maart 2019Stichting Burgercomité Nederland
13 november 2018Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Overeenkomst afkoop regresrecht WmoVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 november 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
13 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 november 2018Verlening termijn verweerschrift bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
13 november 2018Persbericht start van de Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
13 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenStichting Letselschade en Gerechtigheid en mevrouw Smulders
13 november 2018NieuwsbriefNative Consulting
6 november 2018Nieuwe accountant VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Voorstel Geschillencommissie Sociaal DomeinVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Ingekomen reacties bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
6 november 2018KlimaatakkoordVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Proces standaardverklaringVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DS)-LV)Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018NieuwsbriefNederlandse Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
6 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Refio Zuidoost-Brabant
6 november 2018Verzoek nietigverklaring 3 Wmo Overeenkomsten Afkoop Regresrecht sinds 2015Berlimont CMC consulting
6 november 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
6 november 2018Rapportage fonds tekortgemeentenVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018Vereniging Nedderlandse Gemeenten (VNG)