Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken
DatumTitelAfzender
15 oktober 2019Ontwikkeling Brabantiaterrein Fase 3IVN-Valkenswaard-Waalre
15 oktober 2019Handleiding uniformering objectafbakeing gemeentelijke belastingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 oktober 2019Besluitvorming ombouw 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019Stand van zaken zonnepark voormalig honkbalveld sportpark WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019Noodoproep aan raadsledenStichting Echt Scheiden Zonder Schade
15 oktober 2019BereikbaarheidsagendaCollege van bugemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019Voortgang landgoed AchtervoordeCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 oktober 2019NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
8 oktober 2019Zwarte Piet in de gemeenteSint & Pietengilde
8 oktober 2019Pilot Wijk-GGDCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
8 oktober 2019NieuwsbriefPlatform VG regio Zuidoost-Brabant
8 oktober 2019Lidmaatschap Werkgeversvereniging voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke RegelingenOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
8 oktober 2019Motie ontwikkelingen gemeentefondsGemeente Asten
8 oktober 20195G netwerkInwoner Nederland
8 oktober 2019Stand van zaken herziening gemeentefondsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 oktober 2019Motie ontwikkelingen gemeentefondsGemeente Wormerland
8 oktober 2019Lidmaatschap Werkgeversvereniging voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke RegelingenMetropoolregio Eindhoven
8 oktober 2019Afschrift uitspraak beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
8 oktober 2019Provinciale HerdenkingStichting Herdenking Brabants Gesneuvelden
8 oktober 2019Manifest Iedereen doet meeCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019NieuwsbriefDierenbescherming
8 oktober 2019Afschrift brief aan Tweede Kamer over problematiek medicinale cannabis Gemeente Zwartwaterland
8 oktober 2019Principeverzoek Gildewoud versus ontwikkeling landgoed GildeboschCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
8 oktober 2019Afschrift uitspraak beroep bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
8 oktober 2019Wijziging in verstrekking hulpmiddelenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 oktober 2019Motie uitbreiding gemeentelijk belastinggebiedGemeente Bergen op Zoom
1 oktober 2019NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
1 oktober 2019VNG-reactie op Rijksbegroting 2020Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 oktober 2019FLO-overgangsrecht: nadere aanpassing levensloopregelingLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
1 oktober 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
1 oktober 2019Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomstenMinisterie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties
1 oktober 2019Onderzoeksplan regionaal onderzoek Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Rekenkamercommissie
1 oktober 2019Voortgang implementatie nieuw PGB-systeemVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 september 2019PensioenzorgenDe heer Elfers, raadslid CDA Zwolle
24 september 2019Jaarverslag 2018 commissie Noord-BrabantErfgoedvereniging Heemschut
24 september 2019Campagne Orange the World van 25 november en 10 december 2019Orange the World
24 september 2019Zomerbrief 2019Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
24 september 2019Uitlaatgassen Juliana de LannoylaanInwoner Waalre
24 september 2019Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
24 september 2019Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het landVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 september 2019Septembercirculaire 2019Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
24 september 2019Verzoek om niet akkoord te gaan met de CETA Campagneleider Wij Stoppen CETA bij Milieudefensie
17 september 2019NieuwsbriefWaalres Erfgoed
17 september 20195G netwerkInwoner Prinsenbeek
17 september 20195G netwerkInwoner Huizen
17 september 2019Uitvoering speelruimtebeleid 2019-2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
17 september 2019Uitwerken akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (1): CAR-UWO 2019 en 2020 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 september 2019Openstelling vacatures VNG bestuur en -commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 september 2019Uitwerken akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 (2): Cao gemeenten vanaf 1 januari 2020 Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaardeen (LOGA)
17 september 2019Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 september 20195G netwerkInwoner Amsterdam
17 september 20195G netwerkInwoner Nederland
17 september 2019Cao voor werknemers met een arbeidsbeperkingInwoner Nederland
17 september 2019Inkoopsamenwerking JeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 september 2019Cao Ontslagcommissie Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 september 2019Gezamenlijk onderzoek rekenkamers naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Gezamenlijke rekenkamer(commissie)s
5 september 2019Werkprogramma 2020 en de bijbehorende begrotingswijzingMetropoolregio Eindhoven
5 september 2019Uitrol 5G netwerkInwoner Barneveld
5 september 2019Stichting Waalres MuseumCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 september 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 september 2019Bezwaar afsluiten Burgemeester UijenstraatInwoner Waalre
3 september 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
3 september 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
3 september 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
3 september 2019Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staatMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
3 september 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum BuitenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 september 2019Bezorgde burger over volksgezondheid m.b.t. uitrol 5G netwerkInwoner Barneveld
27 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Besluitvorming ombouw 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Deelname aanvraag Van Gogh Nationaal ParkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Wijziging eigen bijdrage persoonsgebonden bijdrage (PGB) Beschermd Wonen (BW) en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 augustus 2019Reactie op brief diverse bewoners GestelsestraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Vooronwerp wijzigingsplan Kantoorpand Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
27 augustus 2019Archiefwet, selectielijst en (beperking van) openbaarheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
20 augustus 2019Wijziging model APV zomer 2019Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoners Waalre
20 augustus 2019Aanvulling zienswijze bestemmingsplan 'De Keizer'Inwoners Waalre
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
20 augustus 2019Verhoging toelagen voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 augustus 2019Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 augustus 2019Bezwaar verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoner Waalre
13 augustus 2019Uitrol 5G netwerkInwoner Waalre
13 augustus 2019Motie indexeringGemeente Someren
13 augustus 2019BegrotingsevenwichtGemeente Renkum
13 augustus 2019Vastgestelde programmabegroting 2020 met overzicht reacties gemeenten en 2e begrotingswijziging 2019 GGD Brabant-Zuidoost
6 augustus 2019Jaarverslag 2018Ergoedvereniging Heemschut
6 augustus 2019GT PrintVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juli 2019Geactualiseerd Model inkoop- en aanbestedingsbeleidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 juli 2019Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019KlimaatakkoordVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Wet verplichte geestelijke gezondheidszorgVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 20195GInwoner Waalre
23 juli 2019Stikstof problematiek en inventarisatie voor gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraarsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel maatschappelijke opvang (MO), beschermd wonen (BW) en begeleiding (BG) Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 juli 2019Motie over de noodzaak tot aanpassing van de rekenmethode voor het accres van de Algemene BijdrageGemeente Culemborg
16 juli 2019NieuwsbriefDuizend Duurzame Daden
16 juli 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'De Keizer'Inwoners Waalre
16 juli 2019Ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan College voor Arbeidszaken (CvA)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juli 2019Berichtgeving Regiodeal en toelichting financieringsregeling voorzieningenMetropoolregio Eindhoven
16 juli 2019Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW (Sociale Werkvoorziening) 2019Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 juli 2019Motie Als we verder de trap af moeten, komen we onder waterGemeente Heemstede
16 juli 2019Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeentenProvincie Noord-Brabant
16 juli 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'De Keizer'Inwoner Waalre
16 juli 2019Motie toename discriminatieGemeente Oostzaan
9 juli 2019Parkeer-HubCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juli 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
9 juli 2019Vastgestelde begroting 2020Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
9 juli 2019Verenigingsstrategie Gemeenten 2024Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juli 2019Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Regio DealMetropoolregio Eindhoven
9 juli 2019Vastgestelde jaarstukken 2018Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
9 juli 2019NieuwsbriefWaalre Noord
9 juli 2019Afdoening bestemmingsplan de BoslaantjesInwoner Waalre
9 juli 2019Petitie geen mega-parking van ASML in het DommellandschapMilieudefensie
9 juli 2019Ledenraadpleging principeakkoord Cao gemeenten Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 juli 2019Voortgang ontwikkeling Natuurbelevingscentrum BuitenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juli 2019Voortgang proces nieuwe Jongeren OntmoetingsplekkenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 juli 2019Verslag aanbieding ASML -parking petitie aan college van burgemeester en wethouders van WaalreMilieudefensie
9 juli 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
9 juli 2019Vastgestelde begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
9 juli 2019Jaaroverzicht 2018Ergon en Participatiebedrijf
2 juli 2019Nadere uitwerkingAkkoord Reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneelLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
2 juli 2019Vergaderschema 2020Metropoolregio Eindhoven
2 juli 2019Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
2 juli 2019Aangepaste modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)omgevingsrecht Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 juni 2019NieuwsbriefGrenscorridor N69
25 juni 2019Jaarverantwoording 2018Politie
25 juni 2019NieuwsbriefCombinatie Jeugdzorg
25 juni 2019Beleidsplan Leefomgeving 2019-2023College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 juni 2019Uitvoeringsprogramma Vergunniingen, Toezicht en Handhaving (VTH)College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 juni 2019Aanpassing voorbeeldregeling melden vermoeden misstandLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
18 juni 2019Zienswijze ontwerpbestemmingsplan De KeizerInwoner Waalre mede namens bewoners Gestelsestraat
18 juni 2019NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
18 juni 2019Vergadering Algemeen Bestuur 26 juni 2019Metropoolregio Eindhoven
18 juni 2019Herinrichting pas na aanleg N69 in Waalre-dorpInwoner Waalre
18 juni 2019Gevolgen verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 juni 2019Informatie m.b.t. implementatie aboonementstarief (Wmo)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 juni 2019Wijziging Model Algemene Subsidieverordening 2013Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 juni 2019Zitting bestemminsplan MosbroeksewegRaad van State
11 juni 2019Zitting beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 juni 2019Jaarverslag 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 juni 2019Beroep bestemmingsplan Buitengebied m.b.t. MosbroeksewegRaad van State
11 juni 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
11 juni 2019Verkeersremmende maatregelenInwoner Waalre
11 juni 2019Afschrift brief aan VNG m.b.t. systeemfouten bij jeugdorganisaties en rechtelijke macht Dutch Chlid Center
11 juni 2019Publicatie veelgestelde vragen meicirculaire 2019Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11 juni 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 juni 2019Vragenlijst toilettenbeleid gemeentenContinentie Stichting NL
11 juni 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
4 juni 2019Huurharmonisatie gemeenschapshuizen Het Huis van Waalre en het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juni 2019Meicirculaire 2019Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4 juni 2019Bestemmingsplan gezondheidscentrum Waare-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 juni 2019Verkeersmaatregelen Waalre-dorpOndernemers Winkelcentrum de Bus
4 juni 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 juni 2019Zienswijzen begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Cranendonck
4 juni 2019Verkeerssituatie en samenstelling wegdek LoonInwoners Waalre
4 juni 2019De Markt in ons dorp en Markt 14Monumentencommissie Waalre
4 juni 2019Sluipverkeer Ansbalduslaan - BertelindislaanInwoner Waalre
4 juni 2019Verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
4 juni 2019financiële impact van de invoering van de Omgevingswet en de bijbehorende brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)Gemeente Bergen
4 juni 2019Stemmen Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)College van burgemeester en wethouders van Waalre
28 mei 2019Onderzoekrapport inhuur derdenRekenkamercommissie Waalre
28 mei 2019Motie schaarse vergunningenGemeente Bunschoten
28 mei 2019Oprichting werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG)
28 mei 2019Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan 'Boslaantjes Waalre-Noord'IVN Valkenswaard-Waalre
28 mei 2019Behandeling beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
28 mei 2019Hoorzitting bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
28 mei 2019Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten VNG bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 mei 2019Verzoek om toestemming voor splitsing percelen Akkerstraat 12 en 14Inwoner Waalre
28 mei 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
28 mei 2019Informatie over het resultaat van de gesprekken met het kabinet over de tekorten in het sociaal domeinVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 mei 2019Moties Algemene Ledenvergadering en overleg met kabinet op basis van motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 mei 2019Verkeersmaatregelen Waalre-dorpInwoners Waalre
21 mei 2019Tekort jeugdhulp 2018 en 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
21 mei 2019Verkeersbelemmerende maatregelen AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeersmaatregelen AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Rapport Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteitStichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK)
21 mei 2019Voortgang samenwerken aan waterVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 mei 2019Verkeer in AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Motie onderzoek laagfrequent geluid windturbinesGemeente Hoeksche Waard
21 mei 2019Bezwaar tegen plannen fietssluis en diagonale afsluitingInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeerscirculatie in onze wijkInwoners Waalre
21 mei 2019Lokaal GezondheidsbeleidSeniorenraad Waalre
21 mei 2019Verkeerscirculatie in onze wijkInwoners Waalre
21 mei 2019Motie gemeente Hoeksche WaardDorpsvereniging Filopopers
21 mei 2019Bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 mei 2019Verkeerssituatie AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Aanpassen verkeerssituatie kruispunt Ansbalduslaan - BertelindislaanInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
21 mei 2019Verkeersmaatregelen AnsbalduslaanInwoner Waalre
21 mei 2019Terugtrekken initiatief OnsGildebosInwoner Waalre
21 mei 2019Interview René Meuwissen, bestuurder Jeugdbescherming Brabant, in BN de stemStichting (H)erken Ouderverstoting
9 mei 2019Gemeentelijke verwerkersovereenkomst verbindend per 1 januari 2020 (agendapunt 08 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Wijziging VNG-statuten en huishoudelijk reglement (agendapunt 14 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Mandaat landelijke inkoop jeugd en Wmo-zg vanaf 2021 (agendapunt 11 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Strategie werklocaties WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Motie nuggersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Algemene Ledenvergadering voorstel Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2020-2024 (agendapunt 07 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Contributievoorstel 2020 (agendapunt 05b Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Stand van zaken uitvoering motie stevige structurele afspraken in het sociaal domein II (agendapunt 10a Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Proces nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Jaarverslag 2018 (agendapunt 05a Algemene Ledenvergadering)College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Uitvoering moties aangenomen in Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018 (agendapunt 10b Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Klimaatakkoord (agendapunt 12 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeennten (VNG)
9 mei 2019Gemeenten 2024 (agendapunt 06 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Stand van zaken Interbestuurlijk Programma (agendapunt 09 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 mei 2019Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 mei 2019Pleidooi voor effectueren pakket maatregelen tegengaan sluipverkeer Waalre-dorpInwoner Waalre
7 mei 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
7 mei 2019Vervallen functie Manschap B in vergoedingstabel CAR-UWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 mei 2019Verloop verkiezingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
7 mei 2019Onderzoeksrapport "De raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol"Rekenkamercommissie Waalre
7 mei 2019LandbouwgiffenBetrokkene
7 mei 2019Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdstuk 3 CAR-UWO Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 mei 2019Bekendmaking invulling vacatures bestuur en commisssies (agendapunt 13 Algemene Ledenvergadering)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 april 2019Uitwerking kadernota BurgerparticipatieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 april 2019Reactie op berichtgeving in BN de stem op groot financieel tekort bij Jeugdbescherming Brabant Stichting (H)erken Ouderverstoting
30 april 2019Verandering wegenplanInwoner Waalre
30 april 2019Herziening GemeentefondsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 april 2019Rapport actualisatie Den Hof Aalst (BRO)College van burgemeester en wethouders van Waalre
30 april 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 april 2019Afschrift open brief aan de heer Dijkstra over onvoldoende oog voor de positieve gevolgen van de groeistop voor Eindhoven Airport Beraad Vlieghinder Moet Minder, Belangenbehartiging Omwonenden Welschap, Bewonersplatform Woensel-Noord, Wlntelre/Dorpen Zuid en Dorpskernen Eersel
30 april 2019Jaaroverzicht 2018Stedelijk Gebied Eindhoven
30 april 2019Begrotingscirculaire 2019Provincie Noord-Brabant
30 april 2019Werkprogramma 2020Metropoolregio Eindhoven
23 april 2019NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
23 april 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
23 april 2019Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018Provincie Noord-Brabant
23 april 2019Model Verordening sociaal domein en herziening Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 april 2019Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model instructies voor de griffier en de secretaris 2019 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 april 2019Motie Samen met waterschap voor energietransitieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 april 2019Inkoopsamenwerking JeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 april 2019Ontwerp bestemmingsplan Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
16 april 2019FLO-overgangsrechtVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 april 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
16 april 2019Aanvullende informatieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
16 april 2019Concept Jaarverslag 2018Metropoolregio Eindhoven
16 april 2019MKB-vriendelijkste gemeente 2018MKB Nederland
16 april 2019Jaarrekening en jaarverslag 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
16 april 2019Lokale Inclusie AgendaVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
16 april 2019In Hongarije voltrekt zicht een milieuramp in de kachel Houtrookoverlast
16 april 2019Voorlopige jaarstukken 2018Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
16 april 20195G neeInwoner Waalre
16 april 2019Baron van WijnbergenplantsoenTRC Advocaten
16 april 2019Rapport 'Kansen voor akkervogels in de gemeente EerselVogelwerkgroep De Kempen
9 april 2019Sterkteberekening bruggen College van burgemeester en wethouders van Waalre
9 april 2019Afsluiting stratenInwoner Waalre
9 april 2019Beëindiging coalitieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 april 2019Opmerkingen aan raadInwoner Waalre
9 april 2019Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
9 april 2019Nieuwe directeurVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
9 april 2019Doorgaand verkeer (neen)Inwoner Waalre
9 april 2019NieuwsbriefGrenscorridor N69
9 april 2019PaasvurenBetrokkene
2 april 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 april 2019Motie vreemd aan de orde van de dag MuziekcentrumGemeente Nuenen
2 april 2019Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 april 20192e begrotingswijziging GGD Brabant-Zuidoost
2 april 2019Parkeerbehoefte in de regioCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 april 2019Besluiten Algemeen Bestuur 27 maart 2019Metropoolregio Eindhoven
2 april 2019Ledenraadpleging over het beleidsplan van het College van ArbeidszakenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 april 2019Oproep voor actie tegen houtrookBetrokkene
2 april 2019Eindrapportage Evaluatieonderzoek Veerkrachtig Bestuur in BrabantProvincie Noord-Brabant
2 april 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 april 2019NieuwsbriefWél! Welzijn De Kempen
26 maart 2019NieuwsbriefDuuraam door Waalre
26 maart 2019NieuwsbriefPolitiek Dier
26 maart 2019Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)Metropoolregio Eindhoven
26 maart 2019NieuwsbriefG1000 University
26 maart 2019Voortgang KlimaatakkoordVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 maart 2019Jaarverslag 2018Jeugdfonds Cultuur Brabant
26 maart 2019Jaarrekening 2018GGD Brabant-Zuidoost
26 maart 2019Brainport Eindhoven op shirt PSVMetropoolregio Eindhoven
26 maart 2019Hoorzitting bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
19 maart 2019Ontwerp Begroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost
19 maart 2019Landgoed AchtervoordeBetrokkene
19 maart 2019Intentieovereenkomst gezonde duurzame leefomgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 maart 2019Vergadering Algemeen Bestuur 27 maart 2019Metropoolregio Eindhoven
19 maart 2019Bekendmaking invulling vacatures en openstelling nieuwe vacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 maart 2019Wijzigingswet open overheid (woo)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 maart 2019Ontwerp Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven
19 maart 2019Ontwerp begroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
19 maart 2019Reactie op artikel Eindhovens Dagblad over het functioneren van de raadInwoner Waalre
12 maart 2019Woondeal regio EindhovenCollege van burgemeester en werhouders van Waalre
12 maart 2019Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurdersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12 maart 2019Totaalrapportage informatiebeveiliging gezamenlijke elektronische Voorzieningen Suwi (GeVS) 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 maart 2019NieuwsbriefKlimaatverbond Nederland
12 maart 2019Geschillenregeling Cao Gemeenten Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
12 maart 2019Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en ledenraadplegingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 maart 2019Dima/Baron van WijnbergenplantsoenTRC Advocaten
5 maart 2019Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio EindhovenGemeente Asten
5 maart 2019Tankstations en gemeentelijk beleid met betrekking tot energietransitieBillyBird
5 maart 2019Jaarprogramma 2019 Stedelijk Gebied EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 maart 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
5 maart 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten
5 maart 2019NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
5 maart 2019NieuwsbriefWél!zijn De Kempen
5 maart 2019Verslag Werkgeverscommissie en jaarplan 2019Werkgeverscommissie griffie
26 februari 2019Jaarverslag Twinning Ishøj 2018 Raadswerkgroep Twinning Ishøj
26 februari 2019Begroting 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
26 februari 2019Magazine Sociale Tweedeling in Brabant, derde themaonderzoek Veerkrachtig BestuurProvincie Noord-Brabant
26 februari 2019NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur
26 februari 2019Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 februari 2019Standpunt Son en Breugel over de ontwikkeling Eindhoven AirportGemeenteraad Son en Breugel
26 februari 2019Aanvulling op circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit – overgangsrecht ICT Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
19 februari 2019Schoorsteen- en rookgasafvoerenBetrokkene
19 februari 2019Reactie op voorontwerpbestemmingsplan LigtvoetInwoner gemeente Waalre
19 februari 2019Lager financieel voordeel kavelruil Dommeldal de HogtCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 februari 2019Afschrift brief aan Inspectie Gezondheidszorg en JeugdStichting (H)erken Ouderverstoting
19 februari 2019Concept zienswijze Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019 Metropoolregio EindhovenGemeente Best
19 februari 2019NieuwsbriefWaalres Erfgoed
12 februari 20192e Bestuursrapportage 2018 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)Colege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 februari 2019Oudstek: steun- en informatiepunt voor ouderenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 februari 2019Nieuwsbriefthuis
12 februari 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
12 februari 2019Eindhoven AirportVertegenwoordigers namens de regio in de stuurgroep doorontwikkeling Eindhoven Airport
12 februari 2019Motie kinderpardonGemeente Rheden
5 februari 2019Motie kinderpardonGemeente Maastricht
5 februari 2019RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 februari 2019Reactie op conclusie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd m.b.t. zwartboek Jeugdbescherming BrabantStichting (H)erken Ouderverstoting
5 februari 2019Integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 jaarcollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 januari 2019Actualiteiten hulpmiddelen WmoVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 januari 2019Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken waterVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 januari 20195G Space AppealLet's Talk About Tech
29 januari 2019Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019Provincie Noord-Brabant
29 januari 2019Aangepast vergaderschema 2019Metropoolregio Eindhoven
29 januari 2019Voorontwerp bestemmingsplan Michiel de RuyterstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 januari 2019Alliantie KinderarmoedeNederlands Centrum Jeugdgezondheid
22 januari 2019Bepalen kiesgerechtigden per waterschapVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 januari 2019Bezwaar afsluiting Werenfriedstraat ter hoogte van de jeux de boules baanInwoner gemeente Waalre namens bewoners Kerkstraat
22 januari 2019NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
22 januari 2019Modelregelingen rechtspositie college en raadVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 januari 2019NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
22 januari 2019Inspraak woningbouwprojecten omgeving GestelsestraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 januari 2019Kadernota 2020Metropoolregio Eindhoven
15 januari 2019NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
15 januari 2019Routeplanner Right to ChallengeRight to Challenge
15 januari 2019Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
15 januari 2019Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
15 januari 2019Motie kinderpardonGemeente Meierijstad
15 januari 2019Interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
8 januari 2019Voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
8 januari 2019Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging OverheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 januari 2019Voortgang KlimaatakkoordVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 januari 2019HoutstookDe heer Dekker
2 januari 2019Kadernota 2020GGD Brabant-Zuidoost
2 januari 2019NieuwsbriefPlatform VG Regio Brabant-Zuidoost
2 januari 2019Aanpassing pensioenen en inhoudingen Algemene pensionwet politieke ambtsdragers (Appa)Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
20 december 2018Infographic vaccinatiegraad GGD Brabant-Zuidoost
20 december 2018Beheer sportpark Hoeveland en sportpark De AalsterveldenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 december 2018KerstgroetWij Waalre Dorpsquiz
20 december 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
18 december 2018BelastingverordeningenDaadkracht
18 december 2018Ophalen afvalInwoner Waalre
18 december 2018Vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeentenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
18 december 2018Regionaal RisicoprofielVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
18 december 2018Uitvoeringsregeling Wmo, ministeriële regeling voor hulp uit het sociaal netwerk (betaald uit een pgb)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
18 december 2018KerstkaartZuidZorg
18 december 2018Werkprogramma 2019 en Samenwerkingsakkoord 2019-2022Metropoolregio Eindhoven
18 december 2018Persbericht unieke samenwerking overheden en bedrijfsleven voor betere bereikbaarheid Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
18 december 2018Rioolvervanging Molenstraat en omgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 december 2018MezzoNieuwsbrief
18 december 2018Ontbossing en mensenrechtenMilieudefensie
18 december 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
18 december 2018NieuwsbriefDuizend Duurzame Daden
18 december 2018Voortgang project Waalre Noord, Heistraat Zuid fase 1College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 december 2018Oproep aan gemeenteraadsledenStedelijk Gebied Eindhoven
18 december 2018Kadernota 2020Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
11 december 2018Rapportage informatieveiligheid 2017 Eenduidige Normatiek Single Information Single Audit (ENSIA) verantwoording College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Aanvulling beroep bestemmingsplan MosbroeksewegRaad van State
11 december 2018Nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragersNederlandse Vereniging voor Raadsleden
11 december 2018Afvalinzameling 2019-2020College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Armoede en gezondheid bij kinderenGGD Brabant-Zuidoost
11 december 2018Aanpassing concept Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 Projectcoördinator Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
11 december 2018Exploitatie Huis van WaalreBrief college van burgemeester en wethouders van Waalre
11 december 2018Decembercirculaire 2018Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
11 december 2018Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
11 december 2018Algemeen Bestuur 12 december 2018Metropoolregio Eindhoven
11 december 201875 jaar vrijheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Nationaal Comité 4 en 5 mei
11 december 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
11 december 2018Afscheid fractievertegenwoordigerMevrouw K. Wessel
11 december 2018circulaire introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
4 december 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
4 december 2018Kavelruil Dommeldal de HogtInwoners Waalre
4 december 2018Kadernota 2020Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
4 december 2018BeschermingsbewindvoeringNederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NPBP)
4 december 2018Jeugdbescherming BrabantStichting (H)erken Ouderverstoting
4 december 2018Moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Volksreferendum buiten de Kieswet op 20 maart 2019Stichting Burgercomité Nederland
4 december 2018Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 december 2018Ontwikkelingen onderwijshuisvestingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
27 november 2018Afspraken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 november 2018Nieuwsbrief'thuis
27 november 2018Motie Buitengewonen Algemene Ledenvergadering VNGVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 november 2018Herinrichting Den HofInwoner Waalre
27 november 2018Toepassen burgerparticipatie en duurzaamheidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 november 2018Herinrichting Den HofInwoner Waalre
27 november 2018NieuwsbriefWel!zijn de Kempen
27 november 2018HerfstbriefNederlandse Vereniging voor Raadsleden
27 november 2018Mededeling ingekomen stukken bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
27 november 2018Begroting 2019 gemeente WaalreProvincie Noord-Brabant
27 november 2018FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
20 november 2018Brainport Nationale Actieagenda (BNA) en Uitvoeringsorganisaties Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
20 november 2018Motie kinderpardonGemeente Zevenaar
20 november 2018Motie kinderpardonGemeente Hattem
20 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenDe heer Brekelmans
20 november 2018Bekendmaking kandidaten VNG bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 november 2018Agenda en stukken Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
20 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenBerlimont CMC Consulting
13 november 2018Regionale Energiestrategie (RES) Metropoolregio EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Afschrift brief petitie handhaving afvalbeleid in de proefwijkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018Ingediende stukken bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
13 november 2018Overeenkomst afkoop regresrecht WmoVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 november 2018Stand van zaken zonnepanelenproject De Groene ZoneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018NieuwsbriefNative Consulting
13 november 2018Ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 91ACollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 november 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
13 november 2018Volksreferendum 20 maart 2019Stichting Burgercomité Nederland
13 november 2018Wmo Regres ConvenantStichting Letselschade en Gerechtigheid
13 november 2018Motie kinderpardonGemeente Heumen
13 november 2018Persbericht start van de Regio Deal Brainport EindhovenMetropoolregio Eindhoven
13 november 2018Nietigheid Afkoop Wmo Regres OvereenkomstenStichting Letselschade en Gerechtigheid en mevrouw Smulders
13 november 2018Verlening termijn verweerschrift bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
6 november 2018Moties Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018Vereniging Nedderlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Ingekomen reacties bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
6 november 2018Proces standaardverklaringVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Beheer Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DS)-LV)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018KlimaatakkoordVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Voorstel Geschillencommissie Sociaal DomeinVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
6 november 2018Nieuwe accountant VNGVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018Rapportage fonds tekortgemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
6 november 2018NieuwsbriefPlatform VG Refio Zuidoost-Brabant
6 november 2018Verzoek nietigverklaring 3 Wmo Overeenkomsten Afkoop Regresrecht sinds 2015Berlimont CMC consulting
6 november 2018NieuwsbriefNederlandse Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
6 november 2018Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 oktober 2018NieuwsbriefPlaftform VG Zuidoost-Brabant
30 oktober 2018Uitbreiding indieners beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
30 oktober 2018NieuwsbriefWelzijn De Kempen
30 oktober 2018Procedure Mosbroekseweg 2Raad van State
30 oktober 2018Beroep bestemmingsplan Mosbroekseweg 2Raad van State
30 oktober 2018Bekendmaking kandidaten en opening mogelijkheid tegenkandidaatstellingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 oktober 2018Stand van zaken berekening bruggen WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 oktober 2018Elektronisch bekendmaken en kennisgevenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 oktober 2018Afwijzen onderzoek door Inspectie Gezondheidszorg en JeugdStichting Herken Ouderverstoting
23 oktober 2018NieuwsbriefWelzijn De Kempen
23 oktober 2018Afschriften brieven aan bewoners De Voldijn inzake beëindiging afvalproefCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 oktober 2018Verlengen overgangsrecht beschermd wonenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
23 oktober 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 oktober 2018Rapport Inburgering Een Valse startNationale Ombudsman
16 oktober 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
16 oktober 2018Actiepunten armoede onder kinderen in coalitieakkoordDefence for Children en Save the Children
16 oktober 2018Filosofie Buen vivir en Waterdag Stichting Leven met de Aarde
16 oktober 2018Motie KinderpardongemeenteGemeente Enschede
16 oktober 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
9 oktober 2018Vergadering Algemeen Bestuur 10 oktober 2018Metropooregio Eindhoven
9 oktober 2018Ingetrokken motie Hou me vastGemeente Eindhoven
9 oktober 2018Beëindiging van de afvalproef met de afvalfietsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2018Eindhoven Airport na 2019Wethouder M. van Schuppen, gemeente Best
9 oktober 2018Reactie herindelingsontwerp samenvoeging Nuenen c.a. en EindhovenProvincie Noord-Brabant
9 oktober 2018Aanpassing Model verordening WmoVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2018Invulling vacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2018Aanvullende informatie zwartboekStichting Herken Ouderverstoting
9 oktober 2018Algemeen Bestuur 18 oktober 2018Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)
9 oktober 2018Stand van zaken krediet nieuwbouw Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2018Handtekeningenactie voor handhaving afvalbeleid proefwijkDiverse inwoners De Voldijn
9 oktober 2018Algemeen Bestuur 10 oktober 2018GGD Brabant-Zuidoost
2 oktober 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
2 oktober 2018Ontwikkelingen Eindhoven Airport na 2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2018Aangepaste portefeuillehoudersverdelingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
2 oktober 2018Afschrift brieven aan Jeugdbescherming Brabant en Inspectie Gezondheidszorg en JeugdStichting Herken Ouderverstoting
2 oktober 2018NieuwsbriefGrenscorridor N69
2 oktober 2018StroomtekortWorld Information Service on Energy (WISE)
2 oktober 2018Koopgaranttraject Hoogh WaalreDiverse inwoners Waalre
2 oktober 2018NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
2 oktober 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
2 oktober 2018NieuwsbriefG1000
2 oktober 2018Reactie op de Rijksbegroting 2019Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 september 2018Cliëntenervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd en Participatiewet College van burgemeester en wethouders van Waalre
25 september 2018Ledenraadpleging conceptarbeidsvoorwaarden Cao Gemeenten 2019Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
25 september 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
25 september 2018Deltaprogramma 2019Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma
25 september 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Brabant-Zuidoost
25 september 2018Afschrift brief aan Jeugdbescherming BrabantStichting Herken Ouderverstoting
25 september 2018HoutrookVervuilde bronnen
25 september 2018Plan van aanpak visie op Goed WonenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 september 2018Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
25 september 2018NieuwsbriefAlliantie Samen werken voor werk
25 september 2018ManifestDemocratisch Energie Initiatief
18 september 2018KinderpardonUnicef
18 september 2018Verontruste reactiesCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018Bijeenkomst concept-Samenwerkingsovereenkomst 2019-2022Metropoolregio Eindhoven
18 september 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
18 september 2018Uitvoering motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integrerenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018Jaaroverzicht 2017Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
18 september 2018Reactie op brief Jeugdbescherming BrabantStichting Herken Ouderverstoting
18 september 2018Uitvoering speelruimtebeleid 2018-2019College van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018WaterdagStichting Leven met de Aarde
18 september 2018BLIQ VeiligheidsrapportageCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
18 september 2018Zwartboek Jeugdbescherming BrabantStichting Herken Ouderverstoting
11 september 2018Woon-zorgcomplex Molenstraat 8College van burgemeester en wethouders van Waalre
11 september 2018Tussenstand wetsvoorstel uniform experiment gesloten coffeshopketen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
11 september 2018Regionale ontwikkelingen m.b.t. de samenwerking JeugdhulpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
4 september 2018Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en EindhovenGemeente Eindhoven
4 september 2018Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
4 september 2018ZondagsrustNederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagswet en zondagsrust
4 september 2018Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en volgers Cao gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 september 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
4 september 2018Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven
4 september 2018NieuwsbriefVG Platform Regio Zuidsoost-Brabant
28 augustus 2018NieuwsbriefSeniorenraad Waalre
28 augustus 2018Klacht verlenen evenementenvergunningGroen en Heem Valkenswaard e.o.
28 augustus 2018Voorontwerp bestemmingsplan Eindhovenseweg 91ACollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 augustus 2018Motie kinderpardonGemeente Waalwijk
28 augustus 2018Openstelling vacaturesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 augustus 2018Zienswijze herindelingsontwerpGemeente Nuenen
28 augustus 2018NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
28 augustus 2018Voortgang aanleg drainage Arembergstraat en omgevingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 augustus 2018Wijziging van de bezoldigingsbedragen voor burgemeester en wethouder alsmede wijziging bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
28 augustus 2018GroenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 augustus 2018Motie proceskosten WOZ-bezwarenGemeente Simpelveld
14 augustus 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
14 augustus 2018ParkeerproblematiekWinkeliers Waalre dorp
14 augustus 2018Wijziging model Algemene Plaatselijke Verordening (APV)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 augustus 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
7 augustus 2018Lokale Monitor 2018FNV
7 augustus 2018Stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 juli 2018FLO-overgangsrechtLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
31 juli 2018Digitale toegankelijkheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 juli 2018Uitwerking cao-afspraak gelijke beloningLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
31 juli 2018Vastgestelde jaarrekening 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019GGD Brabant-Zuidoost
31 juli 2018Aanbod bijbel in raadzaalGereformeerde Bijbelstichting
24 juli 2018Model Subsidieregeling gecertificeerde instellingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018(Rechts)positie van de griffie(r) anno 2018Vereniging van Griffiers
24 juli 2018Locatie realiseren recreatieparkBillybird Facilities
24 juli 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
24 juli 2018Bouwen aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022Metropoolregio Eindhoven
24 juli 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
24 juli 2018Zorg en Veiligheid en een landelijke updateVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018Bekendmaking waarnemers bestuur en commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018Voortgang KlimaatakkoordVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018WoonbeleidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 juli 2018NieuwsbriefOnderzoekscentrum Drechtsteden
17 juli 2018NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
17 juli 2018Rapport over referenda en andere vormen van burgerparticipatie op nationaal niveauRaad voor het Openbaar Bestuur
17 juli 2018Motie vreemd aan de orde van de dag: Niet boren naar gasGemeente Bergeijk
17 juli 2018NieuwsbriefVG Platform Regio Zuidoost-Brabant
17 juli 2018Beheersmaatregelen Eindhoven in relatie tot regiosamenwerkingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 juli 2018Brochure resultaten Interbestuurlijk toezicht themaonderzoek financieel toezichtProvincie Noord-Brabant
17 juli 2018Sanering asbestdakenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 juli 2018Wijziging VNG Model Verordening naamgeving en nummeringVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 juli 2018Vastgestelde begroting 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
17 juli 2018GemeentefondsMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
10 juli 2018Vastgestelde jaarstukken 2017Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
10 juli 2018Vastgestelde begroting 2019Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost (ODZOB)
10 juli 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
10 juli 2018Zonnepanelen op landbouwgrond en terugdringen plasticStichting Leven met de Aarde
10 juli 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
10 juli 2018Vertrek directeurVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
10 juli 2018Samenstelling BestuurMetropoolregio Eindhoven
10 juli 2018Vergaderschema 2019Metropoolregio Eindhoven
10 juli 2018Reactie op brief gemeente Reusel-De Mierden m.b.t. de zienswijze algemene reserves4 regionale gemeenschappelijke regelingen
10 juli 2018Dag van de DemocratieProDemos
3 juli 2018Geitenhouderij zonder vergunningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 juli 2018Vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2018GGD Brabant-Zuidoost
3 juli 2018Vergadering Algemeen Bestuur 6 juli 2018Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
3 juli 2018Reactie brief Jeugdbescherming BrabantA New Vision
3 juli 2018Zienswijze ontwerp Brabantse OmgevingsvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 juli 2018NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
3 juli 2018OudervriendelijkKBO-PCOB
3 juli 2018Vergadering Algemeen Bestuur 4 juli 2018Metropoolregio Eindhoven
3 juli 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 juli 2018NieuwsbriefWaalres Erfgoed
3 juli 2018Startpublicatie MeerjarenvisieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 juni 2018Moties Algemene Ledenvergadering 27 juni 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
26 juni 2018NieuwsbriefHet Klooster
26 juni 2018Reactie op brief cliëntJeugbescherming Brabant-Zuidoost
26 juni 2018Introductie BizobBureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)
26 juni 2018Vragen fractie AWB Algemene Ledenvergadering VNG 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juni 2018Bezwaar sloop monumentale panden en wijziging bestemmingsplan Michiel de RuyterstraatInwoners Waalre
26 juni 2018Proces BegrotingBrief college van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juni 2018Zienswijze concept-herindelingsontwerp Samenvoeging Nuenen c.a. en EindhovenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
26 juni 2018Onderzoek kosteneffectiviteit milieutakenProvincie Noord-Brabant
19 juni 2018NieuwsbriefGrenscorridor N69
19 juni 2018BurgerschapsvormingGroep 8 aan de Macht
19 juni 2018Onderzoek Nationale- en Kinderombudsman bij Jeugd Bescherming BrabantA New Vision
19 juni 2018NieuwabriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
19 juni 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
19 juni 2018Studio 040 MediawetCommissariaat voor de Media
19 juni 2018Invoering abonnementstarief in de Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorgVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 juni 2018VisitatierapportenStichting Visitatie Woningbouwcorporaties Nederland
19 juni 2018Jaarverslag 2017 Raadswerkgroep Twinning Ishøj
19 juni 2018Openbare toiletvoorzieningen in WaalreContinentie Stichting NL
12 juni 2018Voortgang zonnepanelenproject De Groene ZoneCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Groenscafé College van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Gesprekstool voor kinderen met een zieke ouder, broer of zusNaasten in Beeld
12 juni 2018Brief bewoners ArembergstraatCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
12 juni 2018PeuterspeelzalenColllege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Constituerend beraadCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 juni 2018Hoofdpunten meicirculaire Gemeentefonds 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 juni 2018Motie KinderpardonGemeente Cranendonck
12 juni 2018VNG Pilotstarter Stemmen op de VerjaardagMab Consultancy
12 juni 2018Benchmark jeugdhulpo over de gemeente WaalreCentraal Bureau Statistiek Heerlen (CBS)
5 juni 2018Verlenging reactietermijn benoemingen bestuurlijke gremiaMetropoolregio Eindhoven
5 juni 2018Sociaal jaarverslag 2017Zuidzorg
5 juni 2018Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Contributie en weerstandsvermogenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Raadsleden nieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
5 juni 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
5 juni 2018Jaarverslag, inclusief financieel jaarverslag en verantwoording collectieve financiering uitnamen Gemeentefonds 2017Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018NieuwsbriefRight to Challenge
5 juni 2018Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Kadernota 2019Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Statutenwijziging voor toekenning lidmaatschap bestuur aan voorzitter College van Dienstverleningszaken (CvD) en verduidelijking benoemingstermijn vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal (E&I)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
5 juni 2018Meicirculaire 2018Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5 juni 2018Resultaat Bestuursopdracht Negen Majeure LocatiesCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
5 juni 2018NieuwsbriefUniek sporten Brabant
5 juni 2018Wijziging artikelen CARLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
5 juni 2018Verantwoording moties sociaal domein inclusief voorstellen t.b.v. een Fonds tekortgemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Uitnodiging en stukken Algemene LedenvergaderingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
5 juni 2018Naamswijziging van de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 mei 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings maatschappij
29 mei 2018NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
29 mei 2018Rioolvervanging Molenstraat e.o.College van burgemeester en wethouders van Waalre
29 mei 2018Voortgang Samenwerken aan WaterVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
29 mei 2018GroenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 mei 2018Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Gestelsestraat 16dCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
29 mei 2018Nieuwsbrief gemeentelijk afvalbeheerKoninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVCRD)
29 mei 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
29 mei 2018Motie verhoging BTW van 6 naar 9 procent op gezond voedselGemeente Velsen
29 mei 2018Roken in de autoHoutrookoverlast.nl
22 mei 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
22 mei 2018Convenant persoonsgerichte aanpak radicaliseringCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Consultatie bij 'oudstek'College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Regiojaarverslag leerplicht / Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 2016-2017 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim College van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Het KloosterCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018Toolkit voor opzetten windparkprojectenNederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW)
22 mei 2018Gezondheidscentrum Waalre-dorpCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
22 mei 2018FLO-overgangsrechtVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 mei 2018Interbestuurlijke samenwerking en financiële ruimte in de nieuwe raadsperiodeVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
22 mei 2018Regenwater, afvalwater en grondwaterRioned
22 mei 2018NieuwsbriefHet Klooster
22 mei 2018NieuwsbirefGOW Welzijnswerk
22 mei 2018Integrale Veiligheidsplan ()IVP)Controle Alt Delete
15 mei 2018Nieuwsbrief - Uitzenden documentaire'thuis
15 mei 2018Jaarverslag 2017Erfgoedvereniging Heemschut
15 mei 2018VrijheidStichting Leven met de Aarde
15 mei 2018NieuwsbrievenPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
15 mei 2018Meer openbare toilettenKwartiermaker Waarkaniknaardewc
15 mei 2018Aangepast proces fase 2 Update Metropoolregio EindhovenMetropoolregio Eindhoven
15 mei 2018LentebriefNederlandse Vereniging voor Raadsleden
15 mei 2018Stichting Comité 21 maart
15 mei 2018Werken aan een vitale democratieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
15 mei 2018Einde huurcontract Laan van Diepenvoorde 8 en 32College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018Uitkomsten onderzoek toekenning vergoedingen voor lokale dierenhulporganisaties Stichting Dierenlot
3 mei 2018Rapport Kansen voor akker- en struweelvogels in de gemeente EerselVogelwerkgroep De Kempen
3 mei 2018Spelregels voor de digitale stadVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
3 mei 2018NieuwsbriefBibliotheek Eindhoven
3 mei 2018Jaarverslag 2017De Pracht
3 mei 2018Toezicht en handhaving kinderopvangCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018Ontwerpbestemmingsplan Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
3 mei 2018Problematiek rondom gasBarbarugo
3 mei 2018Motie zonnepanelen ruimtelijk creatief integrerenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
1 mei 2018Ontwerpbegroting 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
1 mei 2018RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemeenten
1 mei 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
1 mei 2018ActieagendaBrainport Eindhoven
1 mei 2018Groen- en vogelvriendelijk beleidVogelbescherming Nederland
1 mei 2018Jaarverslag handhaving 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
1 mei 2018Gasloos wonenMilieudefensie
1 mei 2018Detailhandeslvisie in coalitieakkoordInretail
1 mei 2018Aandacht voor werknemers in de jeugdzorgPlatform arbeidsmarkt Jeugdzorg
1 mei 2018ThuiszorgTzorg
1 mei 2018Urgentie huisvesting arbeidsmigrantenVereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA)
24 april 2018RookoverlastDe heer Boonstra
24 april 2018Wijziging Bouwverordening per 1 juli 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
24 april 2018Informatie over dierenbeschermingDierenbescherming
24 april 2018Motie Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2018-20122College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 april 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
24 april 2018LuchtvervuilingDe heer Dekker
24 april 2018Denken en DoenBridge Bond
24 april 2018NieuwsbriefHet Klooster
24 april 2018Mogelijke financiële bijdrage regiogemeenten 'regio-enveloppe'College van burgemeester en wethouders van Waalre
24 april 2018WereldaardedagStichting Leven met de Aarde
24 april 2018Groen gemeentebeleidBrabantse Milieufederatie
24 april 2018Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissiesVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 april 2018Jaarverslag en jaarrekening 2017Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
17 april 2018Begrotingscirculaire 2018Provincie Noord-Brabant
17 april 2018Cultuur deel jeLandelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
17 april 2018Definitief onderzoeksrappot 'Samen is soms beter'Rekenkamercommissie Waalre
17 april 2018Zorgen over uitstoot verkeer en houtkachelsLongfonds
17 april 2018Aandachtspunten bij het opstellen van het CoalitieakkoordSeniorenraad Waalre
17 april 2018KindcentraKindcentra 2020
17 april 2018Jaarverslag en jaarrekening 2017GGD Brabant-Zuidoost
17 april 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
17 april 2018VNG Model Algemene inkoopvoorwaardenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 april 2018Belang van muziek in het basisonderwijsMeer Muziek in de Klas
17 april 2018Jaarstukken 2017Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
17 april 2018Programmajaarverslag 2017Metropoolregio Eindhoven
17 april 2018Rapport BurgerinitiatievenVereniging voor Klachtrecht in de publieke sector
17 april 2018Gemeentelijke duurzame energievoorzieningEnexis
17 april 2018Collectieve zorgverzekeringIZA
17 april 2018Vestigingsbeleid in de gemeenteFNV MOOI
10 april 2018Kinderen en jongerenKinderombudsman
10 april 2018NieuwsbriefHet Klooster
10 april 2018Sociale werkgelegenheid en re-integratieCedris
10 april 2018Koester het landschap van het DommeldalNatuurmonumenten
10 april 2018Nationale OmbudsmanVereniging voor Klachtrecht in de publieke sector
10 april 2018Duurzame ongediertebestrijdingKennisinstituut Beheersing Ongedierte (KIBO)
10 april 2018NieuwsbriefJeugdfonds Cultuur Brabant
10 april 2018Duurzame energieNederlandse Vereniging Duurzame Energie
10 april 2018Maatschappelijke kracht van sportNOC-NSF, Sportkracht 12, Vereniging Sport en Gemeenten en Muller Instituut
10 april 2018Gebruik de boerderij!Agrarisch Erfgoed
10 april 2018Conpensatieregeling AOW brandweerpersoneelVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG))
10 april 2018GemeenteraadsverkiezingenBrainport Eindhoven
10 april 2018De kapper doet een beroep op uKoninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO)
10 april 2018BewonersinvloedVereniging Eigen Huis
10 april 2018Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (alv)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 april 2018Natuur- en milieueducatieLeven met de Aarde
10 april 2018Jaarverslag Interbestuurlijk ToezichtProvincie Noord-Brabant
10 april 2018Gemeentelijke Telecommunicatie (GT)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
10 april 2018ArcheologieStichting Reuvens
10 april 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
10 april 2018Nu is het tijd voor KwaliTIJD voor het kindJeugdzorg Werkt
3 april 2018NieuwsbriefPlatform VG Zuidoost-Brabant
3 april 2018Onderwijs, opvang en zorg in kindcentraStichting Onderwijs
3 april 2018Toezicht en handhaving binnen omgevingsrechtOmgevingsdienst Brabant-Zuidoost (ODZOB)
3 april 2018Onderzoek Poolse ArbeidsmigrantenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
3 april 2018Manifest KlimaatstroomProvincie Noord-Brabant
3 april 2018Gezocht: bestuurders met regiohart!Stedelijk Gebied Eindhoven
3 april 2018Armoede onder kinderenDefence for Children en Save the Children
3 april 2018NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
3 april 2018Toezichtoordeel Huisvesting VergunninghoudersProvincie Noord-Brabant
3 april 2018Goed werkgeverschapCNV Overheid
3 april 2018Minder zelfredzame ouderenKring Waalre (seniorenverenigingen Waalre) en Philips Gepensioneerden Vereniging Eindhoven (PVGE)
3 april 2018Inspiratiedocument over WaterAlgemeen Bestuur Waterschap De Dommel
3 april 2018VerkeersveiligheidVeiligverkeer
3 april 2018Jaarstukken 2017 en begroting 2019PlusTeam
3 april 2018Inspiratie voor het collegeprogramma 2018-2022Bouwend Nederland
3 april 2018Verwarde personen in BrabantProject Verwarde personen in Brabant
3 april 2018Aanbevelingen woningmarktNederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM)
27 maart 2018GroenNatuurmonumenten
27 maart 2018VerduurzamingDe Jonge Klimaatbeweging
27 maart 2018Screening kandidaat-wethoudersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
27 maart 2018Motie voorstel innamepunt/milieustraat voormalige werfCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 maart 2018StartersondersteuningBrabantStart.nl
27 maart 2018MaartcirculaireGemeentefonds
27 maart 2018Ambitiedocument De Slagvaardige RegioMetropoolregio Eindhoven (MRE)
27 maart 2018Recycling & Circulaire EconomieVereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN)
27 maart 2018Opstellen bestuursakkoordMonumentenhuis Brabant
27 maart 2018Advies 'Voor de publieke zaak. Over een aanlokkelijk perspectief voor de decentrale volksvertegenwoordigerRaad voor het openbaar bestuur (Rob)
27 maart 2018NieuwsbriefRegionaal Historisch Centrum Eindhoven
27 maart 2018JeugdzorgOverleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg
27 maart 2018Sociale keuzeFNV
27 maart 2018Ontwerpbestemmingsplan WillibrordushofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 maart 2018VeranderingenOvermorgen
27 maart 2018NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
27 maart 2018NaastenbeleidNaasten in Beeld en Naasten in Kracht
27 maart 2018Lokale omroepenPublieke Lokale Omroepen (NPLO)
27 maart 2018Interbestuurlijk ToezichtProvincie Noord-Brabant
20 maart 2018Concept begroting 2019Metropoolregio Eindhoven (MRE)
20 maart 2018Nieuwe afvalinzamelingDe heer C. Roordink
20 maart 2018Wet op de Inlichtingen- en VeiligheidsdienstenBuro Jansen & Janssen
20 maart 2018WoningbouwprogrammaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018InformatiebulletinUitvoeringstafel Eindhoven Airport
20 maart 2018Planning project Duurzaam door WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
20 maart 2018Concept begroting 2019GGD Brabant-Zuidoost
20 maart 2018NieuwsbriefHet Klooster
20 maart 2018Bereikbaarheid kiezersIk verlang mijn stem terug
20 maart 2018Ontwikkelingen Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)College van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018Collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatieVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 maart 2018Motie ontwikkeling Hazzo gebied in combinatie met herijking WoonvisieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018MaartcirculaireGemeentefonds
20 maart 2018Tussenevaluatie Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 maart 2018InformatiebriefBrainport Eindhoven
20 maart 2018BNG Bank Cultuurparticipatieprijs 2018iktoon
20 maart 2018Motie BlijversleningCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 maart 2018Samenwerken aan de grote maatschappelijke opgavenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 maart 2018Motie algemene reserves verbonden partijenGemeente Reusel-De Mierden
20 maart 2018Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
20 maart 2018NieuwsbriefBereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
13 maart 2018AfvalscheidingDe heer H. van der Laak
13 maart 2018Brandbrief huisvesting arbeidsmigrantenOtto Workforce.eu
13 maart 2018NieuwsbriefDuizend Duurzame Daden
13 maart 2018NieuwsbriefWaalres Erfgoed
13 maart 2018Getekende opdrachtbevestiging accountantscontrole jaarrekening 2017Astrium Overheidsaccountants
13 maart 2018Passend onderwijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
13 maart 2018Motie KinderpardonGemeente Oldenzaal
13 maart 2018Overzicht reacties gemeenten op 1e begrotingswijziging 2018GGD Brabant-Zuidoost
13 maart 2018Open brief aan D66GroenLinks
13 maart 2018Open brief aan fractievoorzittersGroenLinks
6 maart 2018Motie aansluiten StatiegeldalliantieCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 maart 2018HoutstookDe heer H. Dekker
6 maart 2018Motie over gang van zaken ontslag burgemeesterGemeente Oosterhout
6 maart 2018Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 2 vier Gemeenschappelijke RegelingenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 maart 2018NieuwsbriefBurobas
6 maart 2018Manifest over lokale bijdragen aanhet herstel en het behoud van bestaanszekerheidDe Sociale Alliantie
6 maart 2018Extra Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
6 maart 2018Tips voor het bouwen van 100% duurzame zwembadenDe heer H. Dekker
6 maart 2018Realisatie doelen in Klimaatakkoorden van ParijsStichting Leven met de Aarde
6 maart 2018Vereiningen kennis laten maken met Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 maart 2018NieuwsbriefHet Klooster
27 februari 2018Oudervriendelijke samenlevingPatiëntenfederatie Nederland
27 februari 2018Week van de gezonde jeurd van 5 t/m 10 maart 2018Jongeren op Gezond Gewicht
27 februari 2018Implementatie OmgevingswetCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 februari 2018Internationale vrouwendag op 8 maart 2018Gemeente Bunnik
27 februari 2018Reactie initiatiefvoorstel Convenant Duurzaam WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
27 februari 2018Actualisering modelverordeningenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 februari 2018Bewerkersovereenkomsten Wmo en Jeugdwet met Stichting Inlichtingenbureau en VECOZOVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
27 februari 2018Rapport onderzoek duurzaamheid grootste gemeentenNatuur & Milieu
27 februari 2018Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
27 februari 2018Motie budget toerisme beleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 februari 2018NieuwsbriefStichting Mediwiet
20 februari 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
20 februari 2018Aanplakborden verkiezingsreclame WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 februari 2018VerkeersveiligheidVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 februari 2018NieuwsbriefWoningstichting thuis
20 februari 2018Interbestuurlijk ProgrammaVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
20 februari 2018Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
20 februari 2018Stop de verwoestijning van NederlandStichting Barbarugo
20 februari 2018Reactie zienswijze raad Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGEStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)
13 februari 2018Verzoek om deelname aan de statiegeldalliantieStatiegeldalliantie
13 februari 2018PrivacyregelsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
13 februari 2018Licht Verstandelijk Beperkten/VN-Verdrag voor mensen met een beperkingPlatform VG Regio Zuidoost-Brabant
13 februari 2018NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
13 februari 2018Jaarverslag 2017Rekenkamercommissie Waalre
6 februari 2018VN Verdrag en Inclusief BeleidCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Start inwonerspanelCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Evaluatie urgentieregelingBeleidsadviseur gemeente Veldhoven
6 februari 2018Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
6 februari 2018Tarief spoedaanvraag rijbewijsCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Actualisatie bomenbeleidsplanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
6 februari 2018Tafel van 12 Stichting Leven met de Aarde
6 februari 2018Handhaving Uitvoeringsprogramma 2018College van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018SamenwerkingsagendaStedelijk Gebied Eindhoven
30 januari 2018Evenementen en vrijwillige verkeersregelaarsVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 januari 2018Ontwikkelingen vliegverkeerBrabantse Milieufederatie (BMF)
30 januari 2018Beantwoording motie intensiever beheer braakliggende grondenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
30 januari 2018Realisatie tijdelijke woningenCollge van burgemeester en wethouders van Waalre
30 januari 2018Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
30 januari 2018Promotie Jeugdcultuurfonds BrabantCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
23 januari 2018Stand van zaken overeenkomst WelzorgCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018Rapport Een open deurNationale Ombudsman
23 januari 2018DierenwelzijnStichting Dierenlot
23 januari 2018Voorontwerp bestemmingsplan Mosbroekseweg 2College van burgemeester en wethouders van Waalre
23 januari 2018Referendum (Sleepwet)Dichter bij de Burger
23 januari 2018WMO Regresrecht 2018Berlimont CMC Consulting
23 januari 2018Wijziging planning onderzoek volksvertegenwoordigende rol gemeenteraadRekenkamercommissie Waalre
16 januari 2018NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
16 januari 2018Klimaat akkoordB. Boonstra
16 januari 2018AfvalfietsDe heer A. van Til
16 januari 2018Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2018Provincie Noord-Brabant
16 januari 2018Reactie op initiatiefvoorstel (her)gebruik ontmoetingscentrum 't HazzoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 januari 2018Gemotoriseerd verkeer fietspad Oude SpoorbaantracéGroen en Heem Valkenswaard e.o.
9 januari 2018Exploitatie Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 januari 2018Huisvesting statushoudersCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 januari 2018Robotisering van raadsledenRaadslid Ronduit Open gemeente Leudal
3 januari 2018Officiële erkenning geregistreerd museumWaalres museum
3 januari 2018Millennium Development Goals en het Gemeente BeleidStichting Leven met de Aarde
3 januari 2018NieuwjaarsgroetWaalres Erfgoed
3 januari 2018Kadernota 2019 en 1e begrotingswijziging 2018GGD Brabant-Zuidoost
3 januari 2018NieuwsbriefPlatform VG Regio Zuidoost Brabant
3 januari 2018Visie op regionale bestuurskrachtGemeente Eindhoven
3 januari 2018Overlast houtkachelsMeldpunt Schadelijk Geluid
3 januari 2018Bodem en ondergrondVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2017KerstwensDetailhandel Nederland
21 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
21 december 2017Besluiten Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
21 december 2017Reparatie derde jaar WWLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden LOGA)
21 december 2017Aanlevering Kadernota 2019Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
21 december 2017Aanpassing pensioenen en inhouding AppaMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
21 december 2017KerstwensGemeente Ishøj
21 december 2017VNG Agenda 2018Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 december 2017NieuwsbriefGGD Brabant-Zuidoost
21 december 2017Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 december 2017NieuwsbriefInzamelproef De Voldijn
19 december 2017Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2017Toeristenbelasting 2018Recron Zeeland en Noord-Brabant
19 december 2017Convenant Wmo RegresrechtBerlimont CMC Consultants en Stichting letselschade en Gerechtigheid
19 december 2017NieuwsbriefHet Klooster
19 december 2017Besluit brandveiligheid gebruik en basishulpverlening overige plaatsenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
19 december 2017Update Metropoolregio Eindhoven, inclusief Plan van Aanpak en vragenlijstMetropoolregio Eindhoven (MRE)
19 december 2017Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord en uitvoering BereikbaarheidsagendaCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2017Virenze surseance van betalingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
19 december 2017Kadernota 2019Metropoolregio Eindhoven (MRE)
19 december 2017Pieptoon systemenB. Hoek
12 december 2017Virenze surseance van betalingGemeente Eindhoven
12 december 2017KerstkaartStichting tegen zinloos geweld
12 december 2017NieuwsbriefDuurzaam door Waalre
12 december 2017Wet minimumloon op het persoonsgebonden budget (PGB)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 december 2017Voortgang Bestuurlijke visie op crisisbeheersingCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 2017Vergadering Algemeen BestuurGemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE)
12 december 2017Winnend kunstwerk tuin Het Huis van WaalreCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
12 december 20171e begrotingswijzigingGGD Brabant-Zuidoost
12 december 2017Verslag netwerkbijeenkomst 27 september 2017Samen voor de Jeugd
12 december 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
12 december 2017Kadernota 2019Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
12 december 2017Bezwaar toeristenbelasting 2018Meester Advocaten namens Bastion Hotel
12 december 2017KerstkaartZuidzorg
12 december 2017Beroep bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
12 december 2017Regresrecht Wmo - overeenkomst 2018Vereninging Nederlandse Gemeenten (VNG)
12 december 2017AsbestdakenOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant
12 december 2017Decembercirculaire gemeentefonds Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
5 december 2017Uitvoering Speelruimtebeleid 2018-2022College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 december 2017Uitspraak voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
5 december 2017Rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijk rapportage 2016Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
5 december 2017Enquête Duurzaam door Waalre en Den Hof College van burgemeester en wethouders van Waalre
5 december 2017RaadsledennieuwsbriefVereniging Nederlandse Gemneenten (VNG)
5 december 2017NieuwsbriefProjectteam N69
5 december 2017Begroting 2018Provincie Noord-Brabant
5 december 2017Regionaal Uitvoeringsbeleid AsbesttakenCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 november 2017Update Metropoolregio EindhovenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
28 november 2017Vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
28 november 2017Voorontwerpbestemmingsplan WillibrordushofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
28 november 2017Ramp op Sint MaartenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
28 november 2017Nieuwsbrief'thuis
21 november 2017Buitengewone Ledenvergadering en VNG BestuurdersdagVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Plannen bouwen 25 sociale huurwoningen in de Michiel de Ruyterstraatthuis
21 november 2017Aanvullende stukken voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 november 2017Activering quotumregeling banenafspraakVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Essay Omgevingswet, bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiekLandelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)
21 november 2017Derde jaar WWLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 november 2017Voorlopige voorziening bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
21 november 2017Wijziging CAR-artikelLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
21 november 2017Datum referendumFractievoorzitters gemeente Apeldoorn
21 november 2017Update Gezamenlijke Gemeentelijke UitvoeringVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017NieuwsbriefJeugdcultuurfonds Brabant
21 november 2017Evaluatie VNG governance: reactie VNG bestuur op rapport Wim DeetmanVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Statutenwijziging vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
21 november 2017Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeentenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017(Onkosten)vergoeding politieke ambtsdragersMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Markt 14 College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017NaamswijzigingVNO NCW Brabant Zeeland
14 november 2017Motie budgetkosten in de jeugdzorgProjectteam 21voordejeugd
14 november 2017Verkeersmaatregel Koningin JulianalaanCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Stellingen biodiversiteitStichting Leven met de Aarde
14 november 2017Motie beloningsbeleid bestuursvoorzitter Bank Nederlandse GemeentenGemeente Bergeijk
14 november 2017Reactie op klacht De MeervalgroepMetropoolregio Eindhoven (MRE)
14 november 2017Verweerschrift bestemmingsplan BuitengebiedCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Burgerpeiling 2017College van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Terugblik Brabant OntmoetProvincie Noord-Brabant
14 november 2017Elektronische facturenVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017Klacht over Metropoolregio EindhovenDe Meervalgroep
14 november 2017Decentralisatie RijksvaccinatieprogrammaVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017InformatiebulletinUItvoeringstafel Eindhoven Airport
14 november 2017NieuwsbriefGOW Welzijnswerk
14 november 2017Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Dreefstraat 48bCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
14 november 2017Gedoogd telen van wietVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
14 november 2017Resultaatbestemming 2016 en reactienota gemeenteradenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
7 november 2017Regeling zorginfrastructuurVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
7 november 2017Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
7 november 2017Rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgelijke standLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
7 november 2017HoorzittingRaad van State
7 november 2017NieuwsbriefGoed voor Mekaar
31 oktober 2017Vervolg project Duurzaam door Waalre en Den HofCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 oktober 2017Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
31 oktober 2017NieuwsbriefBrabantse Ontwikkelings Maatschappij
31 oktober 2017Realisatie zonneparkCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
31 oktober 2017NieuwsbriefWaalres Erfgoed
31 oktober 2017Convenant Wmo RegresrechtBerlimont CMC Consultants
24 oktober 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
24 oktober 2017Brainport MonitorBrainport Development
17 oktober 2017Zorgwekkende stoffenWerkgroep Houtrookoverlast
17 oktober 2017Bestemmingsplan BuitengebiedRaad van State
17 oktober 2017Prestatiegids 2017Raadslid.nu
17 oktober 2017NieuwsbriefVereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
17 oktober 2017VNG-reactie op het Regeerakkoord 2017-2021Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
17 oktober 2017Wijzigingen CAR-UWOLandelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 oktober 2017Cao gemeenten 2017-2019Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
17 oktober 2017SlechtziendheidVereniging Macula
17 oktober 2017NieuwsbriefStichting Duurzame Samenleving
17 oktober 2017DatalekCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
17 oktober 2017ZelfhulpStichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
9 oktober 2017Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeesterMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
9 oktober 2017VN VerdragCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017Rapport cliëntenervaringsonderzoek Wmo en JeugdCollge van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017Onderzoeksplan Volksvertegenwoordigende rol raadRekenkamercommissie Waalre
9 oktober 2017Onderzoek arbeidsmigrantenMetropoolregio Eindhoven (MRE)
9 oktober 2017StatutenwijzigingVereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
9 oktober 2017Inkoop Jeugd en WmoCollege van burgemeester en wethouders van Waalre
9 oktober 2017Vergadering Algemeen BestuurMetropoolregio Eindhoven (MRE)
9 oktober 2017Afkoppelen regenwaterZW14
9 oktober 2017Opdrachtbevestiging accountantGemeenteraad gemeente Waalre
3 oktober 2017Motie fipronilcrisis Gemeente Stadskanaal