Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26-08-2020 en voor het laatst bijgewerkt op 26-08-2021.

Gemeente Waalre wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: www.waalre.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: wij hebben een externe partij opdracht gegeven om de techniek van de website te toetsen op toegankelijkheid.
  • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische tool.
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Formulieren: formulieren op het subdomein mijn.waalre.nl voldoen nog niet aan de toegankelijkheid. Dit zijn formulieren van een externe leverancier. Zij werken eraan om deze toegankelijk te maken.
  • Pdf's: we kunnen op dit moment niet garanderen dat de Pdf's die worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. Er wordt gewerkt aan interne bewustwording bij de opmaak van Pdf's en aan het vervangen van Pdf's voor toegankelijke bestanden, en dit zullen we de komende jaren blijven doen. Veelgebruikte Pdf's passen wij als eerste aan. De documenten die u kunt downloaden bij de bestemmingsplannen zijn vaak afkomstig van andere partijen.
  • Afvalkalender: de afvalkalender gaat over op een nieuwe versie die voldoet aan de toegankelijkheid. De planning hiervoor is nog onbekend.
Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Waalre. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toetsingsrapporten

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via e-mail gemeente@waalre.nl of telefoonnummer 040-2282500.