Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26-08-2020 en voor het laatst bijgewerkt op 02-02-2022.

Gemeente Waalre wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de websites: www.waalre.nl en mijn.waalre.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: wij hebben een externe partij opdracht gegeven om de techniek van de website te toetsen op toegankelijkheid
  • Automatische toetsen: wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische tool
  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
  • Periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken

Pdf's

We kunnen op dit moment niet garanderen dat de pdf's die worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. Er wordt gewerkt aan interne bewustwording bij de opmaak van pdf's en aan het vervangen van pdf's voor toegankelijke bestanden of webformulieren. Dit zullen we de komende jaren blijven doen. Veelgebruikte pdf's passen wij als eerste aan. De documenten die u kunt downloaden bij de bestemmingsplannen zijn vaak afkomstig van andere partijen

Leveranciers

Op onze website verwijzen we naar andere websites of applicaties, zoals formulieren van mijn.waalre.nl, de afvalkalender en het raadsinformatiesysteem. Niet al deze websites voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Wij zijn in gesprek met de leveranciers om zaken volledig toegankelijk te maken.

Social media

Als gemeente willen wij het goede voorbeeld geven. Wij vinden dat digitale toegankelijkheid niet stopt bij onze eigen websites en applicaties waarvan we gebruikmaken. Social media valt weliswaar buiten de Wet digitale toegankelijkheid, maar wij willen dat onze social media kanalen voor iedereen is te gebruiken. We proberen daarom rekening te houden met toegankelijkheidsrichtlijnen.

  • We houden rekening met het gebruik van emoji's en hashtags
  • We proberen video's te voorzien van ondertiteling
  • We proberen rekening te houden met kleurcontrast
  • We zijn in gesprek met de leverancier van onze software over een functionaliteit voor het invoeren van alt-teksten voor afbeeldingen

De gemeente gebruikt Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter voor het verspreiden van gemeentelijk nieuws en informatie, en nieuws vanuit de overheid. Nieuws en informatie met betrekking tot de gemeente vind je meestal ook op de gemeentelijke website. Je kunt onze social media kanalen gebruiken om vragen te stellen, maar dit kan ook via onze gemeentelijke website.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Waalre. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toetsingsrapporten

Websites waar de gemeente (deels) verantwoordelijk voor is of mee samenwerkt

Website Omschrijving Toegankelijkheidsverklaring
Overzicht websites
Gemeente Waalre Hoofdwebsite gemeente Waalre Toegankelijkheidsverklaring
Afvalkalender Digitale afvalkalender Toegankelijkheidsverklaring
Zaaksysteem Webformulieren Toegankelijkheidsverklaring
Centric eDiensten Webformulieren Toegankelijkheidsverklaring
Notubiz Raadsinformatiesysteem  
Overheid.nl Website met lokale- wet en regelgeving Toegankelijkheidsverklaring
Ruimtelijke plannen Landelijk portaal voor bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels Toegankelijkheidsverklaring
Duurzaam door Waalre Projectwebsite Toegankelijkheidsverklaring
Omgevingsvisie Waalre Website omgevingsvisie  
Inwonerspanel Waalre Website inwonerspanel Toegankelijkheidsverklaring
Goed voor Mekaar Waalre Website voor vrijwilligerswerk en informele hulp Toegankelijkheidsverklaring

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via e-mail gemeente@waalre.nl of telefoonnummer 040-2282500.