Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26-08-2020 en voor het laatst bijgewerkt op 10-02-2021.

Gemeente Waalre wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.waalre.nl/ (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Inspectie: Er heeft een inspecite plaatsgevonden door onafhankelijke deskundigen. Momenteel zijn we bezig om de resultaten hiervan door te voeren op de website. De onderzoeksresultaten kunt u hier terugvinden (PDF, 619.2 kB).
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Werkprocessen: Toepassing van de webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Video's: Video's worden zoveel mogelijk voorzien van ondertiteling. Raadsvergaderingen worden door een externe leverancier als video beschikbaar gesteld. Deze worden inmiddels van ondertiteling voorzien.
  • PDF's: We kunnen op dit moment niet garanderen dat de PDF's die worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. Er wordt gewerkt aan interne bewustwording bij de opmaak van PDF's en aan het vervangen van PDF's voor toegankelijke bestanden, en dit zullen we de komende jaren blijven doen. Veelgebruikte PDF's passen wij als eerste aan. De documenten die u kunt downloaden bij de bestemmingsplannen zijn vaak afkomstig van andere partijen.
Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Waalre. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Toetsingsrapport

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via e-mail gemeente@waalre.nl of telefoonnummer 040-2282500.