Privacy

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) in werking getreden. Deze wetgeving geldt voor elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor de gemeente Waalre, omdat wij gegevens verwerken van inwoners om publieke taken uit te voeren. Wat dit concreet voor u betekent leest u op deze pagina.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In de AVG wetgeving is geregeld dat uw privacyrechten versterkt en uitgebreid zijn. De volgende rechten zijn vastgelegd binnen de AVG:

  • Recht op duidelijke informatie over wat de gemeente met uw persoonsgegevens doet. In onze privacyverklaring en ons privacyreglement leggen we uit hoe wij persoonsgegevens verwerken binnen de gemeente Waalre.
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering, oftewel het recht op een menselijke blik bij besluiten. Binnen de gemeente Waalre maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Ook vastgelegd binnen de AVG is uw:

  • Recht van inzage
  • Recht op correctie
  • Recht van verzet
  • Recht om vergeten te worden
  • Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op bezwaar

Meer informatie over uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking kunt u terugvinden op de pagina 'Rechten AVG'.

Hoe de uitgangspunten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerealiseerd gaan worden, is vastgelegd in het Informatiebeveiligings- en Privacybeleid (PDF, 396.1 kB).

Basisregistratie Personen (BRP)

Verschillende soorten organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Op de website 'Wie krijgen mijn persoonsgegevens?' vindt u meer informatie van de Rijksoverheid over verstrekkingen in het kader van de Wet BRP. 

Inzage/geheimhouding/correctie BRP

Voor een inzageverzoek BRP, geheimhouding BRP of een BRP correctieverzoek, neemt u contact op met team Burgerzaken van de gemeente Waalre via telefoonnummer 040-2282500 of via e-mail burgerzaken@waalre.nl

Beveiliging

Komt u een fout in de werking van de website tegen, dan vragen we u deze te melden. Hoe u een melding kunt doen en wat ons beleid hierin is leest u op de pagina over de responsible disclosure.