Afspraken over Koningin Wilhelminalaan

Algemene informatie
Datum 7 februari 2023
AfzenderKlankbordgroep Koningin Wilhelminalaan

Toelichting

E-mail Klankbordgroep Koningin Wilhelminalaan, ingekomen d.d. 31 januari 2023, inzake afspraken over Koningin Wilhelminalaan (506274).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2023-05

Bijlage(s)