Gemeenteraad

 • Vergaderingen

  Bekijk het vergaderschema, de vergaderstukken, de uitslagen, het archief of volg raadsvergaderingen live of kijk ze terug.

 • Raadsinformatie

  Hier vindt u documenten als brieven aan de raad, schriftelijke vragen en raadsinformatiebrieven. Actuele en uitgevoerde moties.

 • Contact met de gemeenteraad

  Als inwoner kunt met vragen over de gemeenteraad terecht bij de griffie.

 • Meepraten met de raad

  U kunt tijdens de vergadering meepraten over een onderwerp dat op het oordeelsvormende deel van de agenda staat.

 • Corona en gemeenteraad

  De coronamaatregelen vragen ook aanpassingen aan de manier van werken van de raad.

 • Wat doet de gemeenteraad

  De gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders vormen samen het bestuur van een gemeente. Ze hebben elk hun eigen taken en bevoegdheden.

 • Rekenkamercommisie Waalre

  Op deze pagina vindt u informatie over de rekenkamercommissie van Waalre.

 • Samenstelling gemeenteraad