Gemeenteraad

 • Vergaderingen

  Bekijk het vergaderschema, de vergaderstukken, de uitslagen, het archief of volg raadsvergaderingen live of kijk ze terug.

 • Raadsinformatie

  Hier vindt u documenten als brieven aan de raad, schriftelijke vragen en raadsinformatiebrieven. Actuele en uitgevoerde moties.

 • Contact met de gemeenteraad

  Als inwoner kunt met vragen over de gemeenteraad terecht bij de griffie.

 • Meepraten met de raad

  U kunt tijdens de vergadering meepraten over een onderwerp dat op het oordeelsvormende deel van de agenda staat.

 • Wat doet de gemeenteraad?

  De gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders vormen samen het bestuur van een gemeente. Ze hebben elk hun eigen taken en bevoegdheden.

 • Hoe vergadert de gemeenteraad?

  De gemeenteraad behandelt onderwerpen in twee of drie stappen, volgens het BOB-model: Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming.

 • Samenstelling gemeenteraad

  In de gemeenteraad zitten 17 raadsleden verdeeld over verschillende fracties. Contactgegevens en nevenfuncties van de gemeenteraadsleden vindt u op deze pagina.

 • Rekenkamer

  De Rekenkamer Waalre doet namens de gemeenteraad van Waalre onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het gemeentebestuur.

 • Meer over lokale politiek

  Wilt u meer weten over lokale politiek?