Contact met de gemeenteraad

De griffie ondersteunt de raad bij zijn taken. Ook u als inwoner kunt met vragen over de gemeenteraad terecht bij de griffie. 

Bijvoorbeeld over vergaderingen of spreekrecht. Griffier Wouter Ernes is bereikbaar via 040-2282500. Het e-mailadres is griffie@waalre.nl.

Waar vind ik de gemeenteraad?

Vergaderlocatie:

Het Huis van Waalre
Koningin Julianalaan 19
5582 JV Waalre

Post kunt u sturen naar:

Gemeenteraad Waalre
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Mailen kan via griffie@waalre.nl
Telefoon: 040 2282500 (griffier)

Contact met raadsleden

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een raadslid of met een fractie van een partij in de gemeenteraad. U vindt u alle leden van de gemeenteraad van Waalre op de raadsinformatie website. Door op de foto's te klikken vindt u de telefoonnummers en e-mailadressen van alle raadsleden.