De Rekenkamer Waalre doet namens de gemeenteraad van Waalre onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente en het werk van het gemeentebestuur. Deze Rekenkamer ondersteunt daarmee de Waalrese gemeenteraad bij zijn controlerende taak.

Onafhankelijk

De Rekenkamer is onafhankelijk. De leden hebben geen directe binding met de Waalrese politiek. De gemeenteraad, college van B&W, medewerkers en zelfs inwoners kunnen onderwerpen aandragen voor onderzoek. Maar de Rekenkamer besluit uiteindelijk onafhankelijk welk onderwerp zij daadwerkelijk onderzoekt. Wil je meer weten? Lees op de website van de Vereniging voor Raadsleden meer over het werk van een rekenkamer.

Samenstelling en contact

De Waalrese Rekenkamer bestaat op dit moment uit Jan van den Heuvel (voorzitter), Martine van Boekel (lid) en Antje Dekker (lid). U kunt de Rekenkamer bereiken via de griffie van de gemeenteraad van Waalre via griffie@waalre.nl of 040-2282500.

Nevenfuncties leden Rekenkamer

De heer Van den Heuvel is naast zijn voorzitterschap van de Rekenkamer van Waalre ook voorzitter van de Rekenkamer in de gemeenten Best, Boxtel en Veldhoven.

Mevrouw Van Boekel is naast haar lidmaatschap van de Rekenkamer Waalre ook lid van de Rekenkamer in de gemeente Best. Daarnaast is zij Adviseur Sociaal Domein met een eigen bedrijf M pact & puls.

Mevrouw Dekkers is naast haar lidmaatschap van de Rekenkamer Waalre ook lid van de Rekenkamer in de gemeente Best. Daarnaast is zij docent cursus Ethiek bij Vista Nova (opleiding voor loopbaancoaches), vrijwilliger bij het Jacobus Genootschap (voorlichting en cursussen), docent/begeleider cursus wijsbegeerte (APPAtraject bij Gradus in Amersfoort), diaken bij de wijkgemeente Zuid (protestantse kerk Eindhoven), Lid Algemene Kerkenraad, actief lid van de kerngroep Hovense Herenboeren en vrijwilliger op de Stadsakkers.

Documenten

Onderzoeksrapporten

Door de onderstaande links te volgen, komt u in de vergaderagenda van de oordeelsvormende vergadering waarin het stuk behandeld is. Hier vindt u het stuk en alle bijlagen. Desgewenst kunt u de behandeling terugluisteren in de videotulen. U vindt de link hier naartoe bovenaan de pagina.

Onderzoeksprogramma’s

Jaarverslagen

Verordening