Oordeelsvormende bijeenkomst 4 oktober 2016

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal, Laan van Diepenvoorde 8 Waalre
Tijd21:00 uur
VoorzitterDhr. P.J. Oolbekkink
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststellen van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 20 september 2016

5 - Voorstel tot het vaststellen van de kaders inkoop peuterspeelplaatsen

6 - Voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie inzake sturing en sturingsinformatie in het sociaal domein

7 - Voorstel tot herzien en vaststellen bebouwde komgrens 2016 verkeerswet

8 - Voorstel tot herzien en vaststellen bebouwde kom 2016 boswet

9 - Voorstel tot het vaststellen van het treasurystatuut gemeente Waalre 2016

10 - Voorstel tot kennisnemen van de begroting Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) Ergon 2017-2020 en beschikbaar stellen van middelen voor 2017

11 - Sluiting