Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders vormen samen het bestuur van een gemeente. Ze hebben elk hun eigen taken en bevoegdheden.

Drie rollen

Voor beleid wat de gemeente zelf bepaalt, doet het College van B&W voorstellen. De gemeenteraad besluit hierover. Niet over alles wat de gemeente doet, beslist de raad: veel taken van de gemeente komen voort uit landelijke wetgeving. Hóe die taken worden uitgevoerd, is dan vaak helemaal of gedeeltelijk in die wetgeving vastgelegd.

Rol van de raad: De raad stelt kaders

Natuurlijk kan de gemeenteraad niet tot in detail vertellen hóe zaken moeten worden uitgevoerd. Daarom zeggen we dat de raad kaders stelt. De gemeenteraad bepaalt dan bijvoorbeeld: Wat is het doel? Aan welke voorwaarden moet het voldoen? Wat zijn de hoofdlijnen? Hoeveel mag het kosten? Het college werkt de opdracht dan verder uit en doet de uitvoering.

Rol van de Raad: De raad controleert de uitvoering

Achteraf controleert de gemeenteraad of het college zich daarbij aan de afgesproken kaders heeft gehouden.

Rol van de Raad: de raad vertegenwoordigt de inwoners

De gemeenteraad doet dit als vertegenwoordiger van de inwoners. Eén keer in de vier jaar stemmen die op partijen van wie zij vinden dat ze goede ideeën hebben. Raadsleden houden contact met inwoners en maatschappelijke groepen en organisaties.

Rol van de Raad: de raad vertegenwoordigt de inwoners

De gemeenteraad doet dit als vertegenwoordiger van de inwoners. Eén keer in de vier jaar stemmen die op partijen van wie zij vinden dat ze goede ideeën hebben. Raadsleden houden contact met inwoners en maatschappelijke groepen en organisaties.

Ook inwoners doen mee

Er is veel in beweging in de lokale politiek. Inwoners laten zich horen, willen meebepalen én de schouders eronder zetten om hun eigen leefbaarheid te vergroten. In Waalre worden inwoners geregeld uitgenodigd om mee te denken over beleid dat ze raakt. Ook met de gemeenteraad kunnen inwoners op verschillende manieren meepraten.

Zeventien leden, zeven fracties, gekozen door inwoners

In de gemeenteraad van Waalre zitten zeventien leden, verdeeld over zeven fracties (politieke partijen). Zij zijn bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2022, gekozen door de inwoners van Waalre. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij zit ook in het college van B&W, samen met de wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders. In Waalre werkt op dit moment een waarnemend burgemeester. Die is benoemd door de Commissaris van de Koning. Een ‘vaste’  burgemeester wordt benoemd door de Kroon, dat is een andere naam voor de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen.

Lees- en kijktips over dit onderwerp kun je hier vinden.