Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders vormen samen het bestuur van een gemeente. Ze hebben elk hun eigen taken en bevoegdheden.

Drie rollen

De gemeenteraad heeft drie belangrijke rollen:

  • De raad stelt de kaders waarbinnen het college beleid ontwikkelt en zaken uitvoert.
  • Ook beoordeelt en controleert de raad of het college zijn werk goed doet.
  • Raadsleden houden contact met inwoners van Waalre en andere belanghebbenden om als volksvertegenwoordigers te kunnen optreden.

Gemeenteraad beslist, B&W voert uit

De gemeenteraad houdt zich niet bezig met details en uitvoering. Dit is de taak van het college van B&W. Vaak zal het college voorstellen doen waarover de gemeenteraad een beslissing neemt. Het college van B&W zorgt er dan voor dat de door de gemeenteraad vastgestelde plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Zeventien leden, acht fracties, gekozen door inwoners

In de gemeenteraad van Waalre zitten zeventien leden, verdeeld over acht fracties (politieke partijen). Zij zijn bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gekozen door de inwoners van Waalre. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij zit ook in het college van B&W, samen met drie wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders. De burgemeester is benoemd door de Kroon (de Koning en de ministers).