Meepraten met de raad

Openbaarheid, transparantie en toegankelijkheid zijn belangrijk in de democratie. Door de coronamaatregelen verloopt het democratisch proces medio 2020 anders dan anders. Een belangrijk verschil voor u als inwoner is dat u vergaderingen van de gemeenteraad niet fysiek kunt bijwonen. Wél kunt u digitaal meekijken via deze link. Ook kunt u uw mening geven of uw standpunt voor het voetlicht brengen.

Meedoen in een vergadering: spreekrecht

U kunt ook in de huidige situatie een vraag, mening of aandachtspunt meegeven aan de raad. Dit kan in een oordeelsvormende bijeenkomst, of in een raadsinformatieavond, over een onderwerp dat op de agenda staat. Bel, uiterlijk 24 uur voor de betreffende bijeenkomst, met de griffie via 040 2282 500 om te bespreken of u toegelaten kunt worden om in te spreken in de bijeenkomst zelf, of zet uw bijdrage op papier en breng hem in via griffie@waalre.nl.

Aandacht vragen voor een onderwerp: brief schrijven

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Dan kunt u de raad altijd een brief schrijven: over een algemeen onderwerp óf over een onderwerp dat op de agenda staat. Een brief aan de gemeenteraad kunt u versturen via griffie@waalre.nl of naar Gemeenteraad Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Contact met uw volksvertegenwoordigers

Natuurlijk kunt u ook contact zoeken met een raadslid of met een fractie van een partij in de gemeenteraad. Op deze pagina, vindt u alle leden van de gemeenteraad van Waalre. U vindt de telefoonnummers en e-mailadressen van alle raadsleden door op hun foto te klikken.