Meepraten met de raad

Openbaarheid, transparantie en toegankelijkheid zijn belangrijk in de democratie. Door de coronamaatregelen verloopt het democratisch proces medio 2020 anders dan anders. Een belangrijk verschil voor u als inwoner is dat u vergaderingen van de gemeenteraad niet fysiek kunt bijwonen. Wél kunt u digitaal meekijken. Ook kunt u uw mening geven of uw standpunt voor het voetlicht brengen.

Meedoen in een vergadering: spreekrecht

Wilt u inspreken bij een onderwerp dat oordeelsvormend op de agenda staat? Dat kan: neem contact op met de griffie via telefoonnummer 040 2282 500 of e-mailadres griffie@waalre.nl om te bespreken hoe uw inbreng kan worden meegenomen in de vergadering. Kijkt u live naar de raadsinformatieavond en heeft u een vraag? U kunt die dan stellen via e-mailadres griffie@waalre.nl. Wij doen ons best hem in de vergadering te behandelen.

Aandacht vragen voor een onderwerp: brief schrijven

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Dan kunt u de raad altijd een brief schrijven: over een algemeen onderwerp óf over een onderwerp dat op de agenda staat. Een brief aan de gemeenteraad kunt u versturen via e-mailadres griffie@waalre.nl of naar Gemeenteraad Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Contact met uw volksvertegenwoordigers

Natuurlijk kunt u ook contact zoeken met een raadslid of met een fractie van een partij in de gemeenteraad. Elders op deze website vindt u alle leden van de gemeenteraad van Waalre. U vindt de telefoonnummers en e-mailadressen van alle raadsleden door op hun foto te klikken.