Meepraten met de raad

Openbaarheid, transparantie en toegankelijkheid zijn belangrijk in de democratie. Door de coronamaatregelen verloopt het democratisch proces medio 2020 anders dan anders. Een belangrijk verschil voor u als inwoner is dat u vergaderingen van de gemeenteraad niet fysiek kunt bijwonen. Wél kunt u digitaal meekijken. Ook kunt u uw mening geven of uw standpunt voor het voetlicht brengen.

Meedoen in een vergadering: spreekrecht

Wilt u inspreken bij een onderwerp dat oordeelsvormend op de agenda staat? Dat kan: neem contact op met de griffie via telefoonnummer 040 2282 500 of e-mailadres griffie@waalre.nl om te bespreken hoe uw inbreng kan worden meegenomen in de vergadering. Kijkt u live naar de raadsinformatieavond en heeft u een vraag? U kunt die dan stellen via e-mailadres griffie@waalre.nl. Wij doen ons best hem in de vergadering te behandelen.

Aandacht vragen voor een onderwerp: brief schrijven

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Dan kunt u de raad altijd een brief schrijven: over een algemeen onderwerp óf over een onderwerp dat op de agenda staat. Een brief aan de gemeenteraad kunt u versturen via e-mailadres griffie@waalre.nl of naar Gemeenteraad Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Burgeragenderingsinitiatief

Als inwoner van Waalre kun je de raad vragen een onderwerp in de raadsvergadering te bespreken. Dit doe je, als een substantieel aantal inwoners van Waalre je voorstelt steunt, met een burgeragenderingsinitiatief.

Contact met uw volksvertegenwoordigers

Natuurlijk kunt u ook contact zoeken met een raadslid of met een fractie van een partij in de gemeenteraad. Elders op deze website vindt u alle leden van de gemeenteraad van Waalre. U vindt de telefoonnummers en e-mailadressen van alle raadsleden door op hun foto te klikken.