Meepraten met de raad

Openbaarheid, transparantie en toegankelijkheid zijn belangrijk in de democratie. Door de coronamaatregelen verloopt het democratisch proces anders dan anders. Een belangrijk verschil voor u als inwoner is dat u vergaderingen van de gemeenteraad niet fysiek kunt bijwonen. Wél kunt u digitaal meekijken. Ook kunt u uw mening geven of uw standpunt voor het voetlicht brengen.

Meedoen in een vergadering: spreekrecht

Wilt u inspreken? Dat kan alléén bij een onderwerp dat oordeelsvormend op de agenda. Neem contact op met de griffie via telefoonnummer 040 2282 500 of e-mailadres griffie@waalre.nl om te bespreken hoe uw inbreng kan worden meegenomen in de vergadering. Kijkt u live naar een raadsinformatieavond en heeft u een vraag? U kunt die dan stellen via e-mailadres griffie@waalre.nl. Wij doen ons best hem in de vergadering te behandelen.

Aandacht vragen voor een onderwerp: brief schrijven

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Dan kunt u de raad altijd een brief schrijven: over een algemeen onderwerp óf over een onderwerp dat op de agenda staat. Een brief aan de gemeenteraad kunt u versturen via e-mailadres griffie@waalre.nl of naar Gemeenteraad Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre.

Richt uw brief aan ‘de gemeenteraad’. Wij plaatsen dan uw brief, geanonimiseerd, bij de ingekomen stukken op de website van de gemeenteraad.

Burgeragenderingsinitiatief

Als inwoner van Waalre kunt u de raad vragen een onderwerp in de raadsvergadering te bespreken. Dit doet u, als een substantieel aantal inwoners van Waalre uw voorstel steunt, met een burgeragenderingsinitiatief.

Contact met uw volksvertegenwoordigers

Natuurlijk kunt u ook contact zoeken met een raadslid of met een fractie van een partij in de gemeenteraad. Elders op deze website vindt u alle leden van de gemeenteraad van Waalre. U vindt de telefoonnummers en e-mailadressen van alle raadsleden door op hun foto te klikken.