Meepraten met de raad

U kunt tijdens de vergadering meepraten over een onderwerp dat op het oordeelsvormende deel van de agenda staat. Ook kunt u als inwoner van Waalre zelf onderwerpen onder de aandacht van de raad brengen.

Meedoen in een vergadering: spreekrecht

Als een onderwerp dat u na aan het hart ligt op de agenda staat, kunt u tijdens oordeelsvormende deel van de raadsvergadering uw standpunt presenteren aan de raad. Op deze manier kunt u de mening van raadsleden beïnvloeden. Als u wilt inspreken, meldt u zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering bij de griffier via griffie@waalre.nl  of 040 2282500.

Aandacht vragen voor een onderwerp: brief schrijven

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Dan kunt u de raad ook altijd een brief schrijven: over een algemeen onderwerp of een onderwerp dat op de agenda staat.

Meer informatie kunt u krijgen via griffie@waalre.nl of 040 2282500.