Raadsvergadering (besluitvormend) 24 januari 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadven (raadzaal), Koningin Julianalaan 19
Tijd19:30 uur
VoorzitterDhr. M.F. Oosterveer
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen agenda en aanwijzen voorstemmer

3 - Vragenhalfuur

4 - Mededelingen

5 - Ingekomen stukken

6 - Vaststellen van de besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering, gehouden op 10 januari 2023

7 - B-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie "Het Klooster"

8 - A-voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3

9 - A-voorstel tot implementatie Wnra (wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

10 - Sluiting