Oordeelsvormende bijeenkomst 13 april 2021

Algemene informatie
PlaatsTeams
Tijd20:30 uur
VoorzitterMevr. S. J. van de Goor-Gelens
Video verslagVideotulen bekijken

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 1 april 2021

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie meldingen openbare ruimte

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het vaststellen van de 3e Tussenrapportage (Turap) 2021

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot invoeren van de rechtmatigheidsverantwoording door het college van burgemeester en wethouders

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) inzake aanpak Woonoverlast

9 - Sluiting