Oordeelsvormende bijeenkomst 26 september 2017

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal, Laan van Diepenvoorde 8 Waalre
Tijd20:30 uur
VoorzitterDhr. P.J. Oolbekkink
Audio verslagAudio verslag beluisteren

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht

4 - Vaststellen van de besluitenlijst van de oordeelsvormende bijeenkomst, gehouden op 5 september 2017

5 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie inzake projectmatig werken

6 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het indienen van een zienswijze tegen het voornemen van de Algemene Besturen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant om deel te nemen in de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant

7 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het behandelen van het rapport Evaluatie Metropoolregio Eindhoven en het geven van een zienswijze hierop

8 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het instemmen met de zienswijze winstbestemming 2016 Metropoolregio Eindhoven

9 - Oordeelsvormende bespreking van het voorstel tot het uitvoeren van een nader onderzoek aan zeven bruggen

10 - Sluiting