Amendementen

Lijst van amendementen
AgendapuntTitel
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het voorontwerp en aanvullende kaders van de Gestelsestraat zuidAmendement Gestelsestraat zuid
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024\n8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgevingAmendement snelheidsremmende maatregelen en parkeerverbod Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024\n8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgevingAmendement instelling 30 km zone op de Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024\n8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgevingAmendement kennis te nemen van de 'Nota van reacties ontsluiting Hut van Mie Pils en omgeving
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024\n8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgevingAmendement verbeteren Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-1-2024\n8 A-voorstel tot het nemen van een besluit voor de toekomstige ontsluiting van de Hut van Mie Pils en omgevingAmendement variantenkeuze ontsluiting Hut van Mie Pils en omgeving
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-12-2023\n11 A-voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan Dennelaan 1-1AAmendement wijziging invulling bestemmingsplan Dennelaan 1-1A
Raadsvergadering (besluitvormend) 28-11-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Evenementenvisie gemeente WaalreAmendement geen nieuwe evenementenlocatie in het buitengebied
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement toeristenbelasing
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement beperking OZB verhoging 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement gebruik budgetrecht gemeenteraad bij reconstructie van de Heikantstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement gebruik budgetrecht gemeenteraad bij reconstructie van de Heikantstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement toeristenbelasing
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement toeristenbelasing
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement Kindvriendelijk Waalre Kinderburgemeester/Kindergemeenteraad
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement capaciteitsuitbreiding regio
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement vaststellen programmabegroting 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement toeristenbelasing
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement beheersplan bossen
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement nieuw instrumentarium grondbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2023\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024Amendement ruimte septembercirculaire
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-10-2023\n19 A-voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeamAmendement reactie op wijziging Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-10-2023\n18 A-voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio EindhovenAmendement reactie op ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023\n8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024Amendement kadernota begroting 2024 (kader 4)
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023\n8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024Amendement kadernota begroting 2024 (kader 6)
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023\n8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024Amendement Kadernota 2024, beslispunt 5
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023\n8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024Amendement kadernota begroting 2024 (kader 3)
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023\n8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024Amendement Kadernota 2024, beslispunt 6
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023\n8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024Amendement kadernota begroting 2024 (kader 6)
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2023\n8 A- voorstel tot het instemmen met Kadernota 2024Amendement kadernota begroting 2024 (kader 1)
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023\n14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie Amendement Ambitie tenminste 30% sociale huurwoningen
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023\n14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie Amendement Actief beleid voor doorstroming woning
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023\n14 A-voorstel tot het vaststellen van de Actualisatie Woonnotitie Amendement Actualisatie Woonnotitie
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2023\n13 A-voorstel tot vaststellen van de 2e tussenrapportage (turap) 2023Amendement Cliënttevredenheidsonderzoeken
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2023\n9 A-voorstel tot het geven van een laatste kans aan het Waalres MuseumAmendement toetsing businessplan Het Waalres Museum
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2023\n9 A-voorstel tot het geven van een laatste kans aan het Waalres MuseumAmendement kaderstelling voorstel Het Waalres Museum
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-5-2023\n11 A-voorstel tot het indienen van een zienswijze op de herziene begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 met meerjarenraming 2025-2027 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) Amendement vereenvoudiging financiering Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-5-2023\n9 A-voorstel tot indienen van een zienswijze op de meerjarenbegroting 2024-2027 PlusTeamAmendement kostenverdeling PlusTeam
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023Amendement saneringskrediet
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023Amendement bejegening inwoners in nota Geldzorgenbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023Amendement Pilot maatwerk 2024
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023Amendement inwoners benaderen vanuit gelijkwaardigheid en maatwerk leveren vanuit de behoefte van de inwoner
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023Amendement oprekken minimabeleid tot 130% van bijstandsnorm
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2023\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het Geldzorgenbeleid Waalre 2023Amendement Startnotitie Geldzorgenbeleid en evaluatie met ervaringsdeskundigen
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-3-2023\n7 A-voorstel tot beëindiging van de stedenband met Ishøj uit Denemarken Amendement Aan de slag met internationaal ontmoeten
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-2-2023\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente WaalreAmendement lokale kennis in Adviescommissie omgevingskwaliteit essentieel
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-1-2023\n8 A-voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3Amendement aanscherpen kaders Waalre-noord fase 3
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-1-2023\n8 A-voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3Amendement participatieplan Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 24-1-2023\n8 A-voorstel tot vaststellen van de kaders voor ontwikkeling Waalre-noord fase 3Amendement nadere regels woningbouwprogramma Waalre-noord fase 3
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-1-2023\n7 A-voorstel tot instemmen met het uitvoeringsprogramma 'Met elkaar onderweg naar de toekomst'Amendement Uitvoeringsprogramma 'Met elkaar onderweg naar de toekomst'
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-11-2022\n8 A-voorstel tot vaststellen van het Programma Water, Riolering en Klimaat Waalre 2023-2027Amendement kwijtschelding rioolheffing
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Amendement Afschalen of afschaffen abonnementstarief voor hulp bij het huishouden
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Amendement OZB 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Amendement OZB 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2022\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2023Amendement Tarieven lokale heffingen
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-10-2022\n10 A-voorstel tot vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften 2022Amendement verordening commissie bezwaarschriften
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-9-2022\n13 A-voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Eindhovenseweg 29 Amendement Eindhovenseweg 29
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-7-2022\n8 Initiatiefvoorstel tot benoeming wethoudersAmendement benoeming wethouder Vortmans
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-7-2022\n9 A-voorstel tot het instemmen met de kaders begroting 2023Amendement gewijzigde kaders
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-7-2022\n9 A-voorstel tot het instemmen met de kaders begroting 2023Amendement kaders begroting 2023
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-5-2022\n13 A-voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en uitvoering van Waalre100 (100-jarig bestaan gemeente Waalre in 2023) Amendement Waalre100
Raadsvergadering (besluitvormend) 10-5-2022\n13 A-voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en uitvoering van Waalre100 (100-jarig bestaan gemeente Waalre in 2023) Amendement Waalre100
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeamAmendement Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en opdracht PlusTeam
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-2-2022\n10 A-voorstel voorstel tot het vaststellen van de participatieverordening en delegatie en instemmen met het adviesrecht onder de Omgevingswet Amendement adviesrecht voor energieprojecten
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-2-2022\n9 A-voorstel om in te stemmen met de Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026Amendement wijziging zienswijze Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-1-2022\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het budget cultuureducatie 2022-2024Amendement Cultuureducatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven, RES 1.0 MREAmendement brief gemeenteraad Waalre aan Regionale Stuurgroep RES
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven, RES 1.0 MREAmendement Regionale Energiestrategie
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie WaalreAmendement Eindhovenseweg is geen N69 meer
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie WaalreAmendement geen opwek van windenergie in zoekgebied 13 van de RES MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie WaalreAmendement schrappen natuurpoort bij de Hut van Mie Peels
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie WaalreAmendement omgevingsvisie collectieve woonvormen
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie WaalreAmendement omgevingsvisie Kostenverhaal
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie WaalreAmendement omgevingsvisie zoeklocaties
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n10 A-voorstel tot vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Dorpshart Aalst en bijbehorende kredietverstrekking Amendement Eindhovenseweg als gebiedsontsluitingsweg 30 kilometer
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n10 A-voorstel tot vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Dorpshart Aalst en bijbehorende kredietverstrekking Amendement Eindhovenseweg als gebiedsontsluitingsweg 30 kilometer
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n10 A-voorstel tot vaststellen Definitief Ontwerp openbare ruimte Dorpshart Aalst en bijbehorende kredietverstrekking Amendement Gebiedsontsluitingsweg 30 kilometer
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingAmendement afvalinzamelsysteem gebruik grijze containers
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingAmendement maandelijks brengpunt voor klein huisraad
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingAmendement vast brengpunt op gemeentewerf voor grof vuil
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2021 Amendement 6e Turap Cultuur
Raadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2021 Amendement Coronacompensatie cultuur 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingAmendement afvalinzameling gebruik grijze containers
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingAmendement vast brengpunt voor grof vuil op de gemeentwerf
Raadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzamelingAmendement voorstel tot wijziging afvalinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-11-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Michiel de Ruyterstraat en omgevingAmendement Michiel de Ruyterstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied AalstAmendement zonneweide Achtereind
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Amendement Vraagafhankelijk Openbaar Vervoer in Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Amendement samenwerking met omliggende gemeentes
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Amendement OZB 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022Amendement OZB 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021\n12 A-voorstel tot verlenen van uitvoeringskrediet ten behoeve van de aanleg en sanering van de openbare ruimte rondom Winkelcentrum de VoldijnAmendement voorkeursscenario 3 herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied AalstAmendement instellen ontwikkelwerkgroep Ekenrooi-Zuid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied AalstAmendement groen bedrijventerrein Ekenrooi-Zuid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied AalstAmendement integraal onderzoek verlengde Sophiastraat - Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied AalstAmendement afsluiten van de Hutdijk
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelperspectief Buitengebied AalstAmendement zonneweide Achtereind
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement Eindhovenseweg managen en rapporteren
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement verbod doorgaand verkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement verharding ventwegen
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement fietsstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement Eindhovenseweg instellen 30 km
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement Eindhovenseweg instellen 30 km
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement Eindhovenseweg 30 km
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021\n8 A-voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed AchtervoordeAmendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021\n8 A-voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed AchtervoordeAmendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het KloosterAmendement overgangsjaar Het Klooster
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n14 A-voorstel tot het vaststellen van de Kaderbrief 2022Amendement kaders solide gemeentefinanciën
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n14 A-voorstel tot het vaststellen van de Kaderbrief 2022Amendement Kaderbrief 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement betaalbaarheid is cruciale voorwaarde
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement aanpak belemmeringen voor zon-op-grote-daken
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement bescherm toekomstig zoetwatervoorraad
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement inzet burgerraden rondom klimaatbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement geen schadelijke en nadeligere effecten bij ontwikkeling grootschalige zon- en windparken
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement zienswijze concept RES 1.0 windturbines aan gemeentegrenzen
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement zoekgebieden RES 1.0
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement zienswijze concept RES zoekgebieden locaties grootschalige opwek zonenergie Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement RES 1.0 zoekgebieden locaties grootschalige opwek zonenergie Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement zienswijze concept RES zoekgebieden locaties grootschalige opwek zon- en windenergie Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de ‘Stedenbouwkundige visie de Pracht en omgeving’'Amendement stedenbouwkundige visie de Pracht en omgeving
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021\n7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnAmendement winkelcentrum de Voldijn
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021\n7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnAmendement sociale huurwoningen winkelcentrum de Voldijn
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-3-2021\n8 A-voorstel tot vaststellen beelkwaliteitsplan dorpshart AalstAmendement beedlkwaliteitsplan dorpshart Aalst
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n8 A-voorstel tot vaststellen Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes omgevingsvisie WaalreAmendement Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Amendement afvalinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Amendement Het Klooster
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Amendement correctie begroting 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de 5e Tussenrapportage (Turap) 2020Amendement reservering gelden voor 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-12-2020\n7 A-Initiatiefvoorstel Verordening Burgerinitiatief 2020Amendement tijdelijke werking Burgeragenderingsinitiatief
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-10-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Tuinen Oliemolen"Amendement stel Rood- en Groenbijdrage van Oliemolen beschikbaar aan gemeenschap
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-10-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse ZuidAmendement keuze optie 2 stille straatstenen Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse ZuidAmendement aanvullend onderzoek Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse ZuidAmendement stille straatstenen
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Beleidsregels Coöperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojectenAmendement beleidsregels zon- en winenergieprojecten
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020\n9 A-voorstel tot aannemen eindrapport gezamenlijke rekenkamercommissies Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Amendement eindrapport gemeenschappelijke rekenkamers Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n11 A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't HazzoAmendement sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't HazzoAmendement Alternatieve dekking voor extra middelen 't Hazzo e.o.
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't HazzoAmendement overschrijding budget herinrichting openbare ruimte 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'Amendement Meer woonkansen voor jongeren met weinig inkomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'Amendement Uitgaan van de woonbehoefte
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de PrachtAmendement uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht (Rooise Hoeve)
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de PrachtAmendement een groener en diverser ontwikkelkader Herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de PrachtAmendement een groener en diverser ontwikkelkader Herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"Amendement functie duiken
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"Amendement Natuurbelevingscentrum Buiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"Amendement afstand Natuurbelevingscentrum Buiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020\n9 A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzamelingAmendement meer vrijheid richting streefdoel 30 kilo restafval bij doelgericht versnellen uitvoering
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020\n9 A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzamelingAmendement toekomstige afvalinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart AalstAmendement Tussentijds toezicht wegens dynamyk en risico's
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-1-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre'Amendement ruimte van start tot eindresultaat
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-1-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre'Amedement aandacht voor kunst en cultuur
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-1-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre'Amendement startnotitie Recreactie (en toerisme) in Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en BomenAmendement Beleid- en beheerplan Groen en Bomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 17-12-2019\n13 A-voorstel tot het instellen van een werkgroep om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, over de raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol, uit te werken en hierover voorstellen van het presidium voor te bereiden, met inbegrip van een daarbij passende vergaderstructuurAmendement benoemen leden werkgroep
Raadsvergadering (besluitvormend) 17-12-2019\n13 A-voorstel tot het instellen van een werkgroep om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, over de raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol, uit te werken en hierover voorstellen van het presidium voor te bereiden, met inbegrip van een daarbij passende vergaderstructuurAmendement werkgroep
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te AalstAmendement schetsonwerp Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te AalstAmendement schetsontwerp Eindhovenseweg
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement kunst- en cultuureducatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement preventieve beleidstoevoegingen
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement bestemming positief resultaat septembercirculaire OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement goedkopere bestrijding eikenprocessierups - ingetrokken en als motie ingediend
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n9 A-voorstel zienswijze Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (MRE)Amendement zienswijze Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie vitaal dorpshart Aalst 2.0Amendement Visie Vitaal dorpshart 2.0
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie vitaal dorpshart Aalst 2.0Amendement Visie Vitaal dorpshart 2.0 (gewijzigd ingediend)
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019\n10 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rolAmendement aanbevelingen volksvertegenwoordigende rol
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019\n10 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rolAmendement Rapport Rekenkamer
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-9-2019\n10 A-voorstel tot uitvoering advies vuurwerkverbodAmendement vuurwerkverbod
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Amendement Kadernota begroting 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Amendement extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n8 A-voorstel tot het geven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 6 appartementen Markt 14Amendement Markt 14
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement aanpassing krediet sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022Amendement geen groep of thema met gezondheidsrisico uitsluiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022Amendement Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeAmendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019\n12 A-voorstel tot een zienswijze op het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven (MRE)Amendement governancestructuur Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019\n11 A-voorstel tot uitvoering van de motie vuurwerkverbodAmendement uitvoering motie Vuurwerkverbod
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-1-2019\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Groenvisie 2019-2029Gebruik bomenbeleidsplan als basiskader voor het groenbeleidsplan 2019-2029
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n11 A-voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2019Amendement tarief onroerendezaakbelastingen instellingen van sociaal belang
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Vitaal dorpshart AalstAmendement toevoegen besluitpunt uitgangspunten Den Hof
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Duurzaam door Waalre - Eindhovensweg en TraverseAmendement tekstwijzigingen Nota van Uitgangspunten Eindhovenseweg en Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n7 B-voorstel tot het vaststellen van de 9e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van november 2018Amendement wijziging besluit 9e Tussenrapportage
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n11 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)Amendement verordening gegevensverstrekking basisregistratie
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n10 A-voorstel tot deelnemen kavelruil Dommeldal de Hogt Amendement kavelruil Dommeldal de Hogt
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-11-2018\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening klankbordgesprekken aangaande de burgemeester namens de gemeenteraad 2018Amendement verordening klankbordgesprekken burgemeester
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Amendement invulling driehoek
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Amendement participatieplaatsen/werkstages
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord sport
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord financiële kaders
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord akkoord discriminatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord wonen
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord openbare ruimte
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord minimabeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018\n12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio EindhovenAmendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018\n12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio EindhovenAmendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfietsAmendement huisvuilinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-12-2017\n10 A-Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2018Verordening Toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-12-2017\n9 B-voorstel tot de realisatie van een zonnepark op het voormalige honkbalveld (sportpark Waalre)Amendement zonnepark
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2018Amendement kadernota
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2017\n8 A-voorstel tot het instellen van een digitaal burgerpanel voorlopig voor de duur van een jaarAmendement digitaal burgerpanel
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017\n9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018Amendement tarief Toeristenbelasting 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017\n9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorpAmendement onderzoek weren van vrachtverkeer op de Markt Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorpAmendement aanpassing Definitief Ontwerp voor herinrichting Markt m.b.t. bomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n8 B-voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement Pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't HazzoAmendement Gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't HazzoAmendement Kaders gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Amendement Budget Sociaal Domein
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Amendement Jeugdzorg