Amendementen

Lijst van amendementen
AgendapuntTitel
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te AalstAmendement schetsontwerp Eindhovenseweg
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te AalstAmendement schetsonwerp Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement preventieve beleidstoevoegingen
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement goedkopere bestrijding eikenprocessierups - ingetrokken en als motie ingediend
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement kunst- en cultuureducatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement bestemming positief resultaat septembercirculaire OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n9 A-voorstel zienswijze Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (MRE)Amendement zienswijze Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie vitaal dorpshart Aalst 2.0Amendement Visie Vitaal dorpshart 2.0 (gewijzigd ingediend)
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie vitaal dorpshart Aalst 2.0Amendement Visie Vitaal dorpshart 2.0
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019\n10 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rolAmendement aanbevelingen volksvertegenwoordigende rol
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019\n10 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rolAmendement Rapport Rekenkamer
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-9-2019\n10 A-voorstel tot uitvoering advies vuurwerkverbodAmendement vuurwerkverbod
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Amendement extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Amendement Kadernota begroting 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n8 A-voorstel tot het geven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 6 appartementen Markt 14Amendement Markt 14
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement aanpassing krediet sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022Amendement geen groep of thema met gezondheidsrisico uitsluiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022Amendement Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeAmendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019\n12 A-voorstel tot een zienswijze op het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven (MRE)Amendement governancestructuur Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019\n11 A-voorstel tot uitvoering van de motie vuurwerkverbodAmendement uitvoering motie Vuurwerkverbod
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-1-2019\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Groenvisie 2019-2029Gebruik bomenbeleidsplan als basiskader voor het groenbeleidsplan 2019-2029
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n11 A-voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2019Amendement tarief onroerendezaakbelastingen instellingen van sociaal belang
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Vitaal dorpshart AalstAmendement toevoegen besluitpunt uitgangspunten Den Hof
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Duurzaam door Waalre - Eindhovensweg en TraverseAmendement tekstwijzigingen Nota van Uitgangspunten Eindhovenseweg en Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n7 B-voorstel tot het vaststellen van de 9e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van november 2018Amendement wijziging besluit 9e Tussenrapportage
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n11 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)Amendement verordening gegevensverstrekking basisregistratie
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n10 A-voorstel tot deelnemen kavelruil Dommeldal de Hogt Amendement kavelruil Dommeldal de Hogt
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-11-2018\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening klankbordgesprekken aangaande de burgemeester namens de gemeenteraad 2018Amendement verordening klankbordgesprekken burgemeester
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Amendement invulling driehoek
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Amendement participatieplaatsen/werkstages
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord financiële kaders
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord minimabeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord akkoord discriminatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord sport
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord openbare ruimte
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord wonen
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018\n12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio EindhovenAmendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018\n12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio EindhovenAmendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfietsAmendement huisvuilinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-12-2017\n10 A-Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2018Verordening Toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-12-2017\n9 B-voorstel tot de realisatie van een zonnepark op het voormalige honkbalveld (sportpark Waalre)Amendement zonnepark
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2018Amendement kadernota
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2017\n8 A-voorstel tot het instellen van een digitaal burgerpanel voorlopig voor de duur van een jaarAmendement digitaal burgerpanel
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017\n9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018Amendement tarief Toeristenbelasting 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017\n9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorpAmendement onderzoek weren van vrachtverkeer op de Markt Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorpAmendement aanpassing Definitief Ontwerp voor herinrichting Markt m.b.t. bomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n8 B-voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement Pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't HazzoAmendement Gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't HazzoAmendement Kaders gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Amendement Jeugdzorg
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Amendement Budget Sociaal Domein