Amendementen

Lijst van amendementen
AgendapuntTitel
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Amendement Jeugdzorg
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Amendement Budget Sociaal Domein
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-12-2017\n9 B-voorstel tot de realisatie van een zonnepark op het voormalige honkbalveld (sportpark Waalre)Amendement zonnepark
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n8 B-voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement Pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorpAmendement onderzoek weren van vrachtverkeer op de Markt Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorpAmendement aanpassing Definitief Ontwerp voor herinrichting Markt m.b.t. bomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfietsAmendement huisvuilinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Amendement invulling driehoek
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Amendement participatieplaatsen/werkstages
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord minimabeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord financiële kaders
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord akkoord discriminatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord sport
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord wonen
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord openbare ruimte
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2017\n8 A-voorstel tot het instellen van een digitaal burgerpanel voorlopig voor de duur van een jaarAmendement digitaal burgerpanel
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n11 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)Amendement verordening gegevensverstrekking basisregistratie
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n10 A-voorstel tot deelnemen kavelruil Dommeldal de Hogt Amendement kavelruil Dommeldal de Hogt
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017\n9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018Amendement tarief Toeristenbelasting 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017\n9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-11-2018\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening klankbordgesprekken aangaande de burgemeester namens de gemeenteraad 2018Amendement verordening klankbordgesprekken burgemeester
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-12-2017\n10 A-Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2018Verordening Toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't HazzoAmendement Kaders gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't HazzoAmendement Gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018\n12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio EindhovenAmendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018\n12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio EindhovenAmendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2018Amendement kadernota