Amendementen

Lijst van amendementen
AgendapuntTitel
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n16 A-voorstel tot faciliteren overgangsjaar Het KloosterAmendement overgangsjaar Het Klooster
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n14 A-voorstel tot het vaststellen van de Kaderbrief 2022Amendement Kaderbrief 2022
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-7-2021\n14 A-voorstel tot het vaststellen van de Kaderbrief 2022Amendement kaders solide gemeentefinanciën
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement betaalbaarheid is cruciale voorwaarde
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement bescherm toekomstig zoetwatervoorraad
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement zoekgebieden RES 1.0
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement zienswijze concept RES zoekgebieden locaties grootschalige opwek zon- en windenergie Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement inzet burgerraden rondom klimaatbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement geen schadelijke en nadeligere effecten bij ontwikkeling grootschalige zon- en windparken
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement RES 1.0 zoekgebieden locaties grootschalige opwek zonenergie Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement aanpak belemmeringen voor zon-op-grote-daken
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement zienswijze concept RES 1.0 windturbines aan gemeentegrenzen
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.Amendement zienswijze concept RES zoekgebieden locaties grootschalige opwek zonenergie Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de ‘Stedenbouwkundige visie de Pracht en omgeving’'Amendement stedenbouwkundige visie de Pracht en omgeving
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021\n7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnAmendement winkelcentrum de Voldijn
Raadsvergadering (besluitvormend) 16-3-2021\n7 A-voorstel tot herontwikkeling winkelcentrum de VoldijnAmendement sociale huurwoningen winkelcentrum de Voldijn
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-3-2021\n8 A-voorstel tot vaststellen beelkwaliteitsplan dorpshart AalstAmendement beedlkwaliteitsplan dorpshart Aalst
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n8 A-voorstel tot vaststellen Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes omgevingsvisie WaalreAmendement Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Amendement correctie begroting 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Amendement Het Klooster
Raadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021Amendement afvalinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-12-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de 5e Tussenrapportage (Turap) 2020Amendement reservering gelden voor 2021
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-12-2020\n7 A-Initiatiefvoorstel Verordening Burgerinitiatief 2020Amendement tijdelijke werking Burgeragenderingsinitiatief
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-10-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Tuinen Oliemolen"Amendement stel Rood- en Groenbijdrage van Oliemolen beschikbaar aan gemeenschap
Raadsvergadering (besluitvormend) 27-10-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse ZuidAmendement keuze optie 2 stille straatstenen Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse ZuidAmendement aanvullend onderzoek Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 29-9-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp Traverse ZuidAmendement stille straatstenen
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Beleidsregels Coöperatief ontwikkelen van zon- en windenergieprojectenAmendement beleidsregels zon- en winenergieprojecten
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-7-2020\n9 A-voorstel tot aannemen eindrapport gezamenlijke rekenkamercommissies Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)Amendement eindrapport gemeenschappelijke rekenkamers Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n11 A-voorstel inzake voorlopige ontwerp sporthal en ontmoetingsruimte 't HazzoAmendement sporthal en ontmoetingsruimte 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't HazzoAmendement Alternatieve dekking voor extra middelen 't Hazzo e.o.
Raadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't HazzoAmendement overschrijding budget herinrichting openbare ruimte 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'Amendement Uitgaan van de woonbehoefte
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'Amendement Meer woonkansen voor jongeren met weinig inkomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de PrachtAmendement een groener en diverser ontwikkelkader Herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de PrachtAmendement uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht (Rooise Hoeve)
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de PrachtAmendement een groener en diverser ontwikkelkader Herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"Amendement afstand Natuurbelevingscentrum Buiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"Amendement Natuurbelevingscentrum Buiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-2-2020\n7 A-voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre"Amendement functie duiken
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020\n9 A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzamelingAmendement toekomstige afvalinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020\n9 A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzamelingAmendement meer vrijheid richting streefdoel 30 kilo restafval bij doelgericht versnellen uitvoering
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van het procesvoorstel voor de realisatie van het dorpshart AalstAmendement Tussentijds toezicht wegens dynamyk en risico's
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-1-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre'Amedement aandacht voor kunst en cultuur
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-1-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre'Amendement startnotitie Recreactie (en toerisme) in Waalre
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-1-2020\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de startnotitie 'Recreatie (en toerisme) in Waalre'Amendement ruimte van start tot eindresultaat
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en BomenAmendement Beleid- en beheerplan Groen en Bomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 17-12-2019\n13 A-voorstel tot het instellen van een werkgroep om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, over de raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol, uit te werken en hierover voorstellen van het presidium voor te bereiden, met inbegrip van een daarbij passende vergaderstructuurAmendement benoemen leden werkgroep
Raadsvergadering (besluitvormend) 17-12-2019\n13 A-voorstel tot het instellen van een werkgroep om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, over de raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol, uit te werken en hierover voorstellen van het presidium voor te bereiden, met inbegrip van een daarbij passende vergaderstructuurAmendement werkgroep
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te AalstAmendement schetsontwerp Eindhovenseweg
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-12-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de schetsontwerpen Traverse Waalre-dorp en Eindhovenseweg te AalstAmendement schetsonwerp Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement bestemming positief resultaat septembercirculaire OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement kunst- en cultuureducatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement goedkopere bestrijding eikenprocessierups - ingetrokken en als motie ingediend
Raadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020Amendement preventieve beleidstoevoegingen
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n9 A-voorstel zienswijze Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (MRE)Amendement zienswijze Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie vitaal dorpshart Aalst 2.0Amendement Visie Vitaal dorpshart 2.0
Raadsvergadering (besluitvormend) 22-10-2019\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie vitaal dorpshart Aalst 2.0Amendement Visie Vitaal dorpshart 2.0 (gewijzigd ingediend)
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019\n10 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rolAmendement aanbevelingen volksvertegenwoordigende rol
Raadsvergadering (besluitvormend) 1-10-2019\n10 A-voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rolAmendement Rapport Rekenkamer
Raadsvergadering (besluitvormend) 3-9-2019\n10 A-voorstel tot uitvoering advies vuurwerkverbodAmendement vuurwerkverbod
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Amendement Kadernota begroting 2020
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020Amendement extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n8 A-voorstel tot het geven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 6 appartementen Markt 14Amendement Markt 14
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorpAmendement aanpassing krediet sluipverkeer Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022Amendement Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-5-2019\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) 2019-2022Amendement geen groep of thema met gezondheidsrisico uitsluiten
Raadsvergadering (besluitvormend) 2-4-2019\n9 A-voorstel tot vaststellen kaders en inrichtingsvisie landgoed AchtervoordeAmendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019\n12 A-voorstel tot een zienswijze op het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven (MRE)Amendement governancestructuur Metropoolregio Eindhoven
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019\n11 A-voorstel tot uitvoering van de motie vuurwerkverbodAmendement uitvoering motie Vuurwerkverbod
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-1-2019\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Groenvisie 2019-2029Gebruik bomenbeleidsplan als basiskader voor het groenbeleidsplan 2019-2029
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n11 A-voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2019Amendement tarief onroerendezaakbelastingen instellingen van sociaal belang
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Vitaal dorpshart AalstAmendement toevoegen besluitpunt uitgangspunten Den Hof
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten Duurzaam door Waalre - Eindhovensweg en TraverseAmendement tekstwijzigingen Nota van Uitgangspunten Eindhovenseweg en Traverse
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-12-2018\n7 B-voorstel tot het vaststellen van de 9e Tussenrapportage (Turap) en kennisnemen van de Nieuwsberichten van november 2018Amendement wijziging besluit 9e Tussenrapportage
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n11 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP)Amendement verordening gegevensverstrekking basisregistratie
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-12-2018\n10 A-voorstel tot deelnemen kavelruil Dommeldal de Hogt Amendement kavelruil Dommeldal de Hogt
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-11-2018\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de Verordening klankbordgesprekken aangaande de burgemeester namens de gemeenteraad 2018Amendement verordening klankbordgesprekken burgemeester
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Amendement participatieplaatsen/werkstages
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019Amendement invulling driehoek
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord financiële kaders
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord wonen
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord minimabeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord openbare ruimte
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord sport
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-6-2018\n10 Initiatiefvoorstel tot het vaststellen van het Waalres akkoord 2018-2022Amendement Waalres akkoord akkoord discriminatie
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018\n12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio EindhovenAmendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 15-5-2018\n12 Voorstel tot zienswijze begroting 2019 Metropoolregio EindhovenAmendement zienswijze begroting MRE
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-2-2018\n8 A-Voorstel evaluatie en gemeente brede opschaling van de huisvuilinzameling met de afvalfietsAmendement huisvuilinzameling
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-12-2017\n10 A-Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2018Verordening Toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-12-2017\n9 B-voorstel tot de realisatie van een zonnepark op het voormalige honkbalveld (sportpark Waalre)Amendement zonnepark
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018Amendement begroting OZB
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 19-9-2017\n13 A-Voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 11-7-2017\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2018Amendement kadernota
Raadsvergadering (besluitvormend) 4-7-2017\n8 A-voorstel tot het instellen van een digitaal burgerpanel voorlopig voor de duur van een jaarAmendement digitaal burgerpanel
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017\n9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018Amendement tarief Toeristenbelasting 2018
Raadsvergadering (besluitvormend) 20-6-2017\n9 A-voorstel tot het invoeren van Toeristenbelasting 2018Amendement toeristenbelasting
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorpAmendement aanpassing Definitief Ontwerp voor herinrichting Markt m.b.t. bomen
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n10 A-voorstel tot instemmen met het definitief ontwerp en beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de Markt in Waalre-dorpAmendement onderzoek weren van vrachtverkeer op de Markt Waalre-dorp
Raadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2017\n8 B-voorstel tot het vaststellen van het PachtbeleidAmendement Pachtbeleid
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't HazzoAmendement Kaders gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't HazzoAmendement Gebiedsvisie 't Hazzo
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Amendement Jeugdzorg
Raadsvergadering (besluitvormend) 8-11-2016\n6 A-Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2017Amendement Budget Sociaal Domein
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021\n8 A-voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed AchtervoordeAmendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 21-9-2021\n8 A-voorstel tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan landgoed AchtervoordeAmendement landgoed Achtervoorde
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement Eindhovenseweg 30 km
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement Eindhovenseweg instellen 30 km
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement Eindhovenseweg instellen 30 km
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement fietsstraat
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement Eindhovenseweg managen en rapporteren
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement verharding ventwegen
Raadsvergadering (besluitvormend) 5-10-2021\n9 A-voorstel tot het vaststellen van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”Amendement verbod doorgaand verkeer