Amendement zoekgebieden RES 1.0

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
TitelAmendement zoekgebieden RES 1.0

Toelichting

Met 6 stemmen voor en 9 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties AWB, VVD en G&P hebben voorgestemd.

Bijlage(s)