Amendement OZB 2022

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
TitelAmendement OZB 2022

Toelichting

Met 4 stemmen voor en 12 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fractie AWB heeft voorgestemd.

Bijlage(s)