Amendement Regionale Energiestrategie

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven, RES 1.0 MRE
TitelAmendement Regionale Energiestrategie

Toelichting

Niet aangenomen met 6 stemmen voor en 10 stemmen tegen, waarbij de fracties AWB, GL en G&P hebben voorgestemd.

Bijlage(s)