Amendement adviesrecht voor energieprojecten

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 15-2-2022\n10 A-voorstel voorstel tot het vaststellen van de participatieverordening en delegatie en instemmen met het adviesrecht onder de Omgevingswet
TitelAmendement adviesrecht voor energieprojecten

Toelichting

Aangenomen met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen, waarbij de VVD fractie heeft tegengestemd.

Bijlage(s)