Amendement bestemming positief resultaat septembercirculaire OZB

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 12-11-2019\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de begroting 2020
TitelAmendement bestemming positief resultaat septembercirculaire OZB

Toelichting

Dit amendement wordt met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties AWB, VVD en CDA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)