Amendement correctie begroting 2021

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
TitelAmendement correctie begroting 2021

Toelichting

Dit amendement wordt met 10 stemmen tegen en 5 stemmen voor niet aangenomen, waarbij de fracties AWB en GL hebben voorgestemd.

Bijlage(s)