Amendement extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
TitelAmendement extra oog voor krediet centrumontwikkeling Aalst

Toelichting

Ingetrokken en daarna als motie ingediend.

Bijlage(s)