Amendement een groener en diverser ontwikkelkader Herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 3-3-2020\n7 A-voorstel tot vaststellen uitgangspuntennotitie herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht
TitelAmendement een groener en diverser ontwikkelkader Herontwikkeling Frederik Hendrikstraat, boerderij de Pracht

Toelichting

Met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties ZW14 en GL hebben tegengestemd.

Bijlage(s)