Amendement Coronacompensatie cultuur 2021

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n8 A-voorstel tot het vaststellen van de 6e Tussenrapportage (Turap) 2021
TitelAmendement Coronacompensatie cultuur 2021

Toelichting

De stemmen zijn gestaakt met 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen, waarbij de fracties VVD, AWBV en mevrouw Eeken-van Hoof (CDA) hebben tegengestemd.
Op 16 december 2021, na de heropening van de vergadering, is het amendement ingetrokken.

Bijlage(s)