Amendement wijziging zienswijze Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 1-2-2022\n9 A-voorstel om in te stemmen met de Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026
TitelAmendement wijziging zienswijze Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026

Toelichting

Bijlage(s)