Amendement voorstel tot wijziging afvalinzameling

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 30-11-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
TitelAmendement voorstel tot wijziging afvalinzameling

Toelichting

Dit amendement is met 5 stemmen voor en 11 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties D66, PvdA en de heer Donders (AWB) hebben voorgestemd.

Bijlage(s)