Amendement vuurwerkverbod

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 3-9-2019\n10 A-voorstel tot uitvoering advies vuurwerkverbod
TitelAmendement vuurwerkverbod

Toelichting

Aangenomen met 13 stemmen voor en 4 stemmen tegen, waarbij de fracties GL en ZW14 hebben tegengestemd.

Bijlage(s)