Amendement overschrijding budget herinrichting openbare ruimte 't Hazzo

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 9-6-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan 't Hazzo
TitelAmendement overschrijding budget herinrichting openbare ruimte 't Hazzo

Toelichting

Het amendement is met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties AWB, VVD en CDA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)