Amendement meer vrijheid richting streefdoel 30 kilo restafval bij doelgericht versnellen uitvoering

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020\n9 A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzameling
TitelAmendement meer vrijheid richting streefdoel 30 kilo restafval bij doelgericht versnellen uitvoering

Toelichting

Met 9 stemmen tegen en 8 stemmen voor niet aangenomen, waarbij de fracties AWB, VVD en CDA hebben tegengestemd.

Bijlage(s)