Amendement brief gemeenteraad Waalre aan Regionale Stuurgroep RES

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie van de Metropoolregio Eindhoven, RES 1.0 MRE
TitelAmendement brief gemeenteraad Waalre aan Regionale Stuurgroep RES

Toelichting

Aangenomen met 10 stemmen voor en 6 stemmen tegen, waarbij de fracties AWB, GL en G&P hebben tegengestemd.

Bijlage(s)