Amendement OZB 2022

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 9-11-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2022
TitelAmendement OZB 2022

Toelichting

Aangenomen met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen, waarbij de fracties AWB, VVD, GL en G&P hebben voorgestemd.

Bijlage(s)