Amendement governancestructuur Metropoolregio Eindhoven

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 5-2-2019\n12 A-voorstel tot een zienswijze op het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven (MRE)
TitelAmendement governancestructuur Metropoolregio Eindhoven

Toelichting

Aangenomen met 14 stemmen voor en 2 stemmen tegen, waarbij de heren Damen en Bijnen van de fractie VVD hebben tegengestemd.

Bijlage(s)