Amendement Kadernota begroting 2020

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 2-7-2019\n10 A-voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
TitelAmendement Kadernota begroting 2020

Toelichting

Met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties D66, GL en ZW14 hebben tegengestemd.

Bijlage(s)