Amendement Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en opdracht PlusTeam

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 8-3-2022\n8 A-voorstel tot instemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling PlusTeam, de herijkte opdracht aan het PlusTeam en de eerste begrotingswijziging 2022 van het PlusTeam
TitelAmendement Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en opdracht PlusTeam

Toelichting

Bijlage(s)