Amendement Beleid- en beheerplan Groen en Bomen

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 7-1-2020\n10 A-voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen en Bomen
TitelAmendement Beleid- en beheerplan Groen en Bomen

Toelichting

Dit amendement wordt aangenomen, met 9 stemmen voor en 7 stemmen tegen, waarbij de fracties AWB, VVD en CDA hebben voorgestemd.

Bijlage(s)