Amendement Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n8 A-voorstel tot vaststellen Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes omgevingsvisie Waalre
TitelAmendement Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes

Toelichting

Aangenomen, zonder stemming

Bijlage(s)