Amendement Het Klooster

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 23-2-2021\n7 A-voorstel tot het vaststellen van de eerste Tussenrapportage (Turap) 2021 en bespreken van de programmabegroting 2021
TitelAmendement Het Klooster

Toelichting

Dit amendement wordt met 11 stemmen tegen en 4 stemmen voor niet aangenomen, waarbij de fractie AWB heeft voorgestemd.

Bijlage(s)