Amendement Cultuureducatie

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 18-1-2022\n12 A-voorstel tot het vaststellen van het budget cultuureducatie 2022-2024
TitelAmendement Cultuureducatie

Toelichting

Het amendement is met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties AWB, CDA, VVD en de heer Dams (ZW14) hebben tegengestemd.

Bijlage(s)