Amendement afvalinzamelsysteem gebruik grijze containers

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n9 A-voorstel tot wijziging van de afvalinzameling
TitelAmendement afvalinzamelsysteem gebruik grijze containers

Toelichting

Dit amendement is met 7 stemmen voor en 9 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties D66 en AWB hebben voorgestemd.

Bijlage(s)