Amendement participatieplaatsen/werkstages

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 6-11-2018\n8 A-voorstel tot vaststellen van de begroting 2019
TitelAmendement participatieplaatsen/werkstages

Toelichting

2 stemmen voor (D66 en PvdA) en 13 stemmen tegen (AWB, VVD, CDA, ZW14 en GL) niet aangenomen

Bijlage(s)