Amendement Kaders gebiedsvisie 't Hazzo

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 18-4-2017\n12 A-voorstel tot het vaststellen van de Gebiedsvisie 't Hazzo
TitelAmendement Kaders gebiedsvisie 't Hazzo

Toelichting

CDA-PvdA-D66-VVD

Met 11 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen

Bijlage(s)