Amendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 6-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
TitelAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer

Toelichting

Met 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen, stemmen staken na 1e stemming.

Bijlage(s)