Amendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 25-6-2019\n7 A-voorstel tot beschikbaar stellen krediet maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp
TitelAmendement vergroten verkeersveiligheid Waalre-dorp en aanpak sluipverkeer

Toelichting

Amendement is met 5 stemmen voor en 11 stemmen tegen niet aangenomen waarbij de fracties AWB, VVD, D66 en CDA hebben tegengestemd.

Op 6 juni 2019 zijn de stemmen gestaakt bij de 1e stemming, 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

Bijlage(s)