Amendement bescherm toekomstig zoetwatervoorraad

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
TitelAmendement bescherm toekomstig zoetwatervoorraad

Toelichting

Met 9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fractie D66, VVD en G&P hebben tegengestemd.

Bijlage(s)