Amendement toekomstige afvalinzameling

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 4-2-2020\n9 A-voorstel tot het instemmen met het vervolgtraject toekomstige afvalinzameling
TitelAmendement toekomstige afvalinzameling

Toelichting

Dit amendement is met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen, waarbij de fracties AWB, VVD en CDA hebben voorgestemd.

Bijlage(s)