Amendement Meer woonkansen voor jongeren met weinig inkomen

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 12-5-2020\n9 A-voorstel tot het vaststellen van de Woonnotitie 'Wonen in 2030'
TitelAmendement Meer woonkansen voor jongeren met weinig inkomen

Toelichting

Met 5 stemmen voor en 8 stemmen tegen niet aangenomen, waarbij de fracties D66, ZW14 en G&P hebben voorgestemd.

Bijlage(s)