Amendement voorkeursscenario 3 herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 19-10-2021\n12 A-voorstel tot verlenen van uitvoeringskrediet ten behoeve van de aanleg en sanering van de openbare ruimte rondom Winkelcentrum de Voldijn
TitelAmendement voorkeursscenario 3 herontwikkeling winkelcentrum de Voldijn

Toelichting

Dit amendement wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen, waarbij de fractie AWB heeft tegengestemd.

Bijlage(s)