Amendement omgevingsvisie Kostenverhaal

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 14-12-2021\n11 A-voorstel tot vaststellen van de omgevingsvisie Waalre
TitelAmendement omgevingsvisie Kostenverhaal

Toelichting

Niet aangenomen met 4 stemmen voor en 12 stemmen tegen, waarbij de fractie AWB heeft voorgestemd.

Bijlage(s)