Amendement geen schadelijke en nadeligere effecten bij ontwikkeling grootschalige zon- en windparken

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 22-6-2021\n11 A-voorstel tot het vaststellen van zienswijzen concept Regionale Energiestrategie (RES) 1.0.
TitelAmendement geen schadelijke en nadeligere effecten bij ontwikkeling grootschalige zon- en windparken

Toelichting

Bijlage(s)