Amendement begroting OZB

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 7-11-2017\n6 Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2018
TitelAmendement begroting OZB

Toelichting

9 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen

Bijlage(s)