Amendement werkgroep

Algemene informatie
AgendapuntRaadsvergadering (besluitvormend) 17-12-2019\n13 A-voorstel tot het instellen van een werkgroep om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, over de raad van Waalre in zijn volksvertegenwoordigende rol, uit te werken en hierover voorstellen van het presidium voor te bereiden, met inbegrip van een daarbij passende vergaderstructuur
TitelAmendement werkgroep

Toelichting

Dit amendement wordt aangenomen, met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen, waarbij de heren Claessen en Rutten en mevrouw Groeneveld tegen hebben gestemd.

Bijlage(s)